Č
ELEKTROKONTAKT STIL
Držači četkica
Klizna kola
Elektro kontakti
Elektrokontakt stil
Zglobni kliznokolutni držači
TIP:ZKD
TIP:ZKDS
[email protected]
-3-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Zglobni kliznokolutni držači
TIP:ZKKD
TIP:
KKD
TIP:ZK2DKP
TIP:
K2DKP
[email protected]
-4-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Zglobni kliznokolutni držači
Tip na oznaka držača
dimenz. četkice
t
16
20
a
25
16
20
8
r
25
20
10
20
25
ZKD, ZKDS, ZKKDS, ZK2DKP
25
32
40
25
32
12'5
25
25
40
25
32
16
32
40
20
32
40
32
40
c
12'5
14'5
18
22
26
M
M5
M5
M6
M8
M8
dmax
10……13
10…………16
50
50
46
55
55
60
60
13……….20
70
75
80
95
85
65
60
L
60
70
75
17……….25
90
105
115
100
80
85
90
110
100
70
110
100
70
80
85
90
95
105 125
115
130
110
120
125
120
70
40
125
140
140
150
Tablice za određivanje najpovoljnijeg razmaka ,, X" za držač tipa
promjer kliz. prst. D
četkica
L
25 x 8
55
70
60
50
29'5
39
32'5
38'5
100
27'5
34
39
34
39'5
35
150
26'5
31'5
27'5
31
35
200
29'5
26'5
28'5
250
26
27'5
300
60
20 x 10
70
80
16 x 10
60
50
38
70
44'5
53'5
42'5
37'5
44'5
51'5
33'5
39
32'5
39
44'5
33
32
37'5
29
34'5
39'5
31'5
31'5
36
27'9
32
36
34'5
26
29'5
33'5
75
85
70
20 x 12'5
80
90
30
55
25 x 10
65
razmak ''X''
45'5
55'5
50
51'5
100
42'5
50
57'5
38'5
45'5
53
61
49'5
57
65
150
37
43
49'5
33'5
38'5
46
53
42'5
49
56'5
200
33
38'5
44
30
35
40'5
46'5
37'5
43'5
49'5
250
30'5
35
40
28
32'5
37
42
34
35
45
300
28'5
32'5
37
26'5
30
34'5
39
31'5
36
41
400
26
29
32'5
27
31
34
28
31
35
26
29
28
31
26
29
32
75
25 x 12'5
85
95
100
52'5
60
150
49
52
59
200
40
46
52
250
35'5
41'5
300
33'5
38
400
29
500
27
500
četkica
L
promjer kliz. prst. D
ZKD, ZKDS , ZKKDS, ZK2DKP
20 x 8
50
60
70
46
četkica
L
promjer kliz. prst. D
16 x 8
[email protected]
32 x 12'5
90
razmak ''X''
105
95
47
52
60'5
63'5
72
81
45
49
56
57
64'5
72'5
47
43'5
47
53'5
55
61'5
68'5
43
42'5
46
51
53'5
59'5
66
33
37
41
44
48
51
56
61
30
33
40
42
45
50
54
58
80
40 x 12'5
110
125
50'5
-5-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kliznokolutni držači
promjer kliz. prst. D
Četkice
L
85
25 x 16
100
116
90
razmak ''X''
150
47
58'5
68
200
250
45
43'5
55
52
300
42'5
400
500
promjer kliz. prst. D
Četkice
L
100
32 x 16
110
120
130
52
57'5
63'5
70
77
63
59
49
47'5
54
51
59
56
64'5
60'5
71
66
50'5
56
55'5
49'5
53'5
58
62'5
41
47
52
43
46
50
53
57
40
45
49
42
45
47
50
54
40 x 16
105
120
140
32 x 20
110
140
40 x 20
115 125 150
100
125
razmak ''X''
150
62
70'5
84
52'5
68'5
57'5
78
66
72
89'5
200
59
66'5
78
49'5
63
53'5
71'5
62'5
67'5
83
250
57
63'5
73'5
47'5
59
51
66'5
64
64
77'5
300
55'5
61
70
45'5
56
48'5
63
61'5
61'5
74
400
53
58
65
43
51
45
57
58
58
68
500
52
56
62
42
49
44
53
55
55
64
[email protected]
25 x 20
-6-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Zglobni kliznokolutni držači
TIP: ZKDSp
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
t
ZKDSp 1608
16
ZKDSp 2008
20
ZKDSp 2508
