Almaks Security Systems d.o.o.
Gospodara Vučića 129
11 000 Beograd
Tel. 011 285 26 06, 011 285 26 07
Fax. 011 285 26 08 www.almaks.rs
Navedene cene su u EUR-ima bez PDV-a. Kontaktirajte nas radi ostvarivanja ZNAČAJNIH POPUSTA!
Cenovnik
Alarmne
opreme
Alarmne mikroprocesorske centrale i oprema Satel
Brend
Opis
Model
Cena
Alarmna centrala sa 5 zona, proširiva do 30 žičanih ili
bežičnih zona, 2 particije, 4-12 programabilnih izlaza,
ugrađen telefonski dialer, u metalnoj kutiji CA-6 OBU sa
transformatorom 40VA
SAT-VERSA 5
74,30
Alarmna centrala sa 10 zona, proširiva do 30 žičanih ili
bežičnih zona, 2 particije, 4-12 programabilnih izlaza,
ugrađen telefonski dialer, u metalnoj kutiji CA-10 OBU sa
transformatorom 40VA
SAT-VERSA 10
89,60
LED tastatura za alarmne centrale serije VERSA,
backlight tastera u plavoj boji, 114,5x95x22,5mm
SAT-VERSA-LED-BL
20,70
LCD tastatura za alarmne centrale serije VERSA,
backlight u plavoj boji, 114,5x95x22,5mm
SAT-VERSA-LCD-BL
43,00
Alarmna centrala sa 4 zone, proširiva do 24, 4 particije, 420 programabilnih izlaza, ugrađen telefonski dialer,
access control i home automation opcije, memorija 899
događaja, 16 prog. tajmera, 16+1+1 korisnika, u metalnoj
kutiji CA-6 OBU sa transformatorom 40VA
SAT-INTEGRA 24
110,00
Alarmna centrala sa 8 zona, proširiva do 32, 16 particija 4 objekata, 8-32 programabilnih izlaza, ugrađen
telefonski dialer, access control i home automation
opcije, memorija 899 događaja, 32 prog. tajmera, 64+4+1
korisnika,u metalnoj kutiji CA-10 OBU sa
transformatorom 40VA, punjačem baterija i prikazom
stanja
SAT-INTEGRA 32
126,20
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 64, 32 particije
- 8 objekata, 16-64 programabilnih izlaza, ugrađen
telefonski dialer, access control i home automation
opcije, memorija 6143 događaja, 64 prog. tajmera,
192+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji OMI-3 sa
transformatorom 50VA, punjačem baterija i prikazom
stanja
SAT-INTEGRA 64
184,17
Slika
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 128, 32
particije - 8 objekata, 16-128 programabilnih izlaza,
ugrađen telefonski dialer, access control i home
automation opcije, memorija 22527 događaja, 64 prog.
tajmera, 240+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji OMI-3 sa
transformatorom 50VA, punjačem baterija i prikazom
stanja
SAT-INTEGRA 128
200,20
SAT-INTEGRA 128
PLUS
235,51
SAT-INTEGRA 256
PLUS
318,53
SAT-INT-TSI-SSW
324,70
SAT-INT-KSG-BBB
181,40
SAT-INT-KSG-SSW
181,40
SAT-INT-KLFR-SSW
118,40
LCD tastatura sa ugrađenim RFID čitačem za centrale
serije INTEGRA, osvetljenje u beloj boji, crna boja za
prednji deo tastature i leđa, srebrna bojoa okvir, poseduje
LEDiode za status sistema, 3 funkcijska tastera, dve
SAT-INT-KLFR-BSB
ulazne zone za proširenje, RS-232 konektor za nadzor
sistema i upravljanje pomoću softvera sa grafičkim
prikazom GUARDX, 140x126x26mm
118,40
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 128, 32
particije - 8 objekata, do 128 programabilnih izlaza,
ugrađen telefonski dialer za monitoring - glasovne poruke
- daljinsko upravljanje, access control i home automation
opcije, memorija 24575 događaja, 64 prog. tajmera,
240+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji OMI-4 sa
