REGIONALNA BICIKLISTIČKA RUTA SREM
Glavni projekat saobraćajne signalizacije
Privredna komora Srbije , Beograd, 25.08.2014
Nosilac projekta:
Sremska privredna komora
Partneri na projektu:
Regionalna razvojna
agencija Srem
Grad Sremska Mitrovica
Nacionalni park
Fruška gora
Opština Šid
GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
NA RUTI SREM
Radni tim:







Dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saobr.
Dr Nenad Ruškić, dipl. inž. saobr.
Dr Valentina Basarić, dipl. inž. saobr.
Dr Zoran Papić, dipl. inž. saobr.
MSc Nenad Saulić, dipl. inž. saobr.
MSc Jelena Mitrović, dipl. inž. saobr.
BSc Nemanja Garunović, dipl. inž. saobr.
Fizičiki opis projekta: Poglavlja /10/, Strana /100/, Grafički prilozi /70+8/, Tabele /7/.
SADRŽAJ PROJEKTA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
1.
Opšti deo
2.
Tehnički izveštaj
3.
Tehnički opis
4.
Specifikacija radova za saobraćajnu signalizaciju
5.
Predmer radova za saobraćajnu signalizaciju
6.
Predračun radova za saobraćajnu signalizaciju
7.
Pregledna karta
8.
Grafički prilozi
9.
Detalji
10. Prilog mere zaštite na radu
Pozicije saobraćajnih znakova
Predračun radova za saobraćajnu signalizaciju
ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
Znakovi vođenja i specijalni znakovi
Nestandardni znakovi na jedanostubnom cevnom nosaču
Pravougaoni 1000x200mm
Pravougaoni 500x440mm
Pravougaoni 400x340mm
Kvadratni 160x160mm
Informativne table na rešetkastom cevnom nosaču
Pravougaoni
Nosači saobraćajnih znakova
Jednostubni cevni nosači
Jednostubni cevni nosači dužine 3200 mm
Jednostubni cevni nosači dužine 3300 mm
Jednostubni cevni nosači dužine 3400 mm
Jednostubni cevni nosači dužine 3600 mm
Rešetkasti nosači
Jednostubni cevni nosači dužine 4000 mm
Jedinična cena
(din)
Jed.
mere
KOLIČINA
kom.
kom.
kom.
kom.
72
38
10
6
3.000,00
2.500,00
2.150,00
1.950,00
216.000,00
95.000,00
21.500,00
11.700,00
m2
20,4
12.500,00
255.000,00
kom.
kom.
kom.
kom.
14
10
64
4
2.240,00
2.310,00
2.380,00
2.520,00
31.360,00
23.100,00
152.320,00
10.080,00
kom.
12
2.340,00
28.080,00
844.140,00 Din.
7.184,00 EUR
Ukupno:
UKUPNO (din)
HVALA NA PAŽNJI !!!
Download

Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije