TEST - OBRADA PODATAKA
1. U koordinatni sistem ucrtaj tačke sa koordinatama: K(1,2), L(3,0),M(2,1), N(0,5),Q(4,4) i S (0,0)
2. Tabela pokazuje godine nastanka nekih igračaka.
Zaokruži slovo ispred redosleda nastanka (od najstarije do
najmlaĎe), četiri od tih igračaka:
a)jo-jo, plišani medvedić, lego kockice, šah;
b)jo-jo, šah, lutka Barbi, lego kockice;
c)šah, plišani medvedić, lego kockice, lutka Barbi;
d)lutka barbi, lego kockice, plišani medvedić, jo-jo;
Igračka
Jo-jo
Plišani medvedić
Šah
Lego kockice
Lutka Barbi
3. U tabeli je prikazan broj sati
koje je Milan proveo čitajući knjigu
4,5
u toku jedne sedmice. Koristeći
4
podatke
iz
tabele
nacrtaj
3,5
stubičasti dijagram
3
Dan
Broj sati
2,5
Ponedeljak
1
2
Utorak
3
1,5
Sreda
2,5
1
Četvrtak
1
0,5
Petak
4
0
Subota
3
Ponedeljak Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Nedelja
3,5
4. Odredi:
a) 37% od 100
b) 70% od 70
c)25% od 20
5. Tačke A(2,2), B(2,-4), C(-3,-4), D(-3,2) ucrtaj u koordinatni sistem
Subota
Godina nastanka
500. p.n.e.
1902. n.e
600. n.e.
1923. n.e.
1952.n.e
Nedelja
Figura ABCD je ____________
Figura ABCD je ___________
6. Broj strana koje Igor treba da pročita je dat u tabeli
Knjiga
Čudesna istorija svemira
Letopisi
Princ Pag
I zmajevi idu u u školi
Broj strana
216
360
124
248
a) Koliki je prosečni broj strana tih knjiga? _________________
b) Koje knjige imaju veći broj strana od proseka?__________________
7. Odredi medijanu za date podatke:
a) (1,2,3,8,89)
b) (5,67; 9,2; 24,1; 4,12; 234,13; 2)
8. Tanja je tačno odgovorila na 90% pitanja. Ako je test imao 40 pitanja, koliki je bio broj pogrešnih
odgovora?
9. Grafik prikazuje podatke o najvažnijim izumima 20. veka po procenama mladih
a) Za koja 2 izuma se izjasnilo više od 60% mladih? _________________________
1
b) Koji izum je izabralo oko 5 mladih?_______________________
10. Broj prodatih umetničkih dela u toku dvodnevne prodajne izložbe je prikazan tabelom.
Tip dela
Broj prodatih dela u toku prvog dana
Broj prodatih dela u toku drugog dana
Akvarel
Ulje
Grafika
Mozaik
5
4
3
2
7
6
8
1
a) Podatke prikaži u obliku dijagrama kao što je započeto.
8
Broj prodatih
dela u toku
prvog dana
6
4
2
Broj prodatih
dela u toku
drugog dana
0
Akvarel
Ulje
Grafika Mozaik
b) Koji se tip dela najviše prodavao u toku čitave izložbe?___________________
c) Koliko je ukupno prodato mozaika i grafika?__________________________
d) Koliko je ukupno dela prodato tokom prodajne izložbe?____________________
Download

припремни задаци-обрада података