STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
u OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA
za ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
9.1. TABELARNI PREGLED KALENDARA
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNIH ŠKOLA
za ŠKOLSKU 2014/2015. godinu
Prvo polugodište
P
U
1.
1
2
3
4
5
6
7
2.
8
9
10
11
12
13
14
3.
15
16
17
18
19
20
21
4.
22
23
24
25
26
27
28
5.
29
30
P
S
3
4*
5
6.
6
7
8
9
10
11
12
7.
13
14
15
16
17
18
19
8.
20
21
22
23
24
25
26
9.
27
28
29
30
31
RN
P
U
S
5
6
7*
È
P
S
N
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
19
20
21
22
23
24
25
20.
26
27
28
29
30
31
8
1
23
21.
2
3
4
5
6
7
8
22.
9
10
11
12
13
14
15
23.
16
17
18
19
20
21
22
24.
23
24
25
26
27
28
2
18
1
10.
3
4
5
6
7
8
9
25.
2
3
4
5
6
7
8
11.
10
11
12
13
14
15
16
26.
9
10
11
12
13
14
15
12.
17
18
19
20
21
22
23
27.
16
17
18
19
20
21
22
13.
24
25
26
27
28
29
30
28.
23
24
25
26
27
28
29
14.
1
2
3
4
5
6
7
29.
30
31
15.
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3*
4*
5*
16.
15
16
17
18
19
20
21
17.
22
23
24
25*
26
27
28
18.
29
30
Mart
Novembar
M
Februar
2
1
Decembar
N
22
1
Oktobar
È
Januar
S
Drugo polugodište
RN
18
6*
7
8
9
10*
11*
12*
31.
13*
14
15
16
17
18
19
22
32.
20
21
22
23
24
25
26
Ukupno nastavnih dana: 85
33.
27
28
29
30
1
2
3
31
- Nastavni
dani
* - Verski praznici
Maj
Legenda:
- Državni
praznici
22
30.
April
Septembar
M
- Praznici koji se
obeležavaju radno
(nastavni dani)
- Broj nastavnih dana u mesecu
17
34.
4
5
6
7
8
9
10
35.
11
12
13
14
15
16
17
36.
18
19
20
21
22
23
24
37.
25
26
27
28
29
30
31
38.
1
2
3
4
5
6
7
39.
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
- Radni dani (Sveti Sava i Vidovdan)
22
23
24
25
26
27
28
- Završetak nastave na kraju prvog i
drugog polugodišta
29
30
Jun
8
15
- Školski raspust, nenastavni ili neradni dani
20
10
Ukupno nastavnih dana: 95
STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
9.2. TABELARNI PREGLED KALENDARA
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA
za ŠKOLSKU 2014/2015. godinu
Prvo polugodište
Drugo polugodište
RN
P
U
S
È
P
S
N
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.
15
16
17
18
19
20
21
4.
22
23
24
25
26
27
28
5.
29
30
1
2
3
4*
5
6.
6
7
8
9
10
11
12
7.
13
14
15
16
17
18
19
8.
20
21
22
23
24
25
26
9.
27
28
29
30
31
1
2
10.
3
4
5
6
7
8
11.
10
11
12
13
14
12.
17
18
19
20
13.
24
25
26
27
14.
1
2
3
4
5
6
7
15.
8
9
10
11
12
13
14
16.
15
16
17
18
19
20
21
17.
22
23
24
25*
26
27
28
18.
29
30
U
S
È
P
S
N
1
2
3
4
6
7*
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19.
19
20
21
22
23
24
25
20.
26
27
28
29
30
31
21.
2
3
4
5
6
7
8
22.
9
10
11
12
13
14
15
23.
16
17
18
19
20
21
22
24.
23
24
25
26
27
28
9
25.
2
3
4
5
6
7
8
15
16
26.
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
27.
16
17
18
19
20
21
22
28
29
30
28.
23
24
25
26
27
28
29
29.
30
31
1
2
3*
4*
5*
22
8
Februar
1
23
18
Mart
1
18
22
30.
6*
7
8
9
10*
11*
12*
31.
13*
14
15
16
17
18
19
22
32.
20
21
22
23
24
25
26
Ukupno nastavnih dana: 85
33.
27
28
29
30
1
2
3
31
Maj
* - Verski praznici
- Praznici koji se
obeležavaju radno
(nastavni dani)
- Broj nastavnih dana u mesecu
- Školski raspust, nenastavni ili neradni dani
- Radni dani (Sveti Sava i Vidovdan)
- Završetak nastave na kraju prvog i
drugog polugodišta
Jun
- Nastavni
dani
P
5
Legenda:
- Državni
praznici
RN
12
Januar
2.
M
April
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
M
17
34.
4
5
6
7
8
9
10
35.
11
12
13
14
15
16
17
36.
18
19
20
21
22
23
24
15
37.
25
26
27
28
29
30
31
20
38.
1
2
3
4
5
6
7
39.
8
9
10
11
12
13
14
40.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
15
Ukupno nastavnih dana: 100
STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
9.3. TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA
za OSNOVNE ŠKOLE sa SEDIŠTEM na TERITORIJI
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
za ŠKOLSKU 2014/2015. godinu
PRVO POLUGODIŠTE (82 nastavna dana)
(1. septembra - 23. decembra 2014. godine)
1. KVARTAL
(40 nastavnih dana)
2. KVARTAL
(42 nastavna dana)
Septembar 2014.
22
N. N
P
U
1
1
2
3
4
5
2
8
9
10
11
12
3
15
16
17
18
19
20
21
4
22
23
24
25
26
27
28
5
29
S
È
P
S
P
P
U
S
È
P
6
7
9
27
28
29
30
31
13
14
5
18
S
1
È
P
S
N
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21*
22
23
24
25
26
S
Novembar 2014.
