T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI YERİ


: 10 Şubat 2015
: Salı (Saat 14.00’de)
: Büyükşehir Belediye Meclis Salonu
Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti)
Gündeme Başlanılması.
GÜNDEM
:
KOMİSYON RAPORLARI
1. Yakutiye Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 33 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Aktoprak Mahallesi, kadastronun 46 pafta 220 nolu parselinde kayıtlı
taşınmazın E=0.30 hmax=9.50 m Hayvancılık Tesis Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planlarına ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesini içeren mevzii
imar planı konusu ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
2. Yakutiye Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 115 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, kadastronun 7431 ada 3 nolu parselinde kayıtlı,
Uygulama İmar Planlarında E=2.00 Hmax=8 kat 10 m çekme mesafeli Konut Alanı olarak
görünen taşınmazın, E=2.00 Hmax=8 kat 5 m çekme mesafesi ile işlenmesini içeren imar
planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
3. Yakutiye Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 207 nolu Meclis Kararı:
Yakutiye İlçesi, Lalapaşa Mahallesi, kadastronun 6297 ada 5 nolu parselinde kayıtlı,
Uygulama İmar Planlarında Taks=0.40 Hmax=21.50 m Konut Alanı olarak görünen
taşınmazın bulunduğu imar adasının güney cephesinin Taks=0.40 Hmax=21.50 m
Ticaret+Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon
Raporunun görüşülmesi.
4. Palandöken Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 131 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Hacı Salih Efendi Mahallesi, kadastronun 1274 ada 2 (6) nolu
parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili olarak Palandöken Belediye Meclisinin 17.01.2003
tarih ve 2 sayılı Meclis Kararı ve kararın onanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye
Başkanlığının 01.04.2003 tarihli işlemi S.S. Özkütüphaneciler Apartman Yöneticiliği ve
Sabır Evler yöneticiliği tarafından iptal davası açılmış, Mahkemece 2004/993 sayılı karar
ile dava konusu plan tadilatı müellif açıklama notu olmadığından plan tadilatı iptal
edilmiştir. Geçmiş dönemlere ait Meclis kararları incelendiğinde Palandöken Belediye
Meclisinin 23.08.2004 tarih ve 74-75 nolu, 07.10.2004 tarih ve 108 nolu Meclis kararı ve
Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.02.2005 tarih ve 36 sayılı kararı ile parselin
bulunduğu 17 K-III paftasında 5. Maddesinde pafta genelinde blok boşluklarına işlenen
kitlelerden mevcut olanların kabülüne şeklinde karar alınmış olması ve 1274 ada 2 (6)
nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın Büyükşehir Belediye
Meclisinin 21.05.2005 tarih ve 36 sayılı kararından önce tamamlanmış olduğu Palandöken
Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 131 nolu Meclis Kararında belirtilmiş olup,
Palandöken İlçesi, Hacı Salih Efendi Mahallesi, kadastronun 1274 ada 2 (6) nolu
parselinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında Park Alanı olarak görünen taşınmaz
üzerinde bulunan binanın mevcut haliyle işlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili
Komisyon Raporunun görüşülmesi.
5. Palandöken Belediye Meclisinin 01/12/2014 tarih ve 156 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, kadastronun 3179 ada 7, 8, 9 nolu parsellerinde
kayıtlı, Uygulama İmar Planlarında h=15.50 m kitle işlemeli Konut Alanı olarak görünen
taşınmazın, h=15.50 m kitle işlemeli Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı
değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
6. Tortum Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarih ve 04 nolu Meclis Kararı:
Tortum İlçesi, Yavuz Sultan Mahallesi (Yeşildere) mahallesinde, kadastronun 138 ada 31,
32 nolu parsellerinde kayıtlı Uygulama İmar Planlarında A-3 kat olarak görünen
taşınmazın, A-6 kat olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon
Raporunun görüşülmesi.
