11-13 AĞUSTOS 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Türkiye
sponsorluk dosyası
www.istanbulbridgeconference.org
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Değerli Sektör Yöneticisi,
İstanbul Köprü Konferansı, 11-13 Ağustos 2014 tarihlerinde, uluslararası köprü
camiasını yeni köprü tasarım ve yapım yöntemlerinde fikirler geliştirmek ve çeşitli
sorunlara çözüm bulan bir tartışma platformunda buluşturmak amacıyla Hilton
İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Köprü tasarımı ve inşası konularındaki sorunlara çözüm arayışları, köprü
teknolojilerinde yeni sistemlerin ve malzemelerin kullanımı, daha uzun mesafeler gibi
önceden hayal dahi edilemeyen çok büyük ilerlemelerle sonuçlanmıştır. Artık, köprü
tasarım yönetmelikleri de tasarım ve inşa konularındaki belirsizlikleri göz önünde
tutarak yapılmaktadır.
Türkiye de, artan büyük açıklıklı köprü ve yüksek hızlı demiryolu köprü yatırımlarının
bir sonucu olarak, 1970-1980 yılları arasında olduğu gibi bir kez daha uluslararası
köprü tasarımcıları ve müteahhitlerinin dikkatini çekmektedir. Önümüzdeki 10 yıl
içerisinde kiriş uzunluğu 2000 metreye yakın dört büyük asma köprü yapımı
planlanmıştır. Türkiye köprü mühendisliği camiası bu yeni projeler ve tasarımlar
konusunda halen son derece aktif çalışmalar yürütmektedir.
Köprü camiasındaki bu önemli gelişmeler ışığında geliştirilen teknik programıyla
Istanbul Köprü Konferansı, 7 kıtadan araştırmacıları, mühendisleri, yöneticileri ve
profesyonelleri bir araya getirerek güncel konuların yanı sıra gelecekteki eğilimlerin
ve fırsatların konuşulmasına da sosyal imkanlar yaratacaktır.
Kuruluşunuzun yeniliklere, bilgi ve deneyimin paylaşımına verdiği önemin bir
göstergesi olarak sonraki yıllarda yapılacak konferanslara da rehberlik edecek bu ilk
Istanbul Köprü Konferansı’na sponsorluk desteği vererek katkı sağlayacağınıza
inanıyoruz. Kurumsal vizyonunuz doğrultusunda değerlendirmelerinize sunduğumuz
destek kalemleri ektedir. Sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.
Alp Caner
İstanbul Köprü Konferansı Başkanı
TÜRKİYE
KÖPRÜ VE İNŞAAT CEMİYETİ
Turkish Association for
Bridge and Structural Engineering
TUCSA
KGM
TYÇD
Turkish Constructional Steelwork Association
TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ
DEPREM İZOLASYON DERNEĞİ
TURKISH ASSOCIATION FOR SEISMIC ISOLATION
Köprü alanında uzmanların güçlü bir teknik program etrafında bir araya
geleceği bu organizasyonda aşağıdaki konu başlıkları tüm detayları ile
ele alınacaktır.
● Köprü yapım tekniklerinde gelişmeler
● Köprü şartnamelerindeki en son yenilikler
● Deprem ve rüzgar gibi olağan dışı durumlara karşı tasarım ve yapım
● Uzun açıklıklı köprülerde yapı-zemin etkileşimi
● Dayanıklılık odaklı sürdürülebilir köprü tasarımları
● Köprü bilgisayar teknolojileri ve analiz sistemleri
● Yaşlanan köprülerin durum tespiti
● Köprü mesnet, derz ve deprem yalıtımındaki yenilikler
● Köprü yapım aşamaları ve analiz sistemleri
● Tarihi köprüler ve restorasyon
● Köprü bakım ve sağlık izlemesi
Organizasyon Komitesi
Alp Caner – Middle East Technical University, Turkey (Conference Chair)
Polat Gülkan – Çankaya University, Turkey (Program Committee Chair)
Nurdan Apaydın – General Directorate of Highways (KGM), Turkey
Metin Aydoğan – Istanbul Technical University, Turkey
Bruno Briseghella – Fuzhou University, China
Erhan Karaesmen – METU / Boğaziçi University, Turkey
Khaled Mahmoud – Bridge Engineering Association, USA
Ayaz Malik – Bridge Expert, USA
Danışma Kurulu
Ozgur Avsar – Turkey
Burcu Burak – Middle East Technical University, Turkey
Oral Buyukozturk – MIT, USA
Necati Çatbaş – University of Central Florida, USA
Airong Chen – Tongji University, Shanghai, China
Dongzhou Huang – PBS&J, USA
