Download

⃗ + ⃗), gde je T težište trougla. 8. U četvorouglu tačke i