transformatorom 50VA, punjačem baterija i prikazom
stanja, u potpunoj saglasnosti sa EN50131 Grade 3
standardom
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 256, 32
particije - 8 objekata, do 256 programabilnih izlaza,
ugrađen telefonski dialer za monitoring - glasovne poruke
- daljinsko upravljanje, access control i home automation
opcije, memorija 24575 događaja, 64 prog. tajmera,
240+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji OMI-4 sa
transformatorom 50VA, punjačem baterija i prikazom
stanja, u potpunoj saglasnosti sa EN50131 Grade 3
standardom
Kolor TFT touchscreen displej 7", komandni centar za
pametne alarmne sisteme, grafički intuitivni operativni
interfejs prilagođen korisniku, MAKRO funkcije za
programiranje scenarija za KNX HOME AUTOMATION
sisteme (upravljanje grejanjem, ventilacijom i hlađenjem
u objektu, upravljanje osvetljenjem, roletnama i
žaluzinama, navodnjavanjem, multimedijalnim sistemima,
...), mogućnost pregleda slika sa IP kamera, napajanje
12VDC, maksimalna potrošnja 620mA, dimenzije 196 x
129 x 22 mm
LCD crna Sensoric tastatura za centrale serije INTEGRA,
veliki lako čitljiv LCD ekran, plavo pozadinsko osvetljenje
tastature omogućava upotrebu u mraku, moguće
definisanje 4 menija (16 stavki u svakom) i brz pristup
funkcijama, LED indikatori stanja sistema, 2 zone za
proširenje, indikacija gubitka komunikacije sa panela,
143 x 156 x 22 mm
LCD bela Sensoric tastatura za centrale serije INTEGRA,
veliki lako čitljiv LCD ekran, plavo pozadinsko osvetljenje
tastature omogućava upotrebu u mraku, moguće
definisanje 4 menija (16 stavki u svakom) i brz pristup
funkcijama, LED indikatori stanja sistema, 2 zone za
proširenje, indikacija gubitka komunikacije sa panela,
143 x 156 x 22 mm
LCD tastatura sa ugrađenim RFID čitačem za centrale
serije INTEGRA, osvetljenje u beloj boji, srebrna boja za
prednji deo tastature i okvir, bela boja leđa, poseduje
LEDiode za status sistema, 3 funkcijska tastera, dve
ulazne zone za proširenje, RS-232 konektor za nadzor
sistema i upravljanje pomoću softvera sa grafičkim
prikazom GUARDX, 140x126x26mm
LCD tastatura za centrale serije INTEGRA, osvetljenje u
plavoj boji, poseduje LEDiode za status sistema, 4
funkcijska tastera, dve ulazne zone za proširenje, RS232 konektor za nadzor sistema i upravljanje pomoću
softvera sa grafičkim prikazom GUARDX,
140x126x26mm
SAT-INT-KLCD-BL
81,00
LED tastatura za kontrolisanje jedne particije za centrale
serije INTEGRA, backlight u zelenoj boji, LED diode za
indikaciju stanja particije, 3 panik tastera, zujalica za
zvučna obaveštenja, rele za elektromagnetne
brave/blokatore, kontrolni ulaz za stanje vrata,
80x127x24mm
SAT-INT-S-BL
35,70
LCD tastatura sa čitačem kartica za centrale serije
INTEGRA, backlight u plavoj boji, poseduje LEDiode za
status sistema, 4 funkcijska tastera, dve ulazne zone za
proširenje, RS-232 konektor za nadzor sistema i
upravljanje pomoću softvera sa grafičkim prikazom
GUARDX, 140x126x26mm
SAT-INT-KLCDR-BL
105,20
433 MHz keyfob receiver expansion module - komplet
daljinske komande Sa jednim SAT-MPT-300 daljincem,
omogućava korišćenje daljinaca uz alarmne centrale
VERSA i INTEGRA
SAT-INT-RX-S
65,10
