Pitanje: Kako kroz ImelBis vršiti prodaju artikala koji se skladište na komad a prodaju na pakovanje?
Odgovor: U ImelBis sistemu postoji mogudnost pradenja prometa u jedinicama mjera koje su različite od
osnovne jedinice mjera (tzv. pomodne jedinice mjera) ili putem transportnog pakovanja vezanog za
određene artikle. Muđutim ukoliko se radi o prodaji artikala koji se mogu javiti u pakovanjima sa različitom
količinom predlažemo uvođenje tzv. složenih artikala.
Evidentiranje složenih artikala se obavlja u registru Artikli i usluge. U ovom registru potrebno je otvoriti
onoliko novih artikala u koliko se različitih pakovanja za određeni artikal javlja.
Uzedemo za primjer, artikal Ampula 1/1 se skladišti sa jedinicom mjere kom, čija je jedinična cijena jako
niska. U praksi se taj artikal obično prodaje u količini od 100 komada i sa cijenom koja odgovara ovom
pakovanju.
U ovom slučaju potrebno je otvoriti novi artikal Ampula 100/1 sa jednicom mjere Paket, koji bi označavao
pakovanje od 100 komada, te bi bio označen kao Složen (Slika 1.)
Slika 1.
Nakon otvaranja artikla, potrebno je definisati njegov normativ od artikala i usluga sa osnovnom jedinicom
mjere. Definisanje sastavnice – normativa vrši se korištenjem opcije Normativ složenog artikla (Slika 2.).
Nakon otvaranja tabelarne forme, izborom opcije Dodavanje, vrši se
uređivanje sastavnih elemenata i njihove količine u jednici mjere složenog
artikla (Slika 3.)
Na našem primjeru složeni artikal Ampula 100/1 sa jedinicom mjere
paket, sadrži 100 artikala Ampula 1/1 sa jedinicom mjere kom.
Slika 2.
Slika 3.
Isti bi se primjer mogao koristiti i u slučajevima kada se uz kupnju određenog broja artikala neki artikli daju
gratis. U prilogu su data dva takva primjera:

Prodaja pasti za zube gdje kupac kupovinom pakovanja od tri komada jednu dobija gratis;

Kada bi kupac kupovinom pakovanja od dvije paste za zube dobijao gratis četkicu za zube (koja je u
ovom slučaju drugi artikal ali treba da bude sadržana u normativu složenog artikla označenog kao
pakovanje.
Pored prezentirane primjene složenih artikala, u praksi se javljaju složeni artikli koji u svom sastavu sadrže
različite artikle u proizvoljnim količinama. U prilogu navodimo nekoliko primjera upotrebe:

Prodaja računara – za računar koji se pradaje kao komplet definiše se normativ sastavnih
komponenti koji ulaze u njegov sastav. Ovo je posebno pogodno za male organizacije koje nisu
uspostavile proces proizvodnje računara ili sličnih proizvoda;

Prodaja odjela – pogodno u organizacijama koje se bave proizvodnjom tekstilnih proizvoda (ili
njihovom nabavkom po osnovnim komponentama). Dakle, iako se posebno proizvode sakoi, hlače,
kravate i sl., primjenom složenih artikala vrši se prodaja kompletnih odijela;

Prodaja namještaja – slično kao u predhodnom slučaju, mogude je od jediničnih proizvoda
(dvosjedi, trosjedi, fotelje, elementi kuhinja) formirati složeni artikal po želji kupca;

Prodaja na veliko i malo – u slučaju kada se istovremeno vrši prodaja na veliko i malo, javlja se
potreba da se za skup posebnih proizvoda (koji u sebi sadrže određeni paket osnovnih proizvoda,
npr. Paket za zimnicu) formira posebna (najčešde manja cijena). Tada se za veda pakovanja
formiraju složeni artikli od artikala sa osnovnom jedinicom mjere.
Lukavac: 02.07.2011.
Odgovor dao:
Senad Kapetanović, dipl. ecc.
Konsultant
Download

Kako vršiti prodaju artikala koji se skladište na