Matematika 9. ročník
Dráha
Datum:
m
km
Jméno:
m
 s 
Rychlost
s
Čas
 km 
 h 
h
1
1 m
km
=
h
3,6 s
1min 
1
m
km
= 3,6
s
h
1s 
1
h
60
1
min
60
A) ÚLOHY NA
STŘETNUTÍ
2 TYPY ÚLOH
B) NA DOHÁNĚNÍ
Kdy a kde se potkají dvě auta, která vyjela současně proti sobě z měst A a B vzdálených 90 km,
jestliže auto z města A jede rychlostí 75 km/h a auto z města B rychlostí 60 km/h?
A
B
TADY SE POTKAJÍ ZA ČAS
t
1) Místa A, B jsou od sebe vzdálena 240 km. Z místa A vyjelo nákladní auto v 8:00 h rychlostí 60 km/h.
Z místa B vyjelo opačným směrem osobní auto v 8:30 h rychlostí 80 km/h. V kolik hodin a jak daleko od místa A se auta setkají?
2) Z lesa vyšel mravenec rychlostí 3 m/min, zároveň leze proti němu žížala rychlostí 1 m/min.
Za jak dlouho se setkají, jestliže je vzdálenost mezi rybníkem a lesem 60 metrů?
3) Ze dvou horských chat vzdálených od sebe 39 km současně vyrazili přímo proti sobě dva běžkaři.
První z nich průměrnou rychlostí 14 km/h, druhý průměrnou rychlostí 12 km/h. Za jak dlouho se setkali?
4) Dva osobní vlaky vyjely ve stejný okamžik proti sobě. Jeden jel rychlostí 85 km/h, druhý jel rychlostí 75 km/h.
Jestliže byly stanice od sebe vzdáleny 240 km, za jak dlouho se vlaky potkaly?
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvková organizace
Zpracovala Mgr. Inge Čechová v rámci projektu EU peníze školám
Matematika 9. ročník
Datum:
Jméno:
Z Ostravy vyjelo v 11:00 h nákladní auto průměrnou rychlostí 60 km/h. Ve 12:30 h za ním vyjelo
osobní auto rychlostí 80 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od Ostravy dostihne osobní auto
auto nákladní?
TADY SE DOSTIHNOU ZA ČAS
t
5) Chodec vyšel v 9 hodin ráno rychlostí 4 km/h. O půl dvanácté za ním vyrazil cyklista rychlostí 20 km/h.
Za kolik minut jízdy cyklista chodce dohoní?
6) Cyklista vyjel z kempu rychlostí 15 km/h. Za 1,5 hodiny za ním vyjelo auto a dohonilo ho za 30 minut. Jakou rychlostí jelo auto?
7) Osobní vlak ujede 102 km za 3 hodiny. Za 2 hodiny po jeho odjezdu za ním vyjel rychlík a dostihl ho ve stanici vzdálené od výchozí
stanice 136 km. Jakou rychlostí jel rychlík?
8) Z křižovatky kolmých silnic vyjíždějí současně dva motocykly. První jede rychlostí 80 km/h, druhý rychlostí 60 km/h.
Jaká je mezi nimi přímá vzdálenost po 15 minutách jízdy?
9) Z místa A a z místa B vyjeli proti sobě současně automobil a cyklista. Automobil vyjel z místa B průměrnou rychlostí 65 km/h,
cyklista vyjel z místa A průměrnou rychlostí 12 km/h. Jak daleko jsou od sebe místa A a B, jestliže automobil potkal cyklistu
po 45 minutách jízdy?
10) Dvě letadla letí z letišť A a B vzdálených 420 km navzájem proti sobě. Letadlo z letiště A odstartovalo o 15 minut později a letí
průměrnou rychlostí o 40 km/h větší než letadlo z letiště B. Urči průměrné rychlosti obou letadel, víš-li, že se setkají 30 minut
po startu letadla z letiště A.
11) Zloděj, který zrovna vykradl banku, nasedl rychle do auta a z místa činu odjel rychlostí 90 km/h. Policie ho začala pronásledovat
za 10 minut. Policejní auto vystartovalo ze stejného místa rychlostí 120 km/h. Jak daleko od místa činu policejní auto zloděje dohonilo,
jestliže jelo stejnou trasou jako zloděj? Jak dlouho honička trvala?
12) Vzdálenost měst A a B je 165 kilometrů. Z města A jelo do města B nákladní auto rychlostí 50 km/h. O 15 minut později vyjelo z města B
do města A osobní auto rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede osobní auto, než se obě auta setkají?
13) Z továrny vyjelo v 8 hodin 30 minut nákladní auto průměrnou rychlostí 20 km/h. V 9 hodin za ním vyjelo osobní auto rychlostí 60 km/h.
V kolik hodin dostihlo osobní auto nákladní auto?
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-02-20]. Dostupné pod licencí Public Domain – na http://www.clker.com/clipart-15851.html, http://www.clker.com/clipart-15138.html,
http://www.clker.com/clipart-14954.html, http://www.clker.com/clipart-11370.html, http://www.clker.com/clipart-red-porsche-carrera-gt.html, http://www.clker.com/clipart-coccinellebug-beetle-car.html, http://www.clker.com/clipart-twingo.html, http://www.clker.com/clipart-mixer-truck.html, http://www.clker.com/clipart-digital-clock-14.html,
http://www.clker.com/clipart-digital-clock-11.html.
Zdroj: [1] PALKOVÁ, M. Průvodce matematikou 1. 1. vydání. Brno: DIDAKTIS, 2009. 200s. ISBN 978-80-7358-085-8, [2]PALKOVÁ, M. Testy z matematiky 2008, 1. vydání. Brno:
DIDAKTIS, 2007. 144s. ISBN 978-80-7358-093-3, [3] PALKOVÁ, M. Testy z matematiky 2007, 1. vydání. Brno: DIDAKTIS, 2006. 144s. ISBN 80-7358-061-6.
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvková organizace
Zpracovala Mgr. Inge Čechová v rámci projektu EU peníze školám
Download

Slovní úlohy o pohybu – pracovní list