TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
BİRLİK ÇALIŞMALARINDAN…
TürkMMMB Üyeleri İstanbul Buluşması
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyeleri, 14 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul'da düzenlenen
akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdir. Beşiktaş Hanedan Restoran'da gerçekleşen yemekte Onur
Üyelerimiz Yalçın TEZCAN ve Orhan URAL'a Onur Üyelik Belgeleri ve Plaketleri, Yönetim Kurulu Başkanı Demir
İNÖZÜ tarafından takdim edilmiştir. İstanbul'da yerleşik üye firmalarımızın temsilcilerinin de katıldığı
yemekte, sektörümüze ilişkin güncel sorunlar ve gelişmeler değerlendirilmiştir.
Kamu İhale Kurumu’na Ziyaret
Üye firmalarımızın «fiyat farkı katsayı uygulaması» konusunda sıkıntı yaşamaları üzerine, önceki süreçte KİK
ve Maliye Bakanlığı’na yazılı görüş bildirmiş ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmüştük. Ayrıca,
üyelerimizden çalıştıkları idarelere sorunları yazılı olarak aktarmaları istenmişti.
Konuyla ilgili bir çözüm üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yönetim Kurulu Başkanımız Demir İNÖZÜ,
Başkan Yardımcımız Salih Bilgin AKMAN ve üyelerimiz Mehmet DÖNMEZ ile Erol YÜCELEN, 26 Ağustos 2014
tarihinde Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin KAYMAK’ı makamında ziyaret etmişlerdir.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
İller Bankası - Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Çalıştayı
İller Bankası tarafından 4 Ağustos 2014 tarihinde Ankara'da "Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
Çalıştayı" düzenlenmiştir. İller Bankası, kentleşme sektöründe edindiği bilgi ve deneyimini yurt dışına açılarak
kullanmayı, bu yolla Türkiye'nin küresel gelişmeye destek sağlamasına ve gelişmekte olan ülkelerin
kalkınmasında rol üstlenmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sektörü
tanımaya ve sektörde İller Bankası'nın üstlenebileceği rolleri ortaya çıkarmaya yönelik olarak düzenlenen
Çalıştay'a TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Demir
İNÖZÜ, Başkan Yardımcısı M. Sinan AKER, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Munis ÖZER ve Birlik Yöneticisi Pelin
ERDOĞAN katılmışlardır. Toplantıda üyelerimize ve çalışma alanlarına yönelik Birliği tanıtıcı bir sunum da
gerçekleştirilmiştir.
Tm Teknik Müşavir Dergisi
Birliğimizin üç ayda bir yayımladığı «tm-teknik müşavir» dergimizin Ekim ayında dağıtılması
planlanan 33. sayısının teması «Risk Yönetimi" olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin dergiye yazı,
makale veya reklam destekleri ile katkıları beklenmektedir.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
HABERLER…
FIDIC Ödülleri 2014 – Türkiye’den Kısa Listede Yer Alan Proje
Birliğimizin Türkiye temsilcisi olduğu FIDIC tarafından, 2014 yılı için verilecek Proje Ödülleri başvuruları
arasından kısa listeye kalan firmalar belirlenmiştir. Üyelerimizden ENDECO Mühendislik Proje Müşavirlik
firması Konya Bilim Merkezi Projesi ile bu listede yer almaya hak kazanmıştır. Kısa listeye kalan projelerin
sunumları Eylül 2014’te, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek FIDIC Konferansı’nda yapılacak
ve ödüller gala yemeği sırasında verilecektir. İnovasyon, kalite, uzmanlık vb. konularda göze çarpan projelerin
değerlendirildiği yarışmada ülkemizi temsil ettikleri için Endeco firması çalışanlarını kutlar; kendilerine
başarılar dileriz.
Kısa listede yer alan projeleri http://fidic.org/2014_Shortlisted_projects adresinden inceleyebilirsiniz.
Üye Firmalarımız «ENR 225 Uluslararası Dizayn Şirketleri 2014 Listesi»nde
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri sektörünün önemli yayınları arasında yer alan ENR
(Engineering News Record) Dergisi’nin uluslararası alanda faaliyet gösteren en büyük mühendislik ve
mimarlık şirketlerinin listelendiği "Uluslararası Dizayn Şirketleri 225-2014" listesinde bu yıl üye firmalarımız
TEMELSU 172. ve YÜKSEL PROJE 219. sırada yer alarak bizleri gururlandırmışlardır. Söz konusu liste ile ilgili
detaylı bilgilerin yer aldığı doküman
http://www.tmmmb.org.tr/images/UYELERE_OZEL/BULTEN/36/ENR_2014.pdf adresinde yer almaktadır.