25
ZKDSp 2012
20
ZKDSp 2512
25
ZKDSp 3212
32
ZKDSp 4012
40
[email protected]
a
r
20
8
c
d
13'5
11…..14
25
12
32
M
L
50…..70
M6
18
16……24
75…….105
40
-7-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Zglobni kliznokolutni držači
TIP:
ZK2DKP 3210/65-16 za struje 100-150-200 A
ZK2DKP 3710/65-16 za struje 100-150-200 A
[email protected]
-8-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kliznokolutni držači
TIP: 01KKD
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
t
01 KKD
1610
01 KKD
1612
01 KKD
2010
01 KKD
2012
01 KKD
2016
01 KKD
2516
01 KKD
2520
01 KKD
3216
01 KKD
3220
01 KKD
01 KKD
3225
4016
01 KKD
4020
[email protected]
16
a
10
12'5
r
b
l1
i
e
f
g
c
j
R
25
29
18
1'5
6'6
20
13'5
18
16
33
25
31
20
1'5
6'6
20
13'5
18
16
35
32
40
22'5
1'5
6'6
25
13'5
27
18
44
40
45
29
2
8'6
25
18'5
27
18
49
40
49'5
33
2
8'6
25
18'5
27
18
53'5
10
20
12'5
16
25
16
20
16
32
20
25
40
16
20
-9-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
TIP: RKD
izvedba B
izvedba A
"C"
29
"C"
r
f
j
-2
t
detalj C
60
j
t
c
e
g
0 65
h
a
l1
b
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
t
RKD 1025
10
RKD 1625
16
RKD 2025
20
RKD 1632
16
RKD 12032
20
RKD 0816
8
RKD 1216
12'5
[email protected]
a
Izvedba
r
l1
c
i
e
f
g
h
j
15
25
32
18
30'3
30
1'5
13'5
20
32
40
16
25
18
20
14
16'3
b
6'6
10'5
25
38
2
18'5
21
1'5
13'5
-10-
20
33'3
20'5
8'6
14'5
6'6
10'5
35'3
B
33'3
35'3
16
19'5
21'8
A
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
detalj A
TIP: RKDP
Dim enzije če tkice
T ipna oz na ka drž ača
RKDP
t
a
r
l1
b
1 3'2
2 3'7
14
2 4'5
i
e
f
g
c
j
R
61 6
6 '4
81 6
8
1 01 6
10
15
2 5'5
29
1 21 6
1 2'5
1 6 '2 5
2 6'8
3 0'3
62 0
6 '4
1 3'2
2 3'7
2 7'2
82 0
8
14
2 4'5
28
1 02 0
10
15
2 5'5
1 22 0
1 2'5
1 6 '2 5
2 6'8
3 0'3
1 62 0
16
18
2 8'5
32
28
16
20
25
25
82 5
8
14
2 4'5
1 02 5
10
15
2 5'5
1 22 5
1 2'5
1 6 '2 5
2 6'8
1 62 5
16
2 02 5
25
32
2 7'2
1 '5
1 '5
6'6
6'6
20
20
1 3'5
1 3'5
19
23
16
16
16
28
29
29
3 0'3
1 '5
6'6
25
1 3'5
25
18
3 6'5
20
20
3 8'5
2 52 5
25
2 2'5
41
4 4'5
83 2
8
17
33
3 6'5
1 03 2
10
18
34
3 7'5
1 23 2
1 2'5
1 9 '2 5
3 5'3
21
37
32
40
40
18
42
3 8'8
2
8'6
25
1 8'5
36
18
1 63 2
16
2 03 2
20
23
39
4 2'5
2 53 2
25
2 5'5
4 1'5
45
[email protected]
-11-
4 0'5
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
TIP: RKDU
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
RKDU
t
a
r
l1
b
15'2
23'7
16
24'5
i
e
f
g
c
j
R
616
6'4
816
8
1016
10
17
25'5
29
1216
12'5
18'25
26'8
30'3
620
6'4
15'2
23'7
27'2
16
24'5
28
17
25'5
16
25
27'2
1'5
6'6
20
13'5
19
16
28
820
8
1020
10
1220
12'5
18'25
26'8
30'3
1620
16
20
28'5
32
825
8
16
24'5
28
1025
10
17
25'5
1225
12'5
18'25
26'8
1625
16
20
36'5
2025
20
22
38'5
2525
25
24'5
41
44'5
20
25
25
32
1'5
6'6
20
13'5
23
16
16
1'5
6'6
25
13'5
29
29
30'3
28
40
18
42
832
8
16
33
36'5
1032
10
17
34
37'5
1232
12'5
18'25
35'3
1632
16
20
37
2032
20
22
39
42'5
2532
25
24'5
41'5
45
[email protected]
