OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec: Septembar
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
školske
2014/2015.
Razred/odjeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
2.1.Kultura izražavanja 2.2.Kultura
izražavanja 3.1.Književnost 1.1.Jezik
3.2.Književnost
1.
Raspust je bio, a na raspustu- govorna
vježba
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
2.
„ Na raspustu“ - analiza domaćih zadataka
vježbanje
Frontalni,
individualni
Pisani radovi,
usmeno izlaganje
slike, aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
3.
„Dječak grli svijet“ Ivica Vanja Rorić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Čitanka,slike
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
4.
Znamo iz pravopisa
obnavljanje
Grupni, u
paru
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekst
Srpski jezik,
likovna kultura
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
5.
„Trčimo za Suncem“ Nasiha Kapidžić –
Hadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Čitanka,slike
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
1.2.Jezik 1.3.Jezik 3.3.Književnost
3.4.Književnost 1.4.Jezik
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
6.
Glas, slovo, riječ, rečenica
obnavljanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekst
Srpski jezik,
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
7.
Izjavne/obavještajne rečenice
obrada
Frontalni,
individualni
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
8.
„Čuvar“ Ešref Berbić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Čitanka,slike
Svijet oko
nas
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
9.
„Čuvar“ Ešref Berbić
utvrđivanje
Grupni, u
paru
Met.scenske kom.
Čitanka,slike,
aplikacije
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
10.
Pisanje ličnih imena (imena, prezimena i
nadimaka)
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Nas jezik
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
obrada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
3.8.Književnost 4.1.Medijska
3.5.Književnost 3.6.Književnost
kultura 1.6.Jezik 3.9.Književnost 2.3.Kultura izražavanja 1.5.Jezik
3.10.Književnost
3.7.Književnost
11.
„Vrba i trn“
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
12.
„Nena, Sena i čekmedže“ Bisera Alikadić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
13.
Opis lika (Naš jezik)
vježbanje
Frontalni,
individualni,rad u
paru
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
14.
Imenice
obrada
Frontalni,
individualni
15.
„Važnost“ Ferida Duraković
obrada
16.
„Važnost“ Ferida Duraković
utvrđivanje
17.
Pročitali smo u časopisu (Čitanka)
vježbanje
18.
Upitne rečenice
obrada
19.
„Na pijaci“ Bisera Alikadić
obrada
20.
Na pijaci“ Bisera Alikadić
Prepričavanje na osnovu uopštenih pitanja (
vježbanje
21.
Pisanje upitne rječce LI
22
„Jesen u gradu“ Ismet Bekrić
1.7.Jezik
3.11.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Datum predaje:
01.09.2014.
Nastavna sredstva Korelacija
Čitanka,slike,
aplikacije
Čitanka, slike,
aplikacije
(Samo) evaluacija
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik
Posmatranje i
vođenje beleški
Nas jezik
Srpski jezik,
muzička kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Posmatranje i
vođenje beleški
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka,slike
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Grupni, u
paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka slike,
aplikacije
Čitanka,dečiji
časopisi
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
obrada
Frontalni,
individualni
Obrada
Frontalni,
individualni
godine
Dijaloška
demonstrativna
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Posmatranje i
vođenje beleški
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Provjera slusanjem
Dijaloška
demonstrativna
Predmetni nastavnik:
Dalila Curić
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Oktobar
školske
2014/2015.
Razred/odjeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
23
„Jesen u parku“ – govona vježba
vježbanje
Frontalni,
individualni
24
„Nasrudin hodža i car“ narodna priča
Obrada
25
„Veliko dijete“ Enes Kišević
Obrada
26
Kad porastem bit ću...
27
3.15.Književnost 2.4.Kultura
izražavanja 2.5.Kultura izražavanja
2.6.Kultura izražavanja 2.7.Kultura
Red.
broj
nast.
teme
3.12.Književnost 3.13.Književnost
3.14.Književnost
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Čitanka,slike,aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
vježbanje
Frontalni,
individualni
metoda usmjenog
izlaganja
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Upoznavanje sa udžbenikom "Učimo čirilicu"
"Svileno pile" Denisa Turković
vježbanje
Frontalni,
individualni
metoda usmjenog
izlaganja
Učimo ćirilicu
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
28
Štampana ćirilička slova A, E, J i O.
Obrada
Frontalni,
individualni
Učimo
ćirilicu,str.10.i11.
Svijet oko nas
Pravilno pisanje i
izgovaranje
29
Štampana ćirilička slova K, T i M.
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška, dem.pisani i
graf.radovi.rad na
tekstu.
Dijaloška, dem.pisani i
graf.radovi.rad na
tekstu.
Dijaloška, dem.pisani i
graf.radovi.rad na
tekstu.
Učimo
ćirilicu,str.12.i13.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
30
Pišemo i čitamo ćirilicu (A, E, J, O, K, T i M) Utvrđivanje
„Otac s kišobranom“- I. Bekrić
Front.individualni,
rad u paru
Frontalni,
individualni
slike, aplikacije
Učimo ćirilicu,str.14.
Srpski jezik,
muzička
kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik, Provera pisanja naucenih
likovna kultura
slova
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
1.8.Jezik 2.8. Kultura izražavanja 2.9.
Kultura izražavanja 2.10. Kultura
izražavanja 3.16.Književnost
31
Uzvične rečenice
Obrada
32
Štampana ćirilička slova I i U
Obrada
33
Štampana ćirilička slova S i Š
Obrada
34
Naučili smo slova....
Utvrđivanje
35
Izbor iz poezije Nasihe Kapidžić- Hadžić
Obrada
3.17.Književnost 2.11. Kultura izražavanja
2.12. Kultura izražavanja 2.13. Kultura
izražavanja 1.9.Jezik
36
Izbor iz pezije Nasihe Kapidžić – Hadžić
Utvrđivanje
37
Štampana ćirilička slova N i V
Obrada
38
Štampana ćirilička slova L i P
Obrada
39
Štampana ćirilička slova B, R i D
Obrada
40
Zapovjedne rečenice
Obrada
2.14. Kultura izravanja 3.18.Književnost
1.10.Jezik 1.11.Jezik 1.12.Jezik
41
Čitamo i pišemo ćirilicu;
Pisana vježba Mina i Dina - nastavi priču...
vježbanje
Individualni
42
„Lisica i gavran“ Ezop
Obrada
Individualni
43
Rečenice po značenju
Utvrđivanje
44
Tačka, upitnik, uzvičnik
Obrada
45
Provjerimo znanje
Datum predaje:
01.09.2014.
Oblik rada
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
provjera znanja Individualni
godine
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Dijaloška, dem.pisani i
graf.radovi.rad na tekstu.
Učimo ćirilicu,str.16.i
17.
Srpski jezik
Razovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Učimo ćirilicu,str.18.i
19.
Svijet oko nas
Razovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Učimo ćirilicu,str.20 i
21.
Srpski jezik
Provera pisanja naucenih
slova
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Učimo ćirilicu,str.22.i
23.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Učimo ćirilicu,str.24. i
25.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Predmetni nastavnik:
Učimo ćirilicu,str.26 i
Srpski jezik,
27.
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Naš jezik
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Učimo ćirilicu,str.28. i
29.
Svijet oko nas
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Naš jezik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Naš jezik,slike,aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Pripremljeni tekstovi
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Dalila Curić
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec: Novembar
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
školske
2014/2015.
Razred/odjeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
3.19.Književnost 2.15. Kultura
izražavanja 2.16. Kultura izražavanja
2.17. Kultura izražavanja 1.13.Jezik
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
46
„List na putu“ Šukrija Pandžo
obrada
Frontalni,
individualni
47
Štampana ćirilička slova Z i Ž
obrada
Frontalni,
individualni
48
Štampana ćirilička slova C, Ć i Č
obrada
Individualni
49
Štampana ćirilička slova G i LJ
obrada
Frontalni,
individualni
50
Potvrdne i odrične rečenice
obrada
Frontalni,
individualni
Nastavna
metoda rada
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Čitanka,slike, aplikacije Svijet oko nas
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Učimo ćirilicu,str.30.i
31.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Učimo
ćirilicu,str.32.i33.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Učimo ćirilicu,str.34.i
Srpski jezik,
35.
likovna kultura
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
3.22.Književnost 1.16.Jezik 2.22.
