OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec: Septembar
Naziv predmeta:
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
1.
Bujrum - dobro došli
Uvodni čas
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
2.
Pjesma „Sretno odrastanje“ – Natali Šarić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
3.
Moj dom
Vježba
Grupni, u
paru
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
4.
Moja porodica
Vježba
Grupni, u
paru
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
5.
Drugari
Vježba
Grupni, u
paru
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
6.
Svi smo djeca istog svijeta
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
7.
Pjesma „Dijete“ - Ismet Bekrić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
8.
Moja okolina
Vježba
Grupni, u
paru
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
9.
Priča po nizu slika iz Bukvara: „Minina
tajna“
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
10.
Učionica
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
IV KULTURA IZRAŽAVANJA
KNJIŽEVNOST
III
Red.
broj
nast.
teme
IV KULTURA IZRAŽAVANJA III
KNJIŽEVNOST
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
Nastavna sredstva
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Korelacija
(Samo) evaluacija
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik
Posmatranje i vođenje
beleški
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik,
muzička kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik,
muzička kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Svijet oko
nas
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
II_JEZIK
III_KNJIŽEVNOST
11.
Glas, slovo, riječ, rečenica
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
12.
Igrajmo se glasovima, slovima, riječima i
rečenicama (ispitivanje poznavanja
štampanih slova latinice)
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Posmatranje i
vođenje beleški
13.
Pjesma „Učimo slova“ - Kemal Handan
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
muzička kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
14.
Glasovi i štampana slova: Aa, Mm
Obrada
Dijaloška demonstrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
15.
Glasovi i štampana slova: Ii, Tt, Jj
Obrada
Dijaloška demonstrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Pravilno pisanje i
izgovaranje
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
IV_KULTURA IZRAŽAVANJA
16.
Glasovi i štampana slova: Aa, Mm, Ii, Tt, Jj
Utvrđivanje
17.
Glasovi i štampana slova: Oo, Ee
Obrada
18.
Upotreba velikog početnog slova
Obrada
19.
Govorna vježba po nizu slika: Moj radni dan
– dnevni raspored
Vježba
20.
Glasovi i štampana slova: Kk, Vv, Uu
Obrada
21.
Upoznajmo rečenične znakove ( tačka,
upitnik, uzvičnik)
Obrada
II JEZIK
Red.
broj
nast.
teme
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Grupni, u
paru
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
Dijaloška demonstrativna
Dijaloška demonstrativna
Dijaloška demonstrativna
Dijaloška demonstrativna
Dijaloška demonstrativna
Predmetni nastavnik:
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Oktobar
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
22.
Glasovi i štampana slova: Ss, Šš
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Posmatranje i vođenje
beleški
23.
Glasovi i štampana slova: Kk, Vv, Uu, Ss, Šš
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
24.
Vježbe pisanja - diktat
Provjera
znanja
Srpski jezik,
muzička
kultura
Individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
25.
Glasovi i štampana slova: Nn, Nj
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
26.
Priča u slikama: „Vuk i sedam jarića“
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
27.
Glasovi i štampana slova: Ll, Lj lj
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
28.
Glasovi i štampana slova: N n, Nj nj, Ll, Lj lj
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
29.
Pjesma „Uspavanka za jednu djevojčicu“ Ismet Bekrić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
30.
Glasovi i štampana slova: Cc, Čč, Ćć
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
31.
„Nasrudin Hodza i dijete“- narodna priča
(Čitanka)
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razovor,usmeno
izlaganje,diskusija
32
Glasovi i štampana slova: Bb, Dd, Gg
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
33.
Vježbe čitanja i pisanja
Utvrđivanje
Individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
34.
“Golub i pčela” – narodna priča
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST
Kurban Bajram
35.
“Golub i pčela” – narodna priča
Utvrđivanje
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
36.
Glasovi i štampana slova: Zz, Žž
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
37.
Pisana vježba: Nastavi priču..
Vježba
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
38.
Glasovi i štampana slova: Đđ, Dž, dž
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
39.
