GİRİŞ SINAVINA ALINACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
(Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / Bölüm Başkanlıkları)
Birimi
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
İlan Edilen Kadronun;
Sayısı
Ünvanı
Bölümü
ABD / ASD
Giriş Sınavının yapılacağı yer
Gün/Saat
: ASÜ Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
26.6.2014
10.7.2014
: 1 Adet
Öğretim Görevlisi
Bankacılık ve Finans
:
: Aksaray Üniv. Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü, Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Binası 5.Kat)
: 16 Temmuz 2014, Saat: 10.30
Müracaat Eden Adayların;
ALES Muafiyeti
(Doktora/Tıpta Uzmanlık/
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Adı Soyadı
Ferhan BAŞ
Ahmet ER
Mustafa Hilmi PEKALP
Azize Zehra ÇELENLİ
Hakkı POLAT
Barış KESKİN
Tuğba ŞANLI
Sıdıka KOLUKISAOĞLU
T.C. No.
20455353872
19580481130
14794010398
12591099646
34592261204
22796473066
22486331256
46897376538
Öğretim Elemanı/
Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen
uzmanlık alanı)
ALES
(70 puandan az olamaz)
Dönemi
2012/İlkbahar
2012/Sonbahar
2013/İlkbahar
2012/Sonbahar
2014/İlkbahar
2011/Sonbahar
2012/İlkbahar
2012/İlkbahar
(a)
puanı
87,73
82,254
84,188
84,858
78,839
83,604
74,885
77,531
(b)
katsayı
(a x % 60)
52,638
49,352
50,513
50,915
47,303
50,162
44,931
46,519
Yabancı Dili
Dönemi
Türü
Dili
2013/Sonbahar
2009/ilkbahar
2013/Sonbahar
2013/İlkbahar
2010/Sonbahar
2009/İlkbahar
2013/İlkbahar
2010/Sonbahar
YDS
KPDS
YDS
ILTS=
4,5
ÜDS
ÜDS
YDS
KPDS
ING
İNG
İNG
İNG
İNG
İNG
İNG
İNG
Ön
Değerlendirme
Sıralaması
(c)
(d)
(b+d=)
puanı Katsayı
(c x % 40)
66,25
26,5
79,138
76,152
67,00
26,8
60,00
24,0
74,513
55,00
22,0
72,915
63,75
25,5
72,803
52,50
21,0
71,162
55,00
22,0
66,931
50,00
20,0
66,519
Giriş
Sınavına
alınıp/
alınmayacağı
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
SINAVA GİREBİLİR
Download

Şereflikoçhşisar U.T.İ.Y.O. Öğretim Görevlisi Alımı Ön