OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: SEPTEMBAR, 2014. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
2.1.
1.
2.2.
2.
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Raspust je bio, a na raspustu – govorna
vježba
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evaluacija
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
tekstovi
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
razgovor
vježbanje
Frontalni,
individ.
Razgovora,
teksualna, ilustrat
sveske
2.3.1.; 1.2.5.;
obrada
Frontalni,
individ.
tekstualna,
razgovora
čitanka, ilustracija
1.2.5; 2.2.7;
3.5.3.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
odgovori
obnavljanje
Frontalni,
individualni
pisanih radova
pripremljeni diktati i
tekstovi
1.3.1.; 2.3.2.;
kontrolne vježbe
„Trčimo za suncem“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
obrada
Frontalni,
individualni
tekstualna,
razgovora
1.2.5; 2.2.7;
3.5.3.
Razgovor, diktat
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
razgovora,
slovarica
1.4.3.
demonstrativna
CD player
0.1.3.; 3.3.3.
narativna,
monološka
tekstualna,
razgovora
Ilustrativna
Pripremljeni tekstovi
1.4.3.; 2.4.4.;
sat
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
1.2.6.; 2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
M.K. Školsko zvono
„Na raspustu“ – analiza domaćih zadataka
L.K. Doživljaj sa raspusta
3.1.
3.
„Dječak grli svijet“ Ivica Vanja Rorić
M.K. Dijete
1.1.
4.
Znamo iz pravopisa
SON „Naselja“
3.2.
5.
SON „Sunce – izvor svjetlosti“
1.2.
6.
Glas, slovo, riječ, rečenica
obnavljanje
2.3.
7.
Recitujemo naučene pjesme
vježbanje
M.K. - Skola
1.3.
8.
Izjavne/obavještajne rečenice
obrada
3.3.
9.
„Čuvar“ Ešref Berbić
obrada
SON - Saobraćaj
SON – Mjerenje vremena
3.4.
10.
„Čuvar“ Ešref Berbić
utvrđivanje
Čitanka
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.4.
11.
Pisanje ličnih imena (imena, prezimena i
nadimaka)
obrada
3.5.
12.
„Vrba i trn“ narodna basna
obrada
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Pripremljeni diktat
1.3.4.; 2.3.2.;
Čitanka
1.5.1.;1.2.8.;
2.2.4.; 3.2.3.;
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Razgovora, demons.
pisanih radova
Čitanka
Naš jezik,
fotografije
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
0.1.5.;1.3.5.;
2.3.7.; 3.3.5.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Ppt prezentacija
1.4.1.; 2.4.1.;
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.2.8.;2.2.6.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
SON: Životne zajednice
3.6.
13.
„Nena, Sena i čekmedže“ Bisera Alikadić
obrada
2.4.
14.
Opis lika (Naš jezik)
vježbanje
1.5.
15.
Imenice
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
3.7.
16.
„Važnost“ Ferida Duraković
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
3.8.
17.
„Važnost“ Ferida Duraković
utvrđivanje
Frontalni,
grupni
Razgovora, demons.
pisanih radova
4.1.
18
Pročitali smo u časopisu (Čitanka)
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Časopisi za djecu
0.1.5.; 2.3.4.;
3.3.2.
1.6.
19.
Upitne rečenice
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljeni zadaci
1.4.3.; 2.4.4.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
3.9.
20.
„Na pijaci“ Bisera Alikadić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Ppt prezentacija
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.10.
21.
„Na pijaci“ Bisera Alikadić (prepričavanje na
osnovu opštih pitanja)
vježbanje
Frontalni,
grupni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
ilustracije
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pisanje upitne rječce LI
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljene
rečenice
SON: Voće i provrće
LK: Ilustrovanje voća
1.7.
22.
Datum predaje ___________________20____. godine
Čarter listići
1.2.8.;2.2.6.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: OKTOBAR, 2014. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
3.11.
