Regular Members
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Melani Milenović
Eduardo Lo Iacono
Ivana Mihić
Jelena Milenković
Milorad Zečević
Gordana Radulović
Miroslav Ćurčić
Mirko Nešić
Srđan Vasić
Tatjana Zdravković
Relja Mirović
Dr. Slobodan Kažić
Željko Ćuzović
Srđan Savić
Tijana Slankamenac
Jovana Simić
Radenko Radić
Milan Malidžan
Andrej Matjašič
Biljana Janković
Dalibor Lazović
Prof.dr.Olga PopovićMladenović
France Presetnik
Zoran Dražeta
Smilja Utornik
Marko Vukićević
Marija Mojsilović
Zoran Šobota
Boško Rodić
Dejan Dinulović
Marija Srećkov
Aleksandar Pavlović
Blagota Marojević
Nebojša Janković
Olivera Stevanović
Dragan Jeremić
Igor Đajić
+381 (0) 63 869 9678
+381 (0) 64 815 1037
+381 (0) 63 203 428
+381 (0) 64 155 2986
+381 (0) 64 114 5060
+381 (0) 64 853 2276
+381 (0) 64 615 9121
+381 (0) 63 251 523
+381 (0) 63 444 428
+381 (0) 63 266 562
+381 (0) 63 649 149
+381(0) 63 331 308
+381 (0) 63 289 269
+381(0) 64 8118 243
+381 (0) 63 543 525
+381 (0) 65 806 1898
+381(0) 64 111 5629
+381(0) 64 1140 611
+381(0) 63 104 1743
+381 (0) 60 6706 333
+381 (0) 69 345 6010
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+381 (0) 63 741 26 84
[email protected]
+381 (0) 64 615 56 35
+381 (0) 63 222 646
+381(0) 63 102 84 10
+381 (0) 64 300 20 00
+381 (0) 64 139 41 44
+381 (0) 63 354 485
+381 (0) 63 271 713
+381 (0) 69 1422 676
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+381 (0) 600 571 506
+381 (0) 64 99 17 395
+381 (0) 64 23 55 919
+381 (0) 65 377 2519
+381 (0) 60 014 21 22
+381 (0) 60 499 0 500
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prof.Edita Kastratović
Prof.Milan Mihajlović
Prof.Snežana Milenković
Biljana Šačić
Dejan Novaković
Vladimir Ugrica
Snežana Bogdanović
26. april 2011
BROJ 30. Godina 4.
[email protected], [email protected]
Honorary Members
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RC Beograd Skadarlija
BILTEN
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Mirko Nešić
Budući predsednik
Zoran Dražeta
Nominovani predsednik
Milorad Zečević
Potpredsednici
Srđan Savić
Slobodan Kažić
Sekretar
Andrej Matjašič
+381 (0) 64 892 1312
+381 (0) 63 875 0982
+381 (0) 64 208 4717
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Club meeting: every Tuеsday at 20.00 h
Hotel Continental, Milentija Popovica 7b, 11070 Belgrade
Club address:
Jove Ilića 97/3, 11000 Beograd, Srbija
Email: [email protected] Web: www.rcbeograd-skadarlija.com
Phone: +381 (0)63 104 17 43
Žiro račun kluba: 145–15747–70 (Marfin Banka, Beograd)
Rizničar
Gordana Radulović
Ceremonijar
Željko Ćuzović
Past president
Eduardo Lo Iacono
26. april 2011.
Redovan sastanak Kluba
AKTIVNOSTI I NOVOSTI IZ
NAŠEG KLUBA
• Tokom aprila je realizovana
akcija pomoći našeg kluba
Zavodu za vaspitanje dece i
omladine Voždovac. Na
predlog našeg člana Zorana Šobote članovi kluba su
sakupili i poklonili knjige
ovom Zavodu. Planirano je
da ove knjige predstavljaju
deo buduće biblioteke Zavoda koja će se formirati .
Zavodu je takođe tokom
aprila poslana pomoć u
hrani i u lekovima.
• Naš klub takođe planira da
decu sa posebnim potrebama tokom jaja meseca odvede na tradicionalni izlet
na Zasavicu
• Tokom aprila meseca članovi
kluba su kupili majice kluba,
svaki član najmanje po jednu majicu. Prihod od prodaje, kao i uvek, će biti doniran u humanitarne svrhe.
• Naš klub je učestvovao na
zajedničkoj sednici svih RC
Beograda održanoj 11.4. u
svečanoj Sali rektorata u
Beogradu. Na ovoj sednici
je ambasador Japana govorio o tragediji koja je nedavno zadesila njegovu zemlju.
• Uplaćena je članarina udruženja za autizam Srbije u
odgovarajućoj međunarodnoj asocijaciji.
• Planira se i donacija našeg
kluba dnevnom boravku
Prve osnovne škole u
Obrenovcu.
• Umesto Srđana Savića koji
nije iz poslovnih razloga
mogao da bude potpredsednik Komiteta za članstvo
kluba na ovu dužnost je
izabran France Pretsetnik
• Planiramo da pomognemo i
projekt ’’doktorova kula’’
zgradu koja će se graditi u
okviru KC Srbije,a služiti za
smeštaj mališana obolelih
od malignih bolesti .
• Ovog meseca gost na našim
sastancima je bio Slobodan
Banjac.
• 26 aprila je održan koncert
violinistkinje Milene Đukić
na sastanku našeg i drugih
Rotari klubova u hotelu
Kontinental.Naš klub je
finansijski pomogao školovanje ove talentovane
violinistkinje.
Slike sa koncerta:
NOVOSTI IZ DISTRIKTA
•
•
•
•
•
Osmog aprila čarterovan je
novi Rotari Klub u Beogradu, RC Beograd Vračar.
Promocija nove filatelističke
marke Stop Polio Now koju
je na inicijativu RC Sremska
Mitrovica izdalo JP PTT
saobraćaja Srbija održana je
15 aprila 2011 godine u RC
Sremska Mitrovica.Tada je
istovremeno proslavljena i
godišnjica čarterovanja ovog
kluba.
Skupština za klubove iz
Srbije i Crne Gore održana je
16.4.2011 godine u
Beogradu.
Distriktna konferencija za
distrikt 2481 održana je od
30 aprila do 1 maja u
Prevezi.
Svećano ćarterovanje novog
distrikta 2483 i primopredaja
guvernerske dužnosti biće
25.6.2011 godine u Beogradu.
Download

Bilten 30 - Rotary Club Beograd Skadarlija