Preporuke za izradu prezentacije u POWER POINT-U
1. Kreiraj prezentaciju u PPoint-u, tema po izboru
2. Broj slajdova po izboru ( oko 10)
3. Vreme prikazivanja podesiti za sve slajdove( za svaki slajd manje od 5 sec). Sve
ukupno manje od 120 sec
4. Pripremiti prezentaciju za puštanje bez predavača( na kisku), tj. samostalno
5. Uneti na svaki slajd datum u obliku ( utorak, 25. novembar 2011)
6. U futeru IME, PREZIME i ODELJENJE učenika, autora prezentacije
7. Redni broj slajda
8. Prilagoditi oblik slajdova datoj temi
9. Uneti razne oblike prelaza sa slajda na slajd
10. Animirati objekte slajda
11. Postaviti hiperlinkove za navigaciju kroz prezentaciju
12. Po mogućnosti uključiti u prezentaciju zvučne i video sekvence
13. Snimiti prezentaciju u odgovarajućem obliku (*.ppt ili Package for CD)
14. Doneti na medijumu (CD, DVD, ...)
15. Budite originalni
16. SAMOSTALNO RADITI prezentaciju, da bi je uspešno odbranili
17. Želim uspešan rad !!!
Preporuke za izradu prezentacije u POWER POINT-U
1. Kreiraj prezentaciju u PPoint-u, tema po izboru
2. Broj slajdova po izboru ( oko 10)
3. Vreme prikazivanja podesiti za sve slajdove( za svaki slajd manje od 5 sec). Sve
ukupno manje od 120 sec
4. Pripremiti prezentaciju za puštanje bez predavača( na kisku), tj. samostalno
5. Uneti na svaki slajd datum u obliku ( utorak, 25. novembar 2011)
6. U futeru IME, PREZIME i ODELJENJE učenika, autora prezentacije
7. Redni broj slajda
8. Prilagoditi oblik slajdova datoj temi
9. Uneti razne oblike prelaza sa slajda na slajd
10. Animirati objekte slajda
11. Postaviti hiperlinkove za navigaciju kroz prezentaciju
12. Po mogućnosti uključiti u prezentaciju zvučne i video sekvence
13. Snimiti prezentaciju u odgovarajućem obliku (*.ppt ili Package for CD)
14. Doneti na medijumu (CD, DVD, ...)
15. Budite originalni
16. SAMOSTALNO RADITI prezentaciju, da bi je uspešno odbranili
17. Želim uspešan rad !!!
Download

Preporuke za izradu prezentacije u POWER POINT