MS PowerPoint – lako do prezentacije
Damira KALAČ
[email protected]
SEMINAR| COO Don Bosko | Podgorica, april, 2010.
Pa da počnemo...
Za kreiranje nove prezentacije
pokrenite preko Start, Programs
vašu verziju Microsoft PowerPoint
programa.
Kliknite na Blank Presentation. OK.
Izaberite opciju prazan slajd. OK.
Unos teksta
Tekst se u prezentaciju postavlja u tekst boksove.
Izaberite opciju Insert. Potom Text Box.
Da biste definisali font tekst boksa, kliknite na Format/Font.
Definišite font, stil, veličinu i boju slova.
Unesite tekst.
Pozicioniranje teksta
Da biste pomjerili tekst boks, prelazite mišem preko njega dok se ne
pojavi krstić
Pritisnite lijevi taster miša, držite i pomjerajte tekst boks na koju
stranu želite.
Da biste promijenili dimenzije tekst boksa, prelazite mišem preko
njega dok se ne pojavi strelica
Držite lijevi taster miša i vucite prema unutra ili prema vani.
Dodavanje ilustracija
Ilustracije u prezentaciji mogu biti iz više izvora: iz Office kolekcije
ilustracija (ClipArt) ili lokalno sa vašeg hard diska ili druge memorije
(fleš memorija, CD, DVD...)
ClipArt. Izaberite opciju Insert, te pod njom Picture, nakon toga Clip
Art. Izaberite ilustraciju. Kliknite Insert (ili prevucite ilustraciju na
slajd)
Preuzimanje sa hard diska. Izaberite opciju Insert, te pod njom
Picture i From file.
Pozicioniranje
ilustracija
Da biste pomjerili ilustraciju, prelazite preko nje mišem dok se ne
pojavi krstić
Držeći lijevi taster, pomjerajte ilustraciju na željenu
poziciju.
Da biste promijenili dimenzije ilustracije, prelazite preko nje mišem
dok se ne pojavi strelica Držite lijevi taster i vucite prema unutra ili
prema vani.
Veličinu, poziciju, boje, debljinu linija... željene ilustracije, možete
podesiti i preko Format/Picture.
Audio/Video
Osim ilustracija, prezentaciji možete dodavati audio i video sadržaje
(iz Office kolekcije, ili lokalno sa vašeg računara)
Insert/Movies and Sounds
Kreiranje novog slajda
Kliknite na Insert. Izaberite New Slide.
Ili kliknite na New Slide na Taskbaru.
Ili kliknite na ikonicu za novi slajd, na Toolbaru.
Izaberite prazan slajd.
Animacija teksta
Napišite tekst. Markirajte ga.
Izaberite opciju Slide Show/Custom Animation.
Izaberite efekat koji želite.
Definišite brzinu animacije i način na koji se
aktivira efeket (automatski ili na klik miša).
Kliknite Preview.
Kliknite OK.
Animirani tekst
Animacija ilustracija
Postavite ilustraciju (Clip Art) unutar
prezentacije.
Izaberite Slide Show/Custom Animation.
Izaberite efekat koji želite.
Definišite brzinu animacije i način na koji se
aktivira (automatski ili na klik miša).
Kliknite Preview.
Kliknite OK.
Dodavanje dugmadi za
navigaciju
Kliknite Slide Show.
Izaberite Action Buttons. Izaberite strelicu NAPRIJED ili
NAZAD.
Kliknite na slajd. Otvara se prozor u kojem definišete
način povezivanja slajdova.
Izaberite Hyperlink to: i potom iz ponuđenog menija
Slide.
Pronađite na listi slajd sa kojim povezujete strelice
NAPRIJED/NAZAD.
Kliknite OK.
NAPOMENA: U MS PowerPoint 2007 Action Buttons su pod Insert/Shapes
Transition Actions
Transition Actions definiše način na koji se
slajdovi smjenjuju.
Izaberite Slide Show/Slide Transition.
Među ponuđenim, izaberite način na koji želite da
se tekući slajd smjenjuje u odnosu na prethodni.
Ako želite da se svi slajdovi smjenjuju na isti
način, kliknite Apply to All.
Pregled
Unos teksta
Animacija ilustracija
Animacija teksta
Dugmad za navigaciju
Unos ilustracija
Transition Actions
Primjer u nastavi
stranih jezika
Fill in the correct form of the verbs ()
read
1. We sometimes _________
books. (to read)
goes
2. Emily ________
to the disco. (to go)
rains on Sundays. (to rain)
3. It often ________
Rješenja će se pojaviti na klik miša.
Prezentacija rada
Sačuvajte prezentaciju kao PPT(x) ili PPS(x)
format , koristeći opciju Save As.
Kliknite SlideShow, te potom View Show (ili F5
funkcijski taster na tastaturi).
NAPOMENA: x u formatu fajla je oznaka za sve aplikacije iz 2007 verzije Office paketa (pptx, docx,
xlsx...)
Download

PowerPoint TUTORIAL