Zonski modul za proširenje sa 8 zona i tamper zaštitom
za alarmne centrale VERSA i INTEGRA
SAT-INT-E
32,83
Sistemsko proširenje sa 8 programabilnih zona-ulaza i 8
programabilnih izlaza (4 relejna i 4 nisko strujna),bez
sopstvenog napajanja (za napajanje se dodaje modul
SAT-APS-412)
SAT-INT-PP
64,51
Sistemsko proširenje sa 8 programabilnih zona-ulaza i 8
programabilnih izlaza 230V,Montira se na DIN šinu
35mm,Idealno rešenje za home atomation (za napajanje
se dodaje modul SAT-APS-412)
SAT-INT-IORS
123,86
Sistemsko proširenje sa programabilnih izlaza
230V,Montira se na DIN šinu 35mm,Idealno rešenje za
home atomation (za napajanje se dodaje modul SATAPS-412)
SAT-INT-ORS
99,05
Adresabilni bus ekspanzioni modul, podržava do 48
adresabilnih zona, bez sopstvenog napajanja (za
napajanje se dodaje modul SAT-APS-412)
SAT-INT-ADR
64,51
Modul za adresiranje, konvertuje standardne detektore u
SAT-CA-64 ADR-MOD
adresabilne
10,50
Izlazni modul za proširenje, 8 izlaza, 4 releja i 4
niskonaponska OC izlaza
SAT-INT-O
40,84
SAT-INT-RS-PLUS
114,50
Eternet modul(TCP/IP server) za povezivanje centrale na
računarsku mrežu. Pristup sa računara pomoću DloadX
servisnog programa, GuardX programa za upravljanje i grafički
prikaz stanja sistema, kao i Internet pretraživača sa podrškom
za JAVA aplikacije. Pristup sa mobilnog telefona pomoću
posebne JAVA aplikacije. Prenos podataka je kodovan pomoću
192-bitnog ključa. Podrška za DHCP(dinamičko dodeljivanje IP
adresa) i statičko IP adresiranje. RJ-45, RS-232 i RS-485
portovi
SAT-ETHM-1
PLUS
94,47
Univerzalni TCP/IP komunikacioni modul za povezivanje
centrale na računarsku mrežu ili samostalan modul. Pristup sa
računara preko ETHM2 - SOFT programa ili daljinsko
upravljanje ili konfiguracija sistema preko web browser-a.
Lokalno konfigurisanje preko RS-232 porta. Poseduje 8
prozramabilnih zona, 4 izlaza I telefonsku dojavu . Prenos
podataka je kodovan pomoću 192-bitnog ključa. Podrška za
DHCP(dinamičko dodeljivanje IP adresa) i statičko IP
adresiranje.
SAT-ETHM-2
118,60
SAT-STAM-2 BT
1.460,10
RS-232/485 Interfejs za sistemsku integraciju sa
INTEGRA i INTEGRA 256 PLUS centralama, otvoren
protokol za integraciju sa ostalim sistemima
Monitoring stanica sa softverom za daljinsku kontrolu
Satel alarmnih centrala
Alarmne mikroprocesorske centrale i oprema Honeywell - Galaxy
Alarmna centrala sa 12 zona, proširiva do 20, 4-16
programabilnih izlaza, 3+1 particija, memorija 384
događaja, 24 korisnika, u metalnoj kutiji sa 1A
napajanjem, ugrađen telefonski komunikator, SMS
poruke, RS232, RS485, sa LCD tastaturom MK7
HON-G2-20+MK7
256,70
Alarmna centrala sa 12 zona, proširiva do 20, 4-16
programabilnih izlaza, 3+1 particija, memorija 384
događaja, 24 korisnika, u metalnoj kutiji sa 1A
napajanjem, ugrađen telefonski komunikator, SMS
poruke, RS232, RS485, sa LCD tastaturom sa čitačem
kartica MK7PROX
HON-G2-20+MK7P
302,50
Alarmna centrala sa 12 zona, proširiva do 44, 4-28
programabilnih izlaza, 3+1 particija, memorija 384
događaja, 24 korisnika, u metalnoj kutiji sa 1.45A
napajanjem, ugrađen telefonski komunikator, SMS
poruke, RS232, RS485 i ECP, sa LCD tastaturom MK7
HON-G2-44+MK7
325,40
HON-G244+MK7PROX
370,30
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 48, 8 prog.
