www.fusion.rs
Kratak pregled
Grad i zemlja
Bačka Palanka, Srbija
Privredna grana
Proizvodnja podova
Tarkett.rs
Content management system koji smo razvili za potrebe Tarkett korporacije sa
specifičnostima objavljivanja kataloga proizvoda Tarkett-a
Profil korisnika
Korisnik
Tarkett
Potrebe korisnika
Portal za objavljivanje sadržaja o
podovima za kuću, profesionalce i
sportske objekte koje proizvodi
kompanija Tarkett
Rešenje
Razvoj Content Management
Systema na Microsoft platformi za
višejezični portal prilagođen
objavljivanju članaka i katalog
proizvoda u back office-u
Prednosti
 Portal namenski kreiran za
uređivanje članaka u više jezika na
portalu
 Katalog proizvoda Tarkett-a
 Dvostepen proces odobravanja i
objavljivanja članaka
 Omogućvanje konzistentnog
izgleda sadržaja
 Definisanje uloga korisnika u
sistemu
Tehnologije
 Microsoft Windows 2008 R2
 ASP.NET 3.5
 Microsoft SQL Server 2008 R2
Fusion ITS d.o.o.
Sa ostvarenim prodajom od 1,9 milijardi evra u 2010. godini, Tarkett je lider u oblasti
pružanja inovativnih i održivih rešenja za podove i sportske terene. U svetu, Tarkett je
prisutan više od 120 godina.
Kompanija Tarkett u Bačkoj Palanci nastala je 2002. godine, kao zajedničko preduzeće
kompanija Tarkett i Sintelon. Danas u okviru Tarkett-a, sa sedištem u Bačkoj Palanci,
posluje pet kompanija u kojim je zaposleno oko 1300 ljudi i u okviru kojih funkcionišu
fabrika za proizvodnju podnih obloga od vinila, dve fabrike tekstilnih podova, fabrika
parketa, veleprodaja i lanac maloprodajnih objekata specijalizovanih za prodaju podova.
Poslovni izazov
Kompaniji Tarkett je bio potreban specifičan Content Management System prilagođen
za potrebe kreriranja kataloga proizvoda i objavljivanja tog kataloga zajedno sa ostalim
sadržajima na portalu www.tarkett.rs
Fusion je dobio zadatak da kreira portal koji će moći da implementira najnovije
tehnologije kao i da prikaz portala bude konzistentan u najčešće korišćenim browserima.
Sadržaj portala je bilo potrebno prikazati na sledećim jezicima:




srpski
engleski
rumunski
bugarski
Nemanjina 40, 11000 Beograd, Srbija
+381 (11) 71 51 505
[email protected]
www.fusion.rs
Tehnologije




Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft IIS Server
Microsoft SQL Server 2008 R2
ASP.NET 3.5
Rešenje
Fusion je na Microsoft ASP.NET tehnologiji razvio CMS rešenje za
objavljivanje sadržaja portala kroz 2-stepeni proces odobravanja
sadržaja. Nakon što se unese sadržaj, odgovorno lice ga pregleda i
dozvoljava objavljivanje teksta ili ga vraća na dalju doradu.
Sadržaj portala je podeljen na:



podove za kuću
podove za profesionalce
podove za sportske objekte
CMS je prilagođen proizvodima Tarkett-a tako da se za svaki proizvod
unosi njegova kompletna i tačna specifikacija.
Pored unosa specifikacija predviđen je i slobodan unos teksta u HTML
1
WYSIWYG editoru.
Ovaj site nije namnjen samo kupcima već i profesionalcima
(arhitektama, investitorima i preduzimačima) koji mogu da se registruju
na site-u i da uvek budu u toku sa najnovijim proizvodima i sa svim
dešavanjima u Tarkett-u.
Rezultat
Content Management System za objavljivanje
sadržaja o Tarkett proizvodima koju je u upotrebi
već 2 godine.
Posetite www.tarkett.rs i pogledajte katalog
njihovih proizvoda.
1
WYSIWYG je skraćenica od engleskih reči What You See Is What You Get (bukvalan prevod na srpski: Šta Vidiš To Ćeš i
Da Dobiješ). Izraz se koristi u računarstvu da bi se opisao sistem u kome se sadržaj (tekst i grafika) tokom uređivanja ili
pisanja prikazuju u formi sličnoj kao ona koja će biti kada se dobije krajnji rezultat u štampi ili drugom konačnom prikazu
Fusion ITS d.o.o.
Nemanjina 40, 11000 Beograd, Srbija
+381 (11) 71 51 505
[email protected]
Download

Tarkett.rs