Glasovi i štampana slova: Ff, Hh
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
I_OSNOVE ČITANJA I
PISANJA III_KNJIŽEVNOST
IV_KULTURA IZRAŽAVANJA
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
Red.
broj
nast.
teme
40.
Vježbe čitanja i pisanja
Vježba
Individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
41.
Abeceda
Obrada
Individualni
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
42.
„U biblioteci“ – Nedžati Zekerija
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
43.
Narodne umotvorine – poslovice,
zagonetke, pitalice, brojalice
Obrada
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor, usmeno
izlaganje, diskusija
44.
Pravopisna vježba- diktat
Vježba
Dijaloška demonstrativna
ilustrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Frontalni,
individualni
Individualni
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Novembar
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
45.
Pjesma „Zašto volim svoju nanu“ Šimo Ešić
Obrada
Frontalni,
individualni
46.
Sintaksičke vježbe: Kad si...
Vježba
Frontalni,
individualni
47.
„Vrana i vrč s vodom“ - Narodna priča
Obrada
Frontalni,
individualni
48.
Narodna priča: „Vrana i vrč s vodom“vježbe usmenog izražavanja
Vježba
Individualni
49.
Pjesma „Medin rođendan“ – Zehra Hubijar
Obrada
Frontalni,
individualni
50.
Pisanje čestitke
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
III_KNJIŽEVNOST
Red.
broj
nast.
teme
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
51.
Pisana slova: Aa, Nn, Mm
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
52.
Pisana slova: Ee, Oo
Obrada
Individualni
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
53.
Pisana slova: Aa, Nn, Mm, Ee, Oo
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
54.
Pisana slova: Jj, Ii
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
55.
Pjesma „Torbetina“ – Omer Turković
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
56.
Pisana slova: Uu, Vv
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
57.
Pisana slova: Jj, Ii, Uu, Vv
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
58.
Pisana slova: Ll, Tt
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
59.
Vježbe pisanja naučenih slova
Vježba
Individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
60.
Pisana slova: Cc, Ćć, Čč
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
61.
Pisana slova: Cc, Ćć, Čč
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
62.
Pravopisna vježba - diktat
Provjera
Individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pismena provera
63.
Pjesma „Cipelice nepadice“ - Kasim
Deraković
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
64.
Pisana slova: Ss, Šš
Obrada
Frontalni,
individualni
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Dijaloška
demonstrativna
ilustrativna
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Decembar
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
65.
66.
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Ortografske vježbe: Prepisivanje teksta
„Sijelo“ pisanim slovima
„Šta to šuška bez oduška“ – Avdija Avdić
(Čitanka)
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmena
diskusija
67.
Pisana slova: Pp, Rr, Bb
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
68.
Pisana slova: Ss, Šš, Pp, Rr, Bb
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
69.
Čitamo i pišemo pisanim slovima latinice
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Provera pisanja naucenih
slova
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
I_OSNOVE ČITANJA I
PISANJA III_KNJIŽEVNOST
V_MEDIJSKA KULTURA
70.
Pisana slova: Zz, Žž
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
71.
Pisana slova: Dd, Gg
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
72.
Tekst: „ Stari drugari“- vježbe čitanja i
usmenog izražavanja
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmenoizlaganj
e,diskusija
73.
Pisana slova: Zz, Žž, Dd, Gg
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
74.
Govorna i pisana vježba: Junaci iz naših
crtanih filmova
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje;diskusija
I_OSNOVE ČITANJA I
PISANJA III_KNJIŽEVNOST
75.
Pisana slova: Hh, Ff, Kk
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
76.
Pisana slova: Hh, Ff, Kk
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
77.
Pjesma: „Hajde babo“ – Ismet Bekrić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izlaganje,diskusija
78.
Pisana slova: Dž, Đđ
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
79.
Pisana slova: Dž, Đđ
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST
80.
„Džak sunđera“-narodna basna
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
81.
Čitamo i prepričavamo basnu „ Džak
sunđera“
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
82.
Pisana slova: Lj lj, Nj nj
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
83.
Provjeravamo znanje na kraju prvog
polugodišta
Provjera
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Provjera stepena
usvojenih znanja
84.