23.
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
„ Jesen u gadu“ Ismet Bekrić
Tip časa
obrada
SON – Godišnja doba (jesen)
.3.12.
24.
„ Jesen u parku“ – govona vježba
vježbanje
SON – Životne zajednice
3.13.
25.
„Nasrudin hodža i car“ narodna priča
obrada
VN: Sadaka
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Razgovora, demons.
pisanih radova
ilustracije
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Usmenog izl.
teksualna, ilustrat
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
ilustracije
1.2.5; 2.2.7;
3.5.3.
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
2.3.1.
Ppt prezentacije
1.2.5.; 2.2.5.;
2.5.2.
0.1.3.; 3.3.3.
(Samo)evaluacija
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
3.14.
26.
„ Veliko dijete“ Enes Kišević
obrada
3.15.
27.
Kad porastem bit ću...
vježbanje
2.5.
28.
Štampana ćirilička slova A, E, J i O
obrada
2.6.
29.
Štampana ćirilička slova K, T i M
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.7.
30.
Pišemo i čitamo ćirilicu (A, E, J, O, K, T i M) „Otac s kišobranom“- I. Bekrić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Učim ćirilicu
2.3.1.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
CD player
latinička i ćirilička
razredna slovarica
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Štampana ćirilička slova S i Š
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
34
Čitamo i pišemo ćirilicu (I, U, S i Š)
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
latinička i ćirilička
razredna slovarica
3.16.
35.
Izbor iz poezije Nsihe Kapidžić- Hadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
3.17.
36.
Izbor iz pezije Nasihe Kapidžić – Hadžić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
2.11.
37.
Štampana ćirilička slova N i V
obrada
2.12.
38.
Štampana ćirilička slova L i P
2.13.
39.
1.9.
2.14.
1.4.3.; 2.4.4.;
Pisani zadaci,
angažovanje na času
2.3.1.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.3.1.
Razgovor, pisani radovi
2.3.1.
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
lektira
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Lektira, pripremljeni
zadaci
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Angažovanje na času
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Štampana ćirilička slova B, R i D
obrada
Razgovora, demons.
pisanih radova
Zapovjedne rečenice
obrada
latinička i ćirilička
razredna slovarica
Pripremljene
rečenice i tekstovi
2.3.1.
40.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
1.4.3.; 2.4.4.;
Pisani radovi,
angažovanje na času
41.
Čitamo i pišemo ćirilicu;
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Diktat, Učim ćirilicu
0.1.5.; 2.3.1.;
1.3.1.; 2.3.1.;
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Čitanka, ilustracije
1.5.1.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pripremljeni
kontrolni zadaci
tekstovi
1.4.3.; 2.4.4.;
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
1.3.3.;
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
1.8.
31.
Uzvične rečenice
obrada
2.8.
32
Štampana ćirilička slova I i U
2.9.
33.
2.10.
Pisana vježba Mina i Dina - nastavi priču...
3.18.
42.
„Lisica i gavran“ Ezop
SON: Divlje životinje
Razgovora,
teksualna, ilustrat
1.10.
43.
Rečenice po značenju
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
1.11.
44.
Tačka, upitnik, uzvičnik
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
1.12.
45.
Provjerimo znanje
provjera
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Datum predaje ___________________20____. godine
tekstov
latinička i ćirilička
razredna slovarica
Kontrolni zadaci,
testovi
1.4.3.; 2.4.4.;
1.3.4.; 2.3.2.;
1.3.3.
Kontrolna vježba, test
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: NOVEMBAR, 2014. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evaluacija
.
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Čitanka
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Štampana ćirilička slova C, Ć i Č
obrada
obrada
latinička i ćirilička
razredna slovarica
latinička i ćirilička
razredna slovarica
Angažovanje na času
Štampana ćirilička slova G i LJ
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
2.3.1.
49.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
2.3.1.
Angažovanje na času
50.