Sayfa 2
7. Olur Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 23 nolu Meclis Kararı:
Erzurum İli, Olur İlçesi, Ayvalı, Taşlıköy, Ormanağzı ve Çataksu mahalle sınırları
içerisinde bulunan, Ayvalı Barajı ve Hes İnşaatı kapsamında, baraj gövdesinin mansap
tarafındaki derivasyon çıkış tünelinin ön tarafına etek santrali inşa edilmek üzere 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı G47B24C paftasının ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
G47B24C1D, G47B24C1B ve G47B24C1C paftalarının imar planı tadilatının onaylanıp
onaylanmayacağı konusu ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
8. Olur Belediye Meclisinin 05/12/2014 tarih ve 33 nolu Meclis Kararı:
Olur İlçesi, Merkez Gazi Mahallesi, kadastronun 118 ada 1, 2 nolu parsellerinde kayıtlı
taşınmazın, E=1.00 hmax=15.50 m Ortaöğretim Tesis Alanı olarak 1/1000 Ölçekli ilave
imar planının onaylanıp onaylanmayacağı konusu ile ilgili Komisyon Raporunun
görüşülmesi.
9. Karaçoban Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 15 nolu Meclis Kararı:
Karaçoban İlçesi, Kavaklı Mahallesi, kadastronun 234 ada 12 nolu parselinde kayıtlı imar
planında yola cephesi olan Ticaret Alanının mevcut duruma göre güney yönünde
derinliğinin artırılması ve kadastro çalışması sonucunda derenin imar planında mevcut
yerinde olmadığından imar planında derenin mevcut yerine kaydırılarak işlenmesini içeren
imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi.
10. Tekman Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 45 nolu Meclis Kararı:
1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarının onaylanması konusu ile ilgili
Komisyon Raporunun görüşülmesi.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ
11. İlimiz sınırlarında planlı olmayan alanlarda imar uygulamaları ve ruhsat işlemleri
yürütülmesiyle alakalı olarak 6495 sayılı kanunun 73. Maddesi ile değişik 3194 sayılı
imar kanununun 27. Maddesinde belirtilen 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediye
sınırlarının il sınırları olması münasebetiyle köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerin,
ruhsat işlemlerinde 3194 sayılı kanunun 27.maddesine göre işlem yapılıp yapılmayacağı
konusunun görüşülmesi.
12. Palandöken Belediye Meclisinin 10/10/2014 tarih ve 141 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi, kadastronun 7255 ada 9 nolu parselinde
kayıtlı, Uygulama İmar Planlarında BL-6 Kat Konut Alanı olarak görünen taşınmazın,
BL-6 Kat Ticaret+Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği; 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip
edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
13. Palandöken Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 145 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi, kadastronun 191 ada 373 nolu parselinde kayıtlı,
Uygulama İmar Planlarında B-6 Kat Konut alanı olarak görünen taşınmazın, mevcut
haliyle 7 Kat Ticaret+Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği; 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip
edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
14. Palandöken Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 146 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi, kadastronun 191 ada 372 nolu parselinde kayıtlı,
Uygulama İmar Planlarında B-6 Kat Konut alanı olarak görünen taşınmazın, 6 Kat
Ticaret+Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip edilmeyeceği
konusunun görüşülmesi.
15. Palandöken Belediye Meclisinin 01/12/2014 tarih ve 159 nolu Meclis Kararı:
Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi, kadastronun 810 ada 24 nolu parselinde kayıtlı,
Uygulama İmar Planlarında Maliye Lojmanları E=0.40 olarak görünen taşınmazın,
E=1.60 Hmax=7 Kat Resmi Kurum Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip
edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
Sayfa 3
16. Aşkale Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 3 nolu Meclis Kararı:
Aşkale İlçesi, Meydan Mahallesi, kadastronun 249 ada 23 nolu parselinde kayıtlı
Uygulama İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak görünen taşınmazın,
Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı, İdari Alan ve Dini Tesis Alanı olarak işlenmesini
içeren imar planı değişikliği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14.