Altok Kursun – Turkey
Andrzej Nowak – University of Michigan, USA
Cenan Özkaya – Yüksel Proje, Turkey
Fathy Saad - Egypt
Bratislav Stapnic – Serbia
Ahmet Türer - Middle East Technical University, Turkey
Hamid Yaghoubi – Iran Maglev Technology, Iran
Riccardo Zandonini - University of Trento, Italy
Bilimsel Komite
Antonio Adao da Fonseca - Porto University, Portugal
Haluk Aktan – Western Michigan University, USA
Yalın Arıcı – Middle East Technical University, Turkey
Ayşegül Askan – Middle East Technical University, Turkey
Eray Baran – Atılım Üniversitesi, Turkey
Alemdar Bayraktar – Karadeniz Technical University, Turkey
Burcu Burak - Middle East Technical University, Turkey
Alvaro Cunha - FEUP, Portugal
Necati Çatbaş – University of Central Florida, USA
Mehmet Çelebi – USGS, USA
Airong Chen – Tongji University, Shanghai, China
Ufuk Ergun - Middle East Technical University, Turkey
Mete Gerçek – IABSE Fellow Member, Turkey
Michel Ghosn – City College of New York, USA
Roberto Gomez-Martinez – UNAM , MEXICO
Burcu Güneş – İstanbul Technical University, Turkey
Dongzhou Huang – PBS&J, USADSCF6580k
Altok Kursun – Turkey
Huseyin Kopkalli – Parsons NY, USA
Andrzej Nowak – University of Michigan, USA
Ayman M. Okeil - Louisiana State University,USA
Mustafa Özakça – Gaziantep University, Turkey
Cenan Özkaya – Yüksel Proje,Turkey
Fathy Saad - Egypt
Barbaros Sarıcı – Rua Mühendislik,Turkey
Khaled Sennah – Ryerson University, Canada
Bratislav Stapnic – Serbia
Ahmet Türer - Middle East Technical University, Turkey
Hamid Yaghoubi – Iran Maglev Technology, Iran
Cem Yalçın – Bosphorus University, Turkey
Semih Yucemen - Middle East Technical University, Turkey
Francisco Millanes – Ideam, Spain
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
davetli konuşmacılar
Kent J. Fuglsang
Izmit Bay Bridge Senior Project Manager
COWI, DENMARK
Altok Kurşun
Bridge Expert
TURKEY
M. Myint Lwin, P.E., S.E.
Director, Office of Bridge Technology
Federal Highway Administration (FHWA)
USA
Khaled Mahmoud, PhD, PE
President, Bridge Technology Consulting
USA
Assoc. Prof. Xin Ruan
Department of Bridge Engineering,
College of Civil Engineering,
Tongji University, Shanghai, CHINA
Michel Virlogeux, PhD
Jean-François Klein, PhD
The Third Bosphorus Suspension Bridge
Consultants, FRANCE
destekleyen kuruluşlar
KGM
TUCSA
TYÇD
DEPREM İZOLASYON DERNEĞİ
TURKISH ASSOCIATION FOR SEISMIC ISOLATION
www.istanbulbridgeconference.org
Sponsorluk Kategorileri
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Platin Sponsorluk
Uluslararası İstanbul Köprü Konferansı’na Platin Sponsor olarak destek
verecek kurum/kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır;
Basılı malzemelerde (broşür, duyuru, etkinlik programı, kitabı vs) kurum logosuna
Platin Sponsor olarak yer verilmesi
Konferans kitabı iç sayfalarına 1 tam sayfa kurum reklâmı
Firma logosunun ve 300 kelimelik kısa tanıtım yazısının program kitabı ve konferans
web sayfasında kendi sitesine link verilerek yer alması
Firma tanıtım broşürlerinin konferans esnasında tüm katılımcılara dağıtılması
Fuaye alanında veya konferans binası girişinde yer alacak afiş veya panoda kurum
logosuna yer verilmesi
Sahnede kurum logosunun yer alması
Konferans fuaye alanında sergi alanı tahsisi
Konferans katılımcı listesi
Konferansa 4 kişilik katılım hakkı
4 kişi üzerindeki katılımlarda %25 indirim hakkı
Sponsorluk bedeli .......................................................................$ 10.000 + kdv
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Altın Sponsorluk
Uluslararası İstanbul Köprü Konferansı’na Altın Sponsor olarak destek
verecek kurum/kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır;
Basılı malzemelerde (broşür, duyuru, etkinlik programı, kitabı vs) kurum logosuna
Altın Sponsor olarak yer verilmesi
Firma logosunun ve 200 kelimelik kısa tanıtım yazısının program kitabı ve konferans
web sayfasında kendi sitesine link verilerek yer alması
Firma tanıtım broşürlerinin konferans esnasında tüm katılımcılara dağıtılması
Fuaye alanında veya konferans binası girişinde yer alacak afiş veya panoda kurum
logosuna yer verilmesi
Salonlarda yer alacak panoda veya sahnede kurum logosunun yer alması
Konferans fuaye alanında sergi alanı tahsisi
Konferans katılımcı listesi
Konferansa 3 kişilik katılım hakkı
3 kişi üzerindeki katılımlarda %25 indirim hakkı
Sponsorluk bedeli .........................................................................$ 7.500 + kdv
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Gümüş Sponsorluk
Uluslararası İstanbul Köprü Konferansı’na Gümüş Sponsor olarak destek
verecek kurum/kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır;
Basılı malzemelerde (broşür, duyuru, etkinlik programı, kitabı vs) kurum logosuna
Gümüş Sponsor olarak yer verilmesi
Firma logosunun ve 100 kelimelik kısa tanıtım yazısının program kitabı ve konferans
web sayfasında kendi sitesine link verilerek yer alması
Firma tanıtım broşürlerinin konferans esnasında tüm katılımcılara dağıtılması
Fuaye alanında veya konferans binası girişinde yer alacak afiş veya panoda kurum
logosuna yer verilmesi
Salonlarda yer alacak panoda veya sahnede kurum logosunun yer alması
Konferans fuaye alanında sergi alanı tahsisi
Konferans katılımcı listesi
Konferansa 2 kişilik katılım hakkı
2 kişi üzerindeki katılımlarda %25 indirim hakkı
Sponsorluk bedeli .........................................................................$ 5.000 + kdv
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Sergi Alanı
Uluslararası
İstanbul
Köprü
Konferansı’na
Sergi Alanı‘yla
katılacak
kurum/kuruluşa aşağıdaki hizmetler sunulacaktır;
Firma logosunun ve 100 kelimelik kısa tanıtım yazısının program kitabı ve konferans
web sayfasında kendi sitesine link verilerek yer alması
Konferans fuaye alanında sergi alanı tahsisi
Konferans katılımcı listesi
Konferansa 2 kişilik katılım hakkı
2 kişi üzerindeki katılımlarda %25 indirim hakkı
Sergi Alanı Bedeli ..........................................................................$ 3.500 + kdv
28 Şubat 2014’e kadar yapılacak kayıtlarda
$ 3.000 + kdv
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Platin
Sponsor
Altın
Sponsor
Gümü
Sponsor
Sergi
Masası
300 kelime
200 kelime
100 kelime
50 kelime
Konferansa ücretsiz kayıt hakkı
4 Ki i
3 Ki i
2 Ki i
2 Ki i
Ekstra katılımcılar için indirim hakkı
%25
%25
%25
%25
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 3.500
Basılı malzemelerde (bro ür, duyuru, etkinlik programı, kitabı
vs) kurum logosuna yer verilmesi
Konferans programının iç sayfalarına 1 tam sayfa kurum
reklâmı
Firma logosunun ve kısa tanıtım yazısının program kitabı ve
konferans web sayfasında kendi sitesine link verilerek yer
alması
Firma tanıtım bro ürlerinin konferans esnasında tüm
katılımcılara da ıtılması
Fuaye alanında veya konferans binası giri inde yer alacak afi
veya panoda kurum logosuna yer verilmesi
Sahnede kurum logosunun yer alması
Sergi alanı tahsisi
Konferans katılımcı listesi
13.5 m
13.6 m
C
A
15
16
8
14
17
7
13
18
6
12
19
23
D
5
E
20
F
4
B
E
42.2 m
G
8.6 m
21
11
H
service
3
10
24
service
22
9
25
10.6 m
2
1
İ
service
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
11-13 AUGUST 2014
31.7 m
11-13 AUGUST 2014
Hilton Hotel, İstanbul, Turkey
Konferans Sekreteryası
kongre ve etkinlik yönetimi
ODTÜ Yerleşkesi, Yurtlar Bölgesi, Terminal Binası, 06800 Ankara
Tel : 0.312.2101545
Faks : 0.312.2101560
[email protected]
Download

sponsorluk dosyası - Istanbul Bridge Conference 2014