24.01.2015 YK TOPLANTI TUTANAĞI, ÇANAKKALE
Moderasyon: Ercan Karaman
Rapotör: Googledoc üzerinden Burak ve Yasin
Katılım: Ercan, Burak, Demet, Levent, Yasin, Feyza, Osman, Seçil, Nazım, Özlem
Bir dahaki toplantı: Bodrum, Şubat 28 Şubat - 1 Mart; iki sonraki İstanbulda Proje açılışı
günleri 28-29 Mart. Toplantılar bir günde yapılsın.
ÖZET: ALINAN KARARLAR / İŞLER / GÖREV DAĞILIMI



Bir dahaki YK toplantısı Bodrum’da Şubat 28 Şubat - 1 Mart tarihinde yapılması
planlandı. Bundan sonraki; iki sonraki İstanbulda Proje açılışı günleri 28-29 Mart.
YK toplantılarının iki gün yerine bir günde yapılması hedeflenecek. .
Yol haritası dokümanına okul açma aşamasına giren girişimlerin Milli Eğitimden
emekli olmuş ya da konunun uzmanı profesyonel bir danışmanla çalışılması öneri
olarak konacak. Bunun için Dernek hizmet sağlayıcı olabilir (profesyoneli bulup
yönlendirmek).
Dernek çalışmalarına dair karar alma mekanizmasına karar verildi:
1. Çalışma gruplarında sorumlu veya sorumlular ve/veya üst koordinatör
karar alır; koordinatöre bildirir; Genel koordinasyonuna bildirir. Her merci
onaylarsa karar kabul edilir; bilgi için YK’ya geçilir.
2. Herhangi bir aşamada soru/revize talebi gelirse karar aşağı doğru geri
gider.
3. Yeni değerlendirmeler sonucunda süreç 1 numaralı akışla tekrar işler.
Sonuçta kabul edilirse; bilgi için YK’ya geçilir. Eğer uzlaşma sağlanamazsa
konu YK toplantısına bırakılır.
4. Zamana ve insan gücü kısıtlı acil/istisnai olan durumlarda, yani optimum
fikir paylaşma ve karar verme olanaklarına sahip değilse veya ilgili
sorumlular yoksa, o zaman genel karar ve eylem için koordinasyon
yetkilidir.
İlkesel olarak tüm kararlarda oy birliği tercih edilir. Ancak bu sağlanamazsa
karar alma süreçlerinde genel koordinasyonda oy birliği (veya en az eksik
konsensus 2 + 1 çekimser), çalışma gruplarında ise nitelikli oy (⅔ + 1),
YK’da (online ya da reel oylamaya katılanların) oy çokluğu (½ +1).
BBOM Üyelik kriteri ve yaklaşımı: Bundan böyle üyelik için temel kriter koyulan
emek olacak. Bu yüzden öncelikle eski üyelere emek koyup koymayacağı
sorulacak. Kalanlar çalışma gruplarına yönlendirilecek ve üye olarak korunacak.
Ayrıca üyelik aidatlarını ödemeleri de istenecek. Sonuçta üyeler gerek emek
koy(a)mama gerek ödeme yap(a)mama üzerinden ayıklanacak, üye sayısı
organik ve doğal haline çekilecek. Karar: “Yeni üyelik için önce 3 ay çalışma
koşulu aranır [kendisine çalışma alanı gösterilir] Üyelik talebine ana koordinasyon
itiraz edebilir; genel koordinasyon nihai kararı verir.”
YK Katılım Kriteri: YK üyeleri YK toplantılarına yılda %25den fazla katılmamazlık
yapamazlar; ancak il temsilcileri yerlerine temsilci yollayabilir. İl temsilcisi sıfatı
olmayanlarda bu oran %33dür.
Alternatif Okullar Konferansı: BBOM Derneği organize ediyor; organizasyon
BBOM İzmr koop’ta.
Ebeveyn Konferansı: İlki Ankara’da yapılacak. Hazirana yetiştirmeye çalışacağız.
5.







Kooperatifler arası yoldaşlık: Ayrıca düzenli BBOM illeri buluşması için çalışma
yürütülecek. İlk buluşma bu sene Ankara’da yapılacak. Organizasyon BBOM
Ankara’da.
Yereller en az ayda bir ve her YK toplantısından önce YK’ya yazılı güncel rapor
hazırlayıp yollayacak.
Kooperatiflerin derneğe yapacağı ödenti konusunda her ay borç bakiyeleri ile
kooplara bilgilendirme yapılacak.
Download

24.01.2015 Tarihli YK Toplantı Tutanağı WEB