Maddesine istinaden kabul edilip edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
17. İspir Belediye Meclisinin 04/11/2014 tarih ve 42 nolu Meclis Kararı:
Erzurum İli, İspir İlçesi, 1/1000 Ölçekte G45C24A2A, G45C19D4C, G45C19D3D,
G45C24A3B, G45C24A2D, G45C24A3A, G45C24A3D, G45C24A3C, G45C24A3A
paftalarında ve 1/5000 Ölçekte G45C24A ve G45C19D paftalarında yer alan, Çayırözü
Regülatörü ve HES projesinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planlarına işlenmesi konusu; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip edilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
18. Horasan Belediye Meclisinin 15/01/2015 tarih ve 2 nolu Meclis Kararı:
Horasan İlçesi, Yeni Mahalle, kadastronun 274 ada 15 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın
imar durumu kadastro durumuna göre düzeltilmiş olup Uygulama İmar Planlarında
parselin ortasından doğu-batı doğrultusunda geçen 7 metrelik yaya yolunun, kuzey güney
doğrultusunda geçirilerek işlenmesini içeren imar planı değişikliği; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesine istinaden kabul edilip edilmeyeceği
konusunun görüşülmesi.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ
19. Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, kadastronun 7503 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu
parsellerinde kayıtlı bulunan Uygulama İmar Planlarında “5 Kat Konut Alanı” olarak
görünen taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Az
Yoğunluklu Konut Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 02.02.2015
tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 7503 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parselde kayıtlı bulunan
taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “5 Kat Konut Alanı” olarak
işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi
uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
20. Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Dadaş Mahallesi, kadastronun 1960 nolu parselde kayıtlı
bulunan Uygulama İmar Planlarında “Park Alanı” olarak görünen taşınmaz, askı
sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Park Alanı” olarak
gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 29.01.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek
1960 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında
“Konut veya Sosyal Tesis Alanı ” olarak işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun
görüşülmesi.
21. Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, kadastronun 1004 nolu parselde
kayıtlı bulunan taşınmaz askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırı
dışındadır. Mülkiyet sahipleri tarafından 02.02.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 1004
nolu parselde bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırı içine alınması
talep edilmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
22. Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, kadastronun 7360 ada 1 nolu
parselde bulunan Uygulama İmar planlarında Akaryakıt+LPG istasyonu olarak görünen
taşınmaz askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 26.01.2015
tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 7360 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmazın 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planlarına Akaryakıt ve Lpg Tesis Alanı olarak işlenmesini talep
etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
Sayfa 4
23. Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, kadastronun 7373 ada 1 nolu
parselinde kayıtlı taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında
“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından
06.02.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 7373 ada 1 nolu parselinde kayıtlı bulunan
taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı” olarak işlenmesini talep
etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
24. Erzurum ili, Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi, kadastronun 804 nolu ada 2 nolu
parselinde kayıtlı bulunan Uygulama İmar Planlarında “ Konut Alanı, Park Alanı,
Rekreasyon Alanı” olarak görünen taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planlarında “ Gelişme Konut Alanı, Park Alanı, Rekreasyon Alanı ve Kentsel
Dönüşüm Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 30.01.2015 tarihli
dilekçe ile itiraz edilerek 804 nolu ada 2 nolu parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı veya Ticaret Alanı” olarak
işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi
uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
25. Erzurum ili, Palandöken İlçesi, kadastronun 5547 ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan,
Uygulama İmar Planlarında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak görünen ve 5548 ada 1 nolu
parselde kayıtlı bulunan Uygulama İmar Planlarında “Sağlık Tesis Alanı” olarak görünen
taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Sağlık Tesis
Alanı ve İlköğretim Tesis Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından
28.01.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 5547 ada 1 nolu parsel ve 5548 ada 1 nolu
parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı”
olarak işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.
Maddesi uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
26. Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, kadastronun 4843 nolu parselde bulunan
Uygulama İmar planlarında “Spor Tesis Alanı” olarak görünen taşınmaz, askı sürecinde
bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Spor Tesis Alanı” olarak gözükmektedir.
