POZITIVNI I NEGATIVNI RACIONALNI BROJEVI I PRIKAZ NA PRAVCU
Ponovit ćemo koji brojevi su prirodni, koji cijeli, a koji racionalni. Naučit ćete racionalne brojeve zapisati
u standardnom zapisu. Pokazat ćemo kako decimalne brojeve prikazati u obliku razlomka i obrnuto te
kako racionalne brojeve smjestiti na brojevni pravac.
PRIMJER 1
Pokazat ćemo kakvi su to pozitivni a kakvi negativni razlomci te koje brojeve nazivamo racionalnim
brojevima.
PRIMJER 2
Napiši 3 negativna razlomka s brojnikom −3.
PRIMJER 3
Odredi je li racionalan broj pozitivan ili negativan: −
5 3
100
100
5
,
, −
, −
,−
.
4 13
101
 101  4
ZADATAK ZA UČENIKE I RODITELJE
Sljedeće racionalne brojeve zapiši u standardnom obliku:
3 3
3
3 3
3
,
,− ,−
,−
,−
.
4 4
4
4 4
4
SLJEDEĆE ZADATKE POTRAŽITE U MAXtv VIDEOTECI
1. Sljedeće racionalne brojeve zapiši u standardnom obliku:
3 3
3
3 3
3
,
,− ,−
,−
,−
.
4 4
4
4 4
4
2. Napiši kao cijele brojeve ove racionalne brojeve:
a) −
12
3
b)
 18
6
c)
24
3
d)
 35
.
5
1
3. Cijele brojeve 5 i −6 zapiši u obliku razlomka s nazivnikom 4.
4. Napiši u obliku razlomka ove brojeve: 5, −4, − 3.7, − 0.231, 45.29 .
5. Broj −8 napiši na 3 načina u obliku razlomka.
6. Napiši u obliku razlomka: a) 4
3
8
b)−5
5
7
c)−7
 24
7
7. Napiši u obliku mješovitog broja: a)
b)
1
.
3
 29
6
c)
5  3  13 7  7
,
,
,
,
.
4 4
3 15
2
8. Racionalne brojeve napiši u obliku decimalnog broja:
9.
Racionalni broj
38
.
5
3
proširi sa 4.
5
10. Do kraja skrati razlomke : a)
28
40
b)
450
540
c)
2a x
.
4bx
11. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve:
1 3 5
,
,
, −2 .
2 2
2
12. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve:
 1 4 5
, ,
, −1 .
3 3 3
13. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve:
3 1  5
,
,
, −1.5, 3 .
4 2
4
14. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve:
3 7 6
,
,
, 1.1, −0.2 .
5 10 5
15. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve: −4.5, −7, −6
3
1
, −2 .
4
4
16. Koji racionalni brojevi su pridruženi točkama na slici?
17. Odredite razlomak jednak razlomku
5
kojemu je zbroj brojnika i nazivnika 1 800.
7
18. Odredite sve cijele brojeve b za koje je i razlomak
b7
isto cijeli broj.
b3
DOMAĆA ZADAĆA
1. Napiši 3 negativna razlomka s brojnikom −5.
2. Napiši u obliku razlomka: a) 5.2
3. Napiši u decimalnom obliku: a)
b) −5.11
3
5
b)
9
4
c) −0.81
c)
 13
25
2
4. Napiši kao cijele brojeve: a)
16
4
b)
 1500
5
5. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve: −
c)−
1440
 18
1 5 7
, ,−
.
4 4
4
Rješenja:
1.
5 5 5
,
,
3
6 21
2. a)
 511
52 26
 81
=
, b) −5.11 =
, c) −0.81 =
100
10 5
100
3. a) 0.6, b) – 2.25, c) −0.52
4. a) 4, b)−300, c) 80
3
Download

1 POZITIVNI I NEGATIVNI RACIONALNI BROJEVI I