GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
odsek PŽA, HIDRO, MTI
14.04.2010.
PISMENI ISPIT
Za neko srednje polje konstrukcije prikazane na crtežu, potrebno je uraditi sledeće:
1. Dimenzionisati ploču POS1 (dpl = 16cm) prema momentima savijanja u karakterističnim
presecima. Od opterećenja obuhvatiti sopstvenu težinu ploče, dodatno stalno opterećenje Δg = 2.0
kN/m2 i korisno opterećenje od p = 4.0 kN/m2.
2. Dimenzionisati gredu POS2 (b/d = 30/50 cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
3. Dimenzionisati gredu POS4 (b/d = 30/40cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
4. Dimenzionisati stub POSS1 (b/d = 30/30cm), ukoliko na njega pored vertikalnog opterećenja od
konstrukcije, deluje i alternativni moment od vetra: Mw = ± 60 kNm. U proračun ne uvoditi
izvijanje.
5. Nacrtati u odgovarajućoj razmeri plan armature ploče POS1
Podaci za proračun u oba zadatka:
MB 30
RA 400/500
Napomena 1: Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih poprečnih preseka, detaljno kotiranim i obeleženim.
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
odsek PŽA, HIDRO, MTI
25. 06.2010.
PISMENI ISPIT
Za konstrukciju prikazanu na crtežu, potrebno je uraditi sledeće:
1. Dimenzionisati ploču POS 1 (dpl = 14cm) prema momentima savijanja u karakterističnim
presecima. Od opterećenja obuhvatiti sopstvenu težinu ploče, dodatno stalno opterećenje
Δg = 2.0 kN/m2 i korisno opterećenje od p = 3.0 kN/m2.
2. Dimenzionisati gredu POS 3 (b/d = 25/50 cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
3. Dimenzionisati gredu POS 4 (b/d = 30/60cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
4. Dimenzionisati stub POS S2 (b/d = 30/30cm), ne uvodeći u proračun izvijanje, ukoliko na njega
pored vertikalnog opterećenja od konstrukcije deluje i alternativni moment od vetra w = ± 6.5 kN/m.
5. Nacrtati u odgovarajućoj razmeri plan armature ploče POS 1
Podaci za proračun u oba zadatka:
MB 30
RA 400/500
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih poprečnih preseka, detaljno kotiranim i obeleženim.
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
odsek MTI,HIDRO,PŽA
25.08.2010.
PISMENI ISPIT
Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
Podaci za proračun:
MB 40
RA 400/500
Δg = 2.0 kN/m2
p = 4.0 kN/m2
W = +- 20 kN
1. Dimenzionisati ploču POS 1 (dpl = 16cm) prema M u karakterističnim presecima i nacrtati u
odgovarajućoj razmeri plan armature ploče POS 1. (25 poena)
2. Sračunati statičke uticaje i nacrtati dijagrame (M,N,T) u ramu - POS 2, POS S1, POS S2 - za stalno
opterećenje (G), povremeno opterećenje (P) i alternativno opterećenje od vetra (+-W). (10 poena)
3. Dimenzionisati gredu POS 2 (b/d = 30/50cm) u karakterističnim presecima prema M i T za
odgovarajuće kombinacije opterećenja. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (40 poena).
4. Dimenzionisati stubove POS S1 (b/d = 30/20cm) i POS S2 (b/d = 30/50cm), ne uvodeći u proračun
izvijanje, za odgovarajuće kombinacije opterećenja (vetar ne mora delovati istovremeno sa p). Nacrtati
u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (10+15=25 poena).
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih poprečnih preseka detaljno kotiranim i obeleženim.Vetar tretirati kao
povremeno opterećenje. Zadate podatke nije dozvoljeno menjati.
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
Modul MTI, PŽA
15.09.2010.
