SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE
Pravougli trougao
FORMULE
Pitagorina teorema
Obim
Površina
Prečnik opisanog kruga
Jednakokraki trougao
Obim
Površina
Visina
Jednakostranični trougao
Obim
Površina
Visina
Poluprečnik opisanog kruga
Poluprečnik upisanog kruga
SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE
Trougao
FORMULE
Obim
Poluobim
Površina
Površina
Površina
Heronov obrazac:
Prečnik opisanog kruga
Pravougaonik
Obim
Površina
Dijagonala
Prečnik opisanog kruga
Kvadrat
Obim
Površina
Dijagonala
Poluprečnik opisanog kruga
Poluprečnik upisanog kruga
SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE
Paralelogram
FORMULE
Obim
Površina
Romb
Obim
Površina
Stranica
Poluprečnik upisanog kruga
Trapez
Obim
Srednja linija
Površina
SLIKA GEOMETRIJSKE FIGURE
Pravougli trapez
FORMULE
Obim
Srednja linija
Površina
Visina
Jednakokraki trapez
Obim
Srednja linija
Površina
Visina
Pravilan šestougao
Obim
Površina
Poluprečnik opisanog kruga
Poluprečnik upisanog kruga
Download

Formule iz planimetrije