Prvi razred → Polinomi → Sabiranje, oduzimanje i množenje
Tema 4: Polinomi
Lekcija 2: Sabiranje, oduzimanje i množenje polinoma
Zadatak 1: Dati su polinomi:
3
2
p( x) = x − 3x + 2 x + 4
2
q ( x ) = −2 x + x + 1
r ( x) = − x − 5
Odrediti:
a ) p ( x ) + 2q ( x )
b) p ( x) − r ( x)
c) p( x) − q( x)r ( x)
d )3q ( x ) r ( x ) − 2q ( x ) p ( x )
Zadatak 2: Dati su polinomi:
3
p( x) = x + x − 4
q( x) = 3x − 7
r ( x) = − x + 3
Odrediti:
a) q( x)
c) p( x)
2
2
b) r ( x)
2
2
d ) x ⋅ q( x) + x r ( x) + 3 p( x)
Rešenja:
Zadatak 1:
a) x3 − 7 x 2 + 4 x + 6
b) x 3 − 3 x 2 + 3 x + 9
c) x 4 + 3 x 3 − 16 x 2 + 14 x + 24
d ) 4 x 5 − 14 x 4 + 18 x 2 + 37 x 2 − 30 x − 23
Zadatak 2:
a ) 9 x 2 − 42 x + 49
b) x 2 − 6 x + 9
c ) x 6 + 2 x 4 − 8 x 3 − 8 x + 16
d ) 2 x 3 + 6 x 2 − 4 x − 12
autor: Miloš Petrović
Download

Polinomi - Sabiranje, oduzimanje i mnozenje