PISMENI ISPIT
Za neko srednje polje konstrukcije (λ = 7.0m) na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
Podaci za proračun:
MB 30, RA 400/500
Δg = 1.0 kN/m2 ,
p = 4.0 kN/m2,
W = +- 40 kN ,
λ = 7.0m
1. Dimenzionisati ploču POS 1 (dpl = 20cm) prema M u karakterističnim presecima i nacrtati u
odgovarajućoj razmeri plan armature ploče POS 1. (10+15=25 poena)
2. Sračunati statičke uticaje i nacrtati dijagrame (M,N,T) u ramu - POS 2, POS S1, POS S2 - za stalno
opterećenje (G), povremeno opterećenje (P) i alternativno opterećenje od vetra (+-W). (15 poena)
3. Dimenzionisati gredu POS 2 (b/d = 30/65cm) u karakterističnim presecima prema M i T za
odgovarajuće kombinacije opterećenja. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (35 poena).
4. Dimenzionisati stubove POS S1 (b/d = 30/20cm) i POS S2 (b/d = 30/65cm), ne uvodeći u proračun
izvijanje, za odgovarajuće kombinacije opterećenja (vetar ne mora istovremeno delovati sa p). Nacrtati
u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (10+15=25 poena).
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih pop. preseka detaljno kotiranim i obeleženim.Vetar tretirati kao
povremeno opterećenje. Zadate podatke nije dozvoljeno menjati. Sopstvenu težinu stubova zanemariti.
USMENI ISPIT JE 17.09.2010 u 14h u SALI 111
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
Modul PŽA
PISMENI ISPIT
26.09.2010.
Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
1. Dimenzionisati ploču POS 1 i POS 2 (dpl = 16cm) prema M u karakterističnim presecima i nacrtati u
odgovarajućoj razmeri plan armature ploča POS 1 i POS 2. (35 poena)
2. Dimenzionisati grede POS 3 i POS 4 (b/d = 25/50cm) u karakterističnim presecima prema M i T.
Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (40 poena).
3. Dimenzionisati stubove POS S1 i POS S3 (b/d = 25/25cm) ne uvodeći u proračun izvijanje, za
odgovarajuće kombinacije opterećenja. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. Sopstvenu
težinu stubova zanemariti. Statički sistem stubova je konzolni (vidi crtež). (25 poena).
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih pop. preseka detaljno kotiranim i obeleženim.Vetar tretirati kao
povremeno opterećenje. Zadate podatke nije dozvoljeno menjati.
Podaci za proračun:
MB 30, RA 400/500 ; Δg = 2.0 kN/m2 , p = 5.0 kN/m2, w = +- 3.5 kN/m
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU
BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
Modul MTI, PŽA, HVE
17.10.2010.
PISMENI ISPIT
Za konstrukciju na crtežu potrebno je uraditi sledeće:
Podaci za proračun:
MB 30, RA 400/500
Δg = 1.5 kN/m2 ,
p = 4.5 kN/m2,
W = +- 50 kN ,
1. Dimenzionisati ploču POS 1 (dpl = 16cm) prema M u karakterističnim presecima i nacrtati u
odgovarajućoj razmeri plan armature ploče POS 1. (10+15=25 poena)
2. Sračunati statičke uticaje i nacrtati dijagrame (M,N,T) u ramu - POS 2, POS S1, POS S2 - za stalno
opterećenje (G), povremeno opterećenje (P) i alternativno opterećenje od vetra (+-W). (15 poena)
3. Dimenzionisati gredu POS 2 (b/d = 30/65cm) u karakterističnim presecima prema M, N i T za
odgovarajuće kombinacije opterećenja. Nacrtati u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (35 poena).
4. Dimenzionisati stubove POS S1 (b/d = 30/20cm) i POS S2 (b/d = 30/65cm), ne uvodeći u proračun
izvijanje, za odgovarajuće kombinacije opterećenja (vetar ne mora istovremeno delovati sa p). Nacrtati
u pogodnoj razmeri sračunate preseke. (10+15=25 poena).
Napomena : Sva dimenzionisanja sprovesti po TEORIJI GRANIČNE NOSIVOSTI i propratiti
preglednim skicama usvojenih pop. preseka detaljno kotiranim i obeleženim.Vetar tretirati kao
povremeno opterećenje. Zadate podatke nije dozvoljeno menjati. Sopstvenu težinu stubova zanemariti.
Download

GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU BETONSKE