DVR - Upustvo za brzu upotrebu
Pregled Navigacija i Kontrola
Pre operacija, molimo postarajte se da:
Da se poklapaju sprovedeni ulazni napon i napon uređaja.
Uvek koristite stabilnu struju, ako je potrebno UPS je najbolja alternativa.
Login, Logout & Glavni Meni
Kada je sistem pokrenut, fabrički video prikaz je u multi-prozor modu.
Korisničko ime: admin. Lozinka: admin. (administrator, lokalni i mrežni)
Korisničko ime: 888888. Lozinka: 888888. (administrator, samo lokani)
Korisničko ime: 666666. Lozinka: 666666 (Korisnik sa manjim pravima koj može samo da prati,
radi reprodukciju, bekap itd.)
Možete koristiti USB miša, prednji panel, daljinski upravljač ili tastaturu. Kliknite na da prebacite
između brojeva, Engleskih slova, (mala ili velika) I oznaka .
Napomena: Za 30 minuta, ako 3 puta loše pokušate login to će rezultirati da se upali alarm
sistema a ako 5 puta pogrešite zaključaće vam se nalog.
Glavni Meni
Kada ste se ulogovali, sistem je u glavnom meniju kao što je prikazan dole. Postoje 6 ikonica:
Traži, informacije, podešavanja, bekap, dodatni, gašenje. Desni klik da vam se pojavi meni.
Možete da pomerate kursor da označite ikonicu, i tada dvostrukim klikom na mišu da uđete u
željeni podmeni.
Automatski Nastavak Posle Nestanka Struje
Sistem može automatski da uradi bekap video I da nastavi da radi posle nestanka struje.
Uživo Praćenje
Kada ste ulogovani, sistem je fabrički u stanju uživog praćenja. Možete videti datum
sistema, vreme I ime kanala.
Broj Prozora na Ekranu
Da odaberete željeni broj prozora – kanala na ekranu:
1. Desni klik miša (na monitor) I onda izaberite broj prozora -Split 1,4,9,16 zavisno od modela
uredjaja tj.sa koliko je kamera uredjaj.
Search - pretraga i reprodukcija snimljenog materijala
Backup - presnimavanje na DVD ili pen drive (USB -fleš)
Shutdown Gašenje DVR-a isto što I gašenje PC-a (nemojte gasiti DVR osim u slucaju
prijavljivanja ili neke preke potrebe !)
4. Setting podešavane svih željenih parametara ( za vas nije toliko vazno osim podesavanja
vremena biće opis dole)
5. Information informacije o diskovima I ostalim parametrima
6. Advance otvaranje novih korisničkih akaunta I ostalo (vama ne važno)
Upozorenje!
Nikada ne gasite DVR prostim prekidom napajanja struje!
U ovome slučaju ne snosimo odgovornost za eventualno izgubljene podatke Ili za nastala
oštećenja na uredjaju!
1.4 Reprodukcija
Pritisni play dugme na prednjoj masci da se pokrene SEARCH meni ili aktivirajte mišem
MAIN MENU—pa onda >SEARCH.
Idete po redosledu:
1 Unesite Datum I Vrema u no 1. box = yyyy-mm-dd
2 Odaberite vrstu snimanja (all - sve, alarm, ili motion detection) – (obicno ostavite na sve)
3 Odaberite koju kameru želite gledati. Postoji opcija I za vise kamera odjednom
4 Onda kliknite (mišem) no 4. PLAY I pokrenite pretragu snimljenog matarijala.
5 Rezultati će se pojaviti u polju no 5. , Duplim klikom odaberite I pokrenite reprodukciju
željenog fajla u polju no 5.
1.5 Reprodukcijski Status-bar
Za pokretanje snimka pritisnite PLAY ►
Za ubrzavanje snimka pritisnite FAST ►► (u donjem desnom uglu ce vam se prikazati Fast1,
Fast2, Fast3, Fast4 za ubravanje snimka vise ili manje zavisno koliko puta stisnete dugme FAST
►►)
Za usporavanje snimka pritisnite dugme SLOW ▌► (u donjem desnom uglu ce vam se prikazati
Slow1 I dalje slicno gornjoj opciji za ubrzavanje)
Za vracanje snimka unazad pritisnete dugme FORWARD ◄▐ ( takodje u ovoj opciji mozete
podesiti brzinu vracanja snimka kao i u opciji PLAY)
Za stopiranje snimka pritisnite dugme STOP ■
Za pauziranje snimka pritisnite dugme PAUSE ▌▐
Prostim duplim klikom zumirajte sliku u toku reprodukcije*.
Presnimavanje na DVD-r ili USB eksternu memoriju.
?�
Device – odaberite USB ili DVD-rw medij.
?�
Type– All –sve kamere (kanali)
?�
Channel – Izaberite željeni kanal od 1 do 16 (ako je uredjaj sa 16 kanala)
?�
Start time – unesite početno vreme presnimavanja
?�
End time – unesite završetak presnimavanja
* Nakon prikaza svih fajlova kliknite koji želite. *
?�
Add - zatim kliknite Add I uvrstite taj fajl u budući snimak
?�
To možete ponoviti više puta I za ostale kanale.
?�
Backup – kliknite Backup I startujte presnimavanje
?�
Sačekajte da se proces u potpunosti završi pa tek onda uklonite USB ili DVR-rw
PODESAVANJE VREMENA
Može se desiti zbog promene vremenske zone da vam sat nekada ide unapred ili unazad; To
ćete podesiti tako sto uđete u glavnom meniju u podešavanja – pa 1. opcija GENERAL kao na
dojnoj slici
Zatim podesite datum i vreme kao na donjoj slici i kliknite save.
Download

DVR Uputsvo Za Brzu Upotrebu