TürkMMMB Aylık e- Bülten
Temmuz 2014 / Sayı: 35
BİRLİK ÇALIŞMALARINDAN…
TürkMMMB Üyeleri İstanbul Buluşması
TürkMMMB üyeleri 14 Ağustos 2014 Perşembe günü İstanbul’da bir akşam yemeğinde buluşacaklar.
Üyelerin bir araya gelerek, sektöre ve Birlik faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmaları ve güzel bir yaz
akşamında birlikte hoş vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen yemek, Beşiktaş Hanedan Restoran’da
gerçekleşecektir.
Birliğimiz üyelerinin ve üye firma çalışanlarının, arzu ederlerse misafirleriyle birlikte katılabilecekleri yemeğin katılım
bedeli kişi başı 100.- TL olup, katılım için Birlik Merkezi ile irtibata geçilmelidir. (TürkMMMB İlgili Kişi: Yalçın KALAÇ, Tel:
0312 440 89 70 d:4, Faks: 0312 440 89 72, E-posta: [email protected])
Müşavirlik İşlerine Fiyat Farkı Uygulanması Konusu
Üyelerimize daha önce duyuruları yapıldığı üzere, 29.11.2013 tarihinden önce ihale edilen ve halen devam
etmekte olan müşavirlik işlerindeki fiyat farkı uygulaması, müşavirlik hizmeti veren üyelerimizin mağdur
olmasına yol açmaktadır. Bu konuda Maliye Bakanlığı, KİK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde yaptığımız
girişimlerden ne yazık ki henüz olumlu sonuçlar alamadık. Konuyu farklı kurumların da gündemine alabilmesi
için, bu konuda sıkıntı yaşamış tüm müşavirlik firmalarımızın sıkıntılarını dile getiren yazılarını, ayrı ayrı ilgili
İşveren İdarelere iletmelerinin önemini tekrar vurgulamak isteriz.
Yeni Üyemiz
PROYAPI Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Firması, Birliğimize Tüzel Üye olarak katılmıştır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Temmuz 2014 / Sayı: 35
TürkMMMB Üyeleri Hizmet ve Uzmanlık Tabloları
Üyelerimizin faaliyet alanlarına yönelik bilgileri içeren hizmet ve uzmanlık alanları tablolarımız
güncellenmiştir. Tablolar web sitemizde yer almakta ve üyelerimizden gelen bilgiler ışığında sürekli
güncellenmektedir. (http://www.tmmmb.org.tr/e.php?e=19_hizmetuzmanlikalanlari)
TürkMMMB Onur Üyeleri
Birliğimizin 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 34.Olağan Genel Kurulu’nda tüzük maddelerinde yapılan
değişiklik ile Fahri Üyelik statüsü kaldırılarak Onur Üyeliği statüsü uygulamaya konulmuştur. TürkMMMB Onur
Üyeleri isimleri web sitemizde yer almaktadır. (http://www.tmmmb.org.tr/e.php?e=18_onuruyeleri )
«tm-teknik müşavir» Dergisinin 32. Sayısı
Birliğimizin üç ayda bir yayımladığı «tm-teknik müşavir» dergisinin Temmuz 2014 dönemine ait 32.sayısı,
«Kamu-Özel Ortaklığında Müşavirlik Hizmetleri» temasını işlemiştir. Derginin sektöre dağıtımına başlanmıştır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Temmuz 2014 / Sayı: 35
HABERLER…
Ekonomi Bakanlığı Mevzuat Düzenlemeleri
• T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviklerinde yurtdışındaki yeşil bina projelerine yönelik yürürlükteki 2012/3 sayılı Devlet
Destekleri Tebliği kapsamında ön onay verilmiş uluslararası konferans, seminer ve fuarlar arasına GREENBUILD ve
ECOBUILD organizasyonları; bunun yanı sıra ön onay verilmiş teknik eğitim kursları arasına GREENBUILD
kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri ile ön onay verilmiş standardizasyon kuruluşları arasına USGBC
(Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi) eklenmiştir. Güncellenmiş listeler web sitemizde
http://www.tmmmb.org.tr/e.php?e=39_mevzuatlar adresinde yer almaktadır.
• Yürürlükteki 2012/3 sayılı Devlet Destekleri Tebliği kapsamındaki hedef ülkeler listesine Arjantin, Brezilya, Çin,
Endonezya, Litvanya ve Peru eklenmiştir. Ayrıca, bundan böyle ilgili liste kapsamında mimarlık firmalarının yurtdışı
faaliyetlerinde “hedef ülke” şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Güncel hedef ülkeler listesi aşağıdaki bağlantıda yer
almaktadır.
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/16F6313D-E1FF-4CDA-02C2537CEBDA22FC/HEDEF%20%C3%9CLKELER-5.pdf
The Voice of EFCA
Türkiye temsilcisi olduğumuz EFCA – Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu tarafından yayımlanan
bülten «The Voice of EFCA» www.efcanet.org/Portals/EFCA/ELOKET/13402/340007_Voice%20of%20EFCA%2012.pdf
adresinde yer almaktadır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Temmuz 2014 / Sayı: 35
ETKİNLİKLER…
İstanbul Köprü Konferansı
Uluslararası ölçekte, köprüler için yeni tasarımlar, farklı inşaat metotları ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerinin tartışılması hedeflenen, «İstanbul Köprü Konferansı 2014-The Istanbul Bridge Conference
2014», 11 – 13 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Hilton Otel’de düzenlenecektir. ODTÜ’nün de
düzenleyiciler arasında yer aldığı etkinliğe ilişkin detaylı bilgi http://istanbulbridgeconference.org/ adresinde
yer almaktadır.
Altyapı ve Kazısız Teknolojiler İhtisas Fuarı
Altyapı ve Kazısız Teknolojiler konusunda dünyadaki son teknolojilerin sektörle buluşmasını sağlamayı
hedefleyen «No-Dig Turkey 2014 - Altyapı ve Kazısız Teknolojiler İhtisas Fuarı» 28-31 Ağustos 2014 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiler
http://www.nodigturkey.com/?lang=tr&page=event_06 adresinde yer almaktadır.
Su Kayıp ve Kaçakları Forumu
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın desteğinde 28 – 29 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek olan «Su Kayıp ve Kaçakları Forumu» detaylı bilgileri http://www.waterlossforum.org/
adresinde yer almaktadır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Temmuz 2014 / Sayı: 35
TESKON 2015
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve «teskon+sodex» Fuarı, 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi/İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Kongre için bildiri çağrısı yapılmıştır. Detaylı bilgi http://teskon.mmo.org.tr adresinde yer almaktadır..
FIDIC 2014 Konferansı - Rio
FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu tarafından her sene düzenlenen Konferans, bu yıl Brezilya’nın
başkenti Rio de Janeiro’da 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Konferansın kayıtları başlamış olup, 10 Ağustos 2014 tarihine kadar indirimli fiyatlardan yararlanılabilecektir.
(Detaylar konferansın resmi web sitesinde yer almaktadır: http://www.fidic2014.org)
Download

TürkMMMB Bülten