Kultura izražavanja 2.23. Kultura
izražavanja 1.17.Jezik
2.21. Kultura izražavanja 1.14.Jezik
1.15.Jezik 3.20.Književnost
3.21.Književnost
2.18. Kultura izražavanja 2.19.
Kultura izražavanja 2.20.Kultura
izražavanja
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Metoda usmjenog
izlaganja
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
nenastavni dan
Državni praznik
51
Priča u slikama: Djed i unuk
vježbanje
Individualni
52
Štampana ćirilička slova Đ, Dž i Nj
obrada
Frontalni,
individualni
53
Štampana ćirilička slova H i F
obrada
Frontalni,
individualni
54
Vježba pisanja - Diktat
utvrđivanje
Individualni
55
Rod imenica
obrada
Frontalni,
individualni
56
Broj imenica
obrada
Frontalni,
individualni
57
„Plamena“ Ahmet Hromadžić
obrada
Frontalni,
individualni
58
„Plamena“ Ahmet Hromadžić
utvrđivanje
Individualni
59
Prepričavanje sa promjenom završetka
priče ( Naš jezik)
vježbanje
Grupni,u paru
60
Vrste imenica
obrada
Frontalni,
individualni
61
Pisana ćirilička slova A, E, J i O
obrada
Frontalni,
individualni
62
Pisana ćirilička slova K i M
obrada
Frontalni,
individualni
63
Provjera znanja
provjera
znanja
Frontalni,
individualni
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
pisani radovi
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Predmetni nastavnik:
Učimoćirilicu,str.36.
Svijet oko nas
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Učimo
ćirilicu,str.38.i39.
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Učimo
ćirilicu,str.40.i41.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Pripremljeni materijal
Srpski jezik
Provera pisanja naucenih
slova
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Čitanka,slike, aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Čitanka,slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Učimoćirilicu,str.52.i
53.
Svijet oko nas
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Učimo
ćirilicu,str.54.i55.
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Dalila Curić
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec: Decembar
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
2.28. Kultura izražavanja 2.29. Kultura 2.24. Kultura izražavanja 2.25. Kultura
izražavanja 2.30. Kultura izražavanja
izražavanja 2.26. Kultura izražavanja
2.31. Kultura izražavanja 1.19.Jezik
2.27. Kultura izražavanja 1.18.Jezik
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
64
"Mjesto za jabuku" bošnjačka narodna
priča
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.44. Svijet oko nas
Razgovor,usmena
diskusija
65
Pisana ćirilička slova I i T
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo
ćirilicu,str.56.i57.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
66
Pisana ćirilička slova S i Š
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.58.i
59.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
67
Čitamo i pišemo ćirilicom (pisana slova A,
E, J, O, K, M, I, T, S, Š)
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.60.i
Provera pisanja naucenih
Svijet oko nas
slova
61.
68
Vrste, rod i broj imenica
obnavljanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
69
Pisana ćirilička slova N i Nj
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.62.
Svijet oko nas
i 63.
Pravilno pisanje i
izgovaranje
70
Pisana ćirilička slova U i V
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.64.
i 65.
Pravilno pisanje i
izgovaranje
71
Pisana ćirilička slova L i Lj
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.66.
Svijet oko nas
i 67.
72
Čitamo i pišemo ćirilicom
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.68. Srpski jezik, Provera pisanja naucenih
likovna kultura
slova
i 69.
73
Glagoli
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik,slike aplikacije
Naš jezik
Srpski jezik
Srpski jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmena
diskusija
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Razgovor,usmena
diskusija
2.41.Kultura izražavanja
1.20.Jezik
2.36. Kultura izražavanja 2.37.Kultura
izražavanja 2.38.Kultura izražavanja
2.39.Kultura izražavanja 2.40.Kultura
izražavanja
2.32. Kultura izražavanja 2.33. Kultura
izražavanja 2.34. Kultura izražavanja 2.35.
Kultura izražavanja 3.23.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
74
Pisana ćirilička slova B, R i D
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
75
Pisana ćirilička slova Ž i Z
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
76
Pisana ćirilička slova C, Č i Ć
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.70.
i 71.
Učimo ćirilicu,str.72.
i 73.
Učimo ćirilicu,str.74.
i 75.
77
Priča u slikama - Emir i Žućko
vježbanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
78
„Cvrčak i mrav“ Ajla Bećirović i Amela Ralić
obrada
Frontalni,
individualni
79
Pisana ćirilička slova G i P
obrada
80
Pisana ćirilička slova Đ i Dž
81
(Samo) evaluacija
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Razgovor,usmenoizlagan
je,diskusija
Učimo ćirilicu,str.75.