N. N
N
20
P
U
S
È
P
S
N
1
2
10
3
4
5
6
7
8*
9
11
10
11**
12
13
14
15
16
12
17
18
19
20
21
22
23
13
24
25
26
27
28
29
30
9
30
U
5
N. N
Oktobar 2014.
N. N
Oktobar 2014.
N
Decembar 2014.
17
N. N
P
U
S
È
P
S
14
1
2
3
4
5
6
N
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P
S
DRUGO POLUGODIŠTE (98 nastavnih dana)
(15. januar - 12. jun 2015. godine)
3. KVARTAL
(48 nastavnih dana)
Februar 2015.
N. N
Januar 2015.
N. N
17
12
P
U
S
5
6
7
12
13
14
È
P
S
N
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27**
28
29
30
31
19
S
È
N
1
2
20
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15**
19
20
21
22
26
27
28
9
10
11
16**
17**
18
23
24
21
22
26
19
U
19
19
18
P
23
25
STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
Mart 2015.
N. N
P
17
U
S
È
P
S
23
2
N. N
P
U
S
È
P
S
N
1
35
1
2
3
4
5
6
7
14
36
4
9
10
16
17
25
26
23
5
6
7
10
N
3
24
Jun 2015.
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28*
29
30
LETNJI RASPUST
24
Jul 2015.
4. KVARTAL
(50 nastavnih dana)
Mart 2015.
N. N
P
U
27
30
28
P
S
N
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
5
13
14
15
16
17
18
19
N
20
21
22
23
24
25
26
25
26
27
28
29
27
28
29
30
31
S
È
P
S
N
1
2
31
15
U
S
È
N
3
4
5
10**
11
12
17
18
19
13**
14
15
16
22*
23
24
30
28
S
2
9
21
P
1
8
29
25
26
20
U
S
Avgust 2015.
P
U
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30
Maj 2015.
P
P
S
29
N. N
7
È
P
7
27
6
S
È
6
20
U
S
April 2015.
N. N
P
È
31
P
S
N
1**
2**
3
4
5
6
7
8
9*
10
32
11
12
13
14
15
16
17
33
18
19
20
21
22
23
24
34
25
26
27
28
29
30
31
Legenda:
Školski raspust, neradni
i nenastavni dani
Prvi i poslednji dan polugodišta
Nastavni dan
*
Praznik - nastavni dan
**
15
Praznik - nenastavni dan
Nastavna subota
STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
9.4. TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA
za SREDNJE ŠKOLE sa SEDIŠTEM na TERITORIJI
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
za ŠKOLSKU 2014/2015. godinu
PRVO POLUGODIŠTE (82 nastavna dana)
(1. septembra - 23. decembra 2014. godine)
1. KVARTAL
(40 nastavnih dana)
2. KVARTAL
(42 nastavna dana)
Septembar 2014.
22
N. N
P
U
1
1
2
3
4
5
2
8
9
10
11
12
3
15
16
17
18
19
20
21
4
22
23
24
25
26
27
28
5
29
S
È
P
S
P
P
U
S
È
P
6
7
9
27
28
29
30
31
13
14
5
18
S
1
È
P
S
N
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21*
22
23
24
25
26
S
Novembar 2014.
N. N
N
20
P
U
S
È
P
S
N
1
2
10
3
4
5
6
7
8*
9
11
10
11**
12
13
14
15
16
12
17
18
19
20
21
22
23
13
24
25
26
27
28
29
30
9
30
U
5
N. N
Oktobar 2014.
N. N
Oktobar 2014.
N
Decembar 2014.
17
N. N
P
U
S
È
P
S
14
1
2
3
4
5
6
N
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P
S
DRUGO POLUGODIŠTE (103 nastavna dana)
(15. januar - 19. jun 2015. godine)
3. KVARTAL
(48 nastavnih dana)
Februar 2015.
N. N
Januar 2015.
N. N
17
12
P
U
S
5
6
7
12
13
14
È
P
S
N
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27**
28
29
30
31
19
S
È
N
1
2
20
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15**
19
20
21
22
26
27
28
9
10
11
16**
17**
18
23
24
21
22
26
19
U
19
19
18
P
23
25
STATISTIÈKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi ...
Mart 2015.
N. N
P
17
U
S
È
P
S
23
2
24
9
10
16
17
25
26
23
5
6
7
15
N
N. N
P
U
S
È
P
S
N
1
35
1
2
3
4
5
6
7
14
3
4
Jun 2015.
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
36
8
9
10
11
12
13
37
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28*
29
30
LETNJI RASPUST
24
Jul 2015.
4. KVARTAL
(55 nastavnih dana)
Mart 2015.
N. N
P
5
U
27
30
S
È
P
S
N
25
26
27
28
29
31
April 2015.
N. N
28
15
P
U
6
7
13**
14
S
È
1
2
3
4
5
8
9
10**
11
12
15
16
17
18
19
29
20
21
22*
P
30
28
29
25
P
26
20
U
S
U
S
È
6
7
13
P
S
N
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S
N
Avgust 2015.
P
U
S
È
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30
Maj 2015.
N. N
N
23
24
27
S
P
È
31
P
S
N
1**
2**
3
4
5
6
7
8
9*
10
32
11
12
13
14
15
16
17
33
18
19
20
21
22
23
24
34
25
26
27
28
29
30
31
Legenda:
Školski raspust, neradni
i nenastavni dani
Prvi i poslednji dan polugodišta
Nastavni dan
*
Praznik - nastavni dan
**
15
Praznik - nenastavni dan
Nastavna subota
Download

Основна и средња