Download

Obrtanje tela oko nepokretne ose Ugaona brzina tela koje se obrće