I
MASTERCAM
X7
Emre Günaydın
®
Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
II
®
KODLAB 121
MASTERCAM X7
EMRE GÜNAYDIN
ISBN 978-605-5201-32-6
Yayıncılık Sertifika No: 13206
1. Baskı: Ocak 2014
Yayına Hazırlayan: Süleyman Uzunköprü
Grafik Tasarım: Mustafa Said Şahin
Sayfa Düzeni: Fatma Çelik
Satış Sorumlusu: Hüseyin Üstünel
Baskı: İnkılâp Kitabevi Yayın San. Tic. A.Ş. Tel: (0212) 496 11 81
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay Sk. No:8 Yenibosna/İSTANBUL
Sertifika No: 10614
Bu kitabın bütün yayın hakları Kodlab Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Yayınevimizin yazılı izni olmaksızın kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, kopya çekilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Evren Mah. 11. Sok. No: 44/A Bağcılar / İSTANBUL
tel: 0(212) 514 55 66
web: www.kodlab.com
fax: 0(212) 514 66 61
e-posta: [email protected]
III
EMRE GÜNAYDIN
1982 yılında Kocaeli’de doğdu. 1998 yılında Kocaeli E.M.L.‘den, 2003 yılında Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümünden mezun
oldu. Almış olduğu eğitim alanları üzerine 2004 yılından itibaren çeşitli firmalarda
mesleğinin gereklerini uygulamaktadır. Aynı zamanda 2011 yılında başladığı Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü’nde Tasarım ve İmalat alanında
yüksek lisans eğitimine ve 2013 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesinde Makine
Mühendisliği eğitimine devam etmektedir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
IV
V
ÖNSÖZ
Gelişen sanayi ile beraber günümüzde CNC tezgâhlarında Bilgisayar Destekli İmalat
programlarının kullanımı çok önemli hale gelmiştir. Sürekli artan daha karmaşık parça
gereksinimi CAD/CAM yazılımlarını ve kullanıcılarını sürekli iyileşmeye zorlamaktadır. Çoklu
eksenlerle işlem, yüksek hızlı işleme, takım yollarının optimum olması bu gelişmelerin en
önemlileridir.
Gelişen sanayi ile birlikte artan rekabet ortamında CAD/CAM kullanıcıları gelişen özelliklere
paralel kendini yenilemeli ve sürekli geliştirmelidir. Yeni imalat stratejileri denemeli ve
kullandığı CAD/CAM yazılımından en verimli şekilde yararlanmalıdır.
Üretimde verimliliği arttırmak amacıyla kullanılan CAD/CAM yazılımının ara yüzü kullanıcı
dostu olmalı ve öğrenilmesi, uygulanması kolay olmalıdır. CAD/CAM yazılımları içerisinde
en eski yazılımlardan biri olan MasterCam yazılımı bu alanda seçilmiş en başarılı yazılımdır.
Yüksek hızlı imalat teknikleri frezelemede 2, 3 ve 5 eksen uygulamalarında kullanılabildiği
gibi tornalama uygulamalarında da kullanılabilir. Hızlı CAM programlama özelliği ile, çok
hızlı aksiyon olmayı sağlar. 3D CAD data gereksinimi olmayan 2,5 eksen işlemlerde 2D
geometriler üzerinde takım yolu üretebilir. CAD ve CAM özellikleri bir birleri ile uyum için
çalışır. Model değiştirildiğinde otomatik olarak CAM hesaplamaları değişir. CAD model
üzerinden aynı ara yüzde frezeleme, tornalama ve telerezyon imalat işlemleri yapılabilir.
Bütün talaşlı imalat yöntemlerini destekler. Takım yolları özellikleri parametrik değiştirilerek
en uygun yöntemin belirlenmesini sağlar. Farklı kontrol ünitesi özelliklerini destekler.
Bütün bu özelliklerinin yanında dünyada ve Türkiye sanayisinde kendisini ispatlamış en çok
kullanılan CAD/CAM yazılımları arasındadır.
Değerli okurlarım, sürekli gelişen imalat sektöründeki gelişmeleri sürekli takip edelim.
Üretim toplumu olma yönünde atılan adımlara bireysel olarak biz de destek olalım.
