27 EKİM 2014
303-DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
DERS KURULU III
─────────────────────────────────────
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ : Prof. Dr. Ata SEÇİLMİŞ
DÖNEM III KOORD. YRD.
: Doç. Dr. Eda KUMCU
DÖNEM III KOORD. YRD.
: Yrd.Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
DERS KURULU BAŞKANI
: Prof. Dr. Mustafa DEMİRTAŞ
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
FARMAKOLOJİ
13
2
15
FİZYOPATOLOJİ
20
10
30
KLİNİK BİLİMLER
75
75
TOPLAM
108
12
120
KURUL BAŞLAMA TARİHİ
:10 KASIM 2014 PAZARTESİ
KURUL BİTİŞ TARİHİ
:10 ARALIK 2014ÇARŞAMBA
PRATİK SINAVI
:11 ARALIK 2014PERŞEMBE
TEORİK SINAVI
:12 ARALIK 2014 CUMA
ÖĞRETİM ÜYELERİ
FARMAKOLOJİ
FİZYOPATOLOJİ
KLİNİK BİLİMLER:
:Prof.Dr. Ergin ŞİNGİRİK
:Prof.Dr. Fazilet AKSU
:Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER
:Prof. Dr. Ata SEÇİLMİŞ
:Doç. Dr. Eda KUMCU
:Yrd.Doç.Dr.Peyman ERTUĞ
: Öğr.Gör.Dr. Olcay KIROĞLU
:Prof.Dr.Derya GÜMÜRDÜLÜ
:Prof. Dr.Aysun UĞUZ
:Yrd.Doç.Dr. Arbil AÇIKALIN
:Yrd.Doç.Dr.Emine K. BAĞIR
:Prof.Dr. Ayşe DOĞAN
:Prof.Dr.Fatih KÖKSAL
:Prof.Dr.Fügen YARKIN
:Prof.Dr.Akgün YAMAN
:Doç.Dr.Tamer İNAL
:Prof.Dr.Mustafa DEMİRTAŞ
:Prof.Dr.Ayhan USAL
:Prof.Dr. Ülkü TUNCER
: Doç.Dr.Özgür TARKAN
:Prof.Dr. Mehmet KANADAŞI
:Prof.Dr.Abdi BOZKURT
:Prof.Dr.Mesut DEMİR
:Prof.Dr.Derya ALTINTAŞ
:Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
:Prof.Dr. Gülbin KARAKOÇ
:Prof.Dr. Nazan ÖZBARLAS
:Prof.Dr.Ali KOCABAŞ
:Prof.Dr.İsmail HANTA
:Prof.Dr.Zeynep KEKEÇ
:Doç.Dr.Sedat KULECİ
:Prof.Dr.Hafize YALINIZ
:Prof. Dr.Dinçer YILDIZTAŞ
:Prof.Dr. Emine KOCABAŞ
:Prof.Dr.Mahmut OĞUZ
:Prof.Dr.Mehmet Emin İNAL
:Prof. Dr. Zeynep YAPAR
:Doç.Dr.Kairgueldy AİKİMBAEV
:Prof. Dr. Ferdi TANIR
:Doç.Dr. Ali DENİZ
:Doç.Dr. Sevcan ERDEM
:Yrd.Doç.Dr. Erkut Erkurt
:Uzm. Dr. Hüsnü DEMİR
:Uzm.Dr.Ufuk Utku GÜLLÜ
:Öğr.Gör. Dr. Onur S. DEVECİ
:Öğr. Gör. Dr. Emre ÇAĞLAYAN
1030-1115 KLB3.3.3.Koroner arter hastalığı, akut koroner
sendromlar
1130-1215 KLB3.3.3.Koroner arter hastalığı, akut koroner
sendromlar
M.Demirtaş
M.Demirtaş
1330-1515 MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI.
FİZİK MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP A
Dr.A.Usal
Dr.S. Erdem
Dr. O.D.Deveci
Dr. Z.Kekeç
1330-1515 FAR.3.3.11.LFARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP B
1530-1715 MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI.
