28 KASIM 2014 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
1- Büyükşehir Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu “Oybirliği” ile kabul edildi.
2- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 ve İzleyen İki Yıl Mali Yılı Bütçesinin Tarifeleri
Bölümler itibariyle Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi. Gider Bütçesi, Kurumsal
Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi itibariyla
okunarak, isim belirtilmek suretiyle Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi. Gelir
Bütçesi Ekonomik Kodlamanın birinci düzeyi itibariyla okunarak, isim belirtilmek suretiyle
Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması
Cetveli birinci düzey itibariyla okunarak, isim belirtilmek suretiyle Oy’a sunuldu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi. Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak isim belirtilmek
suretiyle Oy’a sunuldu 1., 2., 3., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24.maddeleri
“Oyçokluğu” ile diğer maddeleri “Oybirliği” ile kabul edildi. Ayrıntılı Harcama Programı
birinci düzey itibariyla dönem dönem okunarak isim belirtilmek suretiyle Oy’a sunuldu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi. Finansman Programı birinci düzey itibariyla dönem dönem
okunarak, isim belirtilmek suretiyle Oy’a sunuldu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
3- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun
Raporu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
4- Tepebaşı Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
5- Günyüzü Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
6- Sivrihisar Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
7- Çifteler Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
8- Mahmudiye Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun
Raporu “Oyçokluğu” ile kabul edildi.
9- Seyitgazi Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
10- Han Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
11- Alpu Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
12- Mihalıççık Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
13- Beylikova Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
14- Sarıcakaya Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
15- Mihalgazi Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
16- İnönü Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu
“Oyçokluğu” ile kabul edildi.
Download

07 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİR