Seagate Wireless Plus Yükleme ve
Kurulum
Model 1AYBA4
Seagate Wireless Plus Yükleme ve Kurulum
© 2014 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave
logosu ve Seagate Media, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarından birinin ticari
markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari ve Mac, Apple
Computer, Inc.'in ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır ve uyumluluğu belirtmek için
kullanılmışlardır. Diğer tüm ticari veya kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sabit
sürücü kapasitesinden söz ederken bir gigabayt veya GB bir milyar bayta; bir terabayt veya TB
trilyon bayta eşittir. Ayrıca, listelenen kapasitenin bir miktarı biçimlendirme ve diğer işlevler için
kullanılır, bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Çeşitli uygulamalar için miktara dayalı kullanım
örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. Gerçekte kullanılan depolama alanı miktarı; dosya boyutu, dosya
biçimi, özellikler ve uygulama yazılımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Seagate önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün sunumlarını veya özelliklerini değiştirme hakkını
saklı tutar.
Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
ABD
Yasalara Uygunluk
FCC Sınıf B Bilgileri
Bu donatım test edilmiş ve donatımın FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital
cihazlar için geçerli kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, yerleşim
alanındaki bir kurulumda zararlı paraziti önlemek amacıyla makul koruma sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu donatım, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; donatımın
talimatlara aykırı bir şekilde kurulması ve kullanılması, radyo iletişiminde zararlı parazite yol
açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi verilemez. Bu donatımın
radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite yol açması (parazit olup olmadığını
donatımı kapatıp açarak anlayabilirsiniz) durumunda kullanıcının paraziti gidermek için
aşağıdaki önlemlerden birini alması önerilir:
•
Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme.
•
Donatım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
•
Donatımı, alıcının bağlı olduğu devreden başka bir devredeki prize takın.
•
Yardım için ürünü satın aldığınız mağazaya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
danışın.
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın kullanılması şu iki koşula
bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açmamalıdır ve (2) istenmeyen eylemlere yol açan
parazit dahil olmak üzere her tür paraziti kabul etmelidir.
FCC Uyarısı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik
kullanıcının bu donatımı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
ÖNEMLİ NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu donatım kontrolsüz bir ortam için oluşturulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına
uygundur. Bu donatım radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm kalacak şekilde
kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Bu verici herhangi bir diğer anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.
Bazı özel kanalların ve/veya çalışma frekans bantlarının uygunluğu ülkeye ve hedeflenen
noktayla eşleştirmek için fabrikada programlanan ürün yazılımına bağlıdır. Ürün yazılımı
ayarına son kullanıcı tarafından erişilemez.
ABD model sahibine dikkat: ABD FCC yönetmeliğine uymak için ülke seçim fonksiyonu tüm
ABD modellerinden tamamen çıkarılmıştır. Yukarıdaki fonksiyon sadece ABD dışındaki
modeller içindir.
Seagate Wireless Plus Yükleme ve Kurulum
iii
Industry Canada
Bu cihaz Industry Canada Kuralları RSS-210 ile uyumludur. Cihazın kullanılması şu iki koşula
bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite yol açmamalıdır ve (2) istenmeyen eylemlere yol açan
parazit dahil olmak üzere her tür paraziti kabul etmelidir.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils
radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter
tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement
indésirable.
ÖNEMLİ NOT: (Mobil cihaz kullanımı için)
Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:
Bu donatım kontrolsüz bir ortam için oluşturulan IC radyasyona maruz kalma sınırlarına
uygundur. Bu donatım radyatör ve vücudunuz arasında en az 20 cm kalacak şekilde
kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de
20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Pil Güvenliği
Bu ürün, uygun şekilde imha edilmesi gereken lityum iyon pil içerir.
Lütfen aşağıdaki pil güvenliği ile ilgili maddelere uyun:
•
İkincil pilleri veya bataryaları çıkarmayın, açmayın veya parçalamayın.
•
Pilleri veya bataryaları sıcaklığa ve ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında
muhafaza etmekten kaçının.
•
Bir pile veya bataryaya kısa devre yaptırmayın. Pilleri ve bataryaları, birbirleriyle kısa
devre yapabilecek veya başka metal nesnelerce kısa devre yaptırılabilecek bir kutu veya
çekmeceye rastgele koymayın.
•
Donatım ile kullanılmak üzere özel olarak sağlananlar dışında herhangi bir şarj cihazı
kullanmayın.
•
Donatım ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış hiçbir pil veya batarya kullanmayın.
•
Farklı üretim, kapasite, boyut veya türdeki pilleri bir cihazda karıştırmayın.
•
Bir pil veya batarya yutulursa derhal doktora başvurun.
•
Pilleri veya bataryaları mekanik şoka maruz bırakmayın.
Seagate Wireless Plus Yükleme ve Kurulum
iv
•
Pil sızıntısı durumunda sıvının cilt veya gözlerle temas etmesinden kaçının. Eğer temas
ederse bölgeyi bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
•
Pilleri ve bataryaları çocuklardan uzak tutun.
•
Pilleri ve bataryaları temiz ve kuru tutun.
•
İkincil pillerin ve bataryaların kullanılmadan önce şarj edilmesi gerekir. Daima doğru şarj
cihazını kullanın ve doğru şarj etme talimatları için üretici talimatlarına veya donatım
kılavuzuna bakın.
•
Kullanılmadığında bataryayı uzun süre şarjda bırakmayın.
•
Uzun depolama sürelerinden sonra, maksimum performans elde etmek için bataryayı
birkaç kez şarj edip boşaltmak gerekebilir.
•
İkincil piller ve bataryalar en iyi performansı normal oda sıcaklığında (20°C+5°C)
çalıştırıldıklarında sağlar.
•
Gelecek kullanımlar için orijinal ürün belgelerini saklayın.
•
Pil ve bataryayı sadece amaçlanan uygulamalarda kullanın.
•
Uygun şekilde imha edin.
Seagate Wireless Plus cihazı ofis kullanımı için değildir.
Seagate Wireless Plus Yükleme ve Kurulum
v
Seagate Wireless Plus Yükleme ve Kurulum
vi
İçindekiler
1. Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kutuda Bulunanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ürün Belirtimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desteklenen Cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desteklenen Web Tarayıcıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desteklenen Dosya Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donanım Belirtimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
2
3
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma . . . . . . . . 4
Seagate Media uygulamasını yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kablosuz Bağlantı Kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Seagate Wireless Plus Cihazına Medya Yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Seagate Wireless Plus Cihazınız İçin Parola Belirleme . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Seagate Wireless Plus Cihazınız Üzerinden İnternet'e Bağlanma . . . . . . . . 7
Medya Aktarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Anlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wi-Fi Modunu Anlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cihazı bilgisayarınıza bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Cihazın bilgisayarınızla olan bağlantısını kesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pil ile çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pili Şarj Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pilin Geri Dönüşümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Yardım Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ek Yardım Bulma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Genel Sorunlar ve Çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
vii
1. Giriş
1. Giriş
Seagate Wireless Plus cihazını satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu cihazı kullanarak, dijital
medya dosyalarınızı her yere götürebilir ve Wi-Fi etkin tabletinize, akıllı telefonunuza veya
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. İsviçre Alplerinde gezinirken sevdiğiniz müzikleri dinlediğinizi
hayal edin. Bunu Seagate Wireless Plus ile gerçekleştirebilirsiniz.
Bu kılavuzda Seagate Wireless Plus cihazınızı nasıl ayarlayacağınız açıklanmaktadır, böylece
videolarınızın, fotoğraflarınızın ve müzik dosyalarınızın keyfini her yerde çıkarabilirsiniz.
Kutuda Bulunanlar
Kutuyu açın ve aşağıdaki öğelerin tamamının kutuda bulunduğuna emin olun.
Seagate Wireless Plus Kablosuz Depolama Cihazı
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Ayrılabilir USB 3.0 Kablosu
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
USB Duvar Adaptörü
1
1. Giriş
Ürün Belirtimleri
Desteklenen Cihazlar
•
iOS 4 veya üstünü çalıştıran iPad, iPhone, iPod touch
•
Android sürümü 2.1 ve üstünü işleten Android tabanlı tabletler ve akıllı telefonlar
•
Diğer Wi-Fi destekli tabletler ve akıllı telefonlar
•
Windows 8, Windows 7, Windows Vista veya Windows XP çalıştıran Windows bilgisayar
•
Mac OS X 10.5.8 veya üstünü çalıştıran Mac bilgisayar
Desteklenen Web Tarayıcıları
•
Safari 5 veya üstü (Mac OS)
•
WebKit (Android)
•
Internet Explorer 8 veya üstü (Windows)
•
Firefox
•
Google Chrome
Desteklenen Dosya Türleri
iPad'ler için
•
Video: H.264 video, MPEG-4, Motion-JPEG
•
Ses: AAC, MP3, M4a, Audible (2, 3, 4 biçimleri), Apple Lossless, AIFF, WAV
•
Belgeler: Microsoft Office, iWork, PDF
•
Üçüncü taraf uygulamaların desteklediği belirli dosyalar
Dizüstü Bilgisayarlar, Tabletler ve Akıllı Telefonlar için
•
Cihazınızdaki uygulamalar tarafından desteklenen her tür dosya
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
2
1. Giriş
Donanım Belirtimleri
•
Sürücü Kapasitesi: 1 TB
Wireless Plus'ta, 300'ün üzerinde yüksek çözünürlükte film (1,5 GB MP4 H.264),
125.000 şarkı veya 100.000 fotoğraf depolanabilir.
Not: Çeşitli uygulamalar için miktara dayalı kullanım örnekleri bilgilendirme amaçlıdır.
Gerçekteki miktarları dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve uygulama yazılımı gibi
çeşitli faktörler belirler.
•
SuperSpeed USB 3.0 bağlantı noktası (USB 3.0 aktarım hızları için gerekli) veya USB 2.0
bağlantı noktası
•
Pil: Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen, şarj edilebilir lityum iyon pil
•
Pil Ömrü: 10 saate kadar sürekli aktarım (1 kullanıcı); 25 saate kadar bekleme
•
Maksimum Wi-Fi menzili: 45 metre (147 fit)
•
Sürücü Formatı: NTFS
Mac işletim sistemini kullanarak okuma/yazma erişimini etkinleştirmek için Paragon NTFS
sürücüsü kullanılabilir. Seagate Wireless Plus cihazınızda bu yazılım bulunmaktadır.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
3
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı
Ayarlama ve Kullanma
Bu bölüm, kurulum işleminin tüm adımlarını Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda açıklanandan daha
detaylı bir şekilde açıklar.
Seagate Media uygulamasını yükleme
Seagate Wireless Plus cihazında depolanan medyayı düzenlemek ve yayınlamak için mobil
cihazlarınızda Seagate Media uygulamasını kullanın.
•
Mobil cihazınızda, Apple App Store, Google Play Store veya Amazon web sitesine gidin
ve ardından Seagate Media uygulamasını bularak yükleyin.
Not: Aynı işlev, Seagate Wireless Plus cihazına kablosuz olarak bağlandıktan sonra bir
Web tarayıcısı üzerinden bilgisayarınızda da kullanılabilir.
Kablosuz Bağlantı Kurma
Seagate Wireless Plus cihazınız kısmen şarj edilmiş olarak gönderilir ve yaklaşık 45 dakika
çalışır. Diğer cihazlarınızı bağlamadan önce tamamen şarj edin (bkz. Pili Şarj Etme).
Seagate Wireless Plus cihazınıza kablosuz olarak en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz.
1. Seagate Wireless Plus cihazınızın yanındaki güç düğmesine basın.
Güç Düğmesi
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
4
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma
Cihazınız çalışmaya başlarken, Wi-Fi LED ışığı yanıp söner. Wi-Fi ışığı sabit bir şekilde
mavi yandığında, cihazınızda Wi-Fi etkindir ve diğer cihaz bağlantılarını kabul etmeye
hazırdır.
2. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ağ veya kablosuz ayarlarını açın.
Not: Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın bir kablosuz ağa bağlanması hakkında en
güncel yönergeler için kullanıcı belgelerine bakın.
•
Apple cihazlar için, Ayarlar > Wi-Fi öğesini seçin.
•
Android cihazlar için, Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Wi-Fi öğesini seçin.
•
Mac Bilgisayar: Apple > Sistem Tercihleri ve ardından Ağ öğesini seçin.
•
PC: Kablosuz bağlantıyı etkinleştirin.
3. Ağ listesinden Seagate Wireless'ı seçin.
Bu, cihazınız ve Seagate Wireless Plus arasında kablosuz bir bağlantı kurar.
4. Seagate Media uygulamasını açın.
•
Mobil cihazınızın ana sayfasında, Seagate Media uygulaması simgesine dokunun.
•
Bilgisayarınızda, bir tarayıcı açın ve adres çubuğuna "www.seagatewirelessplus.com"
veya başka bir URL girin.
Görüntülemeye hazır Başlarken eğiticisi ile birlikte Seagate Wireless Plus ana sayfası
görüntülenir.
5. Bir video görüntüleyebildiğinizi ve İnternet'e bağlanabildiğinizi doğrulamak için Başlarken
eğiticisindeki adımları izleyin.
Cihazınız artık, Seagate Wireless Plus ile birlikte gönderilen örnek medyayı yayınlamaya
hazırdır.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
5
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma
Seagate Wireless Plus Cihazına Medya Yükleme
1. Ürünle birlikte gönderilen USB 3.0 kablosunu Seagate Wireless Plus'a ve bilgisayardaki
USB 3.0 veya 2.0 bağlantı noktasına takın.
İPUCU:
Mac bilgisayara bağlıyorsanız, sürücüyü yeniden biçimlendirmeye çalışacağı için Time
Machine uygulamasının Seagate Wireless Plus cihazını yedekleme amacıyla kullanmasına
izin vermeyin. Cihazınız yeniden biçimlendirildiyse, bkz. Mac bilgisayarımın sürücüsünü
yanlışlıkla yeniden biçimlendirdim.
Seagate Wireless Plus cihazı, fiziksel olarak bilgisayarınıza bağlıyken, diğer cihazlarınızın
kablosuz bağlanması için uygun değildir.
Cihazınızın adı, bilgisayarınızda Seagate Wireless xxx olarak görünür, xxx cihazınızın seri
numarasının son üç hanesidir.
2. Seagate Wireless Plus cihazınızdaki güç düğmesi açık veya kapalı olabilir. Cihaz gücünü
bilgisayardan alır.
Beyaz Wi-Fi LED ışığı, kablosuz bağlantının devre dışı bırakıldığını gösterir. Pil LED ışığı,
cihaz şarj olurken kehribar rengine döner.
3. (Sadece Mac) Cihaz Mac bilgisayarınıza bağlıysa, dosya kopyalamaya izin vermek için
MacInstaller.dmg (Seagate Wireless Plus cihazınızda bulunur) dosyasını yükleyin.
4. Bilgisayarınızdan cihazınıza dosya sürükleyip bırakarak medya dosyalarınızı cihazınıza
kopyalayın.
İPUCU:
İlgili telif hakkı yasalarına uymak ve içeriğin kullanımında sahibinin haklarına saygı
göstermek kullanıcının sorumluluğudur.
Verilerin Seagate Wireless Plus cihazınıza kopyalanması için gereken süre, kopyaladığınız
miktara bağlıdır. Çok fazla medya dosyanız varsa, dosyaları geceden kopyalayın.
Apple, Android veya başka bir Wi-Fi cihazı yalnızca desteklediği biçimlerdeki dosyaları
yürütür. Ayrıntılar için cihazınızın belirtimlerine bakın.
Seagate Wireless Plus cihazınızdaki dosyaları bilgisayarınıza kopyalayamazsınız. Wi-Fi
modundayken, mobil cihazınızla Seagate Wireless Plus arasında karşılıklı olarak dosya
kopyalayabilirsiniz.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
6
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma
Dosyalarınızı kopyalamak ve dosyalarınız Seagate Wireless Plus cihazınıza kopyalandıktan
sonra eşitlemek için Seagate Media Sync yazılımını da yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
yazılımı indirin:
•
Windows
•
Mac
Seagate Wireless Plus Cihazınız İçin Parola Belirleme
Seagate Wireless Plus cihazınız için parola belirlediğinizde, yalnızca parolanızı bilen kişiler
cihazlarını kablosuz cihaza bağlayabilir.
1. Mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan Seagate Wireless Plus cihazınıza kablosuz bir
bağlantı kurun.
2. Mobil cihazınızda veya bilgisayarınızdaki bir Web tarayıcısında Seagate Media
uygulamasını açın.
3. Ayarlar simgesine (
) dokunun veya tıklatın.
4. Ağ öğesine dokunun veya seçin.
5. Parolayı aç öğesine (ya da bazı cihazlarda Parolayı Etkinleştir'in sağındaki Kapalı
öğesine) dokunun veya seçin.
6. Açılan pencerede en az 8 alfasayısal karakter içeren bir parola girin ve ardından Tamam
öğesine dokunun veya tıklatın.
Seagate Wireless Plus Cihazınız Üzerinden İnternet'e
Bağlanma
Cihazınızdan medya yayınlamak ve aynı anda diğer sitelerde gezinmek için Seagate
Wireless Plus üzerinden İnternet'e bağlanın.
TIP: Seagate Wireless Plus ağına bağlıyken İnternet'ten film aktarımı yapılması önerilmez.
1. Mobil cihazınızdan veya bilgisayarınızdan Seagate Wireless Plus cihazınıza kablosuz bir
bağlantı kurun.
2. Mobil cihazınızda veya bilgisayarınızdaki bir Web tarayıcısında Seagate Media
uygulamasını açın.
3. Uygulamanın veya sayfanın üst kısmında bulunan Wi-Fi simgesine (çoğu cihazda
dokunun veya tıklatın.
)
4. İstediğiniz kablosuz ağı seçin ve Ağa Katıl öğesine dokunun veya tıklatın.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
7
2. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Ayarlama ve Kullanma
Medya Aktarma
Seagate Wireless Plus cihazından mobil cihazınıza veya bilgisayarınıza medya aktarmak için
Seagate Media uygulamasını kullanın.
1. Seagate Wireless Plus cihazını açın.
2. Seagate Wireless Plus ve mobil cihazınız veya bilgisayarınız arasında kablosuz bir
bağlantı kurun.
3. Mobil cihazınızda veya bilgisayarınızdaki bir Web tarayıcısında Seagate Media
uygulamasını açın.
4. Yürütmek istediğiniz medya dosyasını seçin.
Seagate Wireless Plus cihazına en fazla sekiz cihaz bağlayabilirsiniz ve aynı anda beş
cihaza kadar aktarabilirsiniz.
5. Seagate Media uygulamasını kullanmayla ilgili ayrıntılar için Seagate Media destek
sayfasını ziyaret edin.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
8
3. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Anlama
3. Seagate Wireless Plus Cihazınızı
Anlama
Seagate Wireless Plus cihazınızın nasıl çalıştığını anlamak, cihazınızın şarjının dolu olmasına
ve medya kitaplığınızı yayınlamak için hazır olmasına yardımcı olur.
Güç LED'i
USB 3.0 Bağlantı Noktası
Wi-Fi Işığı
Güç Düğmesi
Wi-Fi Modunu Anlama
Seagate Wireless Plus, bir Wi-Fi ağı görevi görerek, medya dosyalarınızı diğer cihazlara
aktarmanıza olanak tanır. Kablosuz cihaz fiziksel olarak bilgisayarınıza bağlandığında,
Wi-Fi modu devre dışı bırakılır.
Wi-Fi LED
Rengi
Açıklama
Mavi
Wi-Fi etkin ve diğer cihazlara yayın yapmaya hazır.
Beyaz
Wi-Fi devre dışı ve bilgisayara fiziksel olarak bağlı.
Renk Yok
Wi-Fi devre dışı ve cihaz kapalı.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
9
3. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Anlama
Cihazı bilgisayarınıza bağlama
Cihazı Wi-Fi'da yayın yapmak için kullanıyorsanız ve daha sonra fiziksel olarak bilgisayara
bağlarsanız, Wi-Fi LED ışığı maviden beyaza döner ve Wi-Fi devre dışı bırakılır.
Cihazın bilgisayarınızla olan bağlantısını kesme
Cihaz açıksa ve fiziksel olarak bilgisayarınıza bağlıysa, Wi-Fi LED ışığı beyaz yanar. Cihazın
bilgisayar ile olan bağlantısını keserseniz, cihaz bir ağ arar ve yayına başladığı zaman ise
LED ışık sabit olarak mavi renkte yanmaya başlar.
Cihaz açılmamışsa ve fiziksel olarak bilgisayarınıza bağlıysa, Wi-Fi LED ışığı beyaz yanar.
Cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını keserseniz, cihaz kapalı olduğu için Wi-Fi LED ışığı
yanmaz ve Wi-Fi üzerinden yayın yapamaz.
İPUCU: Seagate Wireless Plus beklediğiniz şekilde çalışmıyorsa, güç düğmesine 15 saniye
basılı tutarak cihazı sıfırlayın. Bunu yaptığınızda, LED ışıklar kapanır, ardından
cihaz kapanır ve yeniden başlatılır.
Pil ile çalışma
Seagate Wireless Plus cihazı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil kullanır.
Pili Şarj Etme
•
Pili şarj etmek için, cihazınızla birlikte gönderilen USB'den DC'ye duvar adaptörünü
kullanarak cihazı bir prize bağlayın.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
10
3. Seagate Wireless Plus Cihazınızı Anlama
Pil LED
Işığı
Açıklama
Yeşil
Şarj Edildi: Tamamen şarj edilmiş bir pil 10 saate kadar kesintisiz yayın
sağlar, ancak yüksek çözünürlüklü video oynatırken daha hızlı şarj
kaybeder. Cihazda 5 dakika süreyle etkinlik olmadığında, bekleme moduna
geçer ve pil şarjını 25 saate kadar korur.
Kırmızı
Düşük: Pilin şarj edilmesi gerekir. LED ışığı kırmızıya döndüğünde, pilin
yaklaşık 15–20 dakikalık ömrü vardır ve en kısa zamanda şarj edilmelidir.
Kehribar
rengi
Şarj oluyor: Cihaz prize takılıdır ve şarj olmaktadır. Şarj işlemi yaklaşık
4 saat sürer. Emniyet amacıyla, 4 saat sonunda cihaz şarj olmayı keser.
Seagate Wireless Plus cihazınız, fiziksel olarak bilgisayara bağlandığında da daha yavaş bir
şekilde şarj olur.
Pilin Geri Dönüşümü
Pil kullanıcı tarafından değiştirilemez ve şarj etme sayısından etkilenir. Uygun şekilde imha
edilmesi gerekir.
Cihazınızı Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Çeşitli nedenlerden dolayı, Seagate Wireless Plus cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına
sıfırlamanız gerekebilir.
•
Cihazınızın altında bulunan düğmeye basın ve bırakın. Bu işlem sırasında veriler kaybolmaz
ve cihazı yeniden yapılandırmanız gerekmez.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
11
4. Yardım Alma
4. Yardım Alma
Seagate Wireless Plus cihazı bir tak ve kullan cihazdır. Ancak, belirli durumlarda kurulum
işlemine ve ürün kullanımına daha fazla dikkat edilmesi gerekebilir.
Ek Yardım Bulma
Aşağıdakileri bulabileceğiniz Seagate Wireless Plus destek sayfasına gidin:
•
Nasıl yapılır videoları
•
Ürün yazılımı güncellemeleri (olduğunda)
•
Yazılım güncellemeleri (olduğunda)
•
SSS
Genel Sorunlar ve Çözümleri
Seagate Wireless Plus cihazına kablosuz olarak bağlanamıyorum
•
Seagate Wireless Plus cihazının bilgisayarınızla fiziksel bağlantısının kesilmiş olduğundan,
açık olduğundan ve Wi-Fi LED'inin sürekli mavi yandığından emin olun. Sürekli mavi
yanması cihazın Wi-Fi ve yayın için hazır olduğunu gösterir.
•
Cihazınızın kablosuz ağ listesinden Seagate Wireless'ı seçtiğinizden emin olun. Seagate
Wireless Plus menzilinden (150 ft) ayrılırsanız, cihazınızın sinyal bağlantısı kesilir. Cihazınız
ile Seagate Wireless Plus arasındaki duvar gibi engeller, sinyal gücünü etkileyebilir.
•
Seagate Wireless Plus cihazının yayın yaptığını biliyorsanız, ancak cihazınız bağlanamıyorsa,
sekiz cihazlık üst sınıra ulaşılmış olabilir. Diğer cihazlardan birinin bağlantısını kesmeyi
deneyin.
•
Bir tarayıcı kullanarak aktarım yapmaya çalışıyorsanız cihazınızın kablosuz bağlantısının
etkin olduğundan emin olun. Seagate Wireless Plus ana sayfasına yeniden yönlendirilmek
için herhangi bir URL'ye gidin.
Mac bilgisayarımın sürücüsünü yanlışlıkla yeniden biçimlendirdim
Time Machine uygulamasının, Seagate Wireless Plus cihazını yedekleme sürücüsü olarak
kullanmasına yanlışlıkla izin verdiyseniz, yedekleme amaçları için sürüyücü yeniden
biçimlendirmiştir. Seagate Wireless Plus cihazınızı NTFS biçimine geri döndürmelisiniz.
Önemli: Yeniden biçimlendirme, Seagate Wireless Plus cihazı üzerindeki tüm verileri siler.
1. Saklamak istediğiniz verileri Seagate Wireless Plus cihazından başka bir cihaza kopyalayın.
2. Mac bilgisayarınızda takılı olan diğer USB sürücüleri çıkarın ve bağlantısını kesin.
3. Seagate Wireless Plus cihazını Mac bilgisayarınıza takın.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
12
4. Yardım Alma
4. Seagate Wireless Plus'ta bulunan NTFS sürücüsünü yükleyin.
Bu sürücüyü Seagate indirme sayfasında da bulabilirsiniz.
5. Mac bilgisayarınızda, Finder'ı açın, Git öğesini ve ardından Yardımcı Programlar öğesini
tıklatın.
6. Disk Yardımcı Programı öğesini çift tıklatın.
7. Seagate Wireless Plus sürücüsünü veya Seagate USB'yi seçin.
8. Sil düğmesini tıklatın.
9. Biçim türü için, Windows NT Dosya Sistemi seçeneğini belirtin (sıkıştırılmış seçeneği
belirtmeyin).
10. Seagate Wireless Plus sürücüsü gibi, fark edilebilir bir ad girin.
Bu, Seagate Wireless Plus cihazını Mac bilgisayarınıza bağladığınızda Masaüstünde
görünen addır.
Seagate Wireless Plus birkaç dakika içinde kullanıma hazır olur. Tam okuma ve yazma
kapasitesi elde etmek için cihazı çöp kutusuna sürükleyerek çıkartmanız ve ardından
bağlantısını kesip yeniden bağlamanız gerekebilir.
11. Artık Seagate Wireless Plus cihazını kullanımınız için ayarlayabilirsiniz.
Unutmayın: Eğer Time Machine kullanıyorsanız, programın Seagate Wireless Plus
sürücüsünü yedekleme için kullanmasına izin vermeyin.
Seagate Wireless Plus kendi kendine kapanır
Seagate Wireless Plus cihazınızda güç tasarrufu özelliği vardır; yani 5 dakika boyunca herhangi
bir etkinlik olmazsa cihaz, bekleme durumuna geçer. Cihazınıza erişilmeye çalışıldığında,
cihaz otomatik olarak etkin moda döner.
Seagate Wireless Plus cihazın yayın yaptığını biliyorum fakat aktarım
yapamıyorum
Seagate Wireless Plus cihazından tek seferde en fazla beş kablosuz etkin cihaz aktarım
yapabilir. Seagate Wireless Plus cihazına kaç cihazın bağlı olduğunu görmek için, bağlı bir
cihazda Seagate Media uygulaması açın ve Kullanıcılar'a dokunun.
Seagate Wireless Plus cihazını bilgisayarıma taktığımda sesli uyarı (bip)
veriyor
Pil seviyesi düşük. Birlikte gelen USB'den DC'ye adaptörünü kullanarak Seagate Wireless
Plus cihazını bir prize bağlayın ve şarj edin.
Seagate Wireless Plus Kullanıcı Kılavuzu
13
Download

Wireless Plus Kullanım Kılavuzu