Raspored kontrolnih vežbi i pismenih zadataka za školsku 2012/13. godine
∗ U slučaju bilo kakvog preklapanja ili odstupanja od predviđenog plana, učenici će biti blagovremeno obavešteni
III razred
SRPSKI JEZIK
NASTAVNA JEDINICA
TIP ČASA
DATUM
pismena vežba
12.09.2012.
provera
01.10.2012.
provera
31.10.2012.
provera
19.11.2012.
provera
30.11.2012.
provera
10.12.2012.
pismena vežba
25.12.2012.
provera
26.12.2012.
diktat
26.02.2013.
Sistematizacija rada u januaru i februaru
provera
28.02.2013.
Vrste reči
provera
06.03.2013.
Sistematizacija rada u martu
provera
29.03.2013.
„Domovina se brani lepotom“
autodiktat
11.04.2013.
DRUGI PISMENI ZADATAK
provera
16.04.2013.
Sistematizacija rada u aprilu
provera
26.04.2013.
Gramatika
provera
09.05.2013.
Sistematizacija rada u maju
provera
30.05.2012.
pismena vežba
31.05.2013.
provera
04.06.2012.
Jesenje raspoloženje
PRVO POLUGODIŠTE
Rečenice po obliku i značenju
Pridevi, mesto, vreme i način vršenja radnje,
sistematizacija rada u oktobru
PRVI PISMENI ZADATAK
Upravni govor, veliko slovo u nazivima knjiga i
časopisa, sistematizacija rada u novembru
Primena pravopisnih pravila
Zimske slike
Naučili smo iz književnosti
DRUGO POLUGODIŠTE
Naučili smo iz pravopisa
Radujem se letu
Naučili smo iz pravopisa u III razredu
III razred
MATEMATIKA
POLUGODIŠTE
POLUGODIŠTE
DRUGO
PRVO
NASTAVNA JEDINICA
TIP ČASA
DATUM
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000
provera
16.10.2012.
Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva
provera
19.11.2012.
Sabiranje i oduzimanje
provera
07.12.2012.
Prava i poluprava
provera
19.12.2012.
Uglovi
provera
27.12.2012.
Množenje do 1000
provera
06.02.2013.
Množenje i deljenje do 1000
provera
07.03.2013.
Jednačine
provera
28.03.2013.
Mere
provera
11.04.2013.
Krug i kružnica
provera
17.04.2013.
Trougao i četvorougao
provera
21.05.2013.
Razlomci
provera
03.06.2013.
TIP ČASA
DATUM
utvrđivanje
21.09.2012.
Neživa priroda
provera
12.10.2012.
Prirodne životne zajednice
provera
23.11.2012.
sistematizacija
18.12.2012.
Priroda u kraju
provera
21.12.2012.
Stanovništvo i delatnosti ljudi
provera
01.02.2013.
utvrđivanje
05.03.2013.
Orijentacija u prostoru i vremenu
provera
26.03.2013.
Oblici i uzroci kretanja
provera
19.04.2013.
Materijali koje čovek upotrebljava
provera
31.05.2013.
III razred
PRIRODA I DRUŠTVO
POLUGODIŠTE
POLUGODIŠTE
DRUGO
PRVO
NASTAVNA JEDINICA
Naziv i izgled kraja
Živa i neživa priroda
Orijentacija u prostoru
IV razred
SRPSKI JEZIK
NASTAVNA JEDINICA
TIP ČASA
DATUM
utvrđivanje
05.09.2012.
Jesen je, jesen rana
pismena vežba
21.09.2012.
Sistematizacija rada u septembru
pismena vežba
01.10.2012.
pismeni zadatak
10.10.2012.
Literarni sastav
pismena vežba
24.10.2012.
Lične zamenice
sistematizacija
05.11.2012.
Sistematizacija rada u novembru
sistematizacija
29.11.2012.
Provera znanja iz gramatike
provera
13.12.2012.
DRUGI PISMENI ZADATAK
pismeni zadatak
17.12.2012.
sistematizacija, provera
25.12.2012.
