International Journal of Language Academy
ISSN: 2342-0251
Volume 2/2 Summer 2014
Contents / İçindekiler
Fehmi Can SENDAN
1-2
Gülden İLİN
Sendan: A Case Study
3-13
Gökçe Dişlen DAĞGÖL
Foreign Language Learning Beliefs Within The Frame of Identity Construction
14-29
İskender H. SARIGÖZ
Language Level Awareness of Trainess In Tefl Microteachings: A Case Study
30-37
Duygu UÇGUN
8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği
38-47
Süleyman BAŞARAN & Neşe CABAROĞLU
The Effect of Language Learning Podcasts on English Self-Efficacy
48-69
Eda KAHYALAR & Zühal OKAN
An Investigation into The Impact of Corrective Feedback on Second Language Learners’ Written
Production
70-94
Monireh AZİMZADEH
The Effects of Task Repetition on the Fluency, Accuracy and Complexity of Turkish EFL Learner’ Oral
Production
95-109
Erol DURAN & Ozan ALEVLİ
Öğrenci Görüşleri: Dijital Metin mi Basılı Metin mi?
110-126
Hayrettin TUNÇEL
Yabancılara Türkçe Öğretimine Yöntembilimsel Açıdan Yeni Bir Bakış Doğal Yaklaşım ve Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretimine Yönelik Uyarlamalar
127-143
Britt-Marie Apelgren
Personal Ways into and Forward in Language Teaching
144-164
Dönercan DÖNÜK & Fehmi Can SENDAN
A Key To Classroom Management Teacher Reflection
165-182
Necmi AKYALÇIN
Evaluation in Relation to Structure and Meaning Propertiess of Turkish Reduplication
183-194
International Journal of Language Academy
Volume 2/2 Summer 2014
International Journal of Language Academy
ISSN: 2342-0251
Volume 2/2 Summer 2014
Önder Çakırtaş & Ömer Şekerci
Developmental Psychology Rediscovered: ‘Negative Identity’ and ‘Ego Integrity Versus Despair’ in
Samuel Beckett's Endgame
195-203
International Journal of Language Academy
Volume 2/2 Summer 2014
Download

International Journal of Language Academy