Potvrdne i odrične rečenice
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
tekstovi
1.4.3.; 2.4.4.;
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.19.
46.
„ List na putu“ Šukrija Pandžo
obrada
2.15.
47.
Štampana ćirilička slova Z i Ž
2.16.
48.
2.17.
1.13.
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Učim ćirilicu
0.1.5.; 1.3.6.;
2.3.7.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Štampana ćirilička slova H i F
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
latinička i ćirilička
razredna slovarica
2.3.1.
Angažovanje na času
54.
Vježba pisanja - Diktat
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
diktat
1.3.1.; 2.3.1.;
2.3.2.
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
1.14.
55.
Rod imenica
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.4.2.;3.4.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.15.
56.
Broj imenica
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik, tekstovi
1.4.2.; 3.4.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
3.20.
57.
„ Plamena“ Ahmet Hromadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.21.
58.
„ Plamena“ Ahmet Hromadžić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
3.22.
59.
Prepričavanje sa promjenom završetka priče (
Naš jezik)
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Naš jezik
1.3.7.; 2.3.7.;
3.3.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.16.
60.
Vrste imenica
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.4.1.; 2.4.1.;
3.4.1.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.22.
61.
Pisana ćirilička slova A, E, J i O
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljene
rečenice
2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.23.
62
Pisana ćirilička slova K i M
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.17.
63.
Provjera znanja
provjera
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci,
testovi, diktat
1.3.4.; 2.3.1.;
2.3.2.;3.4.1.
Kontrolne vježbe, test
2.18.
51.
Priča u slikama: Djed i unuk
vježbanje
2.19.
52.
Štampana ćirilička slova Đ, Dž i Nj
2.20.
53.
2.21.
Datum predaje ___________________20____. godine
ilustracije
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: DECEMBAR, 2014. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
1.18.
64.
Pisanje imena životinja
obrada
2.24.
65.
Pisana ćirilička slova I i T
obrada
2.25.
66.
Pisana ćirilička slova S i Š
obrada
2.26..
67.
Čitamo i pišemo ćirilicom (pisana slova A, E,
J, O, K, M, I, T, S, Š)
utvrđivanje
1.19.
68.
Vrste, rod i broj imenica
2.27.
69.
2.28.
2.29.
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
2.3.1.
Učim ćirilicu
2.3.1.
diktat
1.2.1.; 1.3.5.;
2.3.1.;3.3.3.
obnavljanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.4.1.; 1.4.2.;
2.4.1.; 3.4.1.
Pisana ćirilička slova N i Nj
obrada
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
2.3.1.
Pisana ćirilička slova U i V
obrada
71.
Pisana ćirilička slova L i Lj
obrada
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Učim ćirilicu
70.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Diktat, pripremljene
rečenice
2.3.1.
1.3.5.; 2.3.1.;
3.3.3.
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
2.4.1.; 3.4.1.
2.30.
72.
Čitamo i pišemo ćirilicom
utvrđivanje
1.20.
73.
Glagoli
obrada
Učim ćirilicu
2.3.1.
(Samo)evaluacija
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.31.
74.
Pisana ćirilička slova B, R i D
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.32.
75.
Pisana ćirilička slova Ž i Z
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
2.33.
76.
Pisana ćirilička slova C, Č i Ć
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
2.34.
77.
Priča u slikama - Emir i Žućko
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
ilustracije
0.1.5.; 1.3.6.;
2.3.7.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
3.23.
78.
„Cvrčak i mrav“ Ajla Bećirović i Amela Ralić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Čitanka, Naš jezik
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
2.35.
79.
Pisana ćirilička slova G i P
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.36.
80.
Pisana ćirilička slova Đ i Dž
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.37.
81.
Pišemo pisanim slovima ćirilice
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Diktat, pripremljene
rečenice, Učim ćiril.
1.3.1.; 1.3.5.;
2.3.1.; 3.3.3.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.38.
