Club meeting: every Tuеsday at 20.00 h
Hotel Park, Njegoseva 4, 11000 Belgrade
Regular Members
1.
Milorad Zečević
+381 (0) 64 114 5060
[email protected]
2.
Gordana Radulović
+381 (0) 64 853 2276
[email protected]
3.
Miroslav Ćurčić
+381(0)64 6159121
[email protected]
4.
Mirko Nešić
+381 (0) 63 251 523
[email protected]
5.
Srđan Vasić
+381 (0) 63 444 428
[email protected]
6.
Tatjana Zdravković
+381 (0) 63 266 562
[email protected]
7.
Dr. Slobodan Kažić
+381(0) 63 331 308
[email protected],
[email protected]
8.
Željko Ćuzović
+381 (0) 63 289 269
[email protected]
9.
Radenko Radić
+381(0) 64 111 5629
[email protected]
10.
Milan Malidžan
+381(0) 64 1140 611
[email protected]
11.
Dalibor Lazović
+381 (0) 69 345 6010
[email protected]
12.
France Presetnik
+381 (0) 64 615 56 35
[email protected]
13.
Smilja Utornik
+381(0) 63 102 84 10
[email protected]
14.
Marko Vukićević
+381 (0) 64 300 20 00
[email protected]
15.
Zoran Šobota
+381 (0) 63 354 485
[email protected]
16.
Boško Rodić
+381 (0) 63 271 713
[email protected]
17.
Marija Mojsilović
+381(0) 64 139 4144
[email protected]
18.
Olivera Stevanović
+381 (0) 65 377 2519
[email protected]
19.
Igor Dimitrijev
+381 (0) 63 342 992
[email protected]
20.
Branislav Egerić
+381 (0) 63 490 154
[email protected]
21.
Aleksandar Radojicic
+381 (0) 63 378 672
[email protected]
22.
Ivan Karanovic
+381 (0) 63 103 8072
[email protected]
Honorary Members
1.
Vladimir Ugrica
+381 (0) 63 875 0982
2.
Zoran Dražeta
+381 (0) 63 222 646
[email protected]
[email protected]
Club address:
Jove Ilića 97/3, 11000 Beograd, Srbija
Email: [email protected] Web: www.rcbeograd-skadarlija.com
Phone: +381 (0)63 104 17 43
Žiro račun kluba: 145–15747–70 (Marfin Banka, Beograd)
RC Beograd Skadarlija
BILTEN
4. decembar.2012
BROJ 6. Godina 6.
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Budući predsednik
Nominovani predsednik
Potpredsednici
Sekretar
Rizničar
Ceremonijar
Past predsednik
Milorad Zečević
Srđan Vasić
Milan Malidžan
Željko Ćuzovič
Slobodan Kažić
Olivera Stevanović
Gordana Radulović
Smilja Utornik
Mirko Nešić
08.januar 2013.
sastanak kluba
•
•
AKTIVNOSTI I NOVOSTI IZ NAŠEG
KLUBA
• Naš klub je bogatiji za novog
člana, Nataliju Gaburović kojoj
čestitamo na prijemu u klub.
Njoj, kao i ostalim članovima
kluba koji su primljeni poslednjih meseci je data Rotari značka 1.12.2012 godine na proslavi godišnjice čarterovanja našeg kluba.
• Kupili smo i poklonili lekove Zavodu za vaspitanje dece i omladine Voždovac.
• Članovi našeg kluba Aleksandar
Radojčić, Željko Ćuzović, Natalija Gaburović sa suprugom i
Finko Avramovski sa sinom su
osmog decembra odneli garderobu na poklon štićenicima
Zavoda za vaspitanje dece i
omladine Voždovac.
• Za štićenike ovog Zavoda kupljeni su i odneti im slatkiši u
vrednosti od 350 evra.
• Član našeg kluba Slobodan Kažić je petog decembra održao
predavanje u Rotarakt klubu
Beograd-Centar o inovacijama
u medicini.
• Naš klub će i ove godine učestvovati u zajedničkoj akciji
beogradskih klubova.
• Na sastanku našeg kluba 18.12.
gost kluba je bio Miodrag Ristić,
direktor brokerske kompanije
Citadela koji je održao predava-
•
•
•
•
nje o berzama i trgovini na berzama.
Tokom decembra gosti na našim sastancima su bili Milan
Dobrosavljević i Miodrag Ristić.
