Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu
Taslak Çerçeve
Türkiye’de sivil örgütlenmelere hibe veren çok az sayıda kar amacı gütmeyen, hükümet-dışı kuruluş
bulunuyor. Hibeler, teknik yardım ve bağlantıları ile sosyal değişim projelerini destekleyen bu
kuruluşlar sivil toplumun gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Bu katkıların daha görünür kılınması
ve işbirliği fırsatlarının yaratılması için hibe veren kuruluşların daha sık bir araya gelmeleri, birbirinin
çalışmalarından haberdar olmaları ve ortak vizyon geliştirmeleri gerekir.
TÜSEV, Türkiye’de hibe veren kuruluşları birleştirecek bir platformun gerekliliğinden ve dünyadaki
başarılı örneklerden yola çıkarak “Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubunun” kurulması için çağrıda
bulunmuştur. 1 Nisan 2014’te gerçekleştirilen ilk çalışma grubu toplantısı sonucunda ortaya çıkan
taslak çerçeve aşağıda yer almaktadır.
Toplantı katılımcıları:
Başak Ülgenalp, Türkiye-Vodafone Vakfı
Hilal Baykara, Sabancı Vakfı
Özlem Yalçınkaya, Açık Toplum Vakfı
Öznur Akkaya, Bolu Bağışçılar Vakfı
Yörük Kurtaran, Toplum Gönüllüleri Vakfı
Kolaylaştırıcılar:
Ayşegül Ekmekci, TÜSEV
Burcu Uzer, TÜSEV
S.Sevda Kılıçalp, TÜSEV
Tartışma: Türkiye hibe veren kuruluşlar forumuna gerek olup olmadığı tartışıldı. Kısa dönemde grup
üyelerinin ortak ihtiyaçlarına ve pratik görevlere odaklanan bir çalışma grubunun yeterli olacağı
görüşünde uzlaşıldı. 6 ay sonunda grubun amacı, hedefleri ve çalışma yöntemleri gözden geçirilecek.
Uygulama: Pratik bir çalışma ile yola çıkmak için Türkiye’nin ilk ve tek “community foundation”
modelinde kurulan vakfı olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın hibe programı vakfın Genel Sekreteri Öznur
Akkaya tarafından sunuldu. Hibe program uygulamasının iyileştirilmesi için grup üyeleri tavsiyelerde
bulundular, kendi deneyimlerini paylaştılar.
Çalışma Grubuna Katılım
 Çalışma grubuna katılma kriterleri:
o Hibe veren vakıf, dernek ve kar amacı gütmeyen şirketler
o Sivil toplum kuruluşu ve tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflere fon desteği sağlama
o Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olma
o Hükümet-dışı kuruluş olma
o Türkiye sınırlarında gerçekleştirilen projelere hibe aktarma
 Davet edilecek kuruluşlar: Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür, Ashoka, Bolu Bağışçılar Vakfı, Coca
Cola Hayata Artı Vakfı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Hrant Dink Vakfı, Özyeğin Vakfı, Sabancı
Vakfı, Saha Derneği, TOG – Genç Bank, Vodafone Vakfı, WWF-Türkiye, TEMA.
Çalışma grubunun işleyişi
 TÜSEV çalışma grubunun koordinasyonundan sorumludur.
 Çalışma grubu periyodik olarak bir araya gelir.
 Toplantılar, çalışma grubu üyelerinin önceden belirlediği bir gündem ile ve pratik ihtiyaçlar
temelinde yürütülür.
Çalışma Grubunun Kısa Dönem Hedefleri
 Hibe kuruluşlarının öncelikli operasyonel ihtiyaçlarını belirlemek ve birlikte iş geliştirmek
 Yasal mevzuat konusunda sıkıntıları paylaşmak; yeni kurulacak fon kuruluşlarını mevzuat
hakkında bilgilendirmek;
 Hibe programlarının önceliklerini, başarılarını, değerlendirmelerden çıkarılan dersleri
konuşarak deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak;
 Hibe alıcıları ile ilişkiler, izleme-değerlendirme ve kamu politikalarını etkileme gibi konularda
etkili yöntem ve taktikleri tartışmak;
 Hibe başvurusu yapan kuruluşlar hakkında bilgileri paylaşmak ve tekrarı önlemek
 Fonlanmayan ama toplumsal gelişim için önemli olan alanları tespit ederek fon boşluklarını
tamamlamak, böylece kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak;
 Hibe program tasarımı ve yönetiminde kullanılan araç ve verileri paylaşmak;
 Proje başvuruları kendi programlarının öncelikleriyle uymadığında diğer fon kuruluşlarına
doğru yönlendirme yapabilmek.
Çalışma Grubunun Olası Uzun Dönem Hedefleri
(Şu anda taslak durumda, altı ay sonra değerlendirilecek)
 Ortak ilgi alanlarında fon işbirliği yaparak hibe programlarının etkisini arttırmak;
 Hibe programı oluşturmak isteyen diğer kuruluşlara örnek oluşturmak;
 Ortak duruş sergileyerek sivil toplumun dinamik ve güçlü bir alan olduğunu kamu sektörü ve
özel sektördeki paydaşlara göstermek;
 Diğer ülkelerdeki forumlar ile işbirliği başlatarak desteklenen çalışmalara uluslararası boyut
kazandırmak.
 Ortak bir iletişim kampanyası yürüterek hibe veren kuruluşların başarı öykülerini biraraya
getirmek ve hibe programları aracılığı ile yarattıkları etkiyi daha fazla görünürlük kazandırmak
Download

Hibe Veren Kuruluşlar Forumu Kuruldu