32
40
-12-
38'8
2
8'6
25
18'5
36
18
40'5
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
TIP: RKDM
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
RKDM
0612
0812
1012
0616
0816
1016
0620
0820
01020
t
6'4
8
10
6'4
8
10
6'4
8
10
[email protected]
a
r
12'5
16
20
20
b
20'7
21'5
22'5
20'7
21'5
22'5
20'7
21'5
22'5
-13-
l1
10'8
12
13
10'8
12
13
10'8
12
13
e
g
c
14'9
4'5
10'4
18'4
5'5
12'4
22'4
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
TIP: RKDL
detalj A
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
t
a
r
b
l1
29
15
32
18
RKDL
1025
10
RKDL
1625
16
RKDL
2025
20
34
20
RKDL
1632
16
32
18'5
RKDL
2032
20
34
20'5
RKDL
2532
25
36
23
[email protected]
25
32
32
40
-14-
j
c
M
16
29
M6
20
36
M8
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Specijalni kolektorski držaci
TIP: RKDLK
Dimenzije četkice
Tipna oznaka držača
t
a
r
l1
RKDLK
1025
10
RKDLK
1620
16
RKDLK
1625
16
RKDLK
2025
20
RKDLK
2530
25
RKDLK
3030
30
RKDLK
2030
20
RKDLK
1632
16
RKDLK
2032
20
RKDLK
2532
25
48(44'5)
RKDLK
3232
32
50
[email protected]
e
b
R
c
43
36
30
29
31
25
32
34
34(43)
0(45)
30
32/40
48
41
34
47'5
32
0(43)
44(45)
32
32/40
-15-
44(44)
41
49
43
41(45)
36
41
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Radijalni kolektorski držaci
detalj A
TIP: RKD 1
TIPNA OZNAKA DRŽAČA
t
l1
RKD1 - 25 32
25
23
RKD1 - 20 32
20
20'5
RKD1 - 16 32
16
18'5
RKD1 - 12 32
12'5
16'8
[email protected]
-16-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Prirubni držaci
TIP: PD1 i PD2
PD1
[email protected]
PD2
-17-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Prirubni držaci
TIP: PDD 1 i PDD 2
PDD 2
PDD 1
[email protected]
-18-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Držači za elektrovuču
TIP: DZE 1
[email protected]
-19-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Držači za elektrovuču
TIP: DZE 2
[email protected]
-20-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Držači za elektrovuču
TIP: DZE 3
[email protected]
-21-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Držači za elektrovuču
TIP: DZE 4
[email protected]
-22-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Držači za elektrovuču
TIP: DZE 5
detalj A
[email protected]
-23-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni oduzimači
TIP: KOI-20A i KOI-40A
KOII-20A i KOII-40A
KOI-40A
KOII-40A
KOI-20A
KOII-20A
[email protected]
-24-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Stezaljke i ulošci za držače
SD-104
SD-107
SD-110
SD-112
SD-114
SD-108
SD-120
SD-123
TIP STEZALJKE
d
l2
y
E1
SD - 104
18
12
14
20
SD - 107
16…..25
22,2
21
40…..80
SD - 108
22…..32
34,3
30
50…..70
SD - 110
10…..13
12,2
10
23…..40
SD - 112
10…..16
15,7
12
33,5
SD - 114
14…..20
15,7
15
30……52
SD - 120
10…..20
10
14
40
SD - 123
10……13
8,50
11
14
Napomena:
Pri narudžbi stezaljke, uz oznaku stezaljke navesti i tipnu oznaku održača za koji će se isti koristiti.