Naš klub je odlučio da sa 50000
dinara finansijski pomogne akciju „svi za Laneta“ čiji je cilj da
se finansira lečenje Milana Novakovića, predsednika Rotarakt
kluba Beograd Metropoliten za
2011-2 godinu. Milan boluje od
retke vrste tumora žučnih kanala koja se može operisatii samo
na klinici Mejo u Arizoni.
Uplatili smo i 300 evra za akciju
„pomozimo Anđeli da dobije
krila“
Na sastanku upravnog odbora
našeg kluba odlučeno je da se
Milan Dobrosavljević primi u
članstvo kluba počevši od
1.1.2013 godine.
11.12.2012 godine je članovima
našeg kluba u Kući Legata kustos Ksenija Samardžija održala
predavanje o Petru Lubardi.
Očekujemo da će tokom januara meseca psihijatar profesor
Zoran Vojić održati predavanje
iz svoje oblasti u našem klubu.
DOGAĐAJI U DISTRIKTU
•
•
RC Mihajlo Pupin iz Pančeva je
i ove godine sproveo svoju tradicionalnu akciju prodaje novogodišnjih čestitki pod nazivom
čestitke za srećnije detinjstvo.
Prihod od prodaje ovih čestitki
se svake godine koristi za humanitarne akcije kluba.
Seminar Rotari Fondacije za
distrikt 2483 je održan 15 decembra ove godine u Beogradu.
•
•
•
20.12. u hotelu Hajat je
održana promocija knjige
„Azbuka Rotarija“ autora
Dejana Dašića, sadašnjeg
predsednika RC Jagodina.
RC Čukarica je 28.12.2012
održao svoje tradicionalno
druženje Family Night povodom novogodišnjih i božićnih
praznika kojoj je prisustvovao i
član našeg kluba Franc Pretsetnik. Zarada sa ove večeri je
donirana za lečenje Milana
Novakovića-Laneta.
RC Veliko Gradište će 13.1.2013
godine održati proslavu srpske
nove godine kao i zaštitnika
svog kluba, svetog Vasilija
Ostroškog.
•
ISTORIJA INTERAKTA I
ROTARAKTA
•
Od početka svog rada RI je,
uviđajući značaj rada sa mladima, pomagao organizacije
mladih. Interakt je jedan od
prvih programa Rotarija koji je
započet 1962 godine a ciljem
da razvije pozitivne osobine
kod mladih ljudi: lični integritet,
odgovornost, vredan rad, pružanje pomoći drugima i poštovanje drugih. Interakt klubovi
su tada kao i sada okupljali mlade od 14 do 18 godina života.
Razumljivo je da su mladi koji
imaju ove osobine ne samo korisni članovi društva nego i
poželjni kandidati za članstvo u
Rotari klubovima. Problem je
predstavljala činjenica da su
mladi kada bi napunili osamnaest godina napuštali ove klubove i da više nisu bili u kontaktu
sa RI sve do tridesete godine
kada su mogli da se učlane u
Rotari klubove. Drugim rečima,
od završetka članstva u Interaktu do učlanjenja u Rotari klubove prolazilo je dvanaest godina što je uticalo da mnogi Interaktovci izgube interes za
kasnije članstvo u Rotariju, te je
trebalo stvoriti organizaciju
vođenu načelima RI koja će
okupljati mlade od osamnaeste
do tridesete godine života. Jedan od načina kako bi se to
moglo ostvariti je produženje
gornjeg limita godina za članstvo u Interakt klubovima za
nekoliko godina-drugim rečima
ovakvi klubovi bi bili otvoreni
ne samo za srednjoškolce nego
i za studente. Ipak, ovaj predlog
je odbačen kao nepraktičan pa
je 1968 godine doneta odluka o
formiranju Rotarakt klubova
koji će okupljati mlade od 18 do
30 godine života. Prvi Rotarakt
klub je formiran iste godine u
SAD na Univerzitetu Severne
Karoline. Danas ima oko devet
hiljada Rotarakt klubova sa
207000 članova.
ERADIKACIJA POLIOMIJELITISA
Zahvajujući vakcinaciji, u Indiji
prošle godime nije registrovan
ni jedan slučaj poliomijelitisa. U
svetu postoje još samo tri zemlje u kojima ima poliomijelitisa:
Nigerija, Pakistan i Avganistan.
Program eradikacije polomijelitisa u Pakistanu i Avganistanu
je ugrožen napadima pobunjenika na medicinsko osoblje koje
obavlja vakcinaciju.
Download

Bilten 6 - Rotary Club Beograd Skadarlija