1
Değişim Öğrencisi
Ders Tanıma Süreci
Öğrenci , koordinatöre transcript ile
birlikte gider ve Koordinatör öğrenci ile
birlikte Learning Agreement for Studies
(LAS) dokümanlarının ilgili bölümlerini
doldurarak imzalar.
Öğrenci LAS belgesini Bölüm Başkanı’na
sunar, Bölüm Başkanı gerekli kontrolleri
yaptıktan sonra belgeleri imzalar.
Öğrenci LAS belgesini Fakülte Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim eder. Dış
İilişkiler Sorumlusu gerekli kontrolleri yaptıktan sonra dokümanları
paraflar ve öğrencinin 4 kopya olarak çoğaltmasını sağlar, 3
kopyayı öğrenciye teslim eder, birini dosyalamak üzere kendine
saklar. Öğrenci, değişime gideceği kuruma onay için LAS belgesini
gönderir.
Öğrenci ,Öğrenci İşleri
Ofisi’ne dilekçe(A1 ve A2)
ekinde LAS belgelerinin
birer kopyasını verir, bir
kopyayı da kendisine
saklar.
Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci
İşleri Ofisi’ne Giden
Öğrencisi Listesini iletir
Öğrenci İşleri, öğrenci dilekçelerini ve Dış İlişkiler’den
gelen listeleri karşılaştırarak Değişime Gidecek
Öğrenci listesini çıkarır ve Yönetim Kurulu Onayına
sunar.
2
Yönetim Kurulu
Öğrenciye ilgili
dönem haklarının
saklı tutulması ve
ders tanınırlığının
uygunluğu için
onay verir.
DEÜ İŞLETME FAKÜLTESİ EV SAHİBİ KURUM (HOME INSTITUTION) GİDİŞ
Fakülte Yönetim Kurulu
Kararı, Dış İlişkiler
Ofisi’ne Öğrenci İşleri
tarafından teslim edilir.
Öğrenci , Yönetim
Kurulu kararı ve LAS
belgeleri ile birlikte
Rektörlüğe başvurur
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenci
Öğrenci İşleri Ofisi
Bölüm Başkanlığı
Bölüm Koordinatörü
Staj Komisyonu
Dış İlişkiler Ofisi
Fakülte Yönetim Kurulu/Dekanlık
Değişim Öğrencisi
Ders Tanıma Süreci
Derslerde
değişiklik var
mı ?
2
HAYIR
3
EVET
Öğrenci , ders değişikliklerini değişime
gittiği kurumda eğitimin başlamasını
takiben EN GEÇ 1 AY içinde dilekçe (A3) ile
Bölüm Koodinatörü’ne bildirir.
3
Fakülte Yönetim Kurulu
kararının bir kopyası
Öğrenci İşleri
tarafından Dış İlişkiler
Ofisi’ ne iletilir.
Fakülte Yönetim
Kurulu ders
değişiklikleri için onay
verir
Koordinatör, eğitime gidilen kurumun da
onayladığı değişiklikler doğrultusunda LAS
belgesini doldurur ve imzalar
Bölüm Başkanlığı gerekli kontrolleri yaparak
LAS belgelerini imzalar ve üst yazı ile topluca
Dekanlığa gönderir.
Dekanlık belgeleri Dış İlişkiler Ofisi ‘ ne iletir.
Öğrenci İşleri tüm
LAS belgelerini
topluca Fakülte
Yönetim Kurulu
onayına sunar
MİSAFİR KURUM (HOST INSTITUTION)DEĞİŞİM
Dış İlişkler Ofisi LAS
belgelerini kontrol ederek
paraflar, bir kopyasını kendine
saklar, diğerilerini Öğrenci
İşleri’ne topluca teslim eder.
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenci
Öğrenci İşleri Ofisi
Bölüm Başkanlığı
Bölüm Koordinatörü
Staj Komisyonu
Dış İlişkiler Ofisi
Fakülte Yönetim Kurulu/Dekanlık
3
Değişim Öğrencisi
Ders Tanıma Süreci
Öğrenci , Öğrenci İşleri’ne derslerinin tanınması için
ekinde Transkripti ile birlikte dilekçe (A4) verir. Öğrenci
İşleri Ofisi, paraflanmış Transkriptin bir kopyasını Bölüm
Koordinatörü’ne verilmek üzere Öğrenci’ye verir.
Koordinatör, LAS belgesinin ilgili bölümlerini öğrencinin
Transcript'ine uygun olarak Not dönüşüm kolonu hariç
düzenler, imzalar ve en geç 3 gün içerisinde Bölüm
Başkanlığı’na İletir.
Dış İlişkiler Ofisi , belgeleri
dosyalar.
Bölüm Başkanlığı gerekli kontrolleri
yaptıktan sonra belgeleri imzalar ve üst
yazı ile Dekanlığa İletir .
Öğrenci LAS ve transkript
belgeleri ile Rektörlüğe
başvurur.
Öğrenci İşleri, öğrenci not dönüşümlerini
yapar ve LAS belgesini Yönetim
Kurulu onayına sunar.
Yönetim Kurulu öğrencinin yurt dışında
almış olduğu derslerin ve notların DEÜİF
tarafından tanınırlığını onaylar
EVET
Öğrenci İşleri onaylanmış
dersleri, öğrencinin
Transcript’ine işler ve
onaylanmış LAS belgesini
öğrenciye teslim eder. LAS
belgesinin ve DEUİF Yön. Kur.
kararının bir kopyasını
Öğrenci İşleri Dış İlişkiler
Ofisi’ne iletir.
DEÜ İŞLETME FAKÜLTESİ (EV SAHİBİ KURUM) (DÖNÜŞ)
Öğrenci Hibeli
olarak mı
değişime gitti ?
HAYIR
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenci
Öğrenci İşleri Ofisi
Bölüm Başkanlığı
Bölüm Koordinatörü
Staj Komisyonu
Dış İlişkiler Ofisi
Fakülte Yönetim Kurulu/Dekanlık
Download

Değişim Öğrencisi Ders Tanınma Süreci