ÖRNEK MECLİS KARARI
10 – 14 Şubat 2016 tarihleri arasında 5 gün 4 gece
olarak düzenlenen, Dubai (BAE) İmar, Çevre, Şehircilik ve
Belediye Hizmetleri İnceleme ve Tetkik Gezisi’ne, Belediye
Başkanımız ………………………… ve Belediye Meclis
Üyelerimiz …………………, ……………… olmak üzere
belediyemizden 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; “yol +
yevmiye“lerinin belediye bütçesinden karşılanmak üzere
görevli olarak gönderilmesine oyçokluğu/oybirliği ile karar
verildi.
Download

Örnek Meclis Kararı