izlaza, 19 prog. tajmera, 8 particija, 8 tastatura, memorija
1000 događaja, access control opcije, memorija 500
ulaza/izlaza, 8 kontrolera, 100 korisnika, u metalnoj kutiji
sa 2.5A napajanjem, ugrađen telefonski komunikator,
SMS poruke, RS232, RS485, sa LCD tastaturom MK7
HON-GDC048-C-E1KPD
505,80
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 96, 8 prog.
izlaza, 35 prog. tajmera, 16 particija, 16 tastatura,
memorija 1500 događaja, access control opcije,
memorija 1000 ulaza/izlaza, 32 kontrolera, 250 korisnika,
u metalnoj kutiji sa 2.5A napajanjem, ugrađen telefonski
komunikator, SMS poruke, RS232, RS485
HON-GDC096-C-E1
486,70
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 264, 8 prog.
izlaza, 67 prog. tajmera, 32 particije, 16 tastatura,
memorija 1500 događaja, access control opcije,
memorija 1000 ulaza/izlaza, 32 kontrolera, 1000
korisnika, u metalnoj kutiji sa 2.5A napajanjem, ugrađen
telefonski komunikator, SMS poruke, RS232, RS485
HON-GDC0264-C-E1
620,30
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 520, 8 prog.
izlaza, 67 prog. tajmera, 32 particije, 32 tastature,
memorija 1500 događaja, access control opcije,
memorija 1000 ulaza/izlaza, 64 kontrolera, 1000
korisnika, u metalnoj kutiji sa 2.5A napajanjem, ugrađen
telefonski komunikator, SMS poruke, RS232, RS485
HON-GDC0520-C-E1
711,90
HON-GXMK7
124,10
Alarmna centrala sa 12 zona, proširiva do 44, 4-28
programabilnih izlaza, 3+1 particija, memorija 384
događaja, 24 korisnika, u metalnoj kutiji sa 1.45A
napajanjem, ugrađen telefonski komunikator, SMS
poruke, RS232, RS485 i ECP, sa LCD tastaturom sa
čitačem kartica MK7PROX
Upravljačka LCD tastatura za Galaxy alarmne centrale
Touch screen tastatura za Galaxy dimension centrale
HON-GDCP040-01
428,50
Modul za proširenje sa 8 zonskih ulaza, 4 izlaza (open
colector 400mA max.), RS485 (bus) povezivanje, u
plastičnoj kutiji
HON-GXRIOPLB
96,40
Modul za proširenje sa 8 zonskih ulaza, 4 izlaza (open
colector 400mA max.), RS485 (bus) povezivanje, PCB
HON-GXRIOPCB
83,10
Relejni modul sa 4 relejna izlaza, 8.5 - 16VDC
HON-GXRELEPCB
49,70
Ethernet modul za Galaxy dimension centrale
HON-GXETH
356,00
HON-G2-44 GSM
537,30
HON-GXRIORF
139,40
Modul kit za GSM telefonsku dojavu
Bežični prijemnik za alarmne centrale za transmitere
serije Galaxy 3
Pasivni IC senzori
Digitalni pasivni IC detektor, 12x12m, dual-element, anti
sabotažno obezbeđen, look down sočivo
HON-IS215T
11,50
Digitalni pasivni IC detektor u kompaktnom kućištu,
ugrađeni EOL otpornici, kompenzacija uticaja
ambijentalne temperature
SAT-TOPAZ
9,35
Digitalni pasivni IC detektor u kompaktnom kućištu,
ugrađeni EOL otpornici, kompenzacija uticaja
ambijentalne temperature sa imunitetom na životinje
20kg
SAT-TOPAZ PET
9,35
SAT-AQUA Pet 2E
11,90
HON-IS2560T
23,00
Digitalni pasivni IC detektor 18x18m, dual element, high
quality segmented mirror, temperature compensation,
stepless sensitivity adjustment, remote walk test
triggering, alarm memory feature, -10...+55 °C
SAT-IVORY
17,20
Digitalni pasivni IC detektor za plafonsku montažu - dual
element pyrosensor, funkcija prealarma, digitalna
temperaturna kompenzacija, podesiva osetljivost PIR
senzora, radna temperatura -10°C ... +55°C
SAT-AQUA RING
13,00
Dualni digitalni kombinovani pasivni IC detektor i detektor
loma stakla, digitalna temperaturna kompenzacija,
podesiva osetljivost senzora, pogodan za prostorije sa
velikim staklenim površinama
SAT-NAVY
24,70
HON-GJD-360
238,60
Digitalni pasivni IC detektor - dual element, sa
imunitetom na životinje do 15 kg
Digitalni pasivni IC detektor, 18x36m, dual element
Dualni IC/MW detektor za spoljnu montažu, pokriva
prostor od 30x30m, digitalna temperaturna
kompenzacija, IP55 zaštita.