Npr. SD 104 za RDU 1216.
detalj A
OZNAKA ULOŠKA
a
b
c
d
e
f
UL 16
16
4
7,8
1,5
6,3
13
UL 20
20
UL 25
25
5
10
3
7
14
[email protected]
-25-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Montaža jednostrukog držača sa stezaljkom
L - udaljenost (razmak) između središta provrta stezaljke i simetrale četkice
l1 - udaljenost (razmak) između vanjskog brida držača i simetrala četkice
l2 - udaljenost (razmak) izmeđusredišta provrta i prirubnog brida stezaljke
d - unutarnji promjer provrta stezaljke
E - udaljenost (razmak) između središta provrta stezaljke i donjeg ruba držača
X - udaljenost središtap provrta stezaljke od vrha kolektora
[email protected]
-26-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Klizni koluti
Oznaka kliznog koluta
KK 3090-1043-078-332
KK 3090-1043-060-332
KK 3112-1046-072-332
KK 3112-1046-072-336
KK 3112-1055-072-332
KK 3125-1658-096-232
KK 3125-1658-088-236
KK 3125-1665-096-232
D
D1
94
96
114
120
L
78
60
72
116
127
d
a
b
c
g
e
f
M
43
9
10
8
5
64
23
M5
40
M8
10
10
12
8
33
M8
46
55
125
130
96
88
56
96
65
KK 3130-1462-090-332
132
134
90
62
KK 3140-1670-074-237
141
138
74
70
KK 3140-1676-098-332
KK 3090-1676-098-332
KK 3160-2562-125-238
KK 3160-2568-125-236
KK 3160-2576-125-232
KK 3160-2576-125-332
KK 3160-2585-125-236
KK 3160-2588-125-232
KK 3160-2588-125-332
148
145
163
161
165
163
165
KK 3200-2578-140-236
KK 3200-2578-140-332
164
KK 3200-25103-140-232
KK 3200-25103-140-332
205
203
205
KK 3250-25108-140-336
KK 3250-40125-176-232
KK 3250-40125-176-332
253
KK 3250-25120-140-336
KK 3250-25120-140-338
[email protected]
140
201
14
78
28
M8
8
98
14
124
35
M8
8
108
60
10
35
M8
70
76'6
13
25
15
7
125
35
86
70
35
M10
45
M16
85
95
17
25
20
8
152
45
140
108
176
125
140
120
62
M16
85
103
206
52
M10
100
195
260
16
14
M8
82
206
250
14
14
78
206
260
KK 3250-25108-140-338
18
12
32
95
88
164
195
5
85
155
201
KK 3200-25100-140-236
125
161
KK 3200-2586-140-232
18
14
68
201
203
16
f2
45
62
155
KK 3200-2582-140-238
KK 3200-2586-140-332
98
76'3
7
f1
45
17
8
13
17
-27-
25
20
8
40
18
7
25
20
8
M16
75
195
46
45
M16
75
45
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Priključne pločice
Priključne pločice
a
b
c
Ød
e
h
h1
M
PP 4
34
54
8
5'8
20
28
15
M4
PP 5
40
64
10
6'5
23
32
19
M5
PP 6
48
78
11
7
28
40
24
M6
PP 8
60
96
13'5
9'5
35
46
28
M8
PP 10
75
120
17'5
11'5
45
56
34
M10
PP 12
95
150
17'5
11'5
55
65'5
40
M12
[email protected]
-28-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni prsti za uklopne aparate
KPA 1
KPA 2
KPA 3
[email protected]
-29-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni prsti za uklopne aparate
KPA 4
KPA5
KPA 6
KPA 7
KPA8
[email protected]
-30-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Delovi koji odgovaraju uklopnim aparatima
DA 1
DA 2
DA 3
DA 4
DA 5
DA 6
DA 7
DA 8
DA 9
DA 10
[email protected]
-31-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SA 1
SA 6
SA 7
SA 2
SA 8
SA 3
SA 4
SA 9
SA 5
SA 10
[email protected]
-32-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SA 11
SA 16
SA 12
