TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
IX. TEKNİK MÜŞAVİRLİK KONGRESİ
"Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirme"
26-27 Mart 2014
Ambassadore Otel - ANKARA
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde
kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve merkez ofisi Ankara'dadır. Birlik, 1987 yılında
Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu-FIDIC'e ve 2001 yılında Avrupa Müşavirlik
Mühendislik Birlikleri Federasyonu-EFCA'ya üye olmuştur ve her iki organizasyonun
Türkiye’deki tek temsilcisidir.
TürkMMMB’nin misyonu; bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin çalışma
alanlarını kapsayan Teknik Müşavirlik hizmetlerini yaygınlaştırmak; üyelerinin mesleki ve
kurumsal kapasitelerini arttırarak, iş olanaklarını geliştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında
üyelerini temsil etmektir. Birlik, inşaat sektörünün farklı alanlarında deneyimli ve Tüzüğünde
ve FIDIC Ahlak Kuralları’nda belirtilen tanımlara uygun bağımsız teknik müşavirlik hizmeti
veren üyeleri ile sektörün gelişmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmekte, güncel konularda
eğitim ve gelişim amaçlı, konferans, sempozyum, panel, vb. etkinlikler düzenlemekte, ilgili
konularda inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.
Birlik faaliyetleri çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Teknik Müşavirlik
Kongreleri’nin dokuzuncusu, 26-27 Mart 2014 tarihlerinde Ambassadore Otel, Ankara’da
yapılacaktır.
Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirme temasının işleneceği 9.Teknik Müşavirlik Kongresi’nde
amaç Türk inşaat sektörünün önemli bir paydaşı olan Teknik Müşavirlik hizmetlerinin
uyguladığı yeni ve yaratıcı teknikler ile sektörün araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki
konumunu irdelemek; ayrıca TürkMMMB üye firmalarının çalıştıkları tamamlanmış ya da
tamamlanmakta olan projeler üzerinden yenilikçilik kavramının sektördeki anlamını
sorgulamaktır.
1
Ahmet Rasim Sokak No:35 / 2 Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 440 89 70-71Faks: (0312) 440 89 71
web: www.tmmmb.org.tr
e-posta: [email protected]
Kongre açılışını onurlandırmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri
IŞIK davet edilmiştir. TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı Demir İNÖZÜ’nün yanı sıra,
açılış konuşmacıları arasında sektörün çatı kuruluşlarından TMB-Türkiye Müteahhitler
Birliği, İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve İMSAD-İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği yetkilileri bulunmaktadır. Kongrede ana konuşmayı yapmak üzere
TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK davet edilmiştir.
İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan kongrenin birinci oturumunda, ODTÜ Teknokent
Başkanı Sayın Prof. Dr. Volkan ATALAY ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Devrim G. EROL birer konuşma yapacaklardır. İkinci oturumda
ise TürkMMMB üye firmalarının gerçekleştirdikleri “İzmir Körfez Geçiş Projesi”, ”Sağlık
Yapılarında Sismik Yalıtım Tasarımı ve Yerel Uygulamalar” ile “Barajlarda 3 Boyutlu
Dinamik Analiz Metodolojisi” projelerinin sunumu yapılacak; katılımcılara yenilikçilik
uygulamaları,
aktarılacaktır.
proje
kapsamında
gerçekleştirilen
araştırma-geliştirme
faaliyetleri
Teknik Müşavirlik Kongrelerinde her yıl yer alan sosyal – aktüel konuk
bölümünde bu yıl Sayın Prof. Dr. Üstün DÖKMEN “İş Dünyasında ve Özel Yaşamda
Kaliteli İletişim Yaşama ve Çalışma Sevinci” konulu sunuşu ile yer alacaktır.
Türk inşaat sektörünün tüm paydaşlarının, kamu kuruluşlarının, sektörü temsil eden sivil
toplum kuruluşlarının katılımlarının beklendiği 9. Teknik Müşavirlik Kongresinin, sektördeki
yenilikçi gelişmelerin paylaşılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
2
Ahmet Rasim Sokak No:35 / 2 Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 440 89 70-71Faks: (0312) 440 89 71
web: www.tmmmb.org.tr
e-posta: [email protected]
Download

TürkMMMB TMK Bilgi Notu