Mülkiyet sahipleri tarafından 26.01.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 4843 nolu
parselde bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı” olarak
işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi
uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
27. Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, kadastronun 7007 ada 1 nolu parselde
bulunan Uygulama İmar planlarında “Sağlık ve Sosyal Tesis Alanı” olarak görünen
taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Sağlık ve
Sosyal Tesis Alanı” olarak gözükmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
28.01.2015 tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 7007 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmazın
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Okul Alanı” olarak işlenmesini talep
etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
28. Erzurum ili, Aziziye İlçesi, kadastronun 8569 ada 1 nolu parselde bulunan Uygulama
İmar Planlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak görünen taşınmaz, askı
sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 29.01.2015 tarihli dilekçe ile
itiraz edilerek 8569 ada 1 nolu parselde bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planlarında “Ticari Alan” olarak işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
29. Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, kadastronun 474 nolu parselinde kayıtlı
bulunan Uygulama İmar Planlarında “Spor Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Mesleki Eğitim
Alanı ve Park Alanı” olarak görünen taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planlarında “Spor Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Mesleki Eğitim Alanı ve
Park Alanı” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 26.01.2015 tarihli
dilekçe ile itiraz edilerek 474 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı” olarak işlenmesini talep etmektedirler. Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın değerlendirilerek konunun
görüşülmesi.
Sayfa 5
30. Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, kadastronun 454 nolu parselinde kayıtlı
bulunan Uygulama İmar Planlarında “ Dini Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Pazar
Alanı, Otopark ve Meydan ” olarak görünen taşınmaz, askı sürecinde bulunan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planlarında “ Dini Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Pazar Alanı,
Otopark ve Meydan ” olarak gözükmektedir. Mülkiyet sahipleri tarafından 26.01.2015
tarihli dilekçe ile itiraz edilerek 454 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planlarında “Konut Alanı” olarak işlenmesini talep
etmektedirler.Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın
değerlendirilerek konunun görüşülmesi.
DİĞER KONULAR
31. Belediye meclisimizin 12/12/2014 ve 455 nolu kararıyla Palandöken İlçe sınırlarında 17
metre ve üzerindeki yollar Büyükşehir Belediyesine devredildiğinden, Palandöken İlçesi,
Kazımyurdalan Mahallesi, Mehdiefendi sınırı mevkiinde, Abdurrahman Gazi Türbesine
çıkış yolu güzergahına isabet eden, 1255 ada, 5 nolu parselin kamulaştırmasının yapılıp
yapılmayacağı konusunun görüşülmesi.
32. Erzurum İli, Pazaryolu İlçesi, Merkez Mahallesi, 106, 114, 126, 128 ve 129 nolu adalarda
kayıtlı taşınmazların bir kısmının 12 metrelik yola isabet ettiğini, bu yolun açılmasının
ilçe açısından önem arz ettiğini, fakat gerekli kamulaştırma ve ifraz işlemlerinin
yaptırılması ve kontrolü ile ilgili teknik personelin olmadığı ve kaynak yetersizliği
olduğundan ifraz ve kamulaştırma işlemlerinin Belediyemiz tarafından yapılması talep
edilmektedir. Buna binaen Pazaryolu İlçesi, Merkez mahallesinde bulunan Hastane
Yolu’na isabet eden 106 ada, 28 ve 34 nolu parseller, 114 ada, 3 nolu parsel, 126 ada, 6 ve
8 nolu parseller, 128 ada, 1, 2, 4, 11 nolu parseller ve 129 ada, 3, 7, 8, 9 nolu parsellerin
ifraz ve kamulaştırmasının yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesi.
33. İlimiz Palandöken İlçesi Kümbet Mahallesi 10 Pafta, 880 Parselde Kayıtlı 232,00 m 2
Kâgir Ahır ve Arsa niteliğindeki taşınmazın bulunduğu alan, hâlihazırda Palandöken
İlçesinin Taşlıgüney ve Özbek Mahallelerini bağlayan yol üzerinde yer aldığından, bu hali
ile araç trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı 6360 sayılı kanunla 5216
sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7/g maddesinde “g) Büyükşehir Belediyesinin
yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana
yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele
çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve
bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve
numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”
Hükmüne göre Palandöken İlçesi Kümbet Mahallesi 10 Pafta,880 Parselde Kayıtlı 232,00
m2 Kagir Ahır ve Arsa niteliğindeki taşınmazın kamulaştırılmasının yapılıp
yapılmayacağı konusunun görüşülmesi.
34. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına tahsisli
olan Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mah. 223 ada, 44 nolu parsel 3.274,20 m² yüzölçümlü
taşınmaz ile 223, ada 113 nolu parsel, 1.923,50 m² yüzölçümlü taşınmaz bitişik olup,
toplam 5.197,70 m² olan arsalar üzerinde bulunan binalarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü hizmet vermektedir. Mevcut hizmet binası alan bakımından yetersiz
olduğundan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 14.11.2014 tarih ve 11570 sayılı
yazısı ile Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mah. 223 ada 166 nolu parseldeki 30.615,25 m²
yüzölçümlü taşınmaz üzerine imar durumuna göre hizmet binası ve müştemilatlarının
takas yolu ile Belediyemiz tarafından yaptırılması istenmektedir. Söz konusu taşınmaz
üzerine Belediye Başkanlığımızca 2015 yılı yatırım programı dahilinde takas-yoluyla
tarım kampüsü yaptırılıp / yaptırılmayacağı konusunun görüşülmesi.
Sayfa 6
35. Mülkiyeti Hazineye ait olan İlimiz Yakutiye ilçesi İstasyon Mahallesi kadastronun 33 ada
50 nolu parsel de kayıtlı 236.847,68 m² taşınmaz için 87.735,00TL, 33 ada 56 nolu parsel
de kayıtlı 41.061,35m² taşınmaz için 36.103,50TL, 33 ada 49 nolu parsel de kayıtlı
9.028,00 m² taşınmaz için 16,456,00TL, 2014 yılı için Milli Emlak Müdürlüğüne Kira
Bedeli Ödenmiş olup, Ödenen kira bedelleri Göz önünde bulundurarak, Olimpiyat Parkı
olarak adlandırılan Eski fuar alanı içerisinde sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay
bahçelerinden oluşan alanların 5216 sayılı Belediyeler kanununun 26. Maddesine göre
‘’Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım
hizmetlerini sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; yada bu yerlerin
Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu
şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre
ve bedelle işletilmesini devredebilir.’’ Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan ErTansa İnş. Tah. Spor Petrol Ürünleri ve Gıda Paz. Tic. ve Ltd. Şti.‘ne işletmesinin
devredilip devredilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
36. Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı bulunan AB Dış
İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Kalkınma Bakanlığı-Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansı, Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı
kapsamında değerlendirmeye sunulacak olan “Erzurum’da Güneş Enerjisi İle Elektrik
Üretme ve Mahal Isıtmaya Katkı Sağlama Projesi” ni; temsile-ilzama, proje belgelerini
imzalamaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararların
alınmasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN’e yetki verilmesi
konusunun görüşülmesi.
37. Hınıs Belediye Meclisinin 06/01/2015 tarih ve 13 sayılı kararı ve eklerine istinaden Hınıs
Belediye Başkanlığının 8.599.904,00TL olan mevcut 2015 mali yılı gelir bütçesinde ki
05.02.02.51 kodlu Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelir kalemine
650.000,00TL ek ödenek verilmek suretiyle toplam gelir bütçesinin 9.249.904,00TL
olarak belirlenmesi ve Hınıs Belediye Başkanlığının 8.599.904,00TL olan mevcut 2015
mali yılı gider bütçesindeki 46.25.07.39-04.05.01.00-5-06.01 kodlu Malum Mal Alımları
bütçe gider tertibine 650.000,00TL ek ödenek verilmek suretiyle toplam gider bütçesinin
9.249.904,00TL olarak belirlenmesi Hınıs Belediye Meclisince karara bağlanmıştır. Hınıs
Belediye Meclisinin ek ödenek verilmesi hakkındaki bu kararının 5216 sayılı kanunun 12.