82.
Pisana ćirilička slova H i F
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Učim ćirilicu
1.3.1.; 2.3.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.39.
83
Vježba pisanja - Diktat
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
diktat
1.3.1.; 2.3.1.;
2.3.2.
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
2.40.
84.
Pisanje čestitke i adrese
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Čestitka, Naš jezik
1.3.2.; 1.3.4.;
1.3.10.; 3.3.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.21.
85.
Na kraju prvog plugodišta
sistematizacija
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci,
testovi
1.3.4.; 2.3.2.;
3.4.1.;.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: JANUAR, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
.
Red
ni
broj
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evaluacija
2.41.
86.
Kako smo proveli zimski raspust – govorna
vježba
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ilustracije, tekstovi
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
2.42.
87.
Priča u slikama: Prvi snijeg
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Priča u slikama
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.43.
88.
Pahulja - Zehnija Bulić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Učim ćirilicu
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora,
tekstualna, ilustrat
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
tekstualna, ilustrat
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, pisanih
radova
Diktat, pripremljene
rečenice i tekstovi
1.3.1.; 2.3.1.;
2.3.2.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
SON: Promjene u prirodi
3.24.
89.
„Ledena gora“ Ahmet Hromadžić
SON: Godišnja doba / zima
3.25.
90.
„Ledena gora“ Ahmet Hromadžić
utvrđivanje
2.44.
91.
Lijepo pišemo i pisana slova ćirilice
vežbanjej
2.45.
92.
Moji drugari iz odjeljenja
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Vežbe
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.22.
93.
Glagolska vremena
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
3.4.2.
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: FEBRUAR, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evaluacija
.
3.26.
94.
Bajke Hans Kristijan Andersen
obrada
3.27.
95.
Bajke Hans Kristijan Andersen
obrada
3.28.
96.
Bajke Hans Kristijan Andersen
utvrđivanje
1.23.
97.
Pisanje naziva praznika
obrada
1.24.
98.
Samoglasnici i suglasnici
obrada
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
grupni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, tekst.,
ilustrativna
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Lektire
Lektira
Pripremljeni zadaci
Naš jezik
Naš jezi
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
1.2.8.;2.5.3..;
3.2.3.; 3.2.4.
1.2.8.;2.5.3..;
3.2.3.; 3.2.4.
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
2.46.
99.
Prepričavanje teksta
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Naš jezik
1.3.7.; 2.2.7.;
3.3.6.;
Pismeno i usmeno
izlaganje
3.29.
100.
Uspavanka
obrada
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
101.
Slog i rastavljanje riječi na slogove
obrada
Čitanka, pripremljeni
tekstovi
Naš jezik
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
1.25.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.30.
102.
„Zna on unaprijed“ Gvido Tartalja
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka, CD player
1.2.8.;2.5.5..;
3.2.3.; 3.2.4.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.2.8.;2.5.5..;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
SON - Porodica
Razgovora, demons.
pisanih radova
3.31.
103.
„Zna on unaprijed“ Gvido Tartalja
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
1.26.
104.
Dvije tačke i zarez u nabrajanju
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
2.3.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
3.32.
105.
„Ćup sa zlatom“ jermenska narodna priča
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka, ćup
1.5.2.; 1.5.3.;
2.5.3.; 3.2.3.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.33.
106.
„Ćup sa zlatom“ jermenska narodna priča
utvrđivanje
Frontalni,
grupni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
1.5.2.; 1.5.3.;
2.5.3.; 3.2.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.27.
107.
Izgovor i pisanje glasova č i ć
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
2.3.2.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.28.
108.
Glagoli
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljeni zadaci
2.4.1.; 3.4.1.
3.4.2.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
4.2.
109.
Radio- čarobno sredstvo
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
praktičnih radova
Radio, mikrofon, CD
player
2.3.5.;2.3.7.;
3.3.2.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.29.