Sistematizacija
Sistematizacija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Provjera stepena
usvojenih znanja
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Januar
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
ZIMSKI RASPUST
ZIMSKI RASPUST
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
I_OSNOVE ČITANJA I PISANJA
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
ZIMSKI RASPUST
85.
Abeceda – pisana i štampana slova
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
86.
„Grudva snijega“ Tone Seliškar
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
87.
Govorna i pisana vježba: Igre na snijegu
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
88.
„Dječak sa praznom saksijom“ – narodna priča
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
89.
Čitamo i prepričavamo priču „ Dječak sa
praznom saksijom“
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
Dan prosvete
90.
Pravopisna vježba – diktat
Provjera
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
91.
Priča po nizu slika iz Bukvara
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
92.
Tekst „ Operacija “- Nidžara Bešlija
Obrada,
utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
93.
Kazivanje stihova naučenih iz „Sehare slova“
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor;usmeno
izl:diskusija
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Februar
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
III_KNJIŽEVNOST V_MEDIJSKA
KULTURA
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
94.
Upoznajmo novog druga „Čitanku“
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
95.
„Kupi mi mamice" Kemal Coco
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
96.
„Kupi mi mamice" Kemal Coco – izražajno
čitanje, recitovanje
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
97.
U Biblioteci i- posjeta biblioteci
Vježba
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
98.
„Prvi snijeg" Gustav Krklec
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
99.
„Prvi snijeg" Gustav Krklec
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
100.
„Doživjeo-doživjela sam na zimskom
raspustu” pismena vježba
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
101.
„Dvije pahulje" Šukrija Pandžo
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
102.
„Dvije pahulje" Šukrija Pandžo
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
103.
Skupovi -je -ije
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
III_KNJIŽEVNOST
Dan državnosti
104.
„Koliko je pet i jedan" Indijska narodna priča"
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
105.
„Zemlja bajki“– Branko Ćopić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
106.
„Vuk i sedam jarića” Braća Grim
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
107
„Vuk i sedam jarića” Braća Grim
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
108.
Ortografske vježba - prepisivanje
štampanog teksta pisanim slovima
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
109.
„Cvrčak i mrav" La Fonten
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
110.
„Cvrčak i mrav" La Fonten
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
111.
Rečenica
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
112.
Pravopisna vježba – provjera znanja
Provjera
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Mart
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
113.
„Lisica i roda" narodna basna"
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
114.
„Lisica i roda" narodna basna
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
115.
„Mamina kosa" Enes Kahvić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
116.
„Mamina kosa" Enes Kahvić
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
117.
„Moja majka” pisana vježba
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
118.
„Sjenice" Nasiha Kapidžić-Hadžić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
119.
„Djed i repa“ narodna priča
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
120.
„Djed i repa“ narodna priča
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
121.
Obavještajna rečenica
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
122.
„Zubić" Grigor Vitez
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
Red.
broj
nast.
teme
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Izbor iz poezije za djecu Jovan Jovanović
Zmaj
Izbor iz poezije za djecu Jovan Jovanović
Zmaj
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
Red.
broj
nast.
časa
123.
125.
Upitne rečenice
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
126.
„Proljeće" Rizo Džafić
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
127.
„Proljeće" Rizo Džafić
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
IV_KULTURA IZRAŽAVANJA
V_MEDIJSKA KULTURA
Red.
broj
nast.
teme
128.
„Teče rijeka” Kasim Deraković
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
129.
Kazivanje napamet naučenih stihova
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
130.
Uzvične rečenice
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
131.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
132.
Pozornica učionica
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
133.
Provjera znanja
Provjera
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
124.
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
April
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
134.
„Lopte " Uzair Ajradini"
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
135.
„Lopte " Uzair Ajradini"
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
136.
Rečenice po značenju
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Pravilno pisanje i
izgovaranje
137.
„Prvi leptir" Zlata Vidaček
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
138.
„Prvi leptir" Zlata Vidaček
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
139.
Upotreba velikog slova u pisanju imena i
prezimena
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
140.
„Dva zečića, dva prvaka" Dragan Kulidžan
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
141.