Ürettiğimiz her bir parça ülkemize ve tüm insanoğluna hizmet edecektir. Ürettiğimiz bir
parçanın her hangi bir yerde hizmet verdiğini bilme gurur ve onuru ile en iyi üretimleri
hedefleyelim.
Emre Günaydın
VI
İÇİNDEKİLER
VII
İÇİNDEKİLER
1 MASTERCAM X7 GİRİŞ 1
MasterCam Program Ortamı (Ekran) 2
MasterCam X7 Ana Menüleri 3
File (Dosya) 3
Edit (Düzelt) 4
Simplify 6
View (Bakış) 7
Analize (Analiz) 9
Create (Oluştur) 11
Solid (Katı) 23
X Form (Çoğalt) 28
Machine Type (Makine Tipi) 30
Toolpaths (Frezleme Takımyolları) 31
Surface High Speed Toolpath 35
Multi Axis 38
Toolpaths (Tornalama Takımyolları) 44
Screen (Ekran) 48
Settings (Ayarlar) 49
Help (Yardım) 50
2 MASTERCAM DESIGN 2D 53
MasterCam Design 2D Giriş 53
MasterCam Design Lt ile Geometri Oluşturmak 56
Create Point Position (Nokta Oluştur Pozisyon) 56
Koordinat Girerek Nokta Oluşturma 56
Oluşturulmuş Elemanların Silinmesi 61
Ekranın Alt Bölümünde Bulunan Özellikler 62
Create Line (Çizgi Oluştur) 64
Create Line Endpoint 64
VIII
MASTERCAM X7
Create Line Paralel 65
Create Line Colest 65
Create Line Bisect 65
Create Line Perpendicular 65
Create Line Tangent Through Point 65
Çizgi Tipleri ve Kalınlıkları 66
Create Circle (Daire ve Yay Oluşturma) 66
Create Circle Center Point (Daire Oluştur Merkez Nokta) 66
Create Circle Edge Point 67
Create Arc Polar 67
Create Arc Polar Endpoints 68
Create Arc Endpoints 68
Create Arc 3 Points 69
Arc Tangent 69
Arc Tangent Tangent 1 Entity 69
Arc Tangent Tangent Point 69
Arc Tangent Centerline 69
Arc Tangent Dynamic Tangency 70
Rectangle (Dikdörtgen) 70
Rectangular Shaps (Dikdörtgen Şekiller) 71
Fillet (Yuvarlatma) 72
Chamfer (Pah) 74
Dimension (Ölçülendirme) 75
Analyz (Analiz) 78
Trim & Break & Extend (Budama & Kırma & Uzatma) 81
XForm (Düzeltme) 85
Translate (Taşımak) 85
3D Translate (3D Taşımak) 86
Rotate (Döndürme) 87
Mirror (Aynalama) 88
İÇİNDEKİLER
Scale (Ölçeklemek) 89
Offset (Yana Kaydırma) 90
Offset Contour (Kontur Yana Kaydırma) 90
Project (İzdüşüm) 91
Rectangular Array (Dikdörtgensel Hizalama) 93
Roll (Yuvarla Sar) 93
Drag (Sürükle) 94
STL 95
3 TOOLPATH 2D (TAKIMYOLU) ½ Eksen Frezeleme Tanımlaması 97
97
Tel Kafes Parça Çizimi veya Tel Kafes 98
Parça Dosyasının Açılması 98
Operasyon Manager 98
Operasyon Manager / Files Menüsü Ayarları 99
Operasyon Manager / Tool Setting 100
Operasyon Manager / Stock Setup 101
Contour Toolpath 102
Tool (Kesici Takım Parametreleri) 102
Linking Parameters 107
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 110
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Depth Cuts 113
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Lead in-out 116
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Multi Passes 118
Arc Filter / Tolerance 119
Planes (WCS) 120
Drill Toolpath (Delik Takımyolları) 120
Drill Operasyon Noktalarının Belirlenmesi 120
Delik Parametrelerinin Belirlenmesi 124
Tool (Kesici Takım Parametreleri) 124
Linking Parameters 125
IX
X
MASTERCAM X7
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Face Toolpath (Yüzey Temizleme Takımyolu) Tool (Kesici Takım Parametreleri) 126
129
129
Linking Parameters 129
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 130
Pocket Toolpath (Cep Havuz Boşaltma) 133
Tool (Kesici Takım Parametreleri) 133
Linking Parameters Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 133
134
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Roughing 136