Dualni senzori
Dualni digitalni IC/MW detektor, quad element
pyrosensor, anti mask, digitalni algoritam detekcije,
digitalna temperaturna kompenzacija, podesiva
osetljivost PIR i MW senzora, promenljiva optika, radna
temperatura -10°C +55°C
SAT-Cobalt PRO
30,80
Držaci senzora
Držačsenzora,zglobni,zidna ili plafonska montaža za
Satel detektore Topaz,Aqua Pet
SAT-BRACKET A
1,70
HON-SMB10
5,80
Plafonski držač senzora (samo za upotrebu sa SMB10)
HON-SMB10C
5,80
Zglobni držač senzora sa tamperom
HON-SMB10T
9,60
Zglobni držač senzora
Audio detektori loma stakla
Digitalni detektor loma stakla, unapređena dvostruka
analiza signala, autodijagnostika rada, podesiva
osetljivost
SAT-INDIGO
13,00
Digitalni detektor loma stakla, unapređena dvostruka
analiza signala, autodijagnostika rada, podesiva
osetljivost
SAT-MAGENTA
13,00
Magnetni detektori
Magnetni detektor - nadgradni za montažu na vrata ili
prozore
HON-7939WH
4,80
Magnetni detektor - nadgradni samolepljivi pogodan za
montažu na staklena vrata ili prozore
HON-MPS45W
2,60
Metalni magnetni detektor za montažu na metalna vrata,
rolo vrata ili zaštitne rešetke
HON-MPS50
11,50
Magnetni detektor - nadgradni za montažu na vrata ili
prozore malih dimenzija
SAT-S-1
3,65
Magnetni detektor - nadgradni za montažu na vrata ili
prozore
SAT-B-1M
4,20
Magnetni detektor - nadgradni samolepljivi pogodan za
montažu na staklena vrata ili prozore
AMD-MC-38
2,00
Magnetni detektor - nadgradni za montažu na vrata ili
prozore
AMD-MC-31
2,00
Magnetni detektor - ugradni za montažu u vrata ili
prozore
AMD-RC-35
2,00
AMD-ES-65
3,40
Panik tasteri
Panik taster
10,00
Panik taster sa ključem
Panik taster sa ključem
SAT-PNK-1
Aktivne IC barijere
6,90
IC barijera, domet 100m spoljna montaža i 300m
unutrašnja montaža, dupli zrak sinhronizovane
učestalosti
AMD-ABT-100
49,00
Modularna aktivna IC barijera, sa 2 paralelna snopa,
domet 30m, modućnost ekspanzije do 10 zrakova,
podesivi zrakovi,
HON-MILX52
124,10
IC barijera, domet 60m, Dual beam
HON-IB200D
204,30
IC barijera, domet 160m, Dual beam
HON-IB525D
476,90
IC barijera, domet 150m, Quad beam
HON-IB500Q
581,90
IC barijera, domet 245m, Quad beam
HON-IB800Q
638,80
IC barijera za prozore, 55cm
HR-BN56
61,70
IC barijera za vrata, 112cm
HR-BN112
84,80
SAT-ACTIVA-2
111,70
Aktivna infracrvena barijera sa 2 zraka, visine 52cm,
domet 20m unutra (10m spolja), zaštita od zamene
predajnika, optička i alarmna indikacija pri instalaciji
Aktivna infracrvena barijera sa 4 zraka, visine 105cm,
domet 20m unutra (10m spolja), zaštita od zamene
predajnika, optička i alarmna indikacija pri instalaciji
SAT-ACTIVA-4
154,60
Aktivna infracrvena barijera sa 6 zraka, visine 158cm,
domet 20m unutra (10m spolja), zaštita od zamene
predajnika, optička i alarmna indikacija pri instalaciji
SAT-ACTIVA-6
202,70
Aktivna infracrvena barijera sa 8 zraka, visine 211cm,
domet 20m unutra (10m spolja), zaštita od zamene
predajnika, optička i alarmna indikacija pri instalaciji
SAT-ACTIVA-8
244,00
Sirene i strob svetla
Piezo sirena
AMD-PS-88
7,40
Piezo sirena
AMD-PS-89
8,20
Elektronska horn sirena
AMD-RS-626
8,70
Piezo sirena sa strob svetlom
AMD-HC-103
9,99
Piezo sirena sa bljeskalicom
AMD-PSL-85
9,99
Unutrašnja alarmna sirena, bele boje, 12VDC, 240mA,
130x130x30mm
SAT-SPW-100
9,75
Unutrašnja sirena sa strob svetlom, 12VDC, 100mA,
87x134x37mm
SAT-SPW-220
18,00
Unutrašnja sirena 12VDC, 100mA, 87x134x37mm
SAT-SPW-210
12,10
Spoljna sirena sa strob svetlom, antisabotažno
obezbeđena, bez mogućnosti dodavanja aku baterija,
120 dB, 12VDC, 250mA, acoustic sign.250 mA, visual
sign. 35 mA, 300x195x97mm
SAT-SP-500 R
21,20
Spoljna sirena sa strob svetlom, antisabotažno
obezbeđena, sa rezervnim napajanjem, 120 dB, 12VDC,
220mA, acoustic sign.220 mA, visual sign. 60 mA, 148 x
254 x 64 mm
SAT-SP-4002 R
42,20
AMD-SL-79
13,60
Strob svetlo
Bežični protivprovalni sistemi - Satel
Bežična alarmna centrala sa 8 bežičnih zona i pet
žičanih, 4 PGM-a, 2 relejna izlaza, GSM/GPRS dojava na
4 broja, mogućnost kontrole preko mobilnih telefona
(android), daljinska kontrola sistema preko SMS-a,
podržava do 8 bežičnih detektora, 8 daljinaca, u
plastičnoj kutiji sa transformatorom 20VA
SAT-MICRA
168,40
Bežična tastatura za MICRA alarmniu centralu, sa
litijumskim baterijama CR123A, radni vek baterija 3
godine, frekvencija 433,05 ÷ 434,79 MHz
SAT-MKP-300
28,90
Bežični PIR senzor sa opcijom imuniteta na male
životinje do 15kg, sa litijumskim baterijama CR123A,
radni vek baterija 3 godine, frekvencija 433,05 ÷ 434,79
MHz
SAT-MPD-300
25,60
Bežični detektor loma stakla, podesiva osetljivost,
višefrekventna analiza signala čime se povećava
otpornost na lažne alarme, antisabotažna zaštita, test
mod radi podešavanja prema prostoriji u kojoj je
instaliran, bele boje
SAT-MGD-300
30,60
Bežični magnetski kontakt, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija
433,05 ÷ 434,79 MHz
SAT-MMD-300
21,40
Bežični optičko termički detektor, sa litijumskim
baterijama CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine,
frekvencija 433,05 ÷ 434,79 MHz
SAT-MSD-300
34,20
Multifunkcionalni daljinac za kontrolu sistema, litijumske
baterije CR2016, frekvencija 433,05 ÷ 434,79 MHz
SAT-MPT-300
14,60
Alarmna centrala sa 16 žičanih ili bežičnih zona, proširiva
do 128, ugrađen bežični prijemnik, 32 particije - 8
objekata, 8-128 programabilnih izlaza, ugrađen
GSM/GPRS komunikator, access control i home
automation opcije, memorija 22527 događaja, 64 prog.
tajmera, 240+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji sa 2A
switching napajanjem, punjačem baterija i prikazom
stanja
SAT-INTEGRA 128WRL
360,80
Bežični primopredajnik za Satel ABAX sisteme, podržava
do 48 zona, 4-24 kontrolisana ulaza(NO/NC), 8-48
programabilnih izlaza, radi na frekvenciji od 868.0 do
868.8 MHz, kompatibilan sa INTEGRA i VERSA
alarmnim centralama
SAT-ACU-100
95,50
Bežični PIR senzor sa imunitetom na male životinje do
15kg, sa litijumskim baterijama CR123A 3V, radni vek
baterija 3 godine, frekvencija od 868.0 do 868.8 MHz
SAT-APD-100
53,50
SAT-APMD-150
71,40
Bežični optičko termički detektor, sa litijumskim
baterijama CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine,
frekvencija od 868.0 do 868.8 MHz
SAT-ASD-110
55,20
Bežična unutrašnja sirena, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija od
868.0 do 868.8 MHz
SAT-ASP-205
58,30
Bežični dualni IC/MW detektor, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija od
868.0 do 868.8 MHz
Bežična spoljna sirena, sa AKU baterijom 6V, 1,2Ah,
potrošnja baterije - standby 150mA / Alarm 600 mA,
frekvencija od 868.0 do 868.8 MHz
SAT-ASP-105
79,40
Bežični magnetski kontakt, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija od
868.0 do 868.8 MHz
SAT-AMD-101
48,70
Bežični detektor vibracija, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija od
868.0 do 868.8 MHz
SAT-AVD-100
58,30
Bežični detektor loma stakla, sa litijumskim baterijama
CR123A 3V, radni vek baterija 3 godine, frekvencija od
868.0 do 868.8 MHz
SAT-AGD-100
58,50
Bežični protivprovalni sistemi - Galaxy
Bežični prijemnik za alarmne centrale za transmitere
serije Galaxy 3
HON-GXRIORF
139,40
Bežični PIR senzor dometa 12m sa opcijom imuniteta na
male životinje, sa litijumskim baterijama, radni vek
baterija 3 godine, frekvencija 868.95 ili 433 MHz
HON-AD5888H
66,80
Bežični ključ u obliku daljinca, sa litijumskim baterijama,
radni vek baterija 3 godine, frekvencija 868.95 ili 433
MHz
HON-AD5804H
31,50
Bežični dualni panik taster, sa litijumskim baterijama,
radni vek baterija 3 godine, frekvencija 868.95 ili 433
MHz
HON-AD5802H
40,10
Bežični magnetni kontakt za prozore, sa litijumskim
baterijama, radni vek baterija 3 godine, frekvencija
868.95 ili 433 MHz
HON-AD5814H
56,40
Bežični univerzalni kontakt, sa litijumskim baterijama,
radni vek baterija 3 godine, frekvencija 868.95 ili 433
MHz
HON-AD5816H
44,90
Bežični vibro šok senzor, sa litijumskim baterijama, radni
vek baterija 3 godine, frekvencija 868.95 ili 433 MHz
HON-AD5819HS
78,30
Bežični magnetni kontakt, sa litijumskim baterijama, radni
vek baterija 3 godine, frekvencija 868 ili 433 MHz
HON-AD5899
28,80
Bežični detektor loma stakla, dometa 7,6m, sa litijumskim
baterijama, radni vek baterija 3 godine, frekvencija 868 ili
433 MHz
HON-AD5852H
150,80
