MECLİS KARAR ÖZETİ
14 EKİM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
14/10/2014
283
2
14/10/2014
284
3
14/10/2014
285
4
14/10/2014
286
Sayfa No 1
Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I.Başkan Vekili Fevzi POLAT’ın Başkanlığında, üyeden
Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman BELLİ, Yücel Ahmet
İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Ünsal SERTOĞLU, Recep KAPLAN, Görbil ÖZCAN, Hasan
ÇAKMAK, Arif Hikmet KILIÇ, Abdulkadir AYDIN, Mehmet Sait KARABAKAN, Ali Sait FIRAT,
Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent
ENGİN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Mualla Turan
SAYKAN, Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ,
Mecit NAYİR, Serhat AKYÜZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal
BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit
GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ, Ahmet
YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK,
Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Temur AYDIN, Melike GÖKSU, Nurhayat
ÜSTÜNDAĞ, Perihan ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin
ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 14 Ekim 2014 tarihine
müsadif Salı günü saat 14.00’de Meclis Salonunda toplandı.Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Yakutiye Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 145 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesinde bulunan Y=437113.91 X=4419040.71,
Y=437145.26 X=4419044.89, Y=437147.57 X=4419016.84, Y=437164.68
X=4419018.04, Y=437167.92 X=4418972.17, Y=437149.25 X=4418968.42,
Y=437124.68 X=4418964.89, Y=437123.44 X=4418973.49, Y=437113.97
X=4418972.07 ITRF96 sisteminde 3 derecelik koordinat değerleri arasına tekabül
eden Park alanı olarak görünen taşınmazın, Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, Park Alanı olarak işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 53 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, kadastronun 185 ada 105 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında h=13 metre kitle işlemeli konut alanı
olarak görünen taşınmazın, h=13 metre kitle işlemeli konut+ticaret alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, adanın güneyinde yer alan 14 metrelik yola cepheli
olan parsellerin konut+ticaret alanı olarak işlenmesi kaydıyla kabulüne,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 86 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi, kadastronun 6538 ada 3 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-8 konut+ticaret alanı olarak görünen
taşınmaz üzerinde bulunan binaya 25.03.2004 tarihinde tadilat ruhsatı alınmış olup
ancak binanın imar planlarına uymaması ve binanın bitmiş olmasından dolayı
mevcut haliyle işlenmesini içeren
imar planı değişikliğinin, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, A-8 konut+ticaret alanı
olarak işlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 87 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, kadastronun 157 ada 312
nolu parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında h=10 m kitle işlemeli konut alanı
olarak görünen taşınmazın, h=13 m konut alanı olarak işlenmesini içeren imar
planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda,
h=10 m kitle işlemeli konut alanı olarak kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
5
14/10/2014
287
6
14/10/2014
288
7
14/10/2014
289
8
14/10/2014
290
9
14/10/2014
291
10
14/10/2014
292
Sayfa No 2
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 83 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi, kadastronun 6059 ada, 2 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-5 Kat TAKS=0.30 konut alanı görünen
taşınmazın, A-6 Kat TAKS=0.35 konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, Güney ve
Batısındaki çekme mesafesinin 10 metre olması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Yakutiye Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 181 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, kadastronun 7455 ada, 3 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Ticaret Alanı olarak görünen taşınmazın,
Konut Alanı ve BL-4 kat, ön ve arka çekme mesafelerinin 5 metre olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, adanın Güneybatısından geçen 20 metrelik yolun 30 metreye
çıkarılması, 7455 adanın Batısında ve Doğusunda yer alan çekme mesafelerinin 10
metre olarak işlenmesi ve 7455 ada, 3 nolu parselin Güneyinde bulunan ticaret
alanının E=2.00 H=12.50 m olması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 56 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Kazım Yurdalan Mahallesi, kadastronun 1075 ada, 3 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında h=13 metre kitle işlemeli konut alanı olarak
görünen taşınmazın, h=13 metre kitle işlemeli ticaret+konut alanı olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 1075 adada bulunan diğer parsellerinde ticaret+konut alanı olması
kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda
oyçokluğu ile karar verildi.
Yakutiye Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 193 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi kadastronun 2 ada, 59 nolu
parsel üzerinde bulunan enerji nakil hatlarının deplase edildiğini belirtir, 23.06.2014 tarih
ve 4002 sayılı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 15. İletim Tesis ve İşletme
Grup Müdürlüğüne ait yazıya istinaden talep edilen imar planlarında işli olan Enerji Nakil
Hatlarının ve bu hatlara yaklaşma mesafelerinin, kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda,imar planlarında işli olan
Enerji Nakil Hatlarının ve bu hatlara yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasının
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
Yakutiye Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 208 nolu Meclis Kararı;
Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, kadastronun 1982 nolu parselde kayıtlı
taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına
Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak işlenmesini içeren mevzii imar planının, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda,
Karayolları Kamulaştırma
sınırından 50 metre çekme mesafesi bırakarak, hmax=7.50 metre olarak, 1/5000
ölçekli Nazım İmar Plan sınırlarına uyulması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 52 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi, kadastronun 822 ada, 269 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında h=13 metre kitle işlemeli konut alanı olarak
görünen taşınmazın, h=13 metre kitle işlemeli ticaret+konut alanı olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, adanın Kuzeyinde yer alan 12 metrelik yola cepheli olan parsellerin
konut+ticaret alanı olarak işlenmesi kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
11
14/10/2014
293
12
14/10/2014
294
13
14/10/2014
295
14
14/10/2014
296
15
14/10/2014
297
Sayfa No 3
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 88 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, kadastronun 185 ada, 214 nolu
parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında h=13 metre kitle işlemeli konut alanı
olarak görünen taşınmazın, h=13 metre kitle işlemeli ticaret+konut alanı olarak
işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, giriş cephesinin Güneyden olması kaydıyla kabulüne,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
İspir Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 32 nolu Meclis Kararı:
İspir İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave ve
Revizyon İmar Planlarının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, İlçe Belediyesince gönderilen dosyanın eksikliklerinin giderilerek
teslim edilmek üzere iadesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Pasinler Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 33 nolu Meclis Kararı:
Pasinler İlçesi, Büyüktuy Mahallesi, kadastronun 417 ada, 959 nolu parselde
kayıtlı taşınmazın, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planlarına Akaryakıt+LPG ve Dinlenme Tesisleri olarak işlenmesini içeren
Mevzii İmar Planının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda,
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına
mevcutta yer alan tesislerin işlenmesi Akaryakıt+Lpg ve Dinlenme Tesislerinin Plan
üzerinde ayrılması ve alanın doğusunda bulunan 10 metrelik taşıt yolunun Kuzey
Güney doğrultuda düz bir hat üzerinde işlenerek düzeltilmesi için dosyanın iadesine,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
Yakutiye Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 204 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, kadastronun 7555 ada, 4
nolu parsellerde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Konut Alanı olarak görünen
taşınmazın, 20 ve 35 metrelik yola cephesi bulunan hatlarının Ticaret+Konut Alanı
olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, ticaret gabarisinin 3,50 m olması kaydıyla kabulüne,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
Şenkaya Belediye Meclisinin 08/08/2014 tarih ve 40 nolu Meclis Kararı:
Pazaryolu Belediye Meclisinin 01/08/2014 tarih ve 11 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye Belediye Meclisinin 11/10/2013 tarih ve 259 nolu Meclis Kararı:
Aziziye Belediye Meclisinin 06/06/2014 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı: ve
İlimiz dahilinde ruhsat verme aşamasında Otopark Yönetmeliği gereği
alınması gereken Otopark ücretleri tahakkuk ettirilememektedir. Bu nedenle
Büyükşehir Belediye Meclisimizce Otopark bedellerinin tahakkuk ettirilmesiyle ilgili
30 Aralık 1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında
genel tebliğin 4. Maddesinde belirtilen yerleşme bölgelerinin gruplara ayrılmasıyla
alakalı (a) bendindeki hususlara göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin ve gerekiyorsa
İlçe Belediyeleri içerisinde de yerleşmeleri gruplandırarak bu gruplara ait Mahalle,
Cadde, Sokak İsimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Otopark
ücretlerinin alınabilmesi için bahse konu tebliğe göre yerleşmelerin gruplandırılması
konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
16
14/10/2014
298
Sayfa No 4
Köprüköy Belediye Başkanlığının 08/08/2014 tarih ve 514 sayılı yazı ekinde
Köprüköy Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 2014/9 sayılı kararına istinaden
Köprüköy Belediye Başkanlığının 4.265.055,00-TL olan toplam mevcut 2014 mali yılı
Gelir Bütçesindeki Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar başlıklı gelir
kalemine 1.200.000,00-TL ek ödenek verilmek suretiyle toplam gelir bütçesinin
5.465.055,00-TL olarak belirlenmesine, Köprüköy Belediyesinin 4.265.055,00-TL
olan toplam mevcut gider bütçesindeki; Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım
giderleri, Diğer Bakım Onarım Giderleri, Bakım Onarım Giderleri kalemlerine
1.200.000,00-TL ek ödenek verilmek suretiyle 5.465.055,00-TL olması karara
bağlanmıştır. Köprüköy Belediye Meclisinin ek ödenek verilmesi hakkındaki kararının
5216 sayılı kanununun 12.maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (b) bendi ve
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince
Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması hususunun, Plan
Bütçe Komisyonuna havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Fevzi POLAT
Meclis 1.Başkan Vekili
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
15 EKİM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
15/10/2014
299
2
15/10/2014
300
3
15/10/2014
301
4
15/10/2014
302
Sayfa No 5
Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I.Başkan Vekili Fevzi POLAT’ın Başkanlığında, üyeden
Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman BELLİ, Yücel Ahmet
İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Hasan ÇAKMAK, Abdulkadir AYDIN, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi
POLAT, Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN,
Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN,
Mehmet AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Serhat
AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet
ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat
BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ, Ahmet
YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK,
Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN, Perihan ÖZEL, Yusuf
DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet
AYDIN’ın iştirakiyle 15 Ekim 2014 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Salonunda
toplandı. Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Hınıs Belediye Meclisinin 02/07/2014 tarih ve 37 nolu Meclis Kararı:
Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, kadastronun 111 ada, 1 nolu parselde
kayıtlı Uygulama İmar Planlarında BL-3 konut alanı olarak görünen taşınmazın, B-3 konut
alanı olarak işlenmesi ve yaya yollarının düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, plan değişiklik dosyasında
bulunan eksikliklerin tamanlanması nedeni ile ertelenmesine, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Hınıs Belediye Meclisinin 06/08/2014 tarih ve 46 nolu Meclis Kararı:
Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, kadastronun 296 ada, 7,11,15 ve 16
nolu parsellerde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-2 konut alanı olarak görünen
taşınmazın, A-5 konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planları tamamlanıncaya kadar ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2012 tarih ve 122 nolu Meclis Kararı:
“Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilen Erzurum Yakutiye
İlçesi Sınırları içerisinde bulunan (46-47-48 -49-50-51-53-54-57-58-59-79-80-81-82101-102-103-105-107-661-662-663-664-665-666-760-766-774-775-1083-1084-22012226-2227-3258-3259-3265-3266-3329-5182-6358-8634 nolu adalar) Kavak Camiinde
bulunduğu alan ile Taşcısalih Caddesi ile Topdağı Caddesini de içine alarak Ahmet
Yesevi Caddesi arasında kalarak güneyinde Askeri Alanla sınırlı ekli krokide işaretli
taşınmazları kapsayan yaklaşık 300.000 metrekare alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 103 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Güllü Mahallesi, kadastronun 473 nolu parsel üzerinde
patlayıcı madde deposu yapılması için; Tekel Dışı bırakılan Patlayıcı maddelerle av
malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı,
kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslara ilişkin Tüzük incelenerek, ekte
sunulan 1/5000 ölçekli halihazır harita örneğinde yapılan tespitler sonucunda yönetmelikte
belirtilen çevreye olan güvenlik uzaklıklarını gösterir çizelgede, 50 tonluk depo yeri için
verilen 818 metre yarıçaplı alan içerisinde herhangi bir yerleşim yeri olmadığı, tespit
edilmiştir. Bu haliyle yönetmelikte belirtilen güvenlik mesafelerinin sağlandığı, ayrıca yine
aynı yönetmeliğin EK-1 çizelgesinin dip notunun (D) bendinde, belirtilen alanın 473 nolu
mera parseli olduğu, bu parselin ruhsatlı ve ilgilisinin kullanımında bulunan tahsisli depo
alanı içerisinde olmasından dolayı Patlayıcı Madde Depolama Sahası olarak Mevzii İmar
Planının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, ayrıntılı zemin
etütleri yapılması ve yeniden gözden geçirilmesi amacıyla ertelenmesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
5
15/10/2014
303
6
15/10/2014
304
7
8
9
15/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
Sayfa No 6
İlimiz Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi sınırları
içerisinde 5945 ada 2 nolu parselde kayıtlı Uygulama İmar planlarında BL-3
konut alanı olarak görünen taşınmazın, BL-6 konut alanı olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 18/07/2014 tarih ve 468 sayılı
yazısı ile 11/03/2014 tarih ve 49 nolu Kararımızla onanan imar planı değişikliği
paftasında Havaalanı Yolunun ETÜ Kampüs Alanına doğru kavşak genişletilmesi
yapıldığı ve bu durumun Üniversite yapılaşmalarını olumsuz etkileyeceği belirtilerek
değiştirilmesi yönünde itiraz edilmiştir. Söz konusu değişiklik 12.08.2014 tarih ve
183 sayılı kararımızla ertelenen; Üniversite Alanının güneyinde yer alan Dini Tesisi
Alanı yanında bulunan imar yolunun Havaalanı yolunu karşılaması amacıyla
yapılmış olup, itirazın değerlendirilerek eski haline getirilip getirilmeyeceği
konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, mevcut
imar planının korunmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
305
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 93 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi Kayakyolu mevki’inde bulunan
kadastronun 6039-6040-6041-6042-6043-6044-6063-6064-6065-6066-6067-60686072-6073-6074-6075-6076-6077-6078-6080-6081-6082-6083-6084-6085-60866087-6088-6515-6516-6517-6518 adalarda kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında A-2 kat TAKS= 0.15 konut alanı olarak görünen taşınmazların A-2 kat
TAKS= 0.20’ e çıkarılması ve bu artıştan dolayı sosyal donatı alanı ihtiyacının
karşılanabilmesi için imar planında spor alanı olarak görünen 6069 ada 1 parselin de
yeşil alan olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden ertelenmesine, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
306
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 180 nolu kararıyla
UKOME’den görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere ertelenen; Yakutiye
İlçesi Soğukçermik Mahallesi, kadastronun 7360 ada, 1 nolu parselde bulunan
Uygulama İmar planlarında Akaryakıt+LPG istasyonu olarak görünen taşınmazın
1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına işlenmesi hususunda, Yol Geçiş İzin
Komisyonunun 15.09.2014 tarih ve 4265 sayılı görüşleride alınarak
hazırlanan Komisyon Raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları
doğrultusunda, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak işlenmesinin
kabulüne , meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
307
Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.06.2014 tarih ve 28 nolu kararıyla
UKOME’den görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere ertelenen; Tekman
İlçesi Hürriyet Mahallesi, kadastronun 202 ada, 17 nolu parselde bulunan
Uygulama İmar planlarında Akaryakıt+LPG istasyonu olarak görünen taşınmazın
1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarına işlenmesi hususunda, Yol Geçiş İzin Komisyonunun 29.09.2014 tarihli
görüşleride alınarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, yalnızca Akaryakıt+LPG İstasyonu olması kaydıyla
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
10
15/10/2014
308
11
15/10/2014
309
12
15/10/2014
310
13
15/10/2014
311
Sayfa No 7
Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.06.2014 tarih ve 27 nolu kararıyla
UKOME’den görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere ertelenen; Tekman İlçesi,
Vatan Mahallesi, kadastronun 232 ada 4 nolu parsel için daha önceden meclis kararı
alınmış ve buna göre ifraz edilmiş olup bu kararda LPG istasyonu yapılması
yazılmadığından ve mevcutta istasyon içerisinde Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılı
olduğundan 232 ada 67 nolu parselin Akaryakıt ve LPG istasyonu; 232 ada 68 nolu
parselin ticaret+konut Hmax=6.50 m. ile 232 ada 68 nolu parselin KDKÇA ve aradaki
yolun yeşil alan olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planlarına işlenmesi hususunda, Yol Geçiş İzin Komisyonunun
02.09.2014 tarihli görüşleride alınarak hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu doğrultusunda, yalnızca Akaryakıt+LPG İstasyonu olması kaydıyla
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu
ile karar verildi.
●Yakutiye Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 184 nolu Meclis Kararı:
●Palandöken Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 119 nolu Meclis Kararı:
●Yakutiye Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 220 nolu Meclis Kararı:
●Palandöken Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 116 nolu Meclis Kararı:
●Hınıs Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 22 nolu Meclis Kararı:
●Hınıs Belediye Meclisinin 05/06/2014 tarih ve 26 nolu Meclis Kararı:
●Palandöken Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 50 nolu Meclis Kararı:
●Tekman Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı:
●Yakutiye İlçesi, Şükrüpaşa mahallesi, kadastronun 308, 1714 parsellerinde kayıtlı
Uygulama İmar Planlarında E=1.00 Hmax=12.50 Eğitim Kampus Alanı olarak görünen
taşınmazın, E=1.00 Hmax=15.50 Eğitim Kampus Alanı olarak işlenmesini içeren İmar Planı
Değişikliği,
●Yakutiye İlçesi, Muratpaşa mahallesi, kadastronun 223 ada 129 nolu parselde
kayıtlı taşınmazın E=1.00 Hmax=15.50 Eğitim Tesis Alanı olarak İmar Planlarına
işlenmesini içeren İmar Planı Değişikliği konularının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
Aziziye Belediye Meclisinin 08/08/2014 tarih ve 61 nolu Meclis Kararıyla
kabul edilen; Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Bahçelievler bölgesinin 5393 sayılı
Belediye kanununun 73. Maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm Projelerinin
yapılabilmesi için söz konusu alanın Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi
gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun 73. Maddesinin 3. Paragrafında
Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanı ilan etme yetkisinin
Belediyemizde olmasından dolayı Aziziye Belediyesi tarafından bahse konu bölgede
Kentsel Dönüşüm çalışmaları başlayabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun
73. Maddesinde bahsedilen yetkinin Aziziye İlçe Belediyesine verilmesinin
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda
oyçokluğu ile karar verildi.
Erzurum Büyük Şehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarih ve 187 nolu
Meclis Kararı:
Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi, Lalapaşa Mahallesi kadastronun 682-683480-588-589-590-591-592-599-263-487-281-475-476-225-284-753-473-477-478-479490-491-492-493-981-278-678-499-500-267-268-269-270-279-266-272-264-265-285286 adalarda bulunan parsellerin 5998 sayılı kanunun 1.maddesi gereğince Kentsel
dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmiş ancak gerek zemin incelemeleri gerekse
Kadastro parsellerinin değişikliği nedeni ile tashih kararı alınması hasıl olmuştur. Bu
nedenle Kararın tashih edilerek Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi
kadastronun 271 ada 3,4,5,6,7 ve 281 ada 19 ve 26 nolu parseller, 473-474-475-477478-479-480-481-489-490-491-492-493-588-589-590-591-592-682-683-5510-62116472-6473-6478 ve 6479 nolu adaların 5998 sayılı kanunun 1.maddesi gereğince
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesinin kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
14
15/10/2014
312
15
15/10/2014
313
16
15/10/2014
314
17
15/10/2014
315
18
15/10/2014
316
19
15/10/2014
317
Sayfa No 8
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2012 tarih ve 2012/122 sayılı kararı:
Erzurum Yakutiye İlçesi sınırlarında bulunan, Kavak Camiinin bulunduğu alan
ile Taşçı Salih Caddesi ile Topdağı Caddesinide içine alarak, Ahmet Yesevi Caddesi
arasında kalarak, güneyinde askeri alanla sınırlı ekli krokide işaretli taşınmazları
kapsayan yaklaşık 300.000 m² alan 5998 sayılı kanunun 1. Maddesine göre Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2014
tarih ve 258 sayılı kararında, bahse konu alan içerisinde kalan taşınmazlara ait ada ve
parsel bilgileri sehven eksik zikredilmiştir. Buna göre Kentsel Dönüşüm Alanında
bulunan Abdurrahmanağa, Eminkurbu ve Kavak Mahallelerinde; 48-50 ve 3266
nolu adalar ve üzerindeki parsellerin tamamının 5 yıllık İmar ve Kamulaştırma
programına dâhil edilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyemiz Teşkilat Şemasında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Spor Şube Müdürlüğü’nün isminin
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve teşkilat şemasının yeniden
düzenlenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye
ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına
dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Yönetmelik hükümlerince oluşturulan
Büyükşehir Belediyemiz Norm Kadro mevcudu içerisinde Büyükşehir Belediyemiz
birimlerince ihtiyaç duyulan 1 adet Fizikçi kadrosunun ihdası için düzenlenen
memur ihdas kadro cetvellerinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Batı Azerbaycan Eyaleti Urumiye Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlıklarca
ve Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisince de uygun görülmesi durumunda,
Erzurum şehri ile bir kardeş şehir tesis edilmesinin Ülkemiz ve Batı Azerbaycan
Eyaleti şehirleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkısı olacağından,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Batı Azerbaycan Eyaleti Urumiye Büyükşehir
Belediyesi arasında gelişen ilişkiler ışığında ve iki şehrin kardeş şehir ilan edilmesi
ve Urumiye şehri ile kardeş şehir anlaşmasının imzalanabilmesi hususunun
kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda
oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı
bulunan AB Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Kalkınma
Bakanlığı-Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Güdümlü Proje Desteği
kapsamında değerlendirmeye sunulacak olan, “Erzurum Kültür ve Fuar Merkezi
Projesi”nin; temsile-ilzama, proje belgelerini imzalamaya, projenin başarılı
olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararların alınmasına, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN’e yetki verilmesinin, ayrıca projenin toplam
maliyeti olan 36.162.576,88-TL.’den kurum payına düşen 31.662.576,88-TL.
eşfinansman miktarının bütçenin ilgili kalemlerinden, belirlenen takvim
doğrultusunda karşılanmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Köprüköy Belediye Başkanlığına ait 1987 tarihli İmar planı ihtiyaca cevap
veremediğinden, Köprüköy Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 9 sayılı kararıyla,
1/5000 ve 1/1000’lik İmar Planı halihazırının İller bankasına yaptırılması ile ilgili
onay yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığında kalması kaydıyla, gerekli
yetkinin verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
20
15/10/2014
318
21
15/10/2014
319
22
15/10/2014
320
Sayfa No 9
6360 Sayılı Kanun gereği 30 Mart 2014 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona
eren ve kapatılan Erzurum İl Özel İdaresinin Erzurum-Erzincan-Bayburt illeri
Kalkınma Birliğine Üyeliği Büyükşehir Belediyesine devir edildiğinden, Büyükşehir
Belediyesi Erzurum-Erzincan-Bayburt illeri Kalkınma Birliğine 13/05/2014 tarih ve
92 sayılı Meclis Kararıyla üye olmuştur. Üye olunan birliğe 2 asıl ve 2 yedek Meclis
Üyesinin seçimi sonucunda;
1- Mualla TURAN SAYKAL
2- Mustafa TORAMAN’ın asil üyeliklere,
1- Hüseyin KOÇAN
2- Serap AĞAR’ın ise yedek üyeliklere seçilmelerinin kabulüne,
meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2014 tarih ve 137 sayılı Kararıyla;
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi 250 ada 10
nolu parselde 23.734,00 m² yüz ölçümüne sahip arsanın beher m² 'si 875,00 TL / m² 'den
toplam (23.734,00 m² x 875,00 TL ) 20.767.250,00 TL değerle Belediye hissesi
karşılığında ayni sermaye olarak Er-Konut Sanayi Ltd. Şti’ ne verilmesi kabul edilmiştir.
Söz konusu taşınmazın, Meclis kararına istinaden yapılan devir işlemleri esnasında,
Yakutiye Tapu Müdürlüğü, Şirketlerin ayni sermaye artışlarında, tespit davası yapılması
gerekliliğini belirtmiş, bu durum üzerine Er-Konut sanayi Ltd. şti. tespit davası için
1.Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmiş ve Mahkeme kararı ile taşınmazın beher
m² birim fiyatı 900,00 TL/ m² olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 10/06/2014 tarih ve 137
sayılı Belediye Meclis Kararının tashih edilmesine ve 1.Asliye Hukuk Mahkemesince
bahse konu taşınmaz için belirlenen (23.734,00 m² x 900,00 TL ) 21.360.600,00 TL.
değerindeki taşınmazın Belediye hissesi karşılığında ayni sermaye olarak şirkete
verilmesine, 1.439.400,00-TL. olarak artırılacak olan nakdi sermayenin Büyükşehir
Belediye hissesine düşen 983.400,00-TL.’nin Büyükşehir Belediyesinin nakdi hissesi
olarak şirkete ödenmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75.
Maddesi; Belediye, Belediye Meclisinin Kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım,
onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak
hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.
Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre
sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve
personel temin edebilir.
c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri
için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere
bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar
aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden
tahsis mümkündür.” Hükümlerine istinaden gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için,
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN ile Encümen Başkanlığına
yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
23
24
15/10/2014
15/10/2014
321
322
Sayfa No 10
Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı
bulunan AB Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Ulusal Ajans,
Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programına sunulan,
“Engelleri Aşalım Erzurum’da Buluşalım Projesi”nin; temsile-ilzama, proje
belgelerini imzalamaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına
ilişkin kararların alınmasına, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet
Emin ÖZ’e yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Büyükşehir Belediyemiz Sınırları içerisinde yer alan; 50.000 Ha. Alanın
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı, 50.000 Ha alanın 1/25.000 Ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonu Yapımı, 300 Ha. Alanın 1/1.000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Yapımı, 60.000 Ha. Alanın Fotogrametrik Harita Yapımı, 50 Ha.
Alanın İmar Uygulaması Yapımı, 25.000 Ha. Alanın Nazım İmar Planına Esas
Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Yapılarak, Raporlarının Hazırlanması” danışmanlık
hizmet alımı işi kapsamında kalan ANA-KENT PLANLAMA YAPI YAT. TUR.
ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım imar Planı Revizyonunun, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı Arzu SIRMACI’nın teklifi üzerine 1/5000’lik Ölçekli
Nazım İmar Planları tamamlanmadığından ertelenmesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
15/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 2.oturumunda oyçokluğu ile karar
verildi.
Fevzi POLAT
Meclis 1.Başkan Vekili
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
16 EKİM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
16/10/2014
323
2
16/10/2014
324
3
16/10/2014
325
4
16/10/2014
326
5
16/10/2014
327
Sayfa No 11
Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I.Başkan Vekili Fevzi POLAT’ın Başkanlığında,
üyeden Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver BAŞARAN, Osman ÇAKIR, Osman
BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Recep KAPLAN, Görbil ÖZCAN, Hasan
ÇAKMAK, Abdulkadir AYDIN, İrfan SARI, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT, Hüseyin
KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Mevlüt DOĞAN, Serap AĞAR,
Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet
AKARSU, Zafer ALKAN, Mustafa ATEŞ, Cahit YARBA, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR,
Serhat AKYÜZ, Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal
BEKTAŞ, Mehmet ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit
GÖKÇE, Behzat BATUR, Lokman UZUN, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ,
Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ, Ali Kadri ARAS, Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK,
Sadrettin ÖZKUL, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Nurhayat ÜSTÜNDAĞ, Perihan ÖZEL, Zülküf
SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza ÇİFTÇİ, Gökhan
DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 16 Ekim 2014 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00’de
Meclis Salonunda toplandı.Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
16/10/2014 tarihli Meclis Toplantısının 3. Oturumunda 1 adet önergenin
komisyonlara havalesi istenilmiş olup, Hayvan Hastalıkları ile ilgili konununun Kırsal
Kalkınma Tarım Ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
16/10/2014 tarihli Meclis Toplantısının 3. Oturumunda 1 adet önergenin
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesi istenilmiş olup, Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, çocukların topluma kazanımlarını
sağlıyacak çalışmaların neler olduğunun araştırılarak meclise bilgi verilmek üzere
konunun Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
16/10/2014 tarihli Meclis Toplantısının 3. Oturumunda 1 adet önergenin
Ulaşım Komisyonuna havalesi istenilmiş olup, Erzurum-Pasinler İlçesi arasında faaliyet
gösteren Toplu Ulaşım araçlarının yeterliliği, verilen hizmetin kalitesi ile Ulaşımla ilgili
tüm detayların araştırılması ve çözüm önerilerinin araştırılarak Meclise bilgi verilmek
üzere Ulaşım Komisyonuna havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
6360 sayılı yasa ile ESKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı Erzurum mülki
sınırları genişletilmiştir. 10 Nisan 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Belediyeler ve
bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair
yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile Genel Müdürlüğe 1 Genel
Müdür Yardımcılığı kadrosu ilave edilmiştir. İlave edilen Genel Müdür
Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yakutiye İlçesi İstasyon mahallesi 26
pafta 1176 ada 273 parselde bulunan 368.146,38-m² alana kurulu olan Şükrüpaşa Semt
Otogarı ve Müştemilatı 5216 sayılı Belediyeler Kanununun 26.maddesine göre
“Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım
hizmetlerini sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin
Belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu
şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek
süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” Müştemilatıyla birlikte kullanılmak üzere
Büyükşehir Belediyesine bağlı Belediyemiz şirketlerinden olan Er-Tansa İnşaat
Taahüt Spor Petrol Ürünleri ve Gıda Pazarlama Ltd.Şti.’ne 10 yıllığına ve yıllığı
20.000,00-TL bedelle tahsisen devredilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
6
16/10/2014
328
7
16/10/2014
329
8
16/10/2014
330
9
16/10/2014
331
10
16/10/2014
332
Sayfa No 12
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılacak olan hizmet alımı ihalesi
için 2014 yılı bütçesine 03.5.9.90 (Diğer Hizmet Alımları) harcama kaleminin
açılması ve 550.000,00’nin, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığının 06.4.3.90
harcama kaleminden ödenek aktarılmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Palandöken İlçesi Osman Bektaş
Mahallesi ada 6712 Parsel 1 de kayıtlı olan 2.284,94m2 lik alan 15/08/2014 tarih ve
225 sayılı Meclis kararı ile Dini, Sosyal ve Kültürel Merkez olarak işletilmesi kabul
edilmiş, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı 18/07/2014 tarihli dilekçesiyle, Bakanlar
kururlunun 08/04/1980 tarih ve 81/646 sayılı kararıyla kamuya yararlı vakıflar
statüsünde olduklarını ve bu alanın sosyal tesis amaçlı kullanmak için bedelsiz olarak
devredilmesini talep etmektedirler.5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (c) bendine
göre "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak
görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir."5216 sayılı kanunun 7/n maddesine göre de "Gerektiğinde (Ek
ibare: 6360 -12.11.2012 / m.7) "mabetler ile" sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için
bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve
tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini
sağlamak." Büyükşehir Belediyelerinin görevidir.Yukarıda belirtilen yasa hükümleri
doğrultusunda hazırlanan ortak hizmet projesi teklif yazısı ekinde sunulmuş olup, söz
konusu protokol hükümlerinin Belediye Meclisince onanması ve protokol imzası için
Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
15/08/2014 tarihli Meclis Toplantısında Yeşil yolların artırılması ve bu yönde
çalışmaların yapılması için Çevre Sağlık Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili
Komisyon Raporu Meclise sunuldu, Komisyon Başkanı Hüseyin BEKMEZ
tarafından okundu ve Çevre Sağlık Komisyonu Raporunun kabulüne, ayrıca
Meclis I.Başkan Vekili Fevzi POLAT’ın Çat yolu üzerinde, Bölge Eğitim
Araştırma Hastanesine kadar Ambulans hizmetleri için ek şerit yol yapılması
hususunun rapora eklenmesine ve gereğinin yapılması için kararın ilgili Daire
Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
11/09/2014 tarihli Meclis Toplantısında Otizmli çocuklar ve Otizmli
çocuklar için Erzurumda yapılması gerekenler için yapılacak araştırmalar için,
Engelliler Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon Raporu Meclise
sunuldu, Komisyon Başkanı Hüseyin BEKMEZ tarafından okundu ve Engelliler
Komisyonu Raporunun kabulüne ve gereğinin yapılması için kararın ilgili
Daire Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
12/09/2014 tarihindeki Meclis toplantısında Sosyal Hizmetler ve Halkla
İlişkiler Komisyonuna havale edilen
İlimiz ve İlçelerimizde evde bakım
hizmetlerinin nasıl yapıldığını proje kapsamında yararlanan kişi sayısı araştırılarak
meclise bilgi vermek için Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonunca
hazırlanan Komisyon Raporunun kabulüne ve gereğinin yapılması için kararın
ilgili Daire Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
11
16/10/2014
333
12
16/10/2014
334
13
16/10/2014
335
Sayfa No 13
13 Mayıs 2014 Tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Komisyonuna havale
edilen Erzurum İli Konutlarındaki bodrum katları ve Otopark Ücretlerinin tahsili ile
ilgili konular;
a)Belediyemiz sınırları dahilinde İlçe Belediyeleri tarafından verilen
ruhsatlar sonucunda pek çok yerde bodrum katlarını konut olarak ruhsatlandırıldığı
görülmüştür. Ancak mevcut İmar Mevzuatında (Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği) Madde 14, Madde 16-32, Madde 32, Madde 39 ve 52 Maddelerinde
belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak bodrum katlarının iskan edilmemesi
gerekmektedir. Bodrum katlarının iskân edilmesi durumunda ne kadar ceza
uygulanacağının belirlenmesi konusu, 3194 sayılı İmar Yasasının 41.maddesi ve
2.fıkrası gereğince 500,00-TL’den az olmamak üzere usul ve esaslara göre ceza
uygulanması Komisyonca uygun görülmüş olup,
b)İmar Kanununun 37.Maddesinde yapılan binalar ve tesisler için
otopark yeri tefrik edilmedikçe yapı ruhsatı, otopark tesis edilmedikçe yapı kullanma
izin belgesi verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca otopark yönetmeliğinin 4
ve 5. Maddelerinde binalar için ne kadar otopark yeri ayrıldığı belirtilmiştir. Bu
yönetmeliğin 4-a Maddesinde otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde
karşılanması esastır denilmektedir. Aynı maddenin 9.bendinde İmar Kanununun
37.Maddesine göre otopark tesis edilemeyen ve parselin de karşılanamayan alanlarda
otopark bedeli alınır denilmektedir. Otopark çözümlemesini kendi parselinde
yapamayan bina sahipleri için ne kadar ücret alınacağı konusu, 3194 sayılı İmar
Yasasının 17.maddesi ve Otopark Yönetmeliği gereğince usul ve esaslara göre ceza
uygulanması uygun görülmüş olup, sunulan Komisyon Raporunun kabulüne ve
gereğinin yapılması için kararın ilgili Daire Başkanlığına havalesine, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
11/09/2014 tarihindeki Meclis toplantısında Tarih, Turizm ve Sanat
Komisyonuna havale edilen Erzurum şehrimizin tarihi ve turizmi ile ilgili araştırma
yapılarak Meclis Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Komisyon
Raporunun kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
11/09/2014 tarihindeki Meclis toplantısında Kırsal Kalkınma, Tarım ve
Hayvancılık Komisyonuna havale edilen Erzurum’a hibe destekli ne kadar zirai
araç, ekipman gönderildiği konusu ile ilgili araştırma yapılarak Meclis Başkanlığına
sunulmak üzere hazırlanan Komisyon Raporunun kabulüne, meclis üyeleri
arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
16/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 3.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Fevzi POLAT
Meclis 1.Başkan Vekili
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
17 EKİM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI
Meclisi Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
Sıra
No
Toplantı
Tarihi
Karar
No
1
17/10/2014
336
2
17/10/2014
337
Sayfa No 14
Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I.Başkan Vekili Fevzi POLAT’ın Başkanlığında, üyeden
Ali KORKUT(M.Yavuz KÖŞKLÜ), Orhan BULUTLAR, Muhammed Cevdet ORHAN, Enver
BAŞARAN, Osman ÇAKIR, Osman BELLİ, Yücel Ahmet İŞLEYEN, İbrahim ZİYREK, Recep
KAPLAN, Hasan ÇAKMAK, İrfan SARI, Ali Sait FIRAT, Eyüp TAVLAŞOĞLU, Fevzi POLAT,
Hüseyin KOÇAN, Arzu SIRMACI, Fatih İPEK, Zafer Bülent ENGİN, Yavuz KOCAMAN, Mevlüt
DOĞAN, Serap AĞAR, Abdulsettar DEMİR, Mustafa KAHVECİ, Mualla Turan SAYKAN, Mehmet
AKARSU, Mustafa ATEŞ, Hüsnü Temel SALDUZ, Mecit NAYİR, Metin AKTAŞ, Serhat AKYÜZ,
Murat YAVUZ, Cem ÇİL, Ömer SOYLU, Ahmet ZENGİN, Tahsin DEMİR, Bilal BEKTAŞ, Mehmet
ALTINAY, Ekrem ARASOĞLU, Mustafa TORAMAN, Mehmet ADAK, Halit GÖKÇE, Behzat
BATUR, Hasan KALAYCI, Mehmet TANAS, Yunus YILDIZ, Ahmet YÜREKSEVEN, Yusuf KILIÇ,
Mehmet Nuri KAPLAN, Badıran ÖZTÜRK, Sıddık UĞUN, Kazım ERHAN, Çiçek SARIALTIN,
Perihan ÖZEL, Zülküf SAYAN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şimşek AKPINAR, Engin ERDAL, Hamza
ÇİFTÇİ, Gökhan DAĞAŞAN ve Ahmet AYDIN’ın iştirakiyle 17 Ekim 2014 tarihine müsadif Cuma günü
saat 14.00’de Meclis Salonunda toplandı.Aşağıdaki Kararlar alındı.
KARAR ÖZETLERİ
Palandöken Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 93 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesi Kayakyolu mevki’inde bulunan
kadastronun 6039-6040-6041-6042-6043-6044-6063-6064-6065-6066-6067-6068-60726073-6074-6075-6076-6077-6078-6080-6081-6082-6083-6084-6085-6086-6087-60886515-6516-6517-6518 adalarda kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında A-2 kat
TAKS= 0.15 konut alanı olarak görünen taşınmazların A-2 kat TAKS= 0.20’ e
çıkarılması ve bu artıştan dolayı sosyal donatı alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için imar
planında spor alanı olarak görünen 6069 ada 1 parselin de yeşil alan olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 107 nolu adada bulunan Dini Tesis Alanı, 6040 ada 3 nolu parsel, 6042
ada 1 nolu parsel, 6044 ada 1-7 nolu parseller, 6064 ada 1 nolu parsel, 6065 ada 1 nolu
parsel, 6067 ada 10 nolu parsel, 6073 ada 1 nolu parsel, 6074 ada 1-3 nolu parseller,
6075 ada 2 nolu parsel, 6076 ada 4 nolu parsel, 6078 ada 1 nolu parsel, 6081 ada 3 nolu
parsel, 6083 ada 2-3 nolu parseller, 6084 ada 1 nolu parsel, 6085 ada 4 nolu parsel, 6086
ada 1-2-5 nolu parseller, 6087 ada 3-4 nolu parseller, 6515 ada 1-5 nolu parseller, 6518
ada 5 nolu parselde bulunan mevcut kitlelerin işlenmesi kaydıyla kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin
17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Şenkaya Belediye Meclisinin 08/08/2014 tarih ve 40 nolu Meclis Kararı:
Şenkaya Belediyesince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Okul Yeri ve Yurt
binası için tahsis edilen; Şenkaya İlçesi, Yukarı Mahalle Elvanlar Mevkii, kadastronun
85 ada 63 nolu parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Ağaçlandırılacak Alan olarak
görünen taşınmazın, İlçe merkezinde ihtiyaç duyulan Eğitim Tesis Alanını karşılamak
için mülkiyeti belediyeye ait olan söz konusu 63 nolu parselin mevcut mezarlığın sınır
duvarının kuzeyinde kalan bölümü mezarlığın batısından geçen 15 metrelik taşıt yolu ve
kuzeyden gelen 14 metrelik taşıt yoluyla bağlantılı olarak düzenlenen 14 metrelik taşıt
yoluyla ayrılmıştır. Yeni düzenlenen 14 metrelik yol doğusundan geçen ve ilçenin ana
girişi olan 17 metrelik yola bağlanmıştır. Kuzeydeki bu parçanın yaklaşık olarak 21.620
metrekaresi ‘Eğitim Tesis Alanı’ kalan parçası ise çevredeki plan kararlarıyla uyumlu
olarak A-2 Kat, Taks=0.25/Kaks=0.50 ‘Konut Alanı’ olarak ayrılmış, 65 nolu parselde
kayıtlı mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait olan Uygulama İmar
Planlarında Konut Alanı olarak görünen taşınmazın 17 metrelik yola cepheli olan
kenarlarında 30 metre, diğer kenarlarında ise 10 metre yapı yaklaşma uzaklığına sahip
Spor Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda, ilçenin ana girişi olan 17 metrelik taşıt yolunun 20
metreye çıkarılması, plan değişiklik sınırı içinde yer alan konut alanının batısında ve
doğusunda bulunan çekme mesafelerinin 10 metre olması, Eğitim Tesisleri alanının
doğusunda bulunan 7 metrelik yaya yoluna olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye
çıkarılması ve plan değişikliği yapılan alanın doğusunda yer alan Belediye Hizmet
alanının güneydoğusunda bulunan çekme mesafesinin 10 metreden 15 metreye
çıkarılması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama
sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
3
17/10/2014
338
4
17/10/2014
339
5
17/10/2014
340
6
17/10/2014
341
7
17/10/2014
342
Sayfa No 15
Pazaryolu Belediye Meclisinin 01/08/2014 tarih ve 11 nolu Meclis Kararı:
Pazaryolu İlçesi, Merkez Mahallesi Sırt tarla Mevkiinde, kadastronun 122 ada
7 nolu parselde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Konut Alanı olarak görünen 6.329.24
m2 olan taşınmazın bir bölümünün Milli Eğitim Müdürlüğüne bir bölümünün ise
Pazaryolu Belediye Başkanlığı adına Zengin Petrol Sanayi Anonim Şirketi tarafından
devredileceğinden dolayı, Pazaryolu Belediye Başkanlığı adına belirlenen arsanın Sosyal
Tesis Alanı ve Resmi Kurum alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, İmar plan değişikliği alan
sınırlarında yer alan konut alanının batısından geçen 15 metrelik taşıt yoluna olan
yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre, kuzeyinde 7 metrelik yaya yoluna olan yapı
yaklaşma mesafesinin 3 metre olması kaydıyla kabulüne, meclis üyeleri arasında
işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli
9.olağan birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Yakutiye Belediye Meclisinin 11/10/2013 tarih ve 259 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Atalar Mahallesi, kadastronun 223 ada 161 nolu parselde
kayıtlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarından, Refik Saydam Caddesine bağlanan tali yolun
İmar Planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla
yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Aziziye Belediye Meclisinin 06/06/2014 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı:
Aziziye İlçesi sınırları içerisinde bulunan ayrık nizam 2 kat ve 3 kat olan
yerlerdeki TAKS:0,35 KAKS:0,70 ile 1,05 olarak planlanan imar planlarının ihtiyaca
karşılık vermediğinden ayrık nizam 2 kat olan yerlerde E=1.20 ile Hmax=9,50 ayrık
nizam 3 kat olan yerlerde E=1,60 olarak Hmax=12.50 m olarak işlenmesini içeren imar
planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 4.oturumunda
oyçokluğu ile karar verildi.
İlimiz dahilinde ruhsat verme aşamasında Otopark Yönetmeliği gereği
alınması gereken Otopark ücretleri tahakkuk ettirilememektedir. Bu nedenle
Büyükşehir Belediye Meclisimizce Otopark bedellerinin tahakkuk ettirilmesiyle ilgili
30 Aralık 1993 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği hakkında
genel tebliğin 4. Maddesinde belirtilen yerleşme bölgelerinin gruplara ayrılmasıyla
alakalı (a) bendindeki hususlara göre İlimizdeki İlçe Belediyelerinin ve gerekiyorsa
İlçe Belediyeleri içerisinde de yerleşmeleri gruplandırarak bu gruplara ait Mahalle,
Cadde, Sokak İsimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Otopark
ücretlerinin alınabilmesi için bahse konu tebliğe göre yerleşmelerin gruplandırılması
konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden
ertelenmesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda,
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin
4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Yakutiye İlçesi,
Şükrüpaşa Mahallesi,
kadastronun 308, 1714
parsellerinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında E=1.00 Hmax=12.50 Eğitim
Kampus Alanı olarak görünen taşınmazın, E=1.00 Hmax=15.50 Eğitim Kampus
Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesinin kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
MECLİS KARAR ÖZETİ
8
17/10/2014
343
9
17/10/2014
344
10
11
17/10/2014
17/10/2014
Sayfa No 16
Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, kadastronun 223 ada 129 nolu
parselde kayıtlı taşınmazın E=1.00 Hmax=15.50 Eğitim Tesis Alanı olarak İmar
Planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu doğrultusunda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesinin kabulüne, meclis
üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile
karar verildi.
6360 Sayılı Kanun gereği köy tüzel kişiliklerinin ilçe belediyesine
birleştirilmesi ile Köprüköy İlçe belediyesinin gelir ve giderlerinde artış meydana
geldiğinden Köprüköy Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarihinde aldığı 2014 yılı
ek bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda Köprüköy
Belediyesinin 4.265.055,00-TL olan toplam mevcut Gider Bütçesindeki;
Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Diğer Bakım Onarım
Giderleri kalemlerine 1.200.000,00-TL Ek Ödenek verilmek suretiyle
5.465.055-TL olmasının kabulüne, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
345
17/10/2014 tarihli Meclis toplantısının 4. Oturumununda, Şehirciliğin
dünü, bugünü ile Atina’da, Roma’da ve Osmanlı’da şehircilik konulu araştırma
yapılabilmesi için Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonuna, Şehrimizdeki
Ormanları artırmak ve özel orman teşviği araştırmaları için Çevre ve Sağlık
Komisyonuna, Özürlü öğrencilerin okul problemlerinin araştırılması için
Engelliler Komisyonuna havalesine, meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan
oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014 tarihli 9.olağan
birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
346
12/09/2014 tarihli Meclis toplantısında Üstün Zekalı Çocuklarla alakalı
yapılacak araştırma için Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonuna havale
edilen konu ile ilgili Komisyon Raporunun kabulüne ve gereğinin yapılması
için kararın ilgili Daire Başkanlığına havalesine, meclis üyeleri arasında işari
oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2014
tarihli 9.olağan birleşiminin 4.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.
Fevzi POLAT
Meclis 1.Başkan Vekili
Fatih İPEK
Kâtip-Üye
Mehmet AKARSU
Kâtip-Üye
MECLİS KARAR ÖZETİ
Sayfa No 17
Download

indir - Erzurum Büyükşehir Belediyesi