110.
Rastavljanje riječi na kraju reda
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
2.3.3.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.30.
111.
Provjerimo svoje znanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci,
testovi
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
LK: grnčarstvo
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: MART, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
1.31.
112.
Vrste rečenica prema obliku i značenju
obnavljanje
3.34.
113.
Narodne umotvorine (poslovice, zagoneteke,
pitalice, brzalice)
obrada
3.35.
114.
„Kako se može stedjeti mama“ Enes Kišević
obrada
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
Frontalni,
individualni
Frontalni,
grupni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljeni tekstovi
i zadaci
Čitanka, lektira,
Učim ćirilicu
1.4.3.; 2.4.4.;
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, demons.
pisanih radova
Čitanka
1.2.6.; 2.2.5.;
2.5.2; .3.5.3.
1.2.6.; 2.2.5.;
2.5.2; .3.5.3.
1.3.4.; 2.3.2.;
obrada
Frontalni,
individualni
Čitanka
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.,
ilustrativna
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, demons.
pisanih radova
Čitanka
M.K. – Najljepša mama na svijetu
3.36.
115.
„Kako se može stedjeti mama“ Enes Kišević
utvrđivanje
1.32.
116.
Pisanje naziva ulica i trgova
obrada
SON - Naselje
3.37.
117.
„Mehmed paša tri cara služio“ narodna epska
pjesma
1.33.
118.
Skraćenice
obrada
3.38.
119.
„Asija“ Fikreta Kanović – Salihović
obrada
3.39.
120.
„Kako je pocvjetala prva visibaba“ Šimo Ešić
obrada
3.40.
121.
Prepričavanje teksta prema zajedničkom planu
utvrđivanje
Oblik
rada
LK: Šta mogu moje ruke / plastelin
SON: Godišnja doba/proljeće
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Fotografije
Naš jezik
1.5.1.; 2.5.1.
3.5.1.
Naš jezik
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
1.5.2.; 1.5.3.;
2.5.3.; 3.2.3.
0.1.1.; 0.1.5.;
2.3.6.; 3.3.5.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pismeno i usmeno
izlaganje
Naš jezik
Čitanka, ilustracije
(Samo)evaluacija
1.34.
122.
Glavni dijelovi rečenice - subjekat i predikat
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
2.4.3.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
3.41.
123.
„ Zelena šuma“ Ahmet Hromadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Lektira
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
utvrđivanje
Frontalni,
grupni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ilustracije, plakat
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
SON: Životne zajednice
3.42.
124.
„ Zelena šuma“ Ahmet Hromadžić
SON: Šume
2.47.
125.
Opis životinje
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Ilustracije, Naš jezik
0.1.5.; 2.3.7.;
3.3.5.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.35.
126.
Umanjeno i uvećano značenje riječi
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik,
pripremljeni zadaci
3.4.4.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.36.
127.
Pisanje naziva ustanova
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
3.43.
128.
„Lastavice“ Azra Mulalić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka, ilustracije
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
SON: Domaće i divlje životinje
SON: Ptice
3.44.
129.
„Lastavice“ Azra Mulalić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
ilustrativna
Ilustracije
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.37.
130.
Građenje riječi
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
3.4.4.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
3.45.
131.
„Vrabac i laste“Lav Tolstoj
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
SON: Ptice
3.46.
132.
„Vrabac i laste“Lav Tolstoj
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ilustracije, plakati
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.38
133.
Provjera znanja
provjera
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci
2.4.3.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: APRIL, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
1.39.
134.
Izgovaranje i pisanje glasova dž i đ
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
4.3..
135.
Sve sto nismo znali o filmu
obrada
3.47.
136.
„ Carevo novo odijelo“ H.K.Andersen
obrada
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ppt prezentacija,
plakati
Čitanka
Frontalni,
grupni
Frontalni,
u paru
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Čitanka, pripremljeni
zadaci
Naš jezik
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
2.3.2.
