6. Upravljanje sajtovima
Da bismo promenili podešavanja u definiciji sajta, izabraćemo iz padajućih menija Sites >
Manage Sites... Otvoriće nam se dijalog Manage Sites koji možemo videti na sledećoj slici.
Istom dijalogu možemo pristupiti i preko Application bara, kao i iz files panela i padajućeg
menija.
Manage sites dijalog
Pojavljuju se sledeće opcije u dijalogu Manage Sites:
•
•
•
•
•
•
New - otvara Site Setup za definisanje novog sajta.
Edit - za selektovani sajt otvara dijalog za izmenu. Ovaj dijalog je potpuno isti kao
kod kreiranja novog sajta, sa tom razlikom da se opcije odnose na postojeći sajt.
Duplicate - Ova opcija pravi egzaktnu kopiju definicije sajta koji je selektovan. Ovo
može biti korisno ako pravimo novi sajt koji će imati ista ili slična podešavanja kao
već neki postojeći sajt.
Remove - Sa ovom opcijom brišemo definiciju sajta iz Dreamweavera, ali važno je
napomenuti da postojeći fajlovi i folderi sajta ostaju netaknuti na disku, samo
uklanjamo sajt iz DW-a.
Export - Ova opcija eksportuje definiciju sajta kao XML fajl (Dreamweaver daje fajlu
ekstenziju .ste). Možemo selektovati više sajtova iz levog dela prozora (Shift+klik)
da bismo eksportovali više definicija odjednom.
Import - Ova opcija importuje definicije sajta (fajlove sa ekstenzijom .ste) koje su
kreirane pomoću malopre pomenute opcije export. Ako su .ste fajlovi u istom
folderu, možemo importovati više definicija sajtova odjednom. Ako već postoji sajt
sa tim imenom, Dreamweaver ne piše preko već postojeće definicije, već kreira novu
definiciju sa istim imenom i brojem pored.
Copyright © Link group
Rad sa browserima
Kao web dizajneri moramo biti svesni da naš finalni produkt, sajt koji kreiramo, na kraju
predajemo na milost i nemilost browseru korisnika. Browser je taj koji će pokupiti naše
fajlove, interpretirati ih i prikazati korisniku. Sve to ne bi bio problem da različiti browseri ne
prikazuju na različit način naše stranice. To je delom do eventualnih grešaka koje smo
napravili, ali i delom zbog nekompatibilnosti samih browsera.
Danas, na tržištu browsera, glavni igrači su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, a u nešto manjem obimu Apple Safari i Opera. Za njima slede mobilni browseri
poput sve popularnijeg Androida ili Apple iOS-a.
Globalna statistika upotrebe web browsera za 20111
1
Izvor StatCounter
Copyright © Link group
Statistika upotrebe web browsera u Srbiji za 20112
Moramo biti svesni trendova koji nas okružuju i uvek testirati stranice. U toku samog
procesa kreiranja sajta, kao i na samom kraju, testiraćemo sajt u svim relevantnim
browserima i ispraviti odeñene detalje.
Takoñe, pomenuli smo mobilne browsere koji igraju sve veću ulogu, tako da i njih moramo
uzeti u obzir ako ne želimo da izgubimo dobar deo tržišta.
DW poseduje opciju LiveView koja se nalazi na samom document toolbaru (A). Ova opcija
menja design prikaz tako da se on ponaša kao browser. Sam prikaz je renderovan na
osnovu ugrañenog webkit engina koji se koristi kao osnova i u Google Chrome i u Apple
Safari browserima, ali i za Android u nešto izmenjenoj varijanti.
Ipak, realno testiranje u pravim browserima je najtačnija solucija. Možemo direktno iz DW
pokrenuti browser i prikazati stranu. Na pomenutom document toolbaru postoji opcija
Preview/Debug in Browser (B). Klikom otvaramo padajući meni u kome možemo
izabrati prikaz u nekom od podešenih browsera (moraju biti instalirani) ili prikaz u Device
Cetntral, odnosno Browser Lab.
2
Izvor StatCounter
Copyright © Link group
Live View i Preview in Browser
Samu listu dostupnih browsera na ovoj opciji možemo izmeniti pomoću opcije Edit Browser
List ili iz padajućih menija Edit > Preferences... a zatim izborom grupe podešavanja Preview
in Browser.
Preview in Browser podešavanja u okviru Preferences panela
Copyright © Link group
Na slici ispod vidimo da su trenutno podešeni Firefox i Internet Explorer. Možemo dodati
druge ili ukloniti postojeće browsere pomoću ikonica +/- koje se nalaze iznad liste. Da
bismo dodali browser dovoljno je da kliknemo na + i potom u dijalogu koji sledi unesemo
ime browsera, kao i da ukažemo na putanju do njegovog exe fajla klikom na dugme browse.
Naravno, pre toga moramo instalirati i znati gde se exe fajl nalazi na lokalnom disku3.
Dodavanje novog browsera u listu
Preporučujem da, ukoliko već niste, instalirate Firefox i Chrome pored Internet Explorera
koji se isporučuje standardno uz Windows. Takoñe, nije loše imati instaliran i Apple Safari,
kao i Operu. Sve browsere možete dodati u ovu listu i pozivati ih po potrebi.
Verovatno ste primetili da se na prethodnim slikama pominju primary i secondary
browser. DW primarnom i sekundarnom browseru dodaje prečicu F12, odnosno Ctrl+F12.
U svakom trenutku samo jedan može biti primaran, odnosno sekundaran.
3
Za razliku od ostalih browsera koji se nalaze u Program Files folderu, kao i sve ostale aplikacije, Google Chrome
se nalazi na putanji: C:\Users\ime.korisnika\AppData\Local\Google\Chrome\Application\Chrome.exe
Copyright © Link group
Download

2.6 Upravljanje sajtovima.pdf