TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (31.05.2014)
JEOTERMAL;
317; 0%
HİDROLİK
(BARAJLI)
16.455,0; 25%
TERMİK (DİĞER)
5.961; 9%
HİDROLİK
(AKARSU);
6.618; 10%
RÜZGAR;
3.075; 5%
GÜNEŞ;
8,5; 0%
DOĞAL GAZ
+LNG; 20.871;
32%
KURULU GÜÇ : 66 134 MW
KÖMÜR;
12.829; 19%
Kaynak: TEİAŞ, 10.06.2014
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (31.12.2013)
JEOTERMAL
311
%0,5
TERMİK - DİĞER
5.987
%9,3
HİDROLİK BARAJLI
16.142
%25,2
HİDROLİK AKARSU
6.147
%9,6
RÜZGAR
2.760
%4,3
KÖMÜR
12.428
%19,4
DOĞAL GAZ
+LNG
20.270
%31,7
KURULU GÜÇ: 64 044 MW
Kaynak: TEİAŞ, 07.02.2014
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN DEĞİŞİMİ (1970 - 2012)
Linyit
Diğer Termik
Hidrolik + Yenilenebilir
Doğal Gaz
60.000
Kurulu Güç (MW)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1970
1980
1990
2000
2010
Kaynak: TEİAŞ, 07.02.2014
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ (Ocak - Mayıs 2014 / Kesinleşmemiş)
DOĞAL GAZ
+LNG
47,5%
TERMİK (DİĞER)
2,4%
JEOTERMAL
0,9%
HİDROLİK
(BARAJLI)
12,1%
HİDROLİK
(AKARSU)
5,7%
RÜZGAR
2,9%
KÖMÜR
28,4%
ÜRETİM : 101,1 Milyar kWh
Kaynak: TEİAŞ, 10.06.2014
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ (2013 - Kesinleşmemiş)
TERMİK - DİĞER
%2,1
JEOTERMAL
%0,5
HİDROLİK BARAJLI
%18,7
HİDROLİK AKARSU
%6,0
RÜZGAR
%3,1
DOĞAL GAZ
+LNG
%44,0
KÖMÜR
%25,4
2013 YILI ÜRETİM: 239,3 Milyar kWh
Kaynak: TEİAŞ, 29.01.2014
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ (2012)
TERMİK - DİĞER
%1,3
JEOTERMAL
%0,4
HİDROLİK BARAJLI HİDROLİK AKARSU
%18,7
%5,4
RÜZGAR
%2,4
DOĞAL GAZ
+LNG
%43,6
KÖMÜR
%28,0
2012 YILI ÜRETİM: 239,5 Milyar kWh
Kaynak: TEİAŞ, 14.08.2013
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN DEĞİŞİMİ (1970 - 2012)
Linyit
Diğer Termik
Hidrolik + Yenilenebilir
Doğal Gaz
Elektrik Üretimi (GWh)
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1970
1980
1990
2000
2010
Kaynak: TEİAŞ, 14.08.2013
SİSTEM AYLIK MAKSİMUM ANİ PUANTI (MW)
40.000
39.045 MW
38.274 MW
37.553 MW
38.000
36.122 MW
36.000
34.000
36.135 MW
35.752 MW
32.915 MW
33.864 MW
32.655 MW 32.881 MW
32.182 MW
32.000
31.569 MW
30.776 MW
30.000
29.109 MW
NİSAN '14
OCAK '14
EKİM '13
TEMMUZ '13
NİSAN '13
OCAK '13
EKİM '12
TEMMUZ '12
NİSAN '12
OCAK '12
EKİM '11
TEMMUZ '11
NİSAN '11
OCAK '11
28.000
Kaynak: TEİAŞ, 10.06.2014
SİSTEM AYLIK MAKSİMUM VE MİNİMUM SAATLİK PUANTLARI (MW)
40.000
38.000
36.000
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
NİSAN '14
OCAK '14
EKİM '13
TEMMUZ '13
NİSAN '13
OCAK '13
EKİM '12
TEMMUZ '12
NİSAN '12
OCAK '12
EKİM '11
TEMMUZ '11
NİSAN '11
OCAK '11
12.000
Kaynak: TEİAŞ, 10.06.2014
TARİFELER (Nisan-Haziran 2014)
DAĞITIM SİSTEMİNDEN ENERJİ ALAN TÜKETİCİLER İÇİN TEK TERİMLİ AKTİF
ENERJİ TARİFESİ
kr/kWh
Tek Zamanlı
Gündüz
Puant
Gece
Sanayi (Alçak Gerilim)
24,7768
24,6576 38,8980 14,3860
Ticarethane
28,6590
26,8629 41,4932 15,8502
Mesken
28,4860
26,8291 42,2170 15,7188
(İletim şalt sahalarındaki OG baralarına bağlı olanlar hariç)
Kaynak: EPDK, 09.04.2014
Download

KURULU GÜÇ : 66 134 MW