Međunarodno udruženje za promociju i
razvoj kvantne medicine, Quanttes,
Beograd
Društvo
za upravljanje znanjem,DUZ,
Beograd
SEMINAR
TESLA I MEDICINA
Beograd,15.11.2014.
Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: r.br.37; A-1-1261/14.
Broj bodova za polaznike: 4.
Mesto održavanja:
PRESS CENTAR, K.Mihajlova 6/III, Beograd
ORGANIZATORI:
MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU I RAZVOJ KVANTNE MEDICINE
- QUANTTES, Beograd
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM - DUZ, Beograd
PRIJATELJI SEMINARA:
1
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
Moderatori: Mr Dragan Marinković, Dr Slavica Aranđelović
Satnica
1000-1010
1010-1100
1100-1110
1110'-1200
1200-1210
1210-12 30
1230-1310
1310-13 40
1340-1350
1350-1420
1420-1510
1510-1550
1550-1600
Tema
Uvodna reč organizatora
- Mr Dragan Marinković
- Dr Slavica Aranđelović
Teslina kreativnost
DISKUSIJA & PITANJA
Spiritualizam Nikole Tesle
DISKUSIJA & PITANJA
Metod obuke*
Predavač
predavanje
Prof. dr Dejan Raković
predavanje
Prof. dr Velimir Abramović
KAFE P A U Z A
Mr Dragan Marinković
Pregledni rad: Istraživanja predavanje
Nikole Tesle u medicini
predavanje
Prof. dr Ljubo Ristovski
Teslini skalarni talasi i
njihova lekovitost
DISKUSIJA & PITANJA
ZAKUSKA - K O K T E L
predavanje
Doc. dr Drago Đorđević
Osnovni pojmovi Kvantne
medicine i pregled uređaja
za dijagnostiku i terapiju
predavanje
Goran Marjanović, dipl. inž.
Uređaji u medicini
zasnovani na Teslinim
izumima
DISKUSIJA & PITANJA
ZATVARANJE SEMINARA
Organizator zadržava pravo da promeni redosled izlaganja, kao i da će teme dopuniti novim
informacijama/izlagačima.
2
Download

SEMINAR TESLA I MEDICINA Beograd,15.11.2014. Akreditacija