Srpski jezik,
likovna kultura
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje;diskusija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str. 78.
i 79.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo
ćirilicu,str.80. i 81.
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Pišemo pisanim slovima ćirilice
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekst
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izlaganje,diskusija
82
Pisana ćirilička slova H i F
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
83
Vježba pisanja - Diktat
vježbanje
Individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
84
Pisanje čestitke i adrese
vježbanje
Frontalni,
individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
85
Na kraju prvog plugodišta
sistematizacija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Učimo ćirilicu,str.82.i Srpski jezik,
likovna kultura
83.
Zimski raspust
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Dalila Curić
Pravilno pisanje i
izgovaranje
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Januar
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
ZIMSKI RASPUST
ZIMSKI RASPUST
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Učimo ćirilicu,str.46.i
Svijet oko nas
47.
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
3.25.Književnost 2.44. Kultura
izražavanja 2.45. Kultura
izražavanja 1.22.Jezik
2.42.Kultura izražavanja 2.43.Kultura
izražavanja 1.21.Jezik
3.24.Književnost
ZIMSKI RASPUST
86
Priča u slikama: Prvi snijeg
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
87
Pahulja - Zehnija Bulić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Učimo ćirilicu,str.48.
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
88
Pisanje imena životinja
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Svijet oko nas
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
89
„Ledena gora“ Ahmet Hromadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
90
„Ledena gora“ Ahmet Hromadžić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Svijet oko nas
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
Dan posvete
91
Lijepo pišemo i pisana slova ćirilice
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
92
Moji drugari iz odjeljenja
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
93
Glagolska vremena
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Učimo ćirilicu,str.85.i
Srpski jezik
87.
Učimo ćirilicu,str.89.i Srpski jezik,
likovna kultura
90.
Naš jezik
Srpski jezik
Dalila Curić
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Februar
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
3.26.Književnost 3.27.Književnost
3.28.Književnost 1.23.Jezik 1.24.Jezik
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
94
Bajke Hans Kristijan Andersena
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
95
Bajke Hans Kristijan Andersena
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
96
Bajke Hans Kristijan Andersena
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
97
Pisanje naziva praznika
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
98
Samoglasnici i suglasnici
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
2.46.Kultura izražavanja
3.29.Književnost 1.25.Jezik
3.30.Književnost 3.31.Književnost
99
Prepričavanje teksta
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
100
Uspavanka
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
101
Slog i rastavljanje riječi na slogove
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
102
„Zna on unaprijed“ Gvido Tartalja
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
103
„Zna on unaprijed“ Gvido Tartalja
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Čitanka
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
1.27.Jezik 1.28.Jezik 4.2.Medijska
kultura 1.29.Jezik 1.30.Jezik
1.26.Jezik 3.32.Književnost
3.33.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Državni praznik
Državni praznik
104
Dvije tačke i zarez u nabrajanju
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
105
„Ćup sa zlatom“ jermenska narodna priča
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
106
„Ćup sa zlatom“ jermenska narodna priča
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
107
Izgovor i pisanje glasova Č i Ć
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
108
Glagoli
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
109
Radio- čarobno sredstvo
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
110
Rastavljanje riječi na kraju reda
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
111
Provjerimo svoje znanje
provjera
Frontalni,
individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Dalila Curić
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Mart
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Vrste rečenica prema obliku i značenju
obnavljanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka,Učimo
ćirilicu,str.86.