EFCA Bülteni
EFCA tarafından yayımlanan Ağustos bülteni
http://www.efca.be/Portals/EFCA/ELOKET/13637/Bull%202014_3.pdf adresinde yer almaktadır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
Teknik Müşavirlik Hizmetleri Devlet Yardımları Başvurularında Değişiklikler
Ekonomi Bakanlığı tarafından, «2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları
Hakkında Tebliğ» kapsamında yapılan başvuruların kolaylaştırılması amacıyla, yurtdışı fuar, seminer ve
konferans katılımı ile pazar araştırması destek başvurularında;
-Fuar sözleşmesinin ve fuar başvuru formunun,
-Fuar katılımına ve boş stand bedeline ilişkin faturanın,
-Seminer / Konferans katılım faturasının,
-Oda-kahvaltı tutarını gösteren otel faturasının,
-Araç kiralama faturasının
Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Konsolosluklarca onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Destek başvuru dosyalarında söz konusu evrakların aslının veya Noter/Ticaret Müşavirlikleri
/Ataşelikleri/Konsolosluklarca onaylı suretlerinin ibrazı yeterli görülecektir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi http://www.ydmh.gov.tr/detay.cfm?sayfa=AFBEB8BE-F7F6-4BE712E56D85AA066645 adresinde yer almaktadır.
EFCA - Yeni AB Kamu Satınalma Direktifi Semineri
Türkiye temsilcisi olduğumuz EFCA – Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu tarafından 14 Mayıs
2014 tarihinde düzenlenen «Yeni AB Kamu Satınalma Direktifi Semineri - Seminar on New EU Public
Procurement Directive» ile ilgili bilgiler EFCA Construction Europe bülteninde
(http://www.khl.com/magazines/construction-europe/ ) yer almaktadır.
Seminer detayları ve sunumlarına
http://www.efcanet.org/MeetingsEvents/ArchiveDetail.aspx?detailid=12651 adresinden erişebilirsiniz.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
ETKİNLİKLER…
EFCA – EBRD Semineri
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye temsilcisi olduğumuz EFCA – Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu
ile EBRD – European Bank for Reconstruction and Development işbirliği ile gerçekleştirilen EBRD Teknik
Müşavirlik Projeleri semineri, bu yıl 13 Kasım 2014 tarihinde Brüksel’de tekrarlanacaktır.
EBRD tarafından müşavirlik ihale yöntemlerine ilişkin çalışmaların sunulacağı etkinlik davetiyesi
http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Invitation_2014-07-09.pdf adresinde yer
almaktadır.
Etkinlik kayıt formuna ise
http://www.tmmmb.org.tr/images/UYELERE_OZEL/BULTEN/36/EBRD_EFCA_form.doc adresinden
ulaşılmaktadır.
SOLARTR 2014
Güneş enerjisinin yaygın kullanımında, yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alacak olan “SOLARTR 2014”
19 – 21 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Birliğimizin de destekçi kuruluş olarak katkı sağladığı etkinlikte güneş enerjisi sektörünün tüm paydaşlarının bir
araya gelmesi hedeflenmektedir.
Organizasyon ile ilgili bilgiler Solar Tr web sayfasında http://www.solartr.org.tr/ yer almaktadır.
TürkMMMB Aylık e- Bülten
Ağustos 2014 / Sayı: 36
Vivapolis İstanbul Sürdürülebilir Şehircilik Sempozyumu
DEİK ve UBIFRANCE işbirliğiyle, Türkiye ve Fransa’daki ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyeleri’nin üst
düzey temsilcilerinin katılımlarıyla, 23 Eylül 2014 tarihinde Grand Hyatt Hotel İstanbul’da “Vivapolis İstanbul
Sürdürülebilir Şehircilik Sempozyumu” düzenlenecektir.
Kent yönetimi ve sürdürülebilir şehircilik konularında oturumlar gerçekleştirilecek olan sempozyumun güncel
detayları http://ubifrance-events.com/surdurulebilir-sehircilik-vivapolis/ adresinde yer almaktadır.
Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen «Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve
Sergisi» 14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Etkinlik kapsamında bildiri gönderim tarihi 8 Eylül 2014 olarak belirtilmiştir. Bildiri gönderimi ve Kongreye
ilişkin detaylı bilgiler http://imcet.org.tr/default.asp adresinde yer almaktadır.
Hindistan’da MRTS (Mass Rapid Transit System) Semineri
Hindistan Yapısal Mühendisler Derneği tarafından düzenlenen Mass Rapid Transit System Semineri 4-5 Kasım
2014 tarihlerinde Hindistan Yeni Delhi’de gerçekleştirilecektir.
Etkinlik hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşür
www.tmmmb.org.tr/images/UYELERE_OZEL/BULTEN/36/MRTS.pdf adresinde yer almaktadır.
Download

TürkMMMB Aylık e- Bülten Ağustos 2014 / Sayı: 36