Safety Systems anti Slip – Protiv klizna rešenja
ANTI SLIP REŠENJA
Hemijskim putem
Grit pločama i elementima
Anti slip permazom
Anti slip trakama
O BEZBEDNOSTI UKRATAKO
●
Ukrtako o bezbednosti i sprečavanju povreda izazvano klizavim
površinama
Studija Europske agencije za sigurnost pokazala je da su najčešći uzroci nesreća izazvani na klizavim
površinama.Povrede i troškovi su različiti od svake zemlje i mere se milionima eura godišnje.
U slučju da dođe do pada u objektu oštećeni ima pravo da od vlasnika ili korisniku objekta zatrži naknadu štete
jer je došlo do povrede usled klizanja.Teži slučajevi obično se završavaju na sudovima radi nadoknade od
korisnika ili vlasnika i osiguravajućeg društva.Osiguravajuća društva ne isplaćuju u celosti oštetu .Tokođe je
uobičajeno da osiguravajuće društvo ne pokriva štete koje proizlaze iz takvih nesreća ili delimično a ostatak
vlasnik ili korisnik. Radi sprečavanja troškova koje snose vlasnici ili korisnici objekta a i da bi se smanjili rizici
krenulo se u istraživanje i razvoj trajne antiSLIP tehnologije ne narušavajući izgled i enterijer objekta.
Zahvaljujući ovoj tehnologiji možemo sprečiti ovakve slučajeve , prestanak pravne osnove za naknadu štete , jer
se može pokazati da je vlasnik odnosno korisik postupio s dužnom pažnjom kako bi se sprečile nesreće .
Zakolan o bezbednosti i zdravlju na radu RS nalaže da je
poslodavac Vlasnik objekta dužana obezbediti nesmetao i bezbedno
kretanje kao unutar tako i ispred objekta
Kako bi se sprečile povrede mora preduzeti sve neophodne mere.
Povrede nastale usled klizanja snosi vlasnik odnosno poslodavac
Štete usled povrede mogu se kretati od par stotina pa i do više
Hiljada evra.
Hemijski tretman površina
Zaštita od klizanja hemeijskim putem započeta je još 60 godina u SAD od strane kopanije BOEING
koja je radila na zaštiti avio pista od proklizavanja. Zahvaljujući dugogodišnjem istraživanju i razvoju sada možemo
izvesti gotovo bilo koju vrstu hemijske antiSLIP zaštite. To mogu biti, keramičke ploče, granit, mermer, staklo, crep,
beton, pvc,drvo,........itd.
antiSLIP hemijskim tretmanom možemo ostavariti mnogo bolju prijanjujuću površinu,koja je nevidljiva golim okom
gde se stvaraju milioni pora u obliku slova U
Na vlažnim i mokrim površinama ove stvorene mikroskopske pore pomažu da vodenifilm(koji je uzrok klizanja) bide
utisnut, a da pri tom stvara vakum koji sprečava proklizavanje.
Tretman antiSLIP hemijskim putem se radi na površini dok ne dobijemo odgovarajući efekat trenja koji morada bude
min 0,64 μ po međunarodnom standardu.
Osim što sprečava klizanje o omogućava bezbedno kretanje,sprečava prljanje,u fugama sprečava taloženje
prljvaština,a sam pod dobija novi izgled lakši za održavanje.
Hemijskom antiSLIP tretmanom ne samo hladne površine možemo zaštiti (bitinon,pločice,granit,mermer) već i livene
i emajlirane kade,tuš kade
GARANCIJA 4 God. Vek trajanja - delovanje do 10 god
antiSLIP hemijskim putem
Hotel,SPA,Wellnesi: Da se gost nebi okliznuo u kupatilu,bazenu ili kadi , nema više potrebe za različite gumene,pvc staze koji je težak za higijensko održavanje a
stecište velikog broja bakterija i gljivica
.Kuhinje i Prehrambena industrija radi lakšeg održavanja podnih površina HACCP i sprečila
klizanja usred redonog učestalog održavanja
.Industrija:Bezbednost na radu sprečavanje od klizanja
na površinama gde je mogućnost pojave vlage,ulja,masti Trgovine:Sprečavanje od klizanja kako van
tako i u objektima.Hemijski antiSLIP tretmanom mogu se tretirati sve površine gde treba obezbediti nesmetano i
bezbedno kretanje kao što su šetališta.trgovi,terse,javne institucije,banke,dvorane,autobuska stajališta,željezničke
stanice,aerodromi,platoi,fontane,bazeni unutar i spolja,..... .....
antiSLIP hemijskim putem
Pre i posle tretmana vrši se merenje otpora trenja prenosnim FSC 2000 Print uređajem i dokumentuje čitav tretman.
Uređaj simulira kretanje nogu daje tačnu procenu statičkog i dinamičkog otpora trenja na suvim i vlažnim površinama
Ovim načinom možemo tačno i sigurno procenuti dali smo postigli željeni efekat. Odgovarajućim nivoem koeficijenta
trenja i samim projektovanjem možemo sprečiti padove prouzrokaovane klizanjem! Procjena nivoa sigurnosti
hodanje na površinama može se točno odrediti , izmeriti jed. koeficijenta trenja i uporediti po međunarodnim
Standardima
Odobrena od strane međunarodnih institucija kao što su
Podržana od OSHA Europe
antiSLIP hemijskim putem
Meren otpor trenja pre antiSLIP HEMIJSKIM TRETAMANOM u prosek: 0.40μ
Meren otpor trenja posle antiSLIP HEMIJSKIM TRETAMANOM u prosek: 0.88μ
antiSLIP hemijskim putem
Primer i površina
antiSLIP hemijskim putem
●
●
Referntna lista
ANTI SLIP PLOČE
GRIT ploča izrađene su od staklenih vlakana ojačane poliesterskim dijamant tvrdim aluminium oksidom.
Proizvod je gotovo neuništiv, potpuno neraskidiv i otporan na ekstremne vremenske uslove.Lagan za
korištenje i instalaciju.Isporučuje se kao gotov elemenat za stepenista ili u tablama.
Veoma efikasno rešenje kako za podove tako i stepenice.Mogućnost izbora u više boja.
Tehničke karakteristike:
Veleki efeket u sprečavanju klizanja
Veoma jak,dug vek trajanja
Efikasan za vlazne i masne podove
Laka maontaža i instaliranje
65% lakši od čeličnog lima
Dostupna u svim RAL bojama
Debljina ploča od 2 do 4mm
UV OTPORAN
Ne sprovodi struju
Bezbednost od požara Bfl-s1 MSZ EN 135011:2007+A1:2010
Kidanje 7.1GP
Toplotna provodljivost 0.2w/mK
Zatezna čvrstoća 123Mpa
Savitljivost 193Mpa
GARANCIJA 15 godina
ANTI SLIP PLOČE
DIMENZIJE I VELIČINA GRANULACIJE
ANTI SLIP ELEMNTI
●
GRIP elemnti
GRIT gotovi standardni elementi za zaštitu stepeništa izrađene su od staklenih vlakana ojačane poliesterskim dijamant
tvrdim aluminium oksidom.
Proizvod je gotovo neuništiv, potpuno neraskidiv i otporan na ekstremne vremenske uslove.Lagan za
korištenje i instalaciju.Isporučuje se kao gotov elemenat za stepenista ili u tablama.
Veoma efikasno rešenje kako za podove tako i stepenice.Mogućnost izbora u više boja.
Tehničke karakteristike:
Veleki efeket u sprečavanju klizanja
Veoma jak,dug vek trajanja
Efikasan za vlazne i masne podove
Laka maontaža i instaliranje
65% lakši od čeličnog lima
Dostupna u svim RAL bojama
Debljina ploča od 2 do 4mm
UV OTPORAN
Ne sprovodi struju
Bezbednost od požara Bfl-s1 MSZ EN 135011:2007+A1:2010
Kidanje 7.1GP
Toplotna provodljivost 0.2w/mK
Zatezna čvrstoća 123Mpa
Savitljivost 193Mpa
ANTI SLIP ELEMENTI
Dimenzije
ANTI SLIP ELEMENTI
●
PRIMER ZAŠTIĆENIH POVRŠINA
GRIT PLOČE I ELEMNTI
●
Primena
Prehrambena industrija
GRIT PLOČE I ELEMNTI
Naftna industrija
GRIT PLOČE I ELEMENTI
Termo elektrane i industrija
GRIT PLOČE I ELEMENTI
Obrazovne i ostale javne institucije
GRIT PLOČE I ELEMENTI
Obrazovne i ostale javne institucije
GRIT PLOČE I ELEMNTI
●
Transport i Građeviske mašine
ANTI SLIP PREMAZ
Jedini svetski premaz za sprečvanje od klizanja.GRIP ANTISLIP koji je odobren i overn od strane
mnogih institucija kao što su TÜV, BFU, EMPA i još mnogo drugih.