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
1.31.Jezik 3.34.Književnost
3.35.Književnost 3.36.Književnost
1.32.Jezik
(Samo) evaluacija
112
116
Pisanje naziva ulica i trgova
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
3.37.Književnost 1.33.Jezik
3.38.Književnost 3.39.Književnost
3.40.Književnost
Nastavna sredstva Korelacija
117
Mehmed paša tri cara služio“ narodna
epska pjesma
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
118
Skraćenice
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
119
„Asija“ Fikreta Kanović – Salihović
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
113
114
115
120
121
Narodne umotvorine (poslovice,
zagoneteke, pitalice, brzalice)
„Kako se može stedjeti mama“ Enes
Kišević
„Kako se može stedjeti mama“ Enes
Kišević
„Kako je pocvjetala prva visibaba“ Šimo
Ešić
Prepričavanje teksta prema zajedničkom
planu
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
1.34.Jezik 3.41.Književnost
3.42.Književnost 2.47.Kultura
izražavanja 1.35.Jezik
122
Glavni dijelovi rečenice - subjekat i
predikat
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
123
„Zelena šuma“ Ahmet Hromadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
124
„Zelena šuma“ Ahmet Hromadžić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
125
Opis životinje
vježbanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekst,
slike, aplikacije
Svijet oko
nas,likovna
kultura
Svijet oko
nas,likovna
kultura
Svijet oko
nas,likovna
kultura
126
Umanjeno i uvećano značenje riječi
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
127
Pisanje naziva ustanova
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
128
„Lastavice“ Azra Mulalić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
129
„Lastavice“ Azra Mulalić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
130
Građenje riječi
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik, slike,
aplikacije
131
„Vrabac i laste“Lav Tolstoj
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
132
„Vrabac i laste“Lav Tolstoj
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
133
Provjera znanja
provjera
Individualni
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekst
3.46.Književnost
1.37.Jezik
1.35.Jezik 3.43.Književnost
3.44.Književnost 1.36.Jezik
3.45.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Nastavna sredstva Korelacija
Srpski jezik
Svijet oko
nas,likovna
kultura
Srpski
jezik,
likovna kultura
Svijet oko
nas,likovna
kultura
Svijet
oko
nas,likovna
kultura
Srpski jezik
Dalila Curić
(Samo) evaluacija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
April
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
3.48.Književnost 1.39.Jezik 1.38.Jezik 4.3.Medijska kultura
3.49.Književnost 3.47.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
134
Izgovaranje i pisanje glasova Dž i Đ
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
135
Sve sto nismo znali o filmu
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Pripremljeni tekstovi,
slike, aplikacije
Srpski jezik,
muz.kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
136
„Carevo novo odijelo“ H.K.Andersen
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije jezik,lik.kultura
Srpski
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
137
„Carevo novo odijelo“ H.K.Andersen
utvrđivanje
Grupni,u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije jezik,muz.kultur
Srpski
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
138
Glas (slovo) H u riječima
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
139
„Nanina sehara“ Omer Turković
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Prolećni raspust
Prolećni raspust
Nastavna sredstva Korelacija
Naš jezik
Srpski jezik
Srpski
Čitanka, slike, aplikacije jezik,lik.kultura
(Samo) evaluacija
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
(Samo) evaluacija
Prolećni raspust
1.41.Jezik 1.42.Jezik 2.48.Kultura
2.50.Kultura izražavanja 1.43.Jezik
izražavanja 2.49.Kultrura
1.44.Jezik 3.52.Književnost
izražavanja 3.51.Književnost
1.40.Jezik
3.50.Književnost
Prolećni raspust
Prolećni raspust
140
Pisanje odrične riječce NE uz glagole
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik,slike,
aplikacije
141
„Mačka i tačka“ Hajro Ikić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
142
Pisanje naslova i naziva knjiga i časopisa
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik, slike,
aplikacije
143
Provjerimo svoje znanje iz pravopisa
vježbanje
Individualni
pisani radovi
Pripremljeni tekstovi
Srpski jezik,
Pismena provera znanja
likovna kultura
144
Opis prirode – govona vježba
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Svijet oko nas Pismena provera znanja
145
Proljeće – pismena vježba (Naš jezik)
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
146
„Tvrdica“ šaljiva narodna priča
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, Učimo ćirilicu
147
Pričanje događaja predstavljenog slikom
vježbanje
Grupni,u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
148
Riječi različitog oblika, a istog ili sličnog
značenja
obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
149
Riječi istog oblika, a različitog značenja
obrada
Frontalni,
individualni
150
Naučili smo iz književnosti
provjera
Individualni
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Srpski
jezik,lik.kultur
a
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Svijet oko nas
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski
jezik,lik.kultur
a
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
pisani radovi
Pripremljeni tekst
Srpski jezik
Pismena provera znanja
Predmetni nastavnik:
Dalila Curić
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Maj
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
Čitanka, slike, aplikacije
(Samo) evaluacija
3.53.Književnost 3.54.Književnost
2.51.Kultura izražavanja 1.45.Jezik
4.4.Medijska kultura
Praznik rada
151
„Vezeni most“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Srpski
jezik,lik,kult.
