Elektrokontakt -" N I N A " d.o.o.
25221 KLJAJIĆEVO, Čonopljanska 35
PIB: 101845039
Prema članu 38. stav 3.Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br. 84/2004 i 86/2004)
Dostavljamo vam sledeće:
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj
Broj tel.
Broj tel/fax
e-mail
kupac, dobavljač, kupac i dobavljač
(podvuci crtom)
Obveznik PDV (zaokružiti)
101845039
08236984
„Elektrokontakt - NINA" d.o.o.
Nikola Žiža
Kljajićevo, Čonopljanska 35
Sombor
Kljajićevo
Čonopljanska 35
35
025 852-656
025 852-305
[email protected]
( DA)
NE
Podaci o delatnosti
1
Naziv firme
„Elektrokontakt -NINA" d.o.o.
Šifra delatnosti
51650
Podaci o računu u banci
1
2
3
Naziv banke
METALS BANKA AD
VOJVOĐANSKA BANKA AD
KOMERCIJALNA BANKA A.D.
M.P.
Mesto
NOVI SAD
NOVI SAD
BEOGRAD
Broj tekućeg računa
335-4357-82
355-1009539-45
205-126278-39
Žiža Nikola
Odgovorno lice
Download

Obrazac za identifikaciju (pdf - 50KB)