Neklizajući premaz za zaštitu od klizanja za površine od drveta,keramičke,granitne i mermer ploča,
pvc,staklo,metal,beton,akrilne površine.Moguća primena i na površinama pod vodom.
Pošto se radi o bezbojnom materijalu može se upotrebljavati kod materijal sa visokim sjajem
mermer,granit,drvo jer ne menja njihov sjaj i boju.
Idealno rešenje kod bazena jer se više nemorju koristiti skupe staze.
Krakteristike proizvoda
Non Slip efekat R11- R13
Ekološki poliuretanski premaz
Lako čišćenje,mogućnost čišćenja i mašinama za čišćenje
Lako se može ukloniti bez traga u odnosu na ostale proizvode
Može se bojiti u bilo kojoj al boji
Brza i lako nanošenje već nakon 8h može se hodati po njemu
.Maksimalno stvrdnuće 5 dana
GARANCIJA 4 GODINE
ANTI SLIP PREMAZ
●
Primer površina
ANTI SLIP TRAKE
●
ANTI SLIP TRAKE
Grubi, abrazivni materijal koji je snažan i izdržljiv. Plastičnih polimer pričvršćen na čvrstu podlogu,
koji pruža
sgurnu zaštitu od klizanja.
Primena : Pešačke staze,kolovozi,hale,hodnici,rampe,platforme,stepenice,tramsportna vozila..
Extra jaka neklizjuća traka,grue površine,abrazivna koja se ne zapušuje kada dođe u kontakt sa
blatom,vodm ili uljem.
Širina trake od 25 do 50mm u rolni od 18 m
Garancija 2 godine
SVETLEĆE ANTI SLIP TRAKE
Photoluminescent
ANTI SLIP i TRAKE ZA OBELEŽAVANJE U NOĆNIM USLOVIMA
Nove bezbednosne i anti slip trake pružaju pouzdanu i sigurnu
Zaštitu u noćnim I protiv požarnim uslovima.Zahvaljujući ovoj
tehnologiji Photoluminescent trake vrlo dobro svetle u noćnim
uslovima čak i do 6 sati emituju svetlost.
Primena na svim povrsinama i materijalima
Širina trake od 25 do 50mm u rolni
●
Ukratko o nama
Safety Systems iz Sajana je prva i jedine kompanije kod nas kao i u našem okruženju koje je ozbiljno shvatila
uticaj opasnost od klizavih podnih površina,izrada staza i uslova za bezbedno kretanje osoba sa
invaliditetom,slepe i slabovide,izrada sigurnosnih površina i staza radi sprečavanja povreda usled pada.
Veliki broj zaposlenih,strajih osoba,osobe sa ostecenim vidom,invalidi , deca bivaju svakodnevno povređeni
nažalost neki se završavaju sa tragičnim ishodom.Da bi uticaj od klizavrih površina u monogome anulirali
AMP IDEAL je našem tržištu ponudio najsavremenija tehničko tehnološka rešenja.
Prednosti ovih tehnologija zasniva se na maksimalnoj j zaštiti, a da pri tome vodi računa o čovekovoj
okolini,ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja ,uklapa se u svaki ambijent.Sve ove tehnologije priznate su i
atestirane I certifikovane kod mnogih međunarodnih akreditovanih laboratorija i institucija
TÜV, BFU, EMPA,EMI,TNO.NOTOX,SAUREFEST,ASTM INTERNATIONAL.....
Ova tehnologija pruža maksimalnu zaštitu ,smanjuje troškove održavanja,sprečavaju padove, smanjuju
vremenske rokove gradnje i adaptacije,laka higijenska održavanja,dug vek trajanja.
Tehnologija koja se primenjuje je rezultat najnovijih svetskih istraživanja i dostignića.Vlade mnogih zemalja
propisale su upotrebu ovih tehnologija a gde je i zakonima regulisano da se moraju stvoriti uslovi za
bezbedno i sigurno kretanje.
Tehnologija i tehnološka rešenja počela su se primenjivati zadnjih par godina, a velikom dinamikom i
brzinom se razvija i usavršava
Mi imao rešenje
pozovite +381 61 6222 064
Download

Eco Guma - Protivklizna rešenja