FİZİK MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP B
Dr. M. Demir
Dr. A.Kocabaş
Dr. İ.Hanta
Dr. U.U.Güllü
1530-1715 FAR.3.3.11.LFARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP A
11 KASIM 2014 SALI
0830-0915 KLB3.3.4.Koroner dolaşım
0930-1015 KLB3.3.5.Koroner arter hastalığı, kararlı anjina
pektoris
1030-1115 FZP3.3.1. Vücut sıvılarının ve dolaşımının
birbirine etkileri
1130-1215 FZP3.3.1. Vücut sıvılarının ve dolaşımının
birbirine etkileri
:
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
0830-0915 KLB3.3.1.Ders kurulunun tanıtımı, amaç ve öğrenme hedefleri
Kardiyovasküler sisteme giriş
M.Demirtaş
0930-1015 KLB3.3.2.Ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, M.Demirtaş
gelişimi, risk faktörleri ve epidemiyolojisi
M.Demirtaş
M.Demirtaş
A.Doğan
A.Doğan
1330-1515 MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI. FİZİK
MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP C
Dr.M. Kanadaşı
Dr.S. Erdem
Dr. E.Çağlayan
Dr. Z.Kekeç
1330-1515 FAR.3.3.11.LFARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP D
1530-1715MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI. FİZİK
MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP D
Dr. A.Bozkurt
Dr. A.Kocabaş
Dr. İ.Hanta
Dr. U.U.Güllü
1530-1715 FAR.3.3.11.L FARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP C
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
0830-0915 FZP.3.3.2. Ateroskleroz patolojisi
0930-1015 FAR.3.3.2.Hipolipidemik ilaçlar
1030-1115 FAR.3.3.3.NO donörleri ve inhibitörleri
1130-1215 FAR.3.3.4. Antianjinal ilaçlar
E. Bağır
A.Seçilmiş
N.Öğülener
E.Şingirik
1330-1415 KLB.3.3.6. EKG
1430-1515 KLB.3.3.7. Çocuk EKG’sinin özellikleri
M.Kanadaşı
S.Erdem
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
0830-0915 FZP.3.3.3.Lipoprotein metabolizması bozuklukları T. İnal
0930-1015 FZP.3.3.4.Ateroskleroz patogenezinde biyokimyasal T. İnal
mekanizmalar
1030-1115 KLB3.3.8.Kalp kapak hastalıkları
A Bozkurt
1130-1215 KLB3.3.8.Kalp kapak hastalıkları
A.Bozkurt
1330-1415 KLB3.3.8.Kalp kapak hastalıkları
1430-1515 FAR 3.3.1. Sempatomimetikler
1530-1615 KLB3.3.9. Endokardit
A.Bozkurt
E. Kumcu
M.Kanadaşı
27 EKİM 2014
14 KASIM 2014 CUMA
0830-0915 Serbest Çalışma
0930-1015 FZP3.3.5. Miyokart enfarktüsü patolojisi
1030-1115 KLB3.3.10 EKG
1130-1215 KLB3.3.10 EKG
E.Bağır
M.Kanadaşı
M.Kanadaşı
1330-1715 MED309.UYG3.2.3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
0830-0915 KLB3.3.11.Aritmiler
0930-1015 KLB3.3.11.Aritmiler
1030-1115 FAR3.3.6.Antiaritmik ilaçlar
1130-1215 FAR3.3.6.Antiaritmik ilaçlar
M.Demir
M.Demir
O.Kıroğlu
O.Kıroğlu
1330-1515 MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI. FİZİK
MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP E
Dr.M. Demirtaş
Dr.N.Özbarlas
Dr. A.Deniz
Dr.A.Akpınar
1330-1515 FAR.3.3.11.L FARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP F
30
15
15 -17 MED 309.UYG.3.2.1-1 MESLEKİ BECERİ LABI. FİZİK
MUAYENE (KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ) BECERİSİ
GRUP F
Dr. M. Sert
Dr. F.İncecik
Dr. D. A.Taş
Dr. H. Demir
1530-1715 FAR.3.3.11.LFARMAKOLOJİ LABORATUVAR GRUP E
18 KASIM 2014 SALI
0830-0915 KLB3.3.12.Perikardit
0930-1015 KLB3.3.13.Kan basıncının düzenlenmesi ve
hipertansiyon
1030-1115 FAR3.3.7. Antihipertansif ilaçlar
1130-1215 FAR3.3.7. Antihipertansif ilaçlar
A.Bozkurt
M.Demir
F.Aksu
F.Aksu
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
0830-0915 FZP.3.3 LAB1(PAT)Ateroskleroz ve miyokart enfarktüsü
D.Gümürdülü
0930-1015 FZP.3.3 LAB2(PAT) Ateroskleroz ve miyokart enfarktüsü
D.Gümürdülü
1030-1115 KLB3.3.14. Çocuklarda kalp yetersizliğinin
N.Özbarlas
etiyopatogenezi
1130-1215 KLB3.3.15.Kardiyomyopatiler ve myokardit M.Kanadaşı
1330-1415 FZP3.3.6. Myokard ve perikart hastalıkları patolojisi
E.Bağır
1430-1515 KLB3.3.16.Akut romatizmal ateş
S.Erdem
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
0830-0915 FZP3.3.7 Endokart ve valvül hastalıklar patolojisi A.Açıkalın
0930-1015 FZP3.3.8 Konjenital kalp hastalıkları patolojisi E.Bağır
1030-1115 KLB.3.3.17.Asiyanotik doğuştan kalp hastalıkları N.Özbarlas
1130-1215 KLB.3.3.18.Siyanotik doğuştan kalp hastalıkları N.Özbarlas
1330-1415 KLB.3.3.18.Yenidoğanda doğuştan kalp hastalıkları
N.Özbarlas
1430-1515 KLB.3.3.19.Erişkinde doğuştan kalp hastalıkları A.Bozkurt
21 KASIM 2014 CUMA
0830-0915 KLB.3.3.20.Kalp yetersizliği
0930-1015 KLB.3.3.20.Kalp yetersizliği
1030-1115 KLB.3.3.20.Kalp yetersizliği
1130-1215 KLB3.3.21 Gebelik ve kalp hastalıkları
A.Usal
A.Usal
A.Usal
A.Deniz
1330-1715 MED309.UYG.3.2.3. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
0830-0915 FAR.3.3.8. Sempatolitikler
0930-1015 KLB.3.3.22.Venöz sistem hastalıkları
1030-1115 KLB.3.3.23.Kardiyolojik tanı yöntemleri
1130-1215 FAR.3.3.9.Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar
1330-1415
1430-1515
1530-1615
1630-1715
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
A. Seçilmiş
H.Yalınız
A.Deniz
P.Ertuğ
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
25 KASIM 2014 SALI
0830-0915 KLB.3.3.24.Periferik arter hastalıkları
0930-1015 KLB.3.3.24.Periferik arter hastalıkları
1030-1115 KLB.3.3.25. Solunum fizyopatolojisi
1130-1215 KLB.3.3.25. Solunum fizyopatolojisi
H.Yalınınz
H.Yalınınz
S.Kuleci
S.Kuleci
1330-1415 KLB.3.3.26. Solunum sistemi savunma mekanizmaları
M.Yılmaz
1430-1515 KLB.3.3.27. Üst solunum yolları tümörleri
Ö.Tarkan
1530-1615KLB.3.3.30. Çocukluk çağı pnömonileri
E. Kocabaş
1630-1715 KLB.3.3.36.Çocukluk çağı akciğer tüberkülozu E.Kocabaş
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
0830-0915 FZP.3.3 LAB3(PAT) Doğuştan kalp hastalıkları D.Gümürdülü
0930-1015 FZP.3.3 LAB4(PAT) Doğuştan kalp hastalıkları D.Gümürdülü
1030-1115 KLB.3.3.28. Ses kısıklığı
Ü.Tuncer
1130-1215 FZP.3.3.9. Solunum yolu ile bulaşan bakteriyel F.Köksal
hastalıkların etkenleri ve tanı
1330-1415 FAR 3.3.5. Beta adrenerjik reseptör blökörleri
1430-1515 KLB 3.3.29.Pnömoniler
1530-1615 KLB3.3.29. Pnömoniler
E. Kumcu
A.Kocabaş
A.Kocabaş
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
0830-0915 FZP3.3.10.Solunum yolu ile bulaşan viral
F.Yarkın
hastalıkların etkenleri ve tanı
0930-1015 FZP 3.3.11.Üst solunum yolları hastalıkları patolojisi A. Uğuz
1030-1115 FZP3.3.12.Pnömonilerin patolojisi
D.Gümürdülü
1130-1215 FZP3.3.12.Pnömonilerin patolojisi
D.Gümürdülü
1330-1415 KLB.3.3.31.Akciğer damar hastalıkları
İ.Hanta
1430-1515 FZP3.3.13. Kardiovasküler hastalıkların
T. İnal
tanısında biyokimyasal parametreler
28 KASIM 2014 CUMA
0830-0915 KLB.3.3.32. Plevra hastalıkları
0930-1015 KLB.3.3.32. Plevra hastalıkları
1030-1115 KLB.3.3.35.Uykuda solunum bozukluğu
1130-1215 SERBEST ÇALIŞMA
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
0830-0915 KLB3.3.34. Pulmoner hipertansiyon ve kronik
kor pulmonale
0930-1015 FAR3.3.10. Solunum sistemi farmakolojisi
1030-1115 KLB.3.3.33.Akciğer tüberkülozu
1130-1215 KLB.3.3.33.Akciğer tüberkülozu
1330-1415
1430-1515
1530-1615
1630-1715
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
MED309.UYG.3.3.3
S.Kuleci
S.Kuleci
S.Kuleci
İ.Hanta
N.Öğülener
A.Kocabaş
A.Kocabaş
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU GRUP 3
02 ARALIK 2014 SALI
0830-0915 KLB3.3.37. Akciğer tüberkülozu bakteriyolojik A.Yaman
tanısı
0930-1015 KLB.3.3.38.Dolaşım ve solunum hastalıklarında nükleer
tıp uygulamaları
Z.Yapar
1030-1115 KLB.3.3.42.Akciğer kanseri
İ.Hanta
1130-1215 KLB.3.3.42.Akciğer kanseri
İ.Hanta
1330-1415 KLB.3.3.39.Erişkin astımı
1430-1515 KLB.3.3.39.Erişkin astımı
A.Kocabaş
A.Kocabaş
27 EKİM 2014
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
0830-0915 FZP.3.3 LAB5(PAT) Pnömoni, amfizem, bronşiyektazi
D.Gümürdülü
0930-1015 FZP.3.3 LAB6(PAT) Pnömoni, amfizem, bronşiyektazi
D.Gümürdülü
1030-1115 FZP 3.3.14. Akciğer tüberkülozu patolojisi
D.Gümürdülü
1130-1215 KLB.3.3.40.Solunum yolları alerjik hastalıkları D.Altıntaş
1330-1415 KLB.3.3.41. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
1430-1515 KLB.3.3.41. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
A.Kocabaş
A.Kocabaş
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
0830-0915 KLB.3.3.43.Kistik fibroz
0930-1015 FAR3.3.11. Bronkodilatatörler
1030-1115 FZP.3.3.15. Akciğer plevra tümörleri patolojisi
1130-1215 FZP.3.3.15. Akciğer plevra tümörleri patolojisi
G.B.Karakoç
N.Öğülener
D.Gümürdülü
D.Gümürdülü
1330-1415 FZP3.3.16.Obstrüktif akciğer hastalığı patolojisi D.Gümürdülü
1430-1515 KLB.3.3.47.Mesleki hastalıklar.
F. Tanır
1530-1615 KLB.3.3.47.Mesleki hastalıklar.
F. Tanır
05 ARALIK 2014 CUMA
0830-0915 KLB.3.3.44. Akciğer kanserlerinde radyoterapinin yeri
E. Erkurt
0930-1015 KLB.3.3.45.Solunum yetersizliği
S.Kuleci
1030-1115 KLB.3.3.45. Solunum yetersizliği
S.Kuleci
1130-1215 KLB.3.3.46.Çocuklarda solunum yetersizliği
D.Yıldızdaş
1330-1715 MED309.UYG3.2.3AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
0830-0915 Serbest Çalışma
0930-1015 KLB.3.3.47.Mesleki-çevresel akciğer hastalıkları
İ.Hanta
1030-1115 KLB.3.3.48.Mesleki-çevresel akciğer hastalıkları
İ.Hanta
1130-1215 FZP3.3.17. Pnömokonyozlar
D.Gümürdülü
130- 1415 KLB3.3.49.İnterstisyel akciğer hastalıkları
1430-1515 KLB3.3.49.İnterstisyel akciğer hastalıkları
S.Kuleci
S.Kuleci
09 ARALIK 2014 SALI
0830-0915 KLB3.3.52 Sigarayı bıraktırma yöntemleri
İ.Hanta
090-1015 KLB3.3.50. OLGU TARTIŞMASI
S.Kuleci
(Kronik öksürüklü hastaya yaklaşım)
1030-1115 KLB3.3.51. OLGU TARTIŞMASI
S.Kuleci
(Dispneli hastaya yaklaşım)
1130-1215 KLB3.3.53Dolaşım-solunum sistemi radyolojisi-1 M.E.İnal
1330-1415 KLB3.3.54 Dolaşım-solunum sistemi radyolojisi-2 M.Oğuz
1430-1515 KLB 3.3. 55 Dolaşım-solunum sistemi radyolojisi-3 K.Aikimbaev
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
0830-0915 FZP.3.3 LAB7(PAT) Pnömoni, amfizem, bronşiyektazi
D.Gümürdülü
0930-1015 FZP.3.3 LAB8(PAT) Akciğer tümörleri
D.Gümürdülü
1030-1115 FZP.3.3 LAB9(PAT) Akciğer tümörleri
D.Gümürdülü
1130-1215 FZP.3.3 LAB10(PAT) Akciğer tümörleri
D.Gümürdülü
1330-1415 FZP.3.3 LAB (PAT) Serbest çalışma
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
DERS KURULU PRATİK SINAVI
12 ARALIK 2014 CUMA
DERS KURULU TEORİK SINAVI
(1330-1530)
D.Gümürdülü
Download

DÖNEM 3 DOLASIM VE SOLUNUM SIST_ HAST_DERS KURULU