28 ŞUBAT / 1 MART 2015 BBOM YK TOPLANTI TUTANAĞI, BODRUM
Katılımcılar: Hakan Burçoğlu, Gonca Fide, Ahmet Seringen, Demet Atagün, Levent
Kahraman, Burak Ülman, Sevil Koçarslan, Mine, Özenç Kabasakal, Feyza Eyikul, Özgür
Gözüm, Nazım Güvelioğlu Moderatör: Hakan Burçoğlu
1) Bir sonraki toplantı:
28-29 Mart BÖM çalışmasında bir araya gelinecek. İki sonraki toplantı 25-25 Nisan Kaş’ta
yapılacak.
2) Son toplantı tutanağı tarama:
A. Alınan Kararlara dair güncellemeler:
1) Bir önceki toplantıda karara bağlanan “karar alma mekanizması” netleştirildi.
Aşaığdaki tablo üzerinden durum tekrar netleştirildi:
ÇALIŞMA GRUBU VE
BİRİM KOORDİNATÖRÜ
KONU
KOORDİNATÖRÜ
GENEL
KOORDİNASYON
KARAR -->
Bilgi -->
Bilgi
Bilgi
<--- KARAR -->
Bilgi
KARAR -->



YÜRÜTME
KURULU
Bilgi
Çalışma gruplarında kararlar nitelikli oy (⅔ + 1) ile alınır.
Bilgi akışı sonucunda bir sorun/tereddüt tespit edilirse ve uzlaşılamazsa bir üstle
paylaşılır.
Tereddütler/farklılıklar ileri-geri akışlarla çözülmez ve devam ederse konu YKya
bırakılır.
Yine de bu konuda birkaç örnek durum yazılacak.
2) Bir önceki toplantıda karara bağlanan “yeni üyelik kriter ve süreçleri” konusuna
yönelik olarak “yerel oluşumlardan gelen 3 ya da 4 BBOM elçisinin Yol Haritasının
ilk aşamasında bahsi geçen bilgilendirme toplantısının yapılmasından hemen
sonra Derneğe üye olabilecekleri netleştirilerek karara bağlandı. Bu bağlamda
web sitemizdeki Yol Haritası’nda güncellenecek.
B. Operasyonel Konular:
 Kaş’ın protokol imzalama konusu tekrar hatırlatıldı.
 YK toplantılarının maliyetlerine yönelik fon aranacak.
 Kooperatiflerin derneğe yapacağı ödenti konusunda her ay borç bakiyeleri ile
kooplara bilgilendirme yapılacak.
 Yereller en az ayda bir ve her YK toplantısından önce YK’ya yazılı güncel rapor
hazırlayıp yollama kararı alınmıştı. Bu düzenli olarak yapılacak.
3) BBOM İlleri durumu:
ANKARA:
 Tahmini istihdam edilecek öğretmen sayısı: 2 anasınıfı (1+1), 2 sınıf öğretmeni, 1
müdür, 1 PDRci. Branş öğretmenleri PT düşünülüyor.
 Ankara müdür seçimi konusunu ve öğretmen seçiminde müdürün rolünü sordu.
Yorum: ÖSS bağlamında koop zaten süreçleri yönetmekte yetkili. KOOP ÖSS
müdürü seçer; daha sonra müdürü kurula sokar ve seçimde onun görüşlerini öncelikli
olarak takip edebilir.
KAŞ:
 Tahmini istihdam edilecek öğretmen sayısı: 2 anasınıfı (1+1), 2 sınıf öğretmeni, 2
branş, 1 müdür; 1 PT PDRci.
 Okul tahsis işlemleri devam ediyor. Bu seneye yetiştirilmesi umuluyor.
 Mimari proje 4 eksen merkeze alınarak oluşturuluyor.
BODRUM:







45 üye var.
Enerji ihtiyacı için yurtdışından destek görüşmeleri yapılıyor.
Cumartesi-Pazar g okul dışındaki insanlara atölye açılması için çalışmalar yapılıyor.
Rehberlik pozisyonu oluşturuldu.
4 sınıf 1 ingilizce 1 beden 1 müzik 1 görsel sanatlar 1 müdür 1 koordinatör 1 PT PDR.
Seneye sadece 2 sınıf öğretmeni istihdam edilecek.
Bodrum MK’de eğitim süreçleri ile ilgili raporlardan ortak bir doküman çıkarılacak.
İZMİR:
 Kuzey ve Güney olarak 2 grup halinde çalışmalar devam ediyor.
 Yer tutma anlamında görüşmeler yapılıyor.
 Güney’de Urla'da köy okuluna başvuru yapılacak.
 Erken çocukluk ile ilgili olarak eğitim grubu çalışıyor.
ÇANAKKALE:



Okul ruhsatı süreci devam ediyor. Hedef Okul Öncesi Kurumu açmak.
Nisan ayından itibaren okul binasınında kurslar atölyeler planlanıyor.
Okul açılması durumunda iki okul öncesi öğretmen ve bir yardımcı öğretmenin
öncelikli olarak istihdamı planlanıyor.
DİĞER İLLER:




İSTANBUL: Son bilgilendirme toplantısında uygulanılan teknikler paylaşıldı.
KOCAELİ: Son bilgilendirme toplantısında uygulanılan teknikler paylaşıldı.
ESKİŞEHİR: İç işleyişle ilgili çalışma yapmak isteniyor. Dernek tanıtım toplantısı
yapacak.
FETHİYE VE DALYAN: İki lokasyon arasında ortada bir yerde birleşip bilgilendirme
toplantısı yapılacak.
Karar Teklifi: Yol haritasının 1. Aşamasında kapsamlı okuma listesi oluşturulacak.
4) BÖM Bilgilendirme ve Sunum

28 Şubat itibariyle 726 başvuru var. 8 Mart'a kadar yayında. Son eleme 28-29 Mart’ta
İstanbul'da drama çalışması ile yapılacak. İlk elemeden çıkan 50-60 kişi çalışmaya
davet edilecek. Drama liderleri Hakan ve Ebru Burçoğlu ile Yusuf Ziya Eren olacak.
5) Çalışma Grupları ve Sorumluları Konusu:



Bu konuda çalışma gruplarına ve sorumlularına yeterince riayet edilmesine yönelik
Koordinasyon daha etkin bir takip uygulayacak.
İletişim kanallarında tüm çalışma grupları bildirilip yerellerden ve dışarıdan katılıma
davet yapılacak.
- Veri tabanında biriken gönüllülere çalışma alanları sunularak katkı çağrısı
yapılacak.
- Yerellerde de konuya spesifik çalışma gruplarının önü açılacak. Bu çalışmalar
Dernek YK içindeki çalışma grupları ve sorumlularına iletilecek; Dernek
çalışma grubu ve sorumluları (dernek için karar alma mekanizması
çerçevesinde) bu çalışmalara son halini vererek dernek dokümanı/belgesi
haline getirecek.
Çalışma Gruplarına dair diğer konular:
- Çeviri ve Editör gönüllü grubu kuruldu.
- Buradan gelen kaynaklarla güncel bir eğitim yazıları sayfası web’e iliştirilecek.
- Eğitime dair ihtiyaç analizi çalışması yapılacak. Eksikler belirlenecek ve
haritalandırma yapılacak.
6) BBOM Endgame Sunumu
BBOM endgame sunumunu yaptı ve BBOM’un amacı ne sorusu konusunda beyin fırtınası
yapıldı. Farklı STK stratejileri tartılşıldı ve grup olarak BBOM’un en çok “replication”
(çoğaltma, kopyalama, aynısından yapma) stratejisi olduğu konusunda uzlaşıldı. Konu
üzerinde daha fazla tartışmak ve çalışmak gerektiği üzerinde de hemfikir olundu.
7) Koop Çalıştayı
Koop’a yöenlik sorunlar üzerine beyin fırtınası yapıldı.
Bunun devamında, serbest giden tartışmalarda;






Kooperatif üye alımı aşamasının da aşamalandırılması gerektiği öne sürüldü. Modelin
dört ekseni üzerine öncelik sıralamasının yapılabilirliği ve gerekçeleri üzerine
konuşuldu. Nasıl diğer eksenlerde “basaklandırma” yapılabileceği belirtiliyor ise
özgün finansmanda da benzer bir yapının olabileceği savunuldu.
Genel olarak kooperatif açılma sürecinin uzamasının motivasyonu düşürdüğü ileri
sürüldü.
Belli bir mali olgunluğa erişilmeden kesinlikle koop kurulmamasını, hazırlanan
fizibilitenin derneğe sunulması gerektiği ve onaylanması gerektiğini savunuldu.
Kooperatif sürecinde okul yerinin ve kendisinin belli olması süreci hızlandırdığı
yönünde genel bir fikir birliği var.
Koop yönetiminde profesyonellik olması gereği konusunda fikir birliği oluştu.
Mali Hukuki sorunlar için dernek çatısında ortak bir ortak avukat/danışman gerekliliği
vurgulandı.
Bu konu üzerine fikir jimnastiğine devam edilecek.
Download

28 Şubat 1 Mart BBOM YK Bodrum Tutanak WEB