Čitanka, ilustracija
sehare, sehara
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
SON: ljudske djelatnosti
3.48.
137.
„ Carevo novo odijelo“ H.K.Andersen
obrada
1.40.
138.
Glas (slovo) H u riječima
obrada
3.49.
139.
„Nanina sehara“ Omer Turković
obrada
Oblik
rada
Nastavne
metode
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
2.3.2.
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
(Samo)evaluacija
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Pismeno i usmeno
izlaganje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.41.
140.
Pisanje odrične riječce NE uz glagole
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik,
pripremljeni primjeri
3.4.2.;
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
3.50.
141.
„Mačka i tačka“ Hajro Ikić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
1.42.
142.
Pisanje naslova i naziva knjiga i časopisa
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Primjeri knjiga i
tekstova
1.3.4.; 2.3.2.;
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.43.
143.
Provjerimo svoje znanje iz pravopisa
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
2.48.
144.
Opis prirode – govona vježba
vežbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ppt prezentacija,
ilustracije
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.49.
145.
Proljeće – pismena vježba (Naš jezik)
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Primjeri tekstova
1.3.5.; 2.3.3.;
2.3.4.; 3.3.1.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
3.51.
146.
„Tvrdica“ Šaljiva narodna priča
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka, ilustracije
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
2.50.
147.
Pričanje događaja predstavljenog slikom
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Naš jezik
0.1.5.; 1.3.7.;
3.3.2.; 3.3.5.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
1.44.
148.
Riječi različitog oblika, a istog ili sličnog značenja
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.4.2.; 3.4.2.,
3.4.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.45.
149.
Riječi istog oblika, a različitog značenja
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Naš jezik
1.4.2.; 3.4.2.,
3.4.3.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
3.52.
150.
Naučili smo iz književnosti
provjera
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljeni tekstovi
i zadaci
1.5.1.; 2.5.1.;
3.2.1.; 3.5.1.
Razgovor, pripremljeni
zadaci
SON: Domaće životinje
LK: Proljeće
LK:Proljeće
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: MAJ, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
Tip časa
Oblik
rada
Nastavne
metode
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evaluacija
.
3.53.
151.
„Vezeni most“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
ilustracije
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
0.1.1.; 0.1.5.;
2.3.6.; 3.3.5.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
SON:Rijeka, jezero, bara
3.54.
152.
„Vezeni most“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
LK: Ilustrovanje mosta
2.51.
153.
Pričanje događaja predstavljenoga slikom
vježbanje
1.46.
154.
Pisanje geografskih naziva
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Geografska karta,
Naš jezik
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Ppt prezentacija
SON: Naselje
4.4.
155.
Televizijske gliste
Naš jezik, priča u
slikama, plakat
1.3.4.; 2.3.2.;
3.55.
156.
„Čemu se pčela smijala“ Mirsad Bećirbašić
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
SON: Insekti, Godišnja doba
3.56.
157.
„Čemu se pčela smijala“ Mirsad Bećirbašić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Napš jezik
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.47.
158.
Imenice i glagoli
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljeni zadaci
1.4.1.; 1.4.2.;
2.4.1.; 3.4.1.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
2.52.
159.
Ispričaj priču na osnovu slike (Naš jezik)
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
kooperativna
Naš jezik
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad. koopera.
Čitanka
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
LK: Ilustrovanje
3.57.
160.
„Zlatna kantica“ Oton Župančić
SON: Rude
3.58.
161.
„Zlatna kantica“ Oton Župančić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Ilustracije,
pripremljeni zadaci
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.48.
162.
Pravopis – upoteba velikog slova
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Diktat, kontrolni
zadaci
1.3.4.; 2.3.2.;
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
4.5.
163.
Strip
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
praktičnih radova
Stripovi, ppt
prezentacija
Lektira
LK: Strip
3.59.
164.
Izbor iz poezije Omera Turkovića
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
3.60.
165.
Izbor iz poezije Omera Turkovića
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
2.53.
166.
Izvještavanje o sebi (autobiografija)
obrada
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
1.49.
167.
Glavni dijelovi rečenice
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
3.61.
168.
„Ribar iz Cefalua“ Đani Rodari
obrada
SON: Domaće životinje
SON: Ljudske djelatnosti
Domaći zadaci
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
1.2.5; 2.2.7;
2.5.2; 3.5.3.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Pripremljeni
izvještaji
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolni zadaci,
pripremljeni zadaci
2.4.3.
Pismeno i usmeno
ispitivanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Čitanka
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
3.62.
169.
„Ribar iz Cefalua“ Đani Rodari
utvrđivanje
Frontalni,
grupni
Razgovora, tekst.,
pisanih rad.
Naš jezik
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
1.50.
170.
Provjerimo znanje iz jezika
provjera
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Kontrolne vježbe
2.4.1.; 2.3.2.;
2.4.3.
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
ZA MJESEC: JUN, 2015. GODINE
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Školska 2014/2015. godina
Nedeljni fond časova: 5
Razred: drugi
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Redni
broj
nasta
vne
teme
Red
ni
broj
časa
3.63.
171.
3.64.
172.
„Vrapci“ Mevluda Melajac
utvrđivanje
2.54.
173.
Proširivanje – nastavak priče
vježbanje
4.6.
174.
Odeljenski časopis
vježbanje
NAZIV NASTAVNE JEDINICE I
KORELACIJA
„Vrapci“ Mevluda Melajac
Tip časa
obrada
SON: Ptice, Godišnja doba
LK: Strip
Oblik
rada
Nastavne
metode
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
0.1.5.; 1.3.8.;
2.3.7., 3.3.5.
1.5.1.; 2.5.1.;
3.2.1.; 3.5.1.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
0.1.5.; 2.3.7.;
3.3.5.
Razgovor, ilustrovanje,
angažovanje na času
Pripremljeni tekstovi
i diktati,
ppt.prezentacija
Testovi, kontrolne
vježbe
Kontrolni zadaci
1.2.1.; 1.3.1.;
1.3.3.;2.3.1.;
Pripremljena pitanja
1.5.1.; 2.5.1.;
3.2.1.; 3.5.1.
Usmeno i pismeno
izlaganje, razgovor,
angažovanje načasu
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Razgovor, diktat,
pripremljeni zadaci
Ilustracije, tekst
Razgovora,
teksualna, ilustrat
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Ilustracije, sveske
Razgovora, demons.
pisanih radova
Pripremljena pitanja
Provjerimo znjanje iz školske lektire
obnavljanje
2.55.
176.
Čas u prirodi
vježbanje
Frontalni,
individualni
Razgovora, interakt.,
kooperativna
2.56.
177.
Čitamo i pišemo ćirilicom
obnavljanje
Frontalni,
individualni
Razgovora,
teksualna, ilustrat
1.51.
178.
Naučili smo iz gramatike
utvrđivanje
1.52.
179.
Naučili smo iz pravopisa
utvrđivanje
4.7.
180.
Na kraju drugog razreda
sistematizacija
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
Razgovora, demons.
pisanih radova
(Samo)evaluacija
Razgovor, opisivanje,
usmeno izlaganje
Razgovora,
teksualna, ilustrat.
175.
Obrazovni
standardi
1.2.8.;2.2.4.;
3.2.3.; 3.2.4.
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
3.65.
SON – „Izgled okoline“
Nastavna
sredstva
Ppt. prezentacija
Časopisi, plakat
2.4.1.; 2.4.3.
3.4.1.; 3.4.2.
1.3.4.; 2.3.2.;
Datum predaje ___________________20____. godine
Predmetni nastavnik____________________________
Download

Operativni plan BOSANSKI JEZIK 2. razred