ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SEMİNER PROGRAMI
Öğrenci
Adı Soyadı
Seminer Konusu
Danışman
Yer
Tarih ve Saat
Monireh
HAMELDARBANDİ
Üstel-Uyarlanmış Lindley Dağılımının Tanıtılması
ve Parametrelerinin Momentler Tahmin Edicisi ile
Elde Edilmesi
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Seminer Odası
15 Mayıs 2015
11:00
Nazila
BAYRAMİALAMDARİ
Uygunluk (Correspondence) Analizi
Doç. Dr. Cemal ATAKAN
Seminer Odası
20 Mayıs 2015
14:00
Feyza GÜNAY
Üstel - Geometrik (ÜG) Dağılımının
Karakteristikleri ve Parametre Tahmini
Doç. Dr. Cemal ATAKAN
Seminer Odası
20 Mayıs 2015
15:00
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN Seminer Odası
27 Mayıs 2015
14:00
Fikret AKGÜN
Hataların Normal Dağılımlı Olmadığı Durumda
Kompartman Modellerde Parametre Tahmini
M. Hilmi PEKALP
α- Seri Süreçler ve Bazı Yer Değiştirme Politikaları
Naz SEYLAN
Kompartman Modellerde Parametre Tahmini ve
Ampirik Dağılımlarının Elde Edilmesi
Seminer Odası
28 Mayıs 2015
10:00
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN Seminer Odası
28 Mayıs 2015
14:00
Doç. Dr. Halil AYDOĞDU
Hüseyin ÜNÖZKAN
Bileşen Sayıları İki Boyutlu Geometrik Dağılımlı
Olan Tekrarlı Seri Sistemin Güvenirlik Özelliklerinin
İncelenmesi
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Seminer Odası
29 Mayıs 2015
11:00
Buket ÜNSALAR
İki Parametreli Lindley Dağılımının Özellikleri ve
Parametre Tahmini
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Seminer Odası
29 Mayıs 2015
12:00
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN Seminer Odası
29 Mayıs 2015
14:00
Onur ÖZTÜRK
Yetkin TUAÇ
Kompartman Modellerde Jackknife Yöntemi ile
Parametre Tahmini
Ar (p) Hata Terimli Regresyon Modellerinde Çarpık
Dağılımlara Dayalı Parametre Tahmini
Prof. Dr. Olcay ARSLAN
Seminer Odası
01 Haziran 2015
14:00
Download

2014-2015 bahar yarıyılı seminer programı