152
„Vezeni most“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška,demonstrativn
a,ilustrativna
153
Pričanje događaja predstavljenoga slikom
vježbanje
Frontalni,
individualni
met.usmjenog
izlaganja.
slike, aplikacije
Srpski jezik
Govorna vjezba
154
Pisanje geografskih naziva
obrada
Frontalni,
individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Naš jezik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
155
Televizijske gliste
obrada
Grupni, u paru
Met.scenske
komunikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Igrovne aktivnosti
Čitanka, slike, aplikacije Svijet oko nas
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Provjera razumevanja
procitanog
2.53.Kultura izražavanja 1.48.Jezik
3.58.Književnost 1.47.Jezik
3.55.Književnost 3.56.Književnost
3.61.Književnost 3.62.Književnost
4.5.Medijska kultura
1.46.Jezik 2.52.Kultura izražavanje
1.49.Jezik
3.59.Književnost 3.60.Književnost
3.57.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
156
„Čemu se pčela smijala“ Mirsad Bećirbašić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
157
„Čemu se pčela smijala“ Mirsad Bećirbašić
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
met.usmjenog
izlaganja.
Čitanka, slike, aplikacije Svijet oko nas
158
Imenice i glagoli
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
159
Ispričaj priču na osnovu slike (Naš jezik)
vježbanje
Grupni, u paru
met.usmjenog
izlaganja.
Naš jezik, slike,
aplikacije
Svijet oko
nas,lik.kult.
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
160
„Zlatna kantica“ Oton Župančić
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
161
„Zlatna kantica“ Oton Župančić
utvrđivanje
Grupni, u paru
met.usmjenog
izlaganja.
Čitanka, slike, aplikacije
Svijet oko
nas,lik.kult.
Provjera razumevanja
procitanog
162
Pravopis – upoteba velikog slova
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
163
Strip
obrada
Grupni, u paru
Ilustrativna,met.sce
nske kom.
slike, aplikacije
Likovna kult.
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
164
Izbor iz poezije Omera Turkovića
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije likovna kultura
165
Izbor iz poezije Omera Turkovića
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
166
Izvještavanje o sebi (autobiografija)
obrada
Individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Pripremljeni tekstovi
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
167
Glavni dijelovi rečenice
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
168
„Ribar iz Cefalua“ Đani Rodari
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
169
„Ribar iz Cefalua“ Đani Rodari
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka, slike, aplikacije Svijet oko nas
170
Provjerimo znanje iz jezika
provjera
Individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Srpski jezik
Srpski jezik,
Pripremljeni tekstovi
Srpski jezik
Dalila Curić
(Samo) evaluacija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Pismena provera znanja
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mjesec:
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
Jun
školske
2014/2015.
Razred/odeljenje: II-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedjeljni fond časova:
5
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:
2.55.Kultura izražavanja 2.56.Kultura
izražavanja 1.50.Jezik 1.51.Jezik
1.52.Jezik
3.63.Književnost 3.64.Književnost
2.54.Kultura izražavanja 4.6.Medijska
kultura3.65.Književnost
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
171
„Vrapci“ Mevluda Melajac
obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Čitanka,slike, aplikacije
172
„Vrapci“ Mevluda Melajac
utvrđivanje
Grupni, u paru
met.usmjenog
izlaganja.
Čitanka, slike, aplikacije Svijet oko nas
173
Proširivanje – nastavak priče
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
slike, aplikacije
Srpski
jezik,lik.kult.
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
174
Odeljenjski časopis
vježbanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Decije novine
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
175
Provjerimo znanje iz školske lektire
obnavljanje Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Školska lektira
Srpski jezik
Usmjena provera znanja
176
Čas u prirodi
vježbanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Moja okolina
Srpski jezik,svijet
oko nas
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
177
Čitamo i pišemo ćirilicom
obnavljanje
Frontalni,
individualni
met.usmj.i
pism.izlaganja.
Pripremljeni tekst
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
178
Naučili smo iz gramatike
utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
179
Naučili smo iz pravopisa
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Naš jezik
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
180
Na kraju drugog razreda
sistematizacija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
slike, aplikacije
Srpski jezik
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Srpski jezik
(Samo) evaluacija
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
Slusanje i
posmatranje,korigovanje
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva Korelacija
LETNJI RASPUST
Datum predaje:
01.09.2014.
godine
Predmetni nastavnik:
Dalila Curić
(Samo) evaluacija
Download

OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA