1.
1
Program Microsoft Excel је:
a) Program za tabelarne proračune;
b) Program za slušanje muzika
c) Program za izradu Internet prezentacija
d) Program za unos i obradu teksta;
2.
Dopuni rečenicu:
1
Dokument u programu Excel naziva se ______________________ i sastoji se od
________________ (Sheet), kojih može biti 255.
3.
Za selektovanje više razdvojenih ćelija koristimo taster (zaokruži):
a)
Shift
b) Ctrl
c)
Tab
d)
1
Alt
4.
Dopuni rečenice:
1
a) Adresa druge ćelije u petom redu je __________
b) Adresa pete ćelije u drugom redu je __________
5.
Sintaksa za funkciju MIN (broj1, broj2…) gde su brojevi 1 i 2 šta?
a)
brojevi od kojih se ne traži ništa, već po sintaksi stoje tako
b)
brojevi od kojih se traži minimalna vrednost
c)
brojevi od koji se traži srednja vrednost
d)
brojevi od kojih se traži maksimalna vrednost
1
6.
Funkcija SUM predstavlja?
1
a) funkciju za odredjivanje srednje vrednosti
b) funkciju za prikaz maksimalne vrednosti
c) funkciju sabiranja
7.
Dovrši rečenicu:
Svako izračunavanje ili matematička formula počinje znakom _______________.
1
8.
Kada se vrši isrtavanje tabele pomoću opcije iz toolbara, kursor dobija oblik:
a)
crtice
b)
strelice
c)
olovkе
9.
U preseku jednog reda i jedne kolone u excel-u nalazi se:
1
1
a) odeljak
b) ćelija
c) prozor
10.
Postoji više načina za promenu imena radnog lista, navedi bar jedan:
1
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
11.
Za selektovanje više uzastopnih ćelija koristimo taster (zaokruži):
a) Shift
b) Ctrl
c) Tab
d) Alt
1
12.
Ubacivanje novog reda ili kolonе u tabelu vrši se opcijom:
a)
Draw Row/Column
b)
Select Row/Column
c)
Delete Row/Column
d)
Insert Row/Column
1
13.
Sintaksa za funkciju MAX (broj1, broj2…) gde su brojevi 1 i 2 šta?
a)
brojevi od kojih se ne traži ništa, već po sintaksi stoje tako
b)
brojevi od koji se traži srednja vrednost
c)
brojevi od kojih se traži maksimalna vrednost
1
14.
Funkcija AVERAGE služi za:
1
a) množenje i deljenje
b) prikaz maksimalne i minimalne vrednosti
c) sabiranje i oduzimanje
d) odredjivanje srednje vrednosti
15.
Čemu služe tasteri:
1
____________________________________________
16.
Preciznije podešavanje širine kolone vrši se opcijom:
1
a) Insert / Auto Text
b) Format / Row / Height
c) Format / Column / Width
17.
Dopuni rečenice:
1
Adrese svih ćelija petog reda sadrže broj _________
Adrese svih ćelija četvrte kolone sadrže slovo __________ .
18.
Ubacivanje novog radnog lista vrši se pomoću opcije:
1
a) Table Properties
b) Insert/ Worksheet
c) Format / AutoFormat
19.
Brisanje nepotrebnog reda ili kolonе u tabeli vrši se opcijom:
a)
Draw Row/Column
b)
Select Row/Column
c)
Delete Row/Column
d)
Insert Row/Column
1
20.
Ovaj prozor u Excel-u omogućava nam da
1
________________________________________
________________________________________
21.
Ako je ćelija ispunjena nizom povisilica (####), to znači:
1
a) da se numerički podatak ne vidi zbog neprilagoĎene širine kolone
b) da se numerički podatak ne vidi zbog neprilagoĎene visine reda
c) da se tekstualni podatak ne vidi zato što nismo potvrdili unos podataka
22.
Dopuni rečenicu:
1
U Excel-u tekstualni podaci se poravnavaju ____________________________,
a brojčani podaci se poravnavaju ______________________________
23.
Tabelu možemo oblikovati samostalno ili korišćenjem gotovih oblika iz menija
Format naredbom:
a) AutoFormat
b) Sheet
c) Column
1
24.
Smer teksta u ćeliji može se menjati pomoću opcije:
1
a) Table Properties
b) Format / Cells / Alignment
c) Format / AutoFormat
25.
Izbor linije za okvir kao i senčenje tabele vrši se opcijom:
a) Format / Paragraph
b) Format / Cells / Border
c) Format / Borders and Shading
1
26.
Preciznije podešavanje visine reda vrši se opcijom:
1
a) Insert / Auto Text
b) Format / Row / Height
c) Format / Column / Width
27.
Pomoć u Excel-u se poziva pritiskom na taster:
a) F1
b)
F2
c)
d)
F10
F3
1
Download

pitanja_excel - WordPress.com