Instrukcije za registraciju i pristup Moodle FZP portalu
Na početku je potrebno znati pristupni link Moodle FZP portala, a on je http://fzp.moodle.ac.me, slika ispod. Za kreiranje korisničkog naloga
potrebno je kliknuti u desnom dijelu sliku na Kreiranje novog korisničkog naloga.
1
Zatim se otvara prozor sa slike ispod. Potrebno je unijeti korisničke podatke i kliknuti ispod na Kreiraj moj novi korisnički nalog.
2
Otvara se prozor sa slike ispod. Potrebno je kliknuti na Nastavak.
3
Na mejlu je potrebno potvrditi otvaranje naloga i na taj način povezali nalog sa Moodle FZP portala sa mejlom koji koristite.
4
Nakon što kliknete na link i verifikujete nalog otvoriće Vam se prozor sa slike ispod. To je prozor na kome ste ulogovani na Moodle FZP portal.
Potrebno je pristupiti kategoriji studijskog programa i kursevima koje pohađate.
5
Kada pristupite nekom kursu zatražiće da unesete lozinku za upis (nju dobijate od predmetnog profesora, saradnika ili administratora Moodle
FZP portala) i zatim kliknete na Upiši me na ovaj kurs.
6
Download

Instrukcije za registraciju i pristup Moodle FZP portalu