Maddesi, 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin b bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 24. 25. ve 37.maddesi gereğince onaylanıp onaylanmaması
konusunun görüşülmesi.
38. 5393 sayılı kanunun 68.Maddesi uyarınca ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanılmak
üzere 30.000.000,00-TL’lik kredinin Büyükşehir Belediye Başkanlığının taahhüdü ile
T.C. Vakıflar Bankası Erzurum Şubesinden kullanılabilmesi hakkında Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet SEKMEN’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
39. 2015 Yılı içerisinde kara taşıtı alımı ihalesine çıkılacağından 09.6.1.01 kodlu yedek
ödenek bütçesinden Ulaşım Daire Başkanlığının 06.1.4.01 kodlu Kara Taşıtı Alımları
bütçesine 23.000.000,00 TL aktarılması konusunun görüşülmesi.
40. Kırsal hizmetler daire başkanlığının 2015 yılına ait gelir tarifesinin görüşülmesi.
2015 YILI GELİR TARİFESİ
Ücret Karşılığı Kiralanacak Olan Araçların Saatlik/Km Ücretleri
Dozer
₺360,00/Saat
Ekskavatör
₺300,00/Saat
Greyder
₺310,00/Saat
Loder( Lastikli Yükleyici)
₺300,00/Saat
Loder( Paletli Yükleyici)
₺240,00/Saat
Silindir
₺240,00/Saat
Treyler + Öncü
₺4,50/Km
Kamyon
₺3,50/Km
Sayfa 7

Paletli araçları kiralama durumunda Treyler nakil ücreti Erzurum şehir
merkezinden hesaplanacak ve nakil kesinlikle kurum araçları ile yapılacaktır.
 Kiralama işlemi üç saatten az yapılmayacaktır.
 Kamyon ve Treyler gidiş ve dönüş en az 50 km üzerinden hesap edilecektir.
 Araçlar iş programını aksatmayacak şekilde kiraya verilecektir (İşçi izin günleri ve
idarenin uygun gördüğü zamanlarda).
 Fiyatlara akaryakıt ücreti dahil edilmiştir.
 İdare ve kiracı arasında sözleşme yapılacak olup çalışma esnasında ve sonrasında
oluşacak bütün sorumluluk kiracıya ait olacaktır.
Bu nedenle, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 2015 yılına ait gelir tarifesinin
belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
41. Büyükşehir Belediyemiz emrinde Münhal bulunan 6.dereceli 1 adet Biyolog kadrosunda
5393 sayılı Belediye kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince kadro karşılığı tam
zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen toplam 1 adet personelin,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 4
sayılı Genelgeleri ekinde 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca çalıştırılacak
sözleşmeli personele ödenecek ücret tavanını gösteren cetvelde belirtilen azami ücretleri
aşmamak üzere verilecek sözleşmeli personel net aylık ücretinin belirlenmesi konusunun
görüşülmesi.
42. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan Yakutiye İlçesi Abdurrahmanağa
Mahallesinde bulunan 10/09/2014 tarih ve 258 sayılı Meclis kararı ile Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Alanında 661 ada 1-2-3-4-5-6-8-10-11-12-16 nolu parseller (2.313,40 m² ) ve
662 ada 1-2-18-19-20-24-25-29-31-34 nolu parseller ( 1.343,81 m² ) ile 664 ada 1-5-8-1718-19-20-21-24-25-26 nolu parseller ( 1.454,20 m² ) olup toplam 5.111,41 m² yüz
ölçümüne sahip olan taşınmazların, Belediyemiz sermayesi ile kurulan, Er-Konut İnşaat
Taah. İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine ayni sermaye olarak verilip
/ verilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
43. Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/04/2009 tarih ve 2009/42 sayılı kararıyla Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen, İmar İskan Blokları olarak bilinen bölgede,
Mülkiyeti Belediyemize ait Palandöken İlçesi, Solakzade Mahallesinde bulunan ve
aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e
Maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre, satılıp
/satılmayacağına, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesinin
üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi,
Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 16. Maddesinin “Belediye
meclisi, dar gelirli tanımına ilişkin miktarı %25’e kadar artırmaya veya düşürmeye;
tahsis ve satışlarda alınacak peşinat miktarlarını ve peşin ödemelere uygulanacak indirim
oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını, yıllık kira artış
oranını, satışlarda uygulanacak grup veya meslek indirim oranını belirlemeye; 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek
üzere gecikme faizini tespit etmeye yetkilidir.” hükümleri doğrultusunda, bu satışlarda
uygulanacak peşinat miktarının, peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının, taksit
sürelerinin, vade farkının ve gecikme faiz oranının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
Sıra
No
1
2
3
4
Mahallesi
Ada
Parsel
Solakzade
Solakzade
Solakzade
Solakzade
9530
9530
9532
9532
1
2
1
2
Alanı(m²)
20.635,23
1.789,07
6.155,51
14.665,62
Pay
1
4523
192905
1
HİSSESİ
Payda
1
178907
615551
1
TOPLAM
Miktarı(m²)
20.635,23
45,23
1.929,05
14.665,62
37.275,13
Sayfa 8
44. Mülkiyeti Belediyemize ait Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi 203 ada 13 nolu
parselde kayıtlı 20.063,00 m² yüz ölçüme sahip 1/1000 uygulama imar planında Yol,
Konut, Oyun alanı, Bakım-Akaryakıt ve Lpg istasyonu olarak onaylanan taşınmazın 2.500
m²'lik kısmının ifraz edilerek, Belediyemiz sermayesi ile kurulan, Erzurum Enerji Elektrik
Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak verilip /
verilmeyeceği konusunun görüşülmesi.
45. Şehrimizin genelinde dar gelirli vatandaşlarımızın, artan konut ihtiyaçlarını karşılamak ve
düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan, Belediyelerin
Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel
Yönetmeliğinin;
1)- 5. Maddesinin “Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı
ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imarlı ve alt yapılı arsalar
üretilebilir. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal
konutlar üretilir. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilir. Bu
satışlardan elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanabilir. Arsa
temininde, konut ve işyeri yapımında kredi kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapılabilir. Ayrıca, ihtiyaç olması
halinde değişik büyüklüklerde ve özelliklerde işyerleri üretilebilir.” Amir hükümlere göre,
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi
türbe yolu mevkiinde, 164 ada 32 nolu parselde kayıtlı 31.824,64m² yüzölçümlü ve 164
ada 36 nolu parselde kayıtlı 3.642,50m² yüzölçümlü taşınmazların, Belediyemizin Sosyal
Konut Üretimi amacıyla, Maliye Hazinesinden bedelsiz devrinin ve/veya tahsisinin
Belediyemiz adına yapılması hususu; ayrıca;
2)- Yukarıda adı geçen, üretilecek sosyal konutlardan, aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde :
Konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Dar gelirli olmak,
b) Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde
konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak,
c) En az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmak,
d) Afete maruz kalmış olmak,
e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak,
f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi
olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak,
Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki
şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi
birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir.
Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak
puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu,
dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp
çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve
çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır.” sayılanların
yararlanacakların tespiti hususunda;
3)- Aynı Yönetmeliğin 7. Maddesinin a bendinde “Dar gelirli olmak” ibaresi tanımının,
bu yönetmeliğin, Belediye Meclisinin yetkisi başlığı altında yer alan 16. Maddesinde:
Belediye meclisi, dar gelirli tanımına ilişkin miktarı %25’e kadar artırmaya veya
düşürmeye; tahsis ve satışlarda alınacak peşinat miktarlarını ve peşin ödemelere
uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade
farkını, yıllık kira artış oranını, satışlarda uygulanacak grup veya meslek indirim oranını
belirlemeye; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince
belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizini tespit etmeye yetkilidir. Hükümleri
gereğince belirtilen konuların görüşülmesi.
Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Download

indir - Erzurum Büyükşehir Belediyesi