Bežični optičko termički detektor, sa litijumskim
baterijama, radni vek baterija 3 godine, frekvencija
868.95 ili 433 MHz
HON-AD5808H
130,50
Ostala oprema
Trafo 50VA, 16.5V
AMD-TR-50
22,60
Akumulator 12V, 7.0Ah
LEO-AKB-7
14,00
SAT-DT-1
52,70
GSM/GPRS/SMS telephone line backup module, LCD
display, 4 inputs, 3 outputs (in metal box)
SAT-GSM-4
170,10
GSM/GPRS/SMS telephone line backup module, LCD
display, 4 inputs, 3 outputs (in metal box with APS-15
power supply and transformer, antenna included)
SAT-GSM-4 PS
197,60
SAT-ANT-OBU-S
6,20
Uređaj za snimanje i reprodukovanje jedne glasovne
poruke u trajanju do 16 sekundi
SAT-SM-2
13,80
Komplet univrzalne daljinske komande sa tri daljinca,
podesiva frekvencija
EBC-Remote Control
Set
43,00
Komplet 2-kanalne univerzalne daljinske komande sa
jednim daljincem MPT-300
SAT-RXH-2K
33,60
Telefonski dojavni automat, 2 govorne poruke, 6
telefonskih brojeva, mogućnost slanja kodovanih dojava
na monitorig centar
Antena za GSM-4S
Komplet 4-kanalne univerzalne daljinske komande sa
jednim daljincem MPT-300
SAT-RXH-4K
39,00
Komplet 2-kanalne univerzalne daljinske komande sa
dva daljinca T-2
SAT-RE-2K
27,50
Komplet 2-kanalne univerzalne daljinske komande sa
dva daljinca T-2, sa povezivanjem na magistralu
SAT-RX-2K
28,30
Komplet 4-kanalne univerzalne daljinske komande sa
dva daljinca T-4
SAT-RE-4K
32,70
Daljinac sa dva tastera za RX ili RE daljinske komande
SAT-T-2
9,60
Daljinac sa četiri tastera za RX ili RE daljinske komande
SAT-T-4
10,00
SAT-DB9F/RJ-SET
9,40
SAT-DB9FC/RJ-SET
13,60
Set kablova za programiranje (INTEGRA, CA-10 P, GSM4, GSM LT-1, GSM LT-2, ACU-100, VIVER, ETHM-2),
RS-232 Port with RJ or PIN-5 connector
Set kablova za programiranje (CA-5, CA-6, RX-2K, RX4K, RXH-1K, RXH-2K, RXH-4K, RE-4K, ACCO-KP,
ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS,
ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2, MICRA, VERSA) RS232 TTL sa RJ ili PIN-3 connector, 4m
HON-KKTS300
68,80
Programabilni temperaturni detektor, programabilni prag
okidanja i temperaturni gradijent, mogućnost rada u dva
moda, podrška za eksternu temperaturnu sondu, dva
relejna izlaza (1A/30 VDC) za kontrolu i upravljanje
drugim uređajima, napajanje 12VDC, potrošnja 50mA,
dimenzije 48 x 78 x 18 mm
SAT-TD-1
44,70
Digitalni vibro - šok senzor, 12VDC
SAT-VD-1
25,80
SAT-DG-1 ME
45,50
Optičko-termički detektor,12V za alarmne centrale
SAT-TSD 1
22,00
Digitalni carbon monoxide (CO) detektor, 12VDC
SAT-DG-1
45,50
Digitalni liquefied petroleum gas detektor, 12VDC
SAT-DG1 LPG
45,50
Digitalni trichloromethane based narcotic gas detektor,
12VDC
SAT-DG1 TCM
63,20
Detektor poplave,12VDC
SAT-FD-1
19,90
Zaštitni modul, sprečava duboko pražnjenje AKU baterija
SAT-ZB-1
9,60
Temperaturni senzor
Digitalni detektor za detekciju metana, 12VDC
Download

Protivprovalni Sistemi - Almaks Security Systems