SA 17
SA 13
SA 18
SA 14
SA 19
SA 15
SA 20
[email protected]
-33-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SA 21
SA 26
SA 27
SA 22
SA 23
SA 28
SA 24
SA 29
SA 25
[email protected]
-34-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SUA 1
SUA 2
SUA 3
SUA 4
[email protected]
SUA 5
-35-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SUA 6
SUA 7
SUA 8
SUA 9
SUA 10
[email protected]
-36-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SUA 11
SUA 12
SUA 13
SUA 14
[email protected]
-37-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Segmenti za uklopne aparate
SUA 15
SUA 19
SUA 16
SUA 20
SUA 17
SUA 21
SUA 18
SUA 22
[email protected]
-38-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 1
KDUA 2
KDUA 3
KDUA 4
KDUA 5
KDUA 6
KDUA 7
KDUA 8
KDUA 9
KDUA 10
[email protected]
-39-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 11
KDUA 12
KDUA 13
KDUA 14
KDUA 15
KDUA 16
KDUA 18
KDUA 17
KDUA 19
KDUA 20
[email protected]
-40-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 21
KDUA 22
KDUA 26
KDUA 27
KDUA 23
KDUA 28
KDUA 24
KDUA 25
KDUA 29
[email protected]
-41-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 30
KDUA 31
KDUA 32
KDUA 33
KDUA 34
KDUA 35
[email protected]
-42-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 36
KDUA 37
KDUA 38
KDUA 39
[email protected]
-43-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 40
KDUA 41
KDUA 43
KDUA 44
KDUA 42
KDUA 45
KDUA 46
KDUA 47
KDUA 48
KDUA 48
[email protected]
-44-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 50
KDUA 51
KDUA 52
KDUA 53
KDUA 54
[email protected]
-45-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 55
KDUA 56
KDUA 57
KDUA 58
KDUA 59
KDUA 60
KDUA 61
KDUA 62
[email protected]
KDUA 63
-46-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 64
KDUA 65
KDUA 66
KDUA 67
KDUA 68
KDUA 70
KDUA 69
KDUA 71
KDUA 72
KDUA 73
[email protected]
KDUA 74
-47-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontaktni delovi za uklopne aparate
KDUA 75
KDUA 76
KDUA 77
KDUA 78
KDUA 79
KDUA 80
[email protected]
-48-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontakti za el. i del. vuču
KDV 6
KDV 1
KDV 7
KDV 2
KDV 8
KDV 3
KDV 4
KDV 9
KDV 5
KDV 10
[email protected]
-49-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontakti za el. i del. vuču
KDV 11
KDV 13
KDV 12
KDV 15
KDV 16
KDV 14
KDV 17
KDV 18
KDV 20
KDV 19
EK3-10
[email protected]
-50-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontakti za el. i del. vuču
KDV 22
KDV 21
KDV 23
KDV 24
KDV 26
KDV 25
[email protected]
-51-
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontakti za el. i del. vuču
KDV 27
KDV 29
KDV 28
KDV 30
KDV 31
KDV 32
KDV 33
KDV 34
KDV 35
[email protected]
-52-
KDV 36
www.elektrokontaktstil.co.rs
Elektrokontakt stil
Kontakti za el. i del. vuču
KDV 37
KDV 39
KDV 38
KDV 41
KDV 42
KDV 40
KDV 43
KDV 44
KDV 45
[email protected]
KDV 46
-53-
KDV 47
www.elektrokontaktstil.co.rs
e-mail: [email protected], web site: www.elektrokontaktstil.co.rs
Download

Brošura