„Dva zečića, dva prvaka" Dragan Kulidžan
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
142.
„Potočić" Bela Džogović
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
143.
„Potočić" Bela Džogović
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
144.
Kazivanje napamet naučenih stihova
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Provjera razumevanja
naucenog
145.
„Štipaljke" Bisera Alikadić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Prolećni raspust
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST III_KNJIŽEVNOST
Prolećni raspust
146.
„Štipaljke" Bisera Alikadić
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
147.
„Kada djeca vožnju uče" Muharem
Omerović
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
148.
Glavni dijelovi rečenice
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
149.
Teče rijeka” Kasim Deraković
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
150.
Provjera znanja
Provjera znanja
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pismena provera znanja
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Maj
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
Praznik rada
151.
„Dva druga" L.N.Tolstoj
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
152.
„Dva druga" L.N.Tolstoj
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
153.
Govorna vježba: Pomogao sam drugu u
nevolji
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Govorna vjezba
154.
„Papučica maca" Ela Peroci
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
155.
„Papučica maca" Ela Peroci
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
156.
Upotreba velikog slova u pisanju naziva gradova,
sela i naseljenih mjesta (jednočlana)
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
157.
“Poštar“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
158.
Izbor iz poezije Nasihe Kapidžić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
159.
Izbor iz poezije Nasihe Kapidžić
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Provjera razumevanja
procitanog
160.
Pisanje naziva praznika i blagdana
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
III_KNJIŽEVNOST
IV_KULTURA IZRAŽAVANJA
V_MEDIJSKA KULTURA
161.
„Lav, magarac i lisica” narodna basna
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
162.
Govorna vježba: Pročitao/ la sam u
časopisu za djecu
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
163.
„Naušnice od trešanja” Mirsad Beširbašić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
164.
„Starac i ptičica” Ernest Hemingvej
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
165.
„Starac i ptičica” Ernest Hemingvej
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
166.
Upotreba velikog slova
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
167.
Pravopisna vježba-provjera
Provjera
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
168.
„Imena stara” Bela Džogović
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
169.
„Tužibaba” Dušan Radović
Obrada
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
170.
„Tužibaba” Dušan Radović
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izl.diskusija
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
OPERATIVNI PLAN RADA NASTAVNIKA
Za mesec:
Naziv predmeta:
Jun
BOSANSKI JEZIK
školske
Razred/odeljenje:
2013/2014.
I-1,2,3,4,5,6,7,8
godine
Nedeljni fond časova:
5
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Nastavna
metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
III_KNJIŽEVNOST IV_KULTURA
IZRAŽAVANJA
Ocena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mesec:
171.
Govorna vježba: Bliži se ljeto
Vježba
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pismena vjezba
172.
Rečenice
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pravilno pisanje i
izgovaranje
173.
„Medeni“ Ahmet Hromadžić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
174.
„Medeni“ Ahmet Hromadžić
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
175.
Provjeravamo svoja znanja na kraju
školske godine
Provjera
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Pismena provera znanja
Red.
broj
nast.
teme
Red.
broj
nast.
časa
NAZIV NASTAVNE JEDINICE
Tip časa
Oblik rada
Metoda rada
Nastavna sredstva
Korelacija
(Samo) evaluacija
II_JEZIK III_KNJIŽEVNOST
IV_KULTURA IZRAŽAVANJA
176.
„Za sretan put po dukat žut” Enisa
Osmančević Ćurić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
177.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
Obrada
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
178.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
Utvrđivanje
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Razgovor,usmeno
izlaganje,diskusija
179.
Učionica pozornica (kazivanje napamet
naučenih tekstova iz čitanke)
Utvrđivanje
Grupni, u paru
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik,
likovna kultura
Recitovanje i gluma
tekstovi iz citanke
180.
Sistematizacija
Sistematizacija
Frontalni,
individualni
Dijaloška
demonstrativna
Udžbenik, slike,
aplikacije
Srpski jezik
Provera stepene
usvojenih znanja
Datum predaje:
02.09.2013.
godine
Predmetni nastavnik:
Curić Dalila
Oblas
t
Predlog liste obrazovnih standarda postignuća za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za nastavni predmet
Bosanski jezik po nastavnim temama u PRVOM RAZREDU*
Nivo
Šifra
1 BJ.2.2.7.
Odgovara na jednostavna pitanja u vezi sa tekstom, pronalazeći informacije
eksplicitno iskazane u jednoj rečenici, pasusu, ili u jednostavnoj tabeli (ko, šta,
gdje, kada, koliko i sl.)
Prepoznaje da li je tražena informacija, koja može da bude izkazana na različite
načine (sinonimija, parafraza), sadržana u tekstu
Čita tekst prirodno, poštujući intonaciju rečenice – stiha ; umije da odredi na
kom mestu u tekstu je pauza, mesto logičkog akcenta; koji dio teksta treba
pročitati brže, a koji sporije
Izvodi jednostavne zaključke u vezi sa tekstom analizirajući i objedinjujući
informacije iskazane u različitim djelovima teksta (u različitim rečenicama,
pasusima, poljima tabele).
Razdvaja bitne od nebitnih informacija; određuje sled događaja u tekstu
Povezuje i objedinjuje informacije iskazane različitim simboličkim sistemima
(npr. Tekst, tabela, grafički prikaz)
Poznaje značenja riječi i frazeologizma koji se upotrebljavaju u svakodnevnoj
komunikaciji ( u kući, školi i sl.)
Sastavlja rečenice različite po komunikativnoj funkciji i obliku
1 BJ.2.2.8.
Prepoznaje sinonimiju
Napredni
1 BJ.3.2.5.
Upotrebljava riječi u osnovnom i prenesenom - figurativnom značenju
Osnovni
1 BJ.1.3.1.
Prepoznaje književne rodove na osnovu formalnih odlika poezije, proze i drame
1 BJ.2.3.2.
Određuje folklorne forme(kratke narodne umotvorine – poslovice, zagonetke,
brzalice)
1 BJ.2.3.3.
Prepoznaje rimu, stih i srofu u lirskoj pjesmi
1 BJ.3.3.1.
Tumači osobine, ponašanje i postupke likova pozivajući se na tekst
1 BJ.1.4.1.
1 BJ 1.4.2.
Piše pisanim slovima latinice
Umije da se potpiše
Počinje rečenicu velikim slovom, završava je odgovarajućim interpunkijskim
znakom
I OSNOVE ČITANJA I PISANJA
1 BJ.1.1.2.
Osnovni
1 BJ.1.1.3.
1 BJ.2.1.1.
Srednji
1 BJ.2.1.2.
II JEZIK
1 BJ.2.1.3.
Napredni
1 BJ 3.1.2.
Osnovni
1 BJ.1.2.5.
III KNJIŽEVNOST
Srednji
Srednji
IV KULTURA IZRAŽAVANJA
Napredni
Osnovni
1 BJ.1.4.3.
V MEDIJSKA
KULTURA
Iskazi koji opisuju šta učenik/učenica zna i umije na određenom nivou
Srednji
1 BJ.2.4.2.
Upotrebljava veliko slovo prilikom pisanja imena država i mjesta i njihovih
stanovnika; koristi navodnike pri navođenju tuđih riječi; pravilno piše prisvojne
pridjeve (-ov, -ev, -in, -ski, -čki, -ški); pravilno piše glasove ć, č, đ, dž; pravilno
piše suglasnik j u intervokalskoj poziciji; pravilno piše rečcu li i ne;
upotrebljava zarez pri nabrajanju
Napredni
1 BJ.3.4.2.
Koristi bogat fond riječi ( u odnosu na uzrast)
1 BJ. 0.5.1.
Poznaje osnovna načela vođenja razgovora; umije da započne razgovor,
učestvuje u njemu i okonča ga; pažljivo sluša svoje sagovornike
1 BJ.0.5.2.
Koristi forme učtivog obraćanja.
*Napomena : Ova tabela predstavlja prijedlog obrazovnih standarda na koje nastavnik treba da obrati posebnu
pažnju u prvom razredu.
Download

Operativni plan rada nastavnika – Bosanski jezik 1