T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
15.10.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 134 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.10.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1368 Ada, 3 Parselde kayıtlı
taşınmazın mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Mehmet Akif
Ersoy Mahallesi, Ada: 1368, Parsel:3’de kayıtlı taşınmaz 17 K-II 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarımızda Oyun Alanı olarak gözükmektedir.
1368 Ada, 3 Parsel üzerinde oyun alanı olarak görünen alanda Belediyemize ait
dükkanlar bulunduğundan söz konusu taşınmazın mevcut haliyle ticaret işlenmesi talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Ada: 1368, Parsel:3’de kayıtlı taşınmaz
üzerinde bulunan mevcut dükkanların arka tarafında Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından
garaj olarak kullanılan alan bulunmaktadır. Bu alanın planlara işlenmesi için Emniyet
Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında değerlendirilmek üzere imar plan tadilatı
talebinin Ertelenmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
15.10.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.10.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 191 Ada, 373 Parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti S.S Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı’na ait Erzurum ili
Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:191, Parsel:373’de kayıtlı taşınmaz 18 KIV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda B-6 Kat Konut Alanı olarak gözükmektedir.
S.S Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı 08.10.2014 tarihli dilekçe ile
Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72,
Ada:191, Parsel:373’de kayıtlı taşınmaza bodrum kat depo olmak üzere 6 kat konut şeklinde
inşaat ruhsatı aldığını ve bu şekilde inşaatı tamamladığını ancak yapılan binanın yoldan
yaklaşık 20 metre içeride olması ve arazideki kot farkından dolayı bodrum katlardaki
depoların açığa çıkmış olması depoların dükkan olarak kullanılma özelliği kazandığını
belirterek 6 kat konut alanı olarak görünen imar planının zemin katlarına ticaret işlenerek
mevcut haliyle 7 kat olarak imar plan tadilatının yapılması talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:191, Parsel:373’de kayıtlı taşınmazın
bodrum katlarının depo olarak ruhsatlandırıldığı ve arazideki yol kotundan dolayı zemin
katların ticaret işlenerek mevcut haliyle 7 kat ticaret+konut şeklinde imar plan tadilatı
talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :
KONU:İmar Plan tadilatı
15.10.2014
KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 139 sayılı kararı ile Komisyonumuza
havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.10.2014 tarihinde toplanarak,
Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, 191 Ada, 372 Parselde kayıtlı taşınmazın
mahallinde ve paftasında yapılan incelemeleri sonucu aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARAR:
Mülkiyeti Tolga ÜNSALAR’a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi,
Pafta:72, Ada:191, Parsel:372’de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarımızda B-6 Kat Konut Alanı olarak gözükmektedir.
Tolga ÜNSALAR 08.10.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek
Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:191, Parsel:372’de kayıtlı
taşınmaza bodrum+6 kat konut şeklinde inşaat ruhsatı aldığını ve bu şekilde inşaatı
tamamladığını ancak yapılan binanın yoldan yaklaşık 20 metre içeride olması, arazideki kot
farkı bulunması ve bölgede ticari hareket bulunmasından dolayı 6 kat konut alanı olarak
görünen imar planının zemin katlarının ticari alan olarak planlara işlenmesi için imar plan
tadilatı talebi;
Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili
Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:191, Parsel:372’de kayıtlı taşınmaz çevresi
ile birlikte yapılan değerlendirmede mevcut binanın yola olan mesafesi de dikkate alınarak
zemin katların planlara ticaret işlenerek 6 kat konut+ticaret şeklinde imar plan tadilatı
talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
Yüce Meclisin bilgisine arz olunur.
Komisyon Başkanı
Doğan ALP
Seçilmiş Üye
Orhan GÖZGEÇ
Seçilmiş Üye
Efrail YÜCE
Seçilmiş Üye
Oğuz Tarık TİMUROĞLU
Seçilmiş Üye
Enver SUBAŞI
Download

2014 Yılı Meclis Komisyon Kararları(3)