Sistematizacija rada u I polugodištu
pismena provera
28.12.2012.
Brojevi
pismena provera
05.02.2013.
Sistematizacija rada u februaru
pismena provera
28.02.2013.
pismena vežba
07.03.2013.
TREĆI PISMENI ZADATAK
pismeni zadatak
14.03.2013.
Promenljive i nepromenljive reči
pismena provera
26.03.2013.
Rečenice
pismena provera
04.04.2013.
Pravopis
pismena provera
19.04.2013.
ČETVRTI PISMENI ZADATAK
pismeni zadatak
15.05.2013.
Sistematizacija rada u maju
pismena provera
29.05.2013.
sistematizacija,
04.06.2013.
PRVO POLUGODIŠTE
Naučili smo iz gramatike u III razredu
PRVI PISMENI ZADATAK
DRUGO POLUGODIŠTE
Glagoli
Literarni sastav
Pravilan govor i pisanje
pismena provera
IV razred
DRUGO
POLUGODIŠTE
PRVO
POLUGODIŠTE
MATEMATIKA
NASTAVNA JEDINICA
Skup prirodnih brojeva
Jedinice za površinu
PRVI PISMENI ZADATAK
Izračunavanje površine provougaonika i
kvadrata
Zavisnost zbira i razlike od komponenata
Sabiranje i oduzimanje u skupu N
DRUGI PISMENI ZADATAK
Množenje i deljenje prirodnih brojeva
Zavisnost količnika i proizvoda od
komponenata
TREĆI PISMENI ZADATAK
Određivanje nepoznatog deljenika i delioca
Množenje i deljenje u skupu N
Razlomci
ČETVRTI PISMENI ZADATAK
TIP ČASA
provera
utvrđivanje
provera
utvrđivanje
utvrđivanje
provera
provera
provera
utvrđivanje
DATUM
04.10.2012.
17.10.2012.
30.10.2012.
08.11.2012.
26.11.2012.
10.12.2012.
26.12.2012.
25.02.2013.
11.03.2013.
provera
utvrđivanje
provera
provera
provera
28.03.2013.
08.04.2013.
22.04.2013.
13.05.2013.
2905.2013.
TIP ČASA
DATUM
utvrđivanje
27.09.2012.
Rad, energija, proizvodnja, potrošnja
provera
30.10.2012.
Materijali i njihova svojstva
provera
14.12.2012.
Srbija danas
provera
26.03.2013.
Srbija moja država
provera
30.05.2013.
IV razred
POLUGODIŠTE
POLUGODIŠTE
DRUGO
PRVO
PRIRODA I DRUŠTVO
NASTAVNA JEDINICA
Čovek je prirodno i društveno biće
Raspored pismenih zadataka za V, VI, VII, VIII razred školske 2012/13. god.
Srpski jezik
X
XII
III
IV
Redni broj nedelje u mesecu
V
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
III
II
II
III
III
III
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
VI
Mirjana Ganić
V razred
VII razred
Dobrila Pavlović
VI razred
VIII razred
`
Dragana Antić
VI razred
VII razred
VIII razred
Jelena Vasović
V razred
VII razred
Matematika
X
XII
III
IV
Redni broj nedelje u mesecu
V
IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
I
IV
II
II
I
IV
III
IV
IV
VI
Suzana Ivanović
V razred
VII razred
Sonja Mitrović
V razred
Lidija Trifunović
VIII razred
Tanja Nikolić
VI razred
Engleski jezik
XII IV V Nemački jezik
Redni broj nedelje u mesecu
Mirjana Dimitrijević
V razred
Mira Nikolić
VI razred
Dragana Stanimirović
VII razred
VIII razred
Gordana Milošević
VIII razred
IV
IV
II
I
Saša Stojadinović
V razred
VI razred
VII razred
VIII razred
IV
IV
Francuski jezik
II
III
Nataša Ignjatović
II
III
V razred
VI razred
VII razred
VIII razred
XII VI
I
I
I
III
III
III
IV
XII VI
I
I
I
V
V
III
III
III
IV
Download

Распоред контролних вежби и писмених задатака