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Finishing 138
Cut Parameters (Kesme Parametreleri) / Dept Cuts 139
Operasyon Manager 142
Operasyon Manager Komutları 142
Backplot Simülasyon 149
4 LATHE 153
Lathe Giriş Lathe Stock Setup 155
156
Stock (Kütük) Tanıtma 156
Stock (Kütük) Tanıtma No Gemometry 157
Stock (Kütük) Tanıtma Solid Entity 157
Stock (Kütük) Tanıtma Block 157
Stock (Kütük) Tanıtma Cylinder 158
Stock (Kütük) Tanıtma Extrude 159
Stock (Kütük) Tanıtma Revolve 159
Lathe Chuck Jaws 159
Lathe Tailstock Center 160
Lathe Steady Rest 161
Lathe Rough Lathe Rough Toolpath Parameters 161
162
İÇİNDEKİLER
Lathe Rough Tool Parameters 164
Lathe Rough Parameters 167
Lathe Finish Lathe Finish Parameters Lathe Thread 171
171
172
Lathe Thread Shape Parameters 173
Lathe Thread Cut Parameters 174
Lathe Groove 176
Lathe Groove Shape Parameters 178
Lathe Groove Rough Parameters 178
Lathe Groove Finish Parameters 181
Lathe Plunge Turn 182
Lathe Plunge Turn Rough Parameters 182
Lathe Plunge Turn Finish Parameters 183
Lathe Dynamic Rough 184
Lathe Face 185
Lathe Face Parameters 186
Lathe Cutoff 187
Lathe Drill 188
Lathe Point 190
Lathe Quick 191
Lathe Canned 191
Lathe Canned Rough 192
Lathe Canned Finish 193
Lathe Canned Groove 194
Lathe Canned Pattern Repeat 195
5 3D TEL KAFES ÇALIŞMASI 197
Tel Kafes Örnek Çizimleri 198
XI
XII
MASTERCAM X7
6 SURFACE (YÜZEY) OLUŞTURMA KOMUTLARI 203
Ruled-Lofted Surface 204
Revolved Surface 206
Offset Surface 208
Swept Surface 209
Net Surface 213
Fence Surface 215
Draft Surface 218
Extrude Surface 219
Fillet Surface 220
Fillet Surface to Surfaces 222
Fillet Surface to Curves 223
Fillet Surface to Plane 224
Trim Surface 226
Trim Surface to Surface 226
Trim Surface to Curve 227
Trim Surface to Plane 228
Extend Trimmed Edges 228
Extend 228
From Solid 228
Flat Boundary 228
Fill Holes 229
Remove Boundary 229
Split 229
Un-trim 229
Surfaces Blend 230
Surfaces Blend 231
Fillet Blend 233
7 SOLİD (KATI ) OLUŞTURMA KOMUTLARI Extrude 235
235
İÇİNDEKİLER
Revolve 242
Sweep 245
Loft & Ruled 246
Fillet 248
Fillet 248
Solid Face Face Fillet 250
Chamfer 251
Shell 253
Trim 254
Thicken 255
Remove Solids Face 256
Draft Solid Faces 257
Boolean Add 258
Boolean Remove 259
Boolean Common 259
Non-Associative 259
Hole Axis 260
Modify Solid Feature 260
Solid Find Features 260
Solid From Surfaces 262
Solid Layout 262
Remove All Solid History Operation 266
Modify Solid Fillets 266
Remove Solid Fillets 266
8 TOOLPATH 3D 267
Surface Rough 268
Surface Rough Paralel 268
Surface Rough Paralel Toolpath Parameters 272
Surface Rough Paralel Surface Parameters 272
Surface Rough Rough Paralel Parameters 274
XIII
XIV
MASTERCAM X7
Surface Rough Rough Paralel Parameters 275
Cut Depths 275
Surface Rough Rough Paralel Parameters 276
Gap Settings 276
Surface Rough Paralel Surface Simülasyon 276
Surface Rough Radial Surface Rough Rough Radial Parameters Surface Rough Project Surface Rough Project Parameters Surface Rough Flowline Surface Rough Flowline Parameters Surface Rough Contour Surface Rough Contour Parameters Surface Rough Restmill 277
278
280
281
282
284
284
285
286
Surface Rough Restmill Parameters 287
Surface Rough Restmaterial Parameters 287
Surface Rough Pocket 288
Surface Rough Pocket 290
Surface Rough Pocket Parameters 293
Surface Rough Z Plunge Surface Rough Plunge Parameters Surface Finish Surface Finish Paralel Surface Finish Paralel Parameters Surface Finish Paralel Step Surface Finish Paralel Step Parameters Surface Finish Radial Surface Finish Radial Parameters Surface Finish Project Surface Finish Project Parameters 294
296
297
298
299
301
301
302
303
304
305
İÇİNDEKİLER
Surface Finish Flowline Surface Finish Flowline Parameters Surface Finish Contour Surface Finish Contour Parameters Surface Finish Shallow Surface Finish Shallow Parameters Surface Finish Pencil Surface Finish Pencil Parameters Surface Finish Leftover 305
306
307
308
309
310
311
312
313
Surface Finish Leftover Parameters 314
Surface Finish Leftover Material Parameters 314
Surface Finish Scallop Surface Finish Scallop Parameters Surface Finish Blend Surface Finish Blend Parameters Surface High Speed Surface High Speed Core Rough 315
316
316
318
319
321
Surface High Speed Core Rough Cut Parameters 322
Surface High Speed Core Rough Linking Parameters 326
Surface High Speed Area Clearance 327
Surface High Speed Rest Rough 328
Surface High Speed Rest Rough Cut Parameters Surface High Speed OptiCore Surface High Speed OptiCore Cut Parameters Surface High Speed OptiArea Surface High Speed OptiArea Cut parameters Surface High Speed OptiRest Surface High Speed OptiRest Cut Parameters Surface High Speed Waterline Surface High Speed Waterline Cut Parameters 328
329
329
331
331
332
332
333
333
XV
XVI
MASTERCAM X7
Surface High Speed Scallop Surface High Speed Scallop Cut Parameters Surface High Speed Horizontal Area Surface High Speed Horizontal Area Cut Parameters Surface High Speed Raster Surface High Speed Raster Cut Parameter Surface High Speed Pencil Surface High Speed Pencil Cut Parameters 336
336
337
338
339
339
340
341
Surface High Speed Spiral 342
Surface High Speed Spiral Cut Parameters 342
Surface High Speed Radial 343
Surface High Speed Radial Cut parameters Surface High Speed Hybrid Surface High Speed Hybrid Cut Parameters Surface High Speed Project Surface High Speed Project Cut Parameters 9 MULTİAXİS TOOLPATH Multiaxis Toolpath Classic 343
344
345
346
347
349
351
Multiaxis Toolpath Classic Curve 351
Multiaxis Toolpath Classic Curve Tool Axis Control 351
Multiaxis Toolpath Classic Swarf 354
Multiaxis Toolpath Classic Flow 354
Multiaxis Toolpath Classic Msurf 355
Multiaxis Toolpath Classic Port 356
Multiaxis Toolpath Classic Rotary 357
Multiaxis Toolpath Wireframe 358
Multiaxis Toolpath Wireframe Morph Between 2 Curves 358
Multiaxis Toolpath Wireframe Paralel to Multiple Curves 359
Multiaxis Toolpath Wireframe Cuts Along Curve 360
Multiaxis Toolpath Wireframe Project Curves 360
İÇİNDEKİLER
Multiaxis Toolpath Surface / Solid 361
Multiaxis Toolpath Surface / Solid Parallel to Surfaces 361
Multiaxis Toolpath Surface / Solid Paralel Cuts 362
Multiaxis Toolpath Surface / Solid Morph Between 2 Surfaces 362
Multiaxis Toolpath Surface / Solid Triangular Mesh 362
Multiaxis Toolpath Drill / Circle Mill 363
Multiaxis Toolpath Drill / Circle Mill Drill 363
Multiaxis Toolpath Drill / Circle Circle Mill 364
Multiaxis Toolpath Custom App 364
Multiaxis Toolpath Custom App Port Expert 364
Multiaxis Toolpath Custom App Blade Expert 365
10 LATHE C AXİS 367
Lathe C Axis Face Contour 369
Lathe C Axis Cross Contour 370
Lathe C Axis Contour 372
Lathe C Axis Face Drill 374
Lathe C Axis Cross Drill 376
Lathe C Axis Drill 376
XVII
XVIII
Download

MASTERCAM X7