Primjena ICT u nastavi
Damira KALAČ
SEMINAR| COO Don Bosko | Podgorica, april, 2010.
Učenje uz pomoć tehnologije nije nužno ni bolje
ni lošije od klasične nastave, no drugačije je...
Bates i Poole (2003)
ICT – pojam i primjena
Upoznavanje s opremom
PowerPoint – lako do prezentacije
PowerPoint – praktična vježba
ICT – pojam i primjena
Nove tehnologije utiču na naš
svakodnevni život pa se postepeno
integrišu i u proces obrazovanja.
Znanje ne zavisi u potpunosti od
medija putem kojeg se stiče, ali više
različitih načina sticanja znanja
doprinosi kvalitetnijem
razumijevanju materije.
Dominantni mediji u
obrazovanju
 Klasična nastava
 Tekst
 Audio
 Video
 Animacija
 Multimedija i hipermedija
Oprema u vašoj
učionici
 CD plejer
 Prenosni računar sa Internet
vezom
 Video projektor i projektno platno
 Ozvučenje
Mogućnosti u nastavi
Multimedijalni prikaz (kombinacija
animacije, zvuka, slike...)
 Video konferencije
 Korištenje sadržaja s interneta
 Edukacija na daljinu
 Elektronski interaktivni udžbenici
 Gotovi programi za učenje
pojedinih sadržaja
PUSTI FILM
PREUZIMANJE SADRŽAJA S
INTERNETA
 Tekst
 Slika
 Audio
 Video
 Igrice
Google
YouTube.com
Engleski - LINKOVI
Primjeri
Engleski – vježba sa vremenima
PREUZIMANJE SADRŽAJA S
INTERNETA
Njemački – vježba sa vremenima
 Mnoštvo web sadržaja: lekcije,
vježbe, interaktivne igre...
Engleski – brojanje do 10
Engleski – Riječi
Engleski – Podcasts
Programi za kreiranje
sadržaja
GENERATOR SADRŽAJA
KREIRANJE VIDEO MATERIJALA
Kombinujući tekst, zvuk, sliku
možete samostalno kreirati video
sadržaje.
Windows Movie Maker ili Google
Picasa 3.0
WMM
PICASA
AUDIO/VIDEO
Grammar through music
Irena Badovinac-Tomičić, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak, HR
Na osnovu pjesme je kreiran zadatak, sa
fokusom na gramatiku i nove riječi,
kojeg učenici rješavaju nakon slušanja i
diskusije (zapisuju riječi i fraze koje su
zapamtili, te upisuju u predviđena polja
riječi koje nedostaju...)
You'll never stand alone by Whitney Houston
KREIRANJE PREZENTACIJA
Koristeći programe kao što je MS
PowerPoint možete napraviti
materijale koji sadrže, uz tekst,
sliku i zvuk, još i video materijal.
Nema zakona koji kaže da će nove
tehnologije automatski biti bolje za
podučavanje od starih. Nove
tehnologije trebalo bi procjenjivati
prema tome kako rade te koliko su
korisne u nastavi, a ne prema
datumu proizvodnje...
Bates (1995)
PITANJA
RUKOVANJE OPREMOM - praktično
HVALA